Inclusieve Samenleving

Onderzoeksdomein

 • We doen onderzoek naar de inclusieve samenleving.  
 • We werken bijvoorbeeld rond thema’s zoals de processen van sociale uitsluiting en armoede en onderzoek vanuit een de-koloniaal perspectief.  
 • We ontwikkelen praktijktools die jij direct op de werkvloer kunt inzetten, zoals werkboeken, communicatiefiches, maar ook bijscholingen. 
 • We werken vanuit het onderzoekscentrum Sociale Inclusie.

Wat kunnen we voor jou doen? 

Onderzoek op maat

Wil je inzicht verwerven in de leefwereld of noden van specifieke doelgroepen? Wil je een cliëntbevraging opzetten over ervaringen met bestaande hulp- en dienstverlening of de impact meten van je hulpverlening in functie van kwaliteitsverbetering? Wij helpen je om dit op een wetenschappelijke manier aan te pakken en ontwikkelen met jou een traject op maat. Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek.  

  

Bijscholingen en lezingen

Op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten uit ons onderzoek? Volg één van onze bijscholingen of lezingen. Dit kan zowel op onze campus als bij jou op de werkvloer.   

Werk jij met mensen in armoede? Dan is Bind-Kracht iets voor jou. Bind-Kracht ondersteunt en versterkt je in je werk met mensen in armoede via supervisie en intervisie. De bijscholingen worden gegeven door een trainer en een groepje van coaches/ervaringsdeskundigen (mensen in armoede).  

  

Inclusieve samenleving

Het vormen van een inclusieve samenleving vraagt het wegwerken van barrières en het verbeteren van participatiekansen voor iedereen. We richten ons op inclusievraagstukken gerelateerd aan de diverse en snel veranderende samenleving, en onderzoeken de structurele effecten van sociale ongelijkheid, armoede, racisme en discriminatie. Daarnaast gaan we ook aan de slag met uitdagingen uit hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vermarkting, privatisering, digitalisering, energiecrisis, personeelstekort in de zorg en sociaal ondernemerschap in welzijnsorganisaties.    

  

Voorbeelden

 • Processen van sociale uitsluiting en armoede in kaart brengen.  
 • Kritisch onderzoek vanuit een de-koloniaal perspectief.  
 • Bijdrage van het middenveld aan het lokale anti-discriminatiebeleid.  
 • Politiserende rol van sociaal werkers.  

Realisaties   

 • In het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting (2022) - USAB – Universiteit Antwerpen, leverden we een bijdrage over de rol die sociaalwerkorganisaties kunnen opnemen in de strijd tegen discriminatie op lokaal niveau. In opdracht van de cel Gelijke Kansen van de stad Antwerpen voerden we een verkennend praktijkonderzoek naar de mogelijkheid om laagdrempelige onthaalpunten Brede Discriminatie in de stad Antwerpen uit te bouwen en te ondersteunen. Onze bijdrage kan je vinden in het jaarboek.
 • In het boek Van Zoekende Student naar Gedreven Professional schetsen we de uitdagingen voor het opleiden van toekomstige onderwijs- en sociale professionals. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en ervaringen van studenten pleiten we voor een meer maatschappelijk geëngageerd en holistisch leren in het hoger onderwijs en bieden we concrete tips voor wie met community Service Learning aan de slag wil gaan. 
 • De ouderenzorg kent een personeelsbestand dat toenemend etnisch-cultureel divers is. Tegelijkertijd maken ouderen met een migratieachtergrond zelf maar weinig gebruik van ouderenzorg. Welke rol spelen racisme, othering en discriminatie hierin? Je leest het in dit interview of in dit opiniestuk.  
 • Geïntegreerde zorg- en hulpverlening is een toekomstvisie waar Vlaanderen voor gaat, maar wat zijn aandachtspunten om te komen tot een inclusieve geïntegreerde zorg? Dit leest je in onze bijdrage Geïntegreerde Zorg zonder Exclusieven in het boek Geïntegreerde Zorg: Werken aan Samenwerken van Vandeurzen & Steyaert (2022)     
 • In mei 2019 startte de Vlaamse overheid een project in het Antwerpse justitiepaleis, onder de naam GBO Vlinderpaleis. Aanleiding was de organisatie van een eenheidsloket waar alle stukken van de verschillende rechtbanken en kamers kunnen worden ingediend en ingezien. Omdat burgers met vragen de weg niet altijd vinden in het paleis ontstond de idee om er zowel een sociaal als een juridisch onthaal aan te verbinden. Aan het project werd een evaluatieonderzoek toegevoegd. De resultaten van het onderzoek kan je lezen in het artikel Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) en samenwerkingsverbanden met justitiële diensten: naar een sociaal-juridische praktijk?  

Projecten

We onderzoeken hoe professionals en vrijwilligers van specifieke sociaal-sportieve praktijken aan de slag gaan met welzijnsnoden van hun (jonge) deelnemers, op welke (peer)ondersteuningsgrenzen ze botsen en wat zij nodig hebben om meer ruimte te creëren voor welzijnsvragen en verbinding te maken met lokale, ondersteunende welzijnsactoren.
date_range
Duur:
Sep 2022 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Het doel van dit onderzoek is het specificeren van instrumentele en procesmatige criteria noodzakelijk voor migratie- en cultuursensitieve reminiscentie als betekenisvolle activiteit zodat het kan ingezet worden in dementiezorg voor Vlaamse ouderen met een (arbeids)migratie-achtergrond.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
In Bind-Kracht zoeken we naar een kwaliteitsverbetering voor de hulpverlening aan mensen in armoede. We maken verbindingen tussen sociologische en psychologische inzichten, tussen de leefwereld van mensen in armoede en krachtgerichte hulpverleningsrelaties en tussen theorie en praktijk.
date_range
Duur:
Sep 2004 - Dec 2025
attach_money
Financiering:
Contractonderzoek,
Interne middelen

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

 • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
 • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend