Buitengewoon Onderwijs

Professionele bachelor-na-bachelor in het Onderwijs

 • Je hebt een hart voor leerlingen met specifieke noden en mogelijkheden. In deze opleiding zoeken we naar manieren om hen adequaat te ondersteunen en maximaal uit te dagen.
 • Praktijk en theorie staan in constante wisselwerking.
 • Tijdens de lessen leren we van en met elkaar door te vertrekken vanuit vragen en rijke voorbeelden. Ook ga je in gesprek met studenten uit de banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren.

 • Voltijds of deeltijds? Spreid je studie zoals het voor jou best past.
 • Tal van experts en ervaringsdeskundigen bieden nieuwe perspectieven aan.
 • Ga over het muurtje kijken: jobshadowing of een korte stage in Europa is volgens ons de ultieme ervaring.
 • Je diploma is goud waard: met frisse ideeën geef jij het onderwijs straks mee vorm.
 • Om deze bachelor-na-bachelor te kunnen starten, heb je al een bachelor- of masterdiploma of werk je in het buitengewoon onderwijs.

Hoe ziet de opleiding eruit?

 • Optimale onderwijskansen voor iedereen, ook voor kinderen en jongeren met specifieke noden en mogelijkheden, dat is het uitgangspunt van deze gespecialiseerde bachelor.
 • In dialoog met de jongere, collega’s, de ouders … gaan we op zoek naar de motiverende onderwijscontext waar leerlingen recht op hebben.
 • In een gemeenschappelijk traject komen de basiskaders en -competenties aan bod.
 • Je kan de voltijdse opleiding afronden in één jaar. Deeltijds kan je de opleiding over twee of meer jaren spreiden.
 • Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder verworven kwalificaties of competenties.
 • Als student zonder lerarendiploma volg je bovendien het vak Krachtige Leeromgeving. Je neemt 3 extra studiepunten op.

Bekijk de inhoud en studiepunten van banaba Buitengewoon Onderwijs

Wanneer heb je les?

 • De opleiding start in september. Een opstart in januari is niet mogelijk.

 • In een voltijds traject heb je gemiddeld 8 uur les per week. In een deeltijds traject hangt het aantal lesuren af van de opgenomen studiepunten.

 • Daarnaast is praktijkervaring belangrijk:

  • Als je werkt in het buitengewoon onderwijs, geldt dit als praktijkervaring. Je hebt dan enkel een mentor nodig die je kan begeleiden.

  • Ben je (nog) niet verbonden aan het buitengewoon onderwijs door werk? Dan doe je praktijkervaring op in de vorm van stage. In het voltijdse traject loop je 14 uur per week stage in het buitengewoon onderwijs. In het deeltijdse traject is dat 7 uur per week. Een jobshadowing in het buitengewoon onderwijs, een CLB of ondersteuningsnetwerk zijn mogelijk.

Bekijk de mogelijke lesmomenten
Bekijk de jaarindeling

Een onderwijsconcept dat steunt op vier pijlers

 • We begeleiden je in je persoonlijke en professionele groei. De nadruk ligt daarbij op onze kernwaarden: positief denken, verantwoordelijkheid en toekomstgerichtheid.
 • Praktijk en theorie staan in voortdurende wisselwerking.
 • We creëren kansen tot sociaal leren. Je ontwikkelt expertise en deelt die met alle betrokkenen.
 • We nodigen je uit om zelfstandig en zelfsturend leerkansen te grijpen en te creëren. Daar ga je kritisch-creatief mee aan de slag.

Geen theorie zonder een flinke dosis praktijk

Je werkervaring is een essentieel onderdeel van de opleiding. Die koppelt voortdurend de praktijk aan de theorie. Je krijgt les van gastsprekers gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Wat je leert tijdens de lessen, neem je mee naar je werkplek, om te delen met collega’s, uit te proberen in je eigen klaspraktijk …

Een leertrajectbegeleider en je mentor op de stage-/werkplek volgen jouw competentiegroei mee op.

Ervaring opdoen in het buitenland? Wij zorgen voor jobshadowing of een korte stage in Europa.

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent van nature sociaal en zorgzaam.
 • Je wil je graag specialiseren in het werken met kinderen en jongeren met specifieke noden en mogelijkheden. Het beste in hen naar boven halen is jouw ultieme doel.

Voorwaarden

 • Je hebt al een bachelor- of masterdiploma of je werkt al in het buitengewoon onderwijs.
 • Je vorige opleiding nog niet helemaal afgerond? In bepaalde gevallen mag je al starten in deze banaba.
 • Heb je geen onderwijskundig bachelor-diploma, wees je dan bewust dat je met dit diploma geen pedagogische bekwaamheid verwerft. Info over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Bij vragen mail naar leen.stoffels@kdg.be.

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Na je studie

Aan het werk

De arbeidsmarkt zoekt meer dan ooit deskundige leerkrachten en ondersteuners, gespecialiseerd in zorg. Je diploma beantwoordt aan de Europese richtlijn. Je kan dus straks in heel Europa aan het werk, en zelfs daarbuiten.

Heb je een lerarendiploma, dan kan je met de banaba Buitengewoon Onderwijs aan de slag als:

 • leerkracht buitengewoon onderwijs
 • lid van het ondersteuningsnetwerk
 • leerkracht in het regulier onderwijs, met extra expertise

Goed om weten: de combinatie lerarendiploma + banaba Buitengewoon Onderwijs geeft je recht op een maandelijkse extra vergoeding van het departement Onderwijs: alle info.

Heb je nog geen lerarendiploma maar wel een paramedisch of sociaal-agogisch diploma, dan kunnen scholen voor buitengewoon onderwijs of ondersteuningsnetwerken je aanwerven als ondersteuner in het ambt maatschappelijk werker, logopedist, ergotherapeut of kinesist. Meer info over wat wel of niet mogelijk is met je diploma’s kan je hier vinden: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/

Je kan ook steeds terecht met je vragen bij onze studieloopbaancoördinator: Leen.stoffels@kdg.be

Flexibel studeren

Of misschien heb je in je vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.
Contacteer de studieloopbaancoördinator voor een programma op maat.

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 

 

Download of bestel een brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: download of bestel de brochure.

 

Contacteer de opleiding

Leen Stoffels
leen.stoffels@kdg.be
+32 3 613 14 60

Inschrijven

Heb je geen onderwijskundig bachelordiploma? Besef dat je met dit diploma geen pedagogische bekwaamheid verwerft.

Inschrijven voor volgend academiejaar 2023-2024

STAP 1: start je inschrijving

 • Niet verplicht, wel handig. Duurt maar 1 minuutje.
 • Je ontvangt midden juni 2023 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2023-2024

STAP 2: rond je inschrijving af

Midden juni 2023 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 11 september 2023.
 • Lessen beginnen vanaf 18 september 2023.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info:

Nog inschrijven voor academiejaar 2022-2023?

Helaas, de deadline om in te schrijven, zoals vermeld in de studiegids, is verstreken. Je kan dus niet meer inschrijven voor het huidig academiejaar.