Losse lesdagen Verpleegkunde

Navorming Verpleegkunde

 • In de gezondheidszorg is constant bijleren een absolute must om de beste professionele zorg te blijven garanderen.
 • Met de losse lesdagen van Verpleegkunde hou je je kennis en skills up-to-date.
 • Je kiest zelf de lesdagen waar jij nood aan hebt.
 • De vakken komen uit het curriculum van Wondzorg en de postgraduaten Cardiologie, Geriatrie, Oncologie en Palliatieve zorg.

Praktisch

 • Wanneer
  Bekijk het programma voor de lesdagen van academiejaar 22/23.

  • Oncologie: maandag van 8.30 tot 17.45 u.

  • Cardiologie en Geriatrie: donderdag van 8.30 tot 17.45 u.

  • Palliatieve Zorg: dinsdag van 8.30 tot 17.45 u.

  • Wondzorg: dinsdag van 13 tot 18 u.

 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
  Uitgezonderd voor Oncologie soms les op AP Hogeschool, campus Spoor Noord of in Gent, Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg.
   
 • Prijs
  100 euro per lesdag, per persoon

Ja, ik schrijf me in

Voor wie?

Je bent verpleegkundige: bachelor, HBO5 (gegradueerd), gebrevetteerd of gediplomeerd (4de jaar secundair onderwijs).

Programma

Kies 1 of meer lesdagen:

Cardiologie

Lesdagen
Basiskennis
(
22/9/2022
)

Herhaling van basiskennis cardiologie voor verpleegkundigen.

EKG en andere cardiale monitoring
(
6/10/2022
)

Overzicht en aandachtspunten bij de verschillende manieren om de patiënt cardiaal te monitoren met inbegrip van oefeningen EKG.

Ritmestoornissen en hypertensie, oorzaak en behandeling
(
13/10/2022
)

Overzicht van de meest voorkomende ritmestoornissen met inzicht in de pathofysiologie en behandeling van hypertensie.

Hartfalen, oorzaak, verloop en behandelingsdatum
(
20/10/2022
)

Inzicht in de pathofysiologie van hartfalen met de bijhorende behandelingsopties.

Dyspneu en oedeem
(
24/11/2022
)

Inzicht in de pathofysiologie van dyspnoe en oedeem met de bijhorende behandelingsopties.

Multidisciplinaire aanpak van de cardiologische problematiek
(
1/12/2022
)

Welke disciplines spelen een belangrijke rol bij de behandeling van cardiologische problemen? Hoe werken ze samen?

Pijn op de borst
(
8/12/2022
)

Pijn op de borst als symptoom met de bijhorende diagnostiek en behandelopties.

Hartklopping en syncope
(
15/12/2022
)

Wat zijn de mogelijke oorzaken van hartkloppingen en hoe kunnen die in verband gebracht worden met syncope?

Diagnose en behandeling op het cathlab
(
9/2/2023
)

Hoe worden diagnoses gesteld op het cathlab en welke behandelingen zijn daarbij mogelijk?

Cardiochirurgie
(
16/2/2023
)

Plaats van de cardiochirurg, anesthesist, perfusionist en IZ-verpleegkundige tijdens de cardiochirurgische aanpak van specifieke problematiek.

Electrofysiologie
(
2/3/2023
)

Electrofysiologische interventies voor diagnosestelling en behandeling van ritmestoornissen.

Acute zorg
(
9/3/2023
)

Aanpak van de verschillende cardiologische problematieken in de acute fase van de ziekte.

Preventie van cardiologische problemen in de eerste lijn
(
20/4/2023
)

Belang en plaats van preventie van cardiologische problemen in de eerste lijn.

De wereld van de cardiologische patiënt in de eerste lijn
(
27/4/2023
)

Met welke problemen wordt de cardiologische patiënt in de eerstelijn geconfronteerd en welk antwoord kunnen wij daar als zorgverlener op bieden?

Multidisciplinaire opvolging van de cardiologiepatiënt in de eerstelijn
(
4/5/2023
)

Door een verschuiving van zorg naar de eerstelijn zal de multidisciplinaire aanpak van de cardiopatiënt steeds vaker in de vertrouwde omgeving van de patiënt plaatsvinden. Hoe pakken de MD teams dat aan?

Thuisverpleegkundige in de cardiologische zorg
(
11/5/2023
)

Specifieke taken voor de thuisverpleegkundige in de chronische opvolging van de cardiopatiënt.

Geriatrie

Lesdagen
Geriatrisch landschap
(
22/9/2022
)

XXX

 

Veerkracht en wendbaarheid in het team
(
13/10/2022
)

Zorgend leiden van een team, rekening houdend met de uitdagingen rond competentiemanagement en digitalisering.

Communiceren kan je leren
(
20/10/2022
)

Do’s en don’ts in (inter)professionele communicatie

Kwaliteitsvolle zorg
(
27/10/2022
)

De implementatie van meetschalen om kwaliteit te verbeteren.

Klinische Aspecten
(
24/11/2022
)

Cardiale en neurologische pathologie, farmacologische aspecten. Aandacht voor toenemende kwetsbaarheid.

Technologie in geriatrie
(
1/12/2022
)

Verpleegkundige benadering van cardiale en neurologische problemen met technologische ondersteuning.

Medische aspecten
(
8/12/2022
)

Hartfalen en cardiorevalidatie, specifieke ziektebeelden van cardiale en neurologische systeem.

Onbegrepen gedrag
(
15/12/2022, halve dag
)

De invloed van veranderende slaap en omgaan met onbegrepen gedrag.

Begeleiding
(
22/12/2022, halve dag
)

Begeleidingsaspecten bij onbegrepen gedrag.

Gastro- enterologie, endocrinologie, urologie
(
9/2/2023
)

Pathologie, farmacologie en malnutritie bij diverse ziektebeelden.

Uro- genitale pathologie
(
16/2/2023, 2/3/2023
)

16/2/2023

Nierziekten en dialyse; verpleegkundige aandachtspunten.

2/3/2023

Specifieke begeleidingsaspecten bij COPD en incontinentie

Endocrinologie
(
9/3/2023
)

Endocrinologische pathologie en specifieke verpleegkundige aandachtspunten.

Impact op de leefwereld
(
16/3/2023
)

Pijnbeleving en seksualiteit bij ouderen.

Gesprek als tool
(
20/4/2023
)

Tips en tricks in het voeren van een gesprek binnen GGZ in geriatrie.

Pathologie
(
27/4/2023
)

Stabiele pathologie en uitbehandelde cliënten, hoe pak je dit aan binnen niet GGZ context?

Depressie en suïcide
(
4/5/2023
)

Problematiek van kopzorgen en verhoogde suïcidaliteit bij ouderen. Hoe pak je het aan?

Behandeling
(
11/5/2023
)

Pathologie en gebruik van psychofarmaca

Recht
(
25/5/2023
)

Zelfbeschikking, omgaan met ethiek in GGZ.

Oncologie

Lesdagen
Urologische/Algemene oncologie
(
19/9/22
)

De basis van de sarcomen & botcarcinomen en alle belangrijke urologische carcinomen wordt toegelicht (nier-, blaas-, prostaat, testis en peniscarcinoom).

Waar
Antwerpen, AP Hogeschool, campus Spoor Noord
Noorderplaats 2
2000 ANTWERPEN

Specifieke verpleegkundige aandachtspunten
(
26/9/2022
)

Een dag die de verpleegkundige aandachtspunten met betrekking tot blaastumoren, bloedtransfusie, lumbaalpunctie, tracheazorg, PEG, oncologische wondzorg en pneumologische oncologie behandelt.

Waar
Antwerpen, AP Hogeschool, campus Spoor Noord
Noorderplaats 2
2000 ANTWERPEN

Digestieve oncologie
(
3/10/2022
)

Verpleegkundig consulenten en specialisten doceren over maag-, slokdarm en darmcarcinoom. Ook expliciete verpleegkundige aandachtspunten zoals stoma en obstructie maagsonde komen aan bod.

Waar
Antwerpen, AP Hogeschool, campus Spoor Noord
Noorderplaats 2
2000 ANTWERPEN

Digestieve oncologie
(
10/10/2022
)

Een digestief oncoloog geeft uitgebreid uitleg over HCC, pancreascarcinoom, cholangiocarcinoom en NET.

Waar
Antwerpen, AP Hogeschool, campus Spoor Noord
Noorderplaats 2
2000 ANTWERPEN

Respiratoire/Algemene oncologie
(
17/10/2022
)

Hersencarcinoom, huidcarcinoom, longcarcinoom en maligne pleuraal mesothelioom worden behandeld.

Waar
Antwerpen, AP Hogeschool, campus Spoor Noord
Noorderplaats 2
2000 ANTWERPEN

Algemene principes van oncologische behandeling
(
14/11/2022
)

Er wordt stilgestaan bij de diagnosestelling, indeling en staging in de oncologie. Verder wordt ingezoomd op de gekende bevolkingsonderzoeken, en de daarbij horende screening en preventie.

Waar:
Gent, Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
Voetweg 66
9000 GENT

Anti-Tumorale middelen
(
28/11/2022
)

Een dag die wordt gewijd aan diverse anti-tumorale middelen (targeted therapy, immunotherapie) en waarbij verpleegkundige aandachtspunten worden toegelicht. Aanvullend staan we stil bij concomitante behandelingen.

Waar:
Gent, Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
Voetweg 66
9000 GENT

Specifieke behandelingen
(
5/12/2022
)

Er wordt stilgestaan bij specifieke behandelingen; zoals stamceltransplantatie, de vernieuwingen binnen chirurgie,… en de hieraan gekoppelde verpleegkundige aandachtspunten.

Waar:
Gent, Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
Voetweg 66
9000 GENT

Radiotherapie
(
12/12/2022
)

Het traject van een oncologische zorgvrager doorheen een radiotherapeutische behandeling wordt doorlopen. Hierbij staan we extra stil bij de verschillende types behandelingen, de nevenwerkingen en de wondzorg.

Waar:
Gent, Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
Voetweg 66
9000 GENT

(ir)reversibele nevenwerkingen en symptomen
(
30/01/2023
)

Nevenwerkingen en symptoomcontrole bij systeemtherapie alsook pijn en medicatie worden uitvoerig besproken. Er wordt afgesloten met twee werkcolleges omtrent pijn en totaalzorg bij oncologische patiënten.

Complementaire zorg
(
6/02/2023
)

Complementaire zorg zoals zorgmassage, levensbeschouwing en voeding bij oncologische behandelingen worden hier toegelicht.

Communicatie
(
13/02/2023
)

Tijdens deze lesdag wordt enerzijds dieper ingegaan op het vinden van een balans als oncologieverpleegkundige (compassion fatigue en burn-out) en anderzijds over communicatie met oncologische patiënten.

Leven en sterven
(
27/2/2023
)

Begrippen als vroegtijdige zorgplanning, medisch begeleid sterven, euthanasie en kankerdiversiteit bij sterven worden tijdens deze les toegelicht.

Leven met en na kanker
(
6/3/2023
)

Verschillende aspecten van leven met en na kanker worden tijdens deze lesdag onder de loep genomen: seksualiteit, ervaringen AYA’s (adults and young adults), werkhervatting en cancer survivorship planning.

Palliatieve zorg

Lesdagen
Pijncontrole
(
4/10/2022
)

In deze module leer je de verschillende dimensies van pijn te begrijpen en te integreren in de zorg.

Het concept "totale pijn" - "totaalzorg", het gebruik van medicatiepompen en handvaten ter observatie en evaluatie van pijn komen aan bod.

 

Symptoomcontrole
(
11/10/2022
)

In deze module leer je het identificeren van en anticiperen op veel voorkomende symptomen bij palliatieve patiënten. Er wordt stilgestaan bij het zorgpad stervensfase en specifiek ingezoomd op behandelingsmethoden bij palliatieve kankerpatiënten.

Ethische en juridische problemen
(
18/10/2022
)

In deze lesmodule komen de principes van de wetgeving rond het levenseinde en principes vroegtijdige zorgplanning aan bod. Daarnaast wordt er stil gestaan hoe je tijdens een ethisch overleg ethische kwesties kan bespreekbaar maken.

Complementaire zorg
(
7/2/2023
)

Complementaire zorg kan vermindering geven van klachten. Tijdens deze lesmodule laten we je proeven van volgende 5 interventies: muziek-, massage- en aromatherapie, accupunctuur en mindfulness.

Interculturaliteit en werken met de context
(
28/2/2023
)

In deze lesmodule worden handvaten en aandachtspunten aangereikt om de zorg af te stemmen op de levensovertuiging (Jodendom, Islam, vrijzinnigen, Christendom) van de patiënt.

Daarnaast komt de impact van een ernstige ziekte op de omgeving van de patiënt aan bod. We gaan op zoek naar handvaten en een kader om om te gaan met families onder druk.

Wondzorg

Lesdagen
Stoma & casuïstiek/IAD
(
6/12/2022
)

An Vanbilloen (Imeldaziekenhuis Bonheiden) bespreekt de verschillende types stoma (en basiszorg). Daarbij is er aandacht voor de mogelijke complicaties en evt huidletsels (adhv casuïstiek) waar je als wondzorgverpleegkundige mee geconfronteerd wordt.

Valerie Hanssens (UZBrussel) bespreekt de Incontinence Associated Dermatitis (IAD) - het belang van preventie en wondzorg komen uitgebreid aan bod adhv casuïstie.

 

Veneuze ulcera / compressietherapie
(
13/12/2022
)

Sonja Vlayen (UZA) zal eerst Venueze ulcera bespreken adhv theoretie, gecombineerd met praktijkvoorbeelden. Aansluitend vindt er met de firma Essity een practica plaats in het skillslab betreffende het correct toepassen van compressietherapie.

Reconstructieve chirurgie/negatieve druktherapie
(
10/01/2023
)

Dr Kevin Meuris (Dermadok) bespreekt reconstuctieve chirurgie, wat houdt dit juist in en waarom is een goede wondzorg zo belangrijk? Verschillende casussen zullen aan bod komen tijdens zijn uiteenzetting.

Koen Cortebeeck (GZA Sint-Augustinus) bespreekt de verschillende toepassingen van Negatieve druktherapie (NDT) en bespreekt de aandachtspunten ikv wondzorg adhv casuïstiek.

Oncologische wonden/decubitus
(
17/01/2023
)

Eric Roovers (ZNA Middelheim) & Koen Cortebeeck (GZA St Augustinus) bespreken de verschillende oncologische wonden en decubitus. Hierbij gaan ze aan de slag met casussen uit hun dagelijkse praktijk als wondzorgverpleegkundigen. Tips en tricks verzekerd.

Diabetische voet & Casuïstiek
(
7/2/2023
)

Dr Patrick Lauwers (UZA) zal zijn expertise delen als Vaatchirurg en jarenlange ervaring op de Diabetische voetkliniek – adhv casuïstiek.

Brandwonden, licht- en druktherapie + casuïstiek
(
14/2/2023
)

Jos Verbelen (UZGent) bespreekt de verschillende vormen van brandwonden, de aandachtspunten hierbij ikv wondzorg. Gezien zijn jarenlange ervaring op het  brandwondencentrum zal dit gebeuren adhv de nodige casussen.