Losse lesdagen Verpleegkunde

Navorming Verpleegkunde

 • In de gezondheidszorg is constant bijleren een absolute must om de beste professionele zorg te blijven garanderen.
 • Met de losse lesdagen van Verpleegkunde hou je je kennis en skills up-to-date.
 • Je kiest zelf de lesdagen waar jij nood aan hebt.
 • De vakken komen uit het curriculum van Wondzorg en de postgraduaten Cardiologie, Geriatrie, Oncologie en Palliatieve zorg.

Praktisch

 • Wanneer
  Het programma voor de lesdagen van academiejaar 24/25 worden binnenkort aangevuld. Je kan ondertussen wel een indicatie van de dagen van afgelopen periode terugvinden op deze pagina.
  • Oncologie: maandag van 8.30 tot 17.45 u.
  • Cardiologie en Geriatrie: donderdag van 8.30 tot 17.45 u.
  • Palliatieve Zorg: dinsdag van 8.30 tot 17.45 u.
  • Wondzorg: dinsdag van 13 tot 18 u.
 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
  Uitgezonderd voor Oncologie soms les op AP Hogeschool, campus Spoor Noord of in Gent, Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg.
   
 • Prijs
  115 euro per lesdag, per persoon

Ja, ik schrijf me in

Voor wie?

Je bent verpleegkundige: bachelor, HBO5 (gegradueerd), gebrevetteerd of gediplomeerd (4de jaar secundair onderwijs).

Programma

Kies 1 of meer lesdagen:

Cardiologie

Lesdagen
Basiskennis
(
21/09/2023
)

Herhaling van basiskennis cardiologie voor verpleegkundigen.

EKG en andere cardiale monitoring
(
05/10/2023
)

Overzicht en aandachtspunten bij de verschillende manieren om de patiënt cardiaal te monitoren met inbegrip van oefeningen EKG.

Ritmestoornissen en hypertensie, oorzaak en behandeling
(
12/10/2023
)

Overzicht van de meest voorkomende ritmestoornissen met inzicht in de pathofysiologie en behandeling van hypertensie.

Hartfalen, oorzaak, verloop en behandelingsdatum
(
19/10/2023
)

Inzicht in de pathofysiologie van hartfalen met de bijhorende behandelingsopties.

Dyspneu en oedeem
(
23/11/2023
)

Inzicht in de pathofysiologie van dyspnoe en oedeem met de bijhorende behandelingsopties.

Multidisciplinaire aanpak van de cardiologische problematiek
(
30/11/2023
)

Welke disciplines spelen een belangrijke rol bij de behandeling van cardiologische problemen? Hoe werken ze samen?

Pijn op de borst
(
07/12/2023
)

Pijn op de borst als symptoom met de bijhorende diagnostiek en behandelopties.

Hartklopping en syncope
(
14/12/2023
)

Wat zijn de mogelijke oorzaken van hartkloppingen en hoe kunnen die in verband gebracht worden met syncope?

Diagnose en behandeling op het cathlab
(
01/02/2024
)

Hoe worden diagnoses gesteld op het cathlab en welke behandelingen zijn daarbij mogelijk?

Acute zorg
(
29/02/2024
)

Aanpak van de verschillende cardiologische problematieken in de acute fase van de ziekte.

Preventie van cardiologische problemen in de eerste lijn
(
18/04/2024
)

Belang en plaats van preventie van cardiologische problemen in de eerste lijn.

De wereld van de cardiologische patiënt in de eerste lijn
(
25/04/2024
)

Met welke problemen wordt de cardiologische patiënt in de eerstelijn geconfronteerd en welk antwoord kunnen wij daar als zorgverlener op bieden?

Multidisciplinaire opvolging van de cardiologiepatiënt in de eerstelijn
(
02/05/2024
)

Door een verschuiving van zorg naar de eerstelijn zal de multidisciplinaire aanpak van de cardiopatiënt steeds vaker in de vertrouwde omgeving van de patiënt plaatsvinden. Hoe pakken de MD teams dat aan?

Thuisverpleegkundige in de cardiologische zorg
(
16/05/2024
)

Specifieke taken voor de thuisverpleegkundige in de chronische opvolging van de cardiopatiënt.

Geriatrie

Lesdagen
Polyneuropathie, farmacie bij cardiale en neurologische pathologie, coping strategie, omgaan verlies
(
23/11/2023
)

 

 

Cardiologische pathologie, hartfalen, cardiorevalidatie
(
30/11/2023
)
CVA, Parkinson, MS en neurologische revalidatie, hersenletsel, slaapproblemen
(
07/12/2023
)
Dementie veranderend gedrag, omgaan eigen gevoelens bij onbegrepen gedrag
(
21/12/2023
)
Pathologie dementie , Alzheimer en andere vormen
(
11/01/2024
)
Gastro-enterologie: pathologie , farmacologie, malnutritie
(
01/02/2024
)
Uro- nierpathologie en-dialyse
(
08/02/2024
)
Endocrinologie, incontinentie, stoma
(
22/02/2024
)
Endocrinologie, osteoporose, COPD, sondevoeding
(
22/02/24
)
Pijn, seksualiteit
(
07/03/2024
)
Urogenitale pathologie en farmaco, begeleiding oncologische behandeling
(
14/03/2024
)
Gesprek zorgvrager, GGZ teamwerking, DD GGZ en G
(
18/04/2024
)
Korsakow, Gerontopsychiatrie, verstandelijke beperking
(
25/04/2024
)
Suïcide, oorzaken, symptomen, begeleiding
(
02/05/2024
)
DSMIV en V, psychofarmaca, zelfbeschikking ethisch
(
16/05/2024
)
Onmacht , fixatie, zelfbeschikking, mantelzorg
(
23/05/2024
)

Oncologie

Lesdagen
Algemene principes van oncologische behandeling
(
18/09/2023
)

Er wordt stilgestaan bij de diagnosestelling, indeling en staging in de oncologie. Verder wordt ingezoomd op de gekende bevolkingsonderzoeken, en de daarbij horende screening en preventie.

Organisatie van de oncologische zorg
(
25/09/2023
)

De basis van oncologische zorgorganisatie wordt toegelicht. Er wordt ook stilgestaan bij het verpleegkundig spreekuur, telemonitoring en transmurale samenwerking.

Basisprincipes systemische behandelingen
(
02/10/2023
)

Een dag die wordt gewijd aan diverse anti-tumorale middelen (chemotherapie, hormonale therapie, targeted therapy, immunotherapie) en waarbij verpleegkundige aandachtspunten worden toegelicht. Aanvullend staan we stil bij enkele verpleegkundige urgenties.

Basisprincipes lokale behandelingen
(
09/10/2023
)

Er wordt stilgestaan bij lokale behandelingen; zoals chirurgie, radiotherapie… en de hieraan gekoppelde verpleegkundige aandachtspunten. Aanvullend staan we stil bij concomitante behandelingen.

Urologische & digestieve oncologie
(
20/11/2023
)

De basis van alle belangrijke urologische carcinomen wordt toegelicht (nier-, blaas-, prostaat, testis en peniscarcinoom). Een digestief oncoloog geeft uitgebreid uitleg over HCC, pancreascarcinoom, cholangiocarcinoom en NET. Verpleegkundig consulenten en specialisten doceren over maag-, slokdarm en darmcarcinoom.

Borst & pelviene oncologie
(
27/11/2023 en 04/12/2023
)
 • Een eerste dag die in het teken staat van borst en pelviene carcinomen.
 • Een tweede dag die in het teken staat van verpleegkundige aandachtspunten bij borst en pelviene carcinomen. Ook seksualiteit, intimiteit en fertiliteit worden besproken.

Respiratoire oncologie & hersen- en huidcarcinomen
(
11/12/2023
)

Hersencarcinoom, huidcarcinoom, longcarcinoom en maligne pleuraal mesothelioom worden behandeld.

NKO carcinomen, endocriene carcinomen & bottumoren en sarcomen
(
18/12/2023
)

De basis van de sarcomen & botcarcinomen en alle belangrijke NKO en endocriene carcinomen wordt toegelicht.

Oncologische specifieke doelgroepen
(
29/01/2024
)

Nevenwerkingen en symptoomcontrole bij systeemtherapie alsook pijn en medicatie worden uitvoerig besproken. Er wordt afgesloten met twee werkcolleges omtrent pijn en totaalzorg bij oncologische patiënten.

Communicatie
(
05/02/2024
)

Tijdens deze lesdag wordt enerzijds dieper ingegaan op het vinden van een balans als oncologieverpleegkundige (compassion fatigue en burn-out) en anderzijds over communicatie met oncologische patiënten.

Complementaire gezondheidszorg
(
19/02/2024
)

Complementaire zorg zoals acupunctuur, zorgmassage, voeding en revalidatie bij oncologische behandelingen worden hier toegelicht.

Palliatieve oncologische zorg
(
26/02/2024
)

Begrippen als vroegtijdige zorgplanning, medisch begeleid sterven, euthanasie en kankerdiversiteit bij sterven worden tijdens deze les toegelicht. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan ethiek in de oncologie.

Leven met en na kanker
(
04/03/2024
)

Verschillende aspecten van leven met en na kanker worden tijdens deze lesdag onder de loep genomen: financiële en psychosociale aspecten, werkhervatting en cancer survivorship planning.

Kanker en ouderen: verschillende perspectieven
(
29/04/2024
)

Verschillende hulpverleners (oncoloog, geriater, verpleegkundige) geven hun perspectief op kanker en ouderen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de kliniek oncogeriatrie.

Onco psychologie en diagnostiek bij ouderen
(
13/05/2024
)

De psychologie van het ouder worden, net als de gezondheidsvaardigheden en betekenisvolle activiteiten, worden toegelicht. Ook het belang van gedeelde besluitvorming en communicatiestrategieën wordt aangehaald.

Introductie in hematologie
(
29/04/2024
)

Binnen deze introductiedag staan we stil bij enkele basisbegrippen van hematologie en zoomen in op de hematologische diagnostiek. Verder zetten we die dag in op enkele goedaardige bloedziekten.

Hematologische aandoeningen
(
06/05/2024
)

Tijdens deze lesdag wordt ingegaan op de hematologische aandoeningen. Hierbij worden leukemie, lymfomen en multiple myeloom uitbondig besproken, aangevuld met de nodige casuïstiek.

Behandelingsmodaliteiten bij hematologische aandoeningen
(
13/05/2024
)

We staan deze dag stil bij de stamceltransplantatie en de hieraan gekoppelde zorg. Verder worden nieuwe behandelingstechnieken (CAR-T,…) besproken en sluiten af met enkele hematologische urgenties.

Palliatieve zorg

Lesdagen
Pijncontrole
(
3/10/2023
)

In deze module leer je de verschillende dimensies van pijn te begrijpen en te integreren in de zorg.

Het concept "totale pijn" - "totaalzorg", het gebruik van medicatiepompen en handvaten ter observatie en evaluatie van pijn komen aan bod.

 

Symptoomcontrole
(
10/10/2023
)

In deze module leer je het identificeren van en anticiperen op veel voorkomende symptomen bij palliatieve patiënten. Er wordt stilgestaan bij het zorgpad stervensfase en specifiek ingezoomd op behandelingsmethoden bij palliatieve kankerpatiënten.

Ethische en juridische problemen
(
17/10/2023
)

In deze lesmodule komen de principes van de wetgeving rond het levenseinde en principes vroegtijdige zorgplanning aan bod. Daarnaast wordt er stil gestaan hoe je tijdens een ethisch overleg ethische kwesties kan bespreekbaar maken.

Complementaire zorg
(
20/2/2024
)

Complementaire zorg kan vermindering geven van klachten. Tijdens deze lesmodule laten we je proeven van volgende 5 interventies: muziek-, massage- en aromatherapie, accupunctuur en mindfulness.

Panelgesprek interculturaliteit en werken met de context
(
5/3/2023
)

In deze lesmodule worden handvaten en aandachtspunten aangereikt om de zorg af te stemmen op de levensovertuiging (Jodendom, Islam, vrijzinnigen, Christendom) van de patiënt.

Daarnaast komt de impact van een ernstige ziekte op de omgeving van de patiënt aan bod. We gaan op zoek naar handvaten en een kader om om te gaan met families onder druk.

Palliatieve zorg in WZC, PZ bij personen met dementie, urgenties in palliatieve zorg
(
16/04/2024
)

Tijdens deze lesdag staan we stil bij drie topics: Hoe kan een palliatief beleid in een WZC vorm krijgen en eruit zien? Wat zijn specifieke aandachtspunten als we spreken over palliatieve zorg bij personen met dementie? Wat zijn de meest voorkomende urgenties binnen palliatieve zorg en hoe pakken we deze aan?

Groepsdynamiek, ethisch overleg en reflecteren, deprescribing
(
30/04/2024
)

Tijdens deze lesdag laten we je kennismaken met ethiek in de palliatieve fase en besluitvorming rondom ethische dilemma's in de palliatieve zorg. Verder staan we ook stil bij deprescribing. Mensen met een levensbedreigende aandoening gebruiken veel medicatie. Vaak gaat het om een combinatie van middelen voor symptoomcontrole, medicatie voor de behandeling van de levensbedreigende ziekte en comorbiditeiten, en preventieve medicijnen. Deze laatste groep is meestal niet geschikt rond het levenseinde omdat deze middelen geen kortetermijnvoordelen opleveren en er een risico is op interacties met de medicatie voor symptoomcontrole. Toch vonden eerdere onderzoeken een hoge prevalentie van deze medicatie rond het levenseinde. Deprescribing van deze medicatie kan de last door bijwerkingen en het aantal interacties verminderen, en de kwaliteit van leven verbeteren bij mensen met een levensbedreigende aandoening. De term ‘deprescribing’ verwijst naar een systematisch proces waarbij geneesmiddelen worden gestopt wanneer de bestaande of potentiële nadelen zwaarder wegen dan de bestaande of potentiële voordelen in de context van de zorgdoelen, het huidig functioneren, de levensverwachting, en de waarden en voorkeuren van de individuele patiënt.

Tot slot, palliatieve zorg, is teamwerk. Maar hoe vormt een team zich? Welke soorten teams zijn er en wanneer is een team efficiënt? Welke rol neem jij op in een team volgens het teamrolmodel van Belbin? Wat zijn eigenschappen van effectief leiderschap? Op deze vragen trachten we eveneens een antwoord te formuleren via de lesmodule groepsdynamiek en coaching.

Wondzorg

Lesdagen
Stoma en casuïstiek, veneuze ulcera, compressietherapie
(
12/12/2023
)

An Vanbilloen (Imeldaziekenhuis Bonheiden) bespreekt de verschillende types stoma (en basiszorg). Daarbij is er aandacht voor de mogelijke complicaties en evt huidletsels (adhv casuïstiek) waar je als wondzorgverpleegkundige mee geconfronteerd wordt.

Valerie Hanssens (UZBrussel) bespreekt de Incontinence Associated Dermatitis (IAD) - het belang van preventie en wondzorg komen uitgebreid aan bod adhv casuïstie.

Sonja Vlayen (UZA) zal eerst Venueze ulcera bespreken adhv theoretie, gecombineerd met praktijkvoorbeelden. Aansluitend vindt er met de firma Essity een practica plaats in het skillslab betreffende het correct toepassen van compressietherapie.

 

Oncologische wonden/decubitus
(
16/01/2024
)

Eric Roovers (ZNA Middelheim) & Koen Cortebeeck (GZA St Augustinus) bespreken de verschillende oncologische wonden en decubitus. Hierbij gaan ze aan de slag met casussen uit hun dagelijkse praktijk als wondzorgverpleegkundigen. Tips en tricks verzekerd.

Diabetische voet & Casuïstiek
(
06/02/2024
)

Dr Patrick Lauwers (UZA) zal zijn expertise delen als Vaatchirurg en jarenlange ervaring op de Diabetische voetkliniek – adhv casuïstiek.

Brandwonden, licht- en druktherapie + casuïstiek
(
20/02/2024
)

Jos Verbelen (UZGent) bespreekt de verschillende vormen van brandwonden, de aandachtspunten hierbij ikv wondzorg. Gezien zijn jarenlange ervaring op het  brandwondencentrum zal dit gebeuren adhv de nodige casussen.

Reconstructieve chirurgie/negatieve druktherapie
(
27/02/2024
)

Dr Kevin Meuris (Dermadok) bespreekt reconstuctieve chirurgie, wat houdt dit juist in en waarom is een goede wondzorg zo belangrijk? Verschillende casussen zullen aan bod komen tijdens zijn uiteenzetting.

Koen Cortebeeck (GZA Sint-Augustinus) bespreekt de verschillende toepassingen van Negatieve druktherapie (NDT) en bespreekt de aandachtspunten ikv wondzorg adhv casuïstiek.

Open aanbod KdG Academy

Een postgraduaat? Verkorte bachelor? Of studiedag? Vind de opleiding die bij je past.

Alle bijscholingen van KdG Academy

Opleidingen op maat

Liever een opleiding afgestemd op de noden van je bedrijf of organisatie?

Contacteer Sven De Smet via sven.desmet@kdg.be of +32 3 613 15 44.

Of vul het formulier in