Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie

Afstudeerrichting van professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie

 • Mensen snel gezond maken dankzij doordachte medicatie, daar is het jou om te doen. Misschien ontwikkel jij wel mee het volgende revolutionaire geneesmiddel?
 • Je leert elke vezel van het lichaam begrijpen. Van kop tot teen.
 • In onze nieuwe labo’s leer je alles over DNA, genetische modificatie, ziektekiemen, bio-gentechnologie
 • Hier ontdek je de innerlijke mens en hoe je die kan versterken. Je doet onderzoek naar het immuunsysteem.
 • Medische labo’s zijn je natuurlijke biotoop. Proeven uitvoeren, microscopische studie ... Je onderzoekt en experimenteert tegen de sterren op.
 • Milieu en duurzaamheid krijgen extra veel aandacht, jij speelt een hoofdrol in de groene revolutie.
 • We werken met een periodesysteem. Zo zijn je werk én je examens mooi gespreid over een heel jaar.
 • Jouw mening als student telt. Je mag je zegje doen bij het opstellen van uur- en examenroosters.
 • Dit is een knelpuntberoep! Oud-studenten vind je terug bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Janssen Pharmaceutica, Alcon, Multiplicom en Galapagos
 • Na je opleiding Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie nog verder studeren? Je schakelt eenvoudig door naar Industrieel Ingenieur en andere masteropleidingen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Eerste jaar

 • Je ontwikkelt een brede wetenschappelijke basiskennis: chemie, (micro-)biologie, fysica ... Aangevuld met een aantal praktijkvakken. 
 • Je zit samen met de andere bachelors Biomedische Laboratoriumtechnologie en Chemie.

Tweede jaar

 • Tijd om te kiezen in welke richting je wil afstuderen: Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie of Medische Laboratoriumtechnologie. Overschakelen naar een afstudeerrichting van de professionele bachelor Chemie is ook een optie.
 • De helft van het jaar breng je door in het labo, tussen de proefbuizen en de computers.
 • In kleine groepen werk je intensief aan je eigen wetenschappelijk project.

Derde jaar

 • Het werkleven lonkt: tijdens het tweede semester loop je stage in een onderzoekslabo of bij een bedrijf.
 • Samen met dat labo of bedrijf werk je een concrete onderzoeksvraag uit in je bachelorproef.
 • Als je dat wil, kan je het officieel attest ‘Proefdierkunde’ behalen.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Chemie
25 studiepunten
Algemene en analytische chemie: theorie, oefeningen en labo
(
18 studiepunten
)

Algemene chemie (labo): je leert een hele reeks basistechnieken in het lab aan: analytisch afwegen, destilleren, filtreren, titreren ... Je maakt ook kennis met veiligheidsvoorschriften.

Algemene chemie (theorie, oefeningen): je maakt kennis met de verschillende deelgebieden van de chemie waar je telkens berekeningen maakt en grafieken uittekent. Je zoomt ondermeer in op de chemische binding, op reactiekinetica en op het chemisch evenwicht.

Organische chemie: theorie en oefeningen
(
4 studiepunten
)

Je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties.

Instrumentele analyse
(
3 studiepunten
)

Je maakt kennis met de belangrijkste apparatuur voor optische analyses van cellen en weefsels. Daarna bestudeer je ook chromatografische analysemethoden en leer je correcte berekeningen maken op basis van je verkregen gegevens.

Bio
11 studiepunten
Celbiologie
(
4 studiepunten
)

Hoe zien cellen eruit en helpt die structuur hen bij de uitvoering van hun taken? Wat is genetisch materiaal en hoe werkt het precies? Hoe zit celdeling in elkaar en welke gevolgen heeft dat mechanisme voor erfelijkheid en voortplanting?

Microbiologie: theorie en labo
(
7 studiepunten
)

Microbiologie(theorie): je bestudeert de verschillende micro-organismen: bacteriën, virussen en fungi. Je onderzoekt ondermeer hun morfologie, metabolisme en groei.

Microbiologie (labo): hoe onderzoek je  micro-organismen in de praktijk? Je maakt kennis met kleurtechnieken en sterilisatietechnieken, en leert geschikte voedingsbodems bereiden en gebruiken.

Ondersteunende vakken
18 studiepunten
Wiskunde: theorie en oefeningen
(
6 studiepunten
)

Je verdiept je in de verschillende functietypes, onderzoekt toepassingen van afgeleiden en lost eenvoudige integralen en differentiaalvergelijkingen op.

Fysica: theorie, oefeningen en labo
(
9 studiepunten
)

Fysica (theorie en oefeningen): je krijgt inzicht in belangrijke deelgebieden van de fysica zoals mechanica, elasticiteit, warmteleer en elektriciteit. Je vist ook uit welke rol die basisprincipes spelen in de andere onderdelen van je opleiding.

Fysica (labo): je voert zelf fysicaproeven uit: je meet de warmtecapaciteit van vloeistoffen en metalen, meet oppervlaktespanning, bepaalt samendrukbaarheidscoëfficiënten ...

Informatica
(
3 studiepunten
)

Je maakt kennis met belangrijke software voor je latere beroepsleven. Je gaat aan de slag met Word, Excel en PowerPoint, en leert het internet nuttig gebruiken.

Communicatie en werkveld
6 studiepunten
Communicatie en werkveld
(
6 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Tweede jaar

Farma
11 studiepunten
Farmaceutische technologie en kwaliteitscontrole: theorie en labo
(
8 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Projecten
(
3 studiepunten
)

Je werkt in kleine groep aan een zelfgekozen project. Je brengt een échte wetenschappelijke of technische uitdaging tot een goed einde!

Bio
34 studiepunten
Hematologie en immunologie: theorie en labo
(
7 studiepunten
)
 • Immunologie (theorie)
  Je onderzoekt hoe het menselijke immuunsysteem werkt en hoe je de staat ervan kunt testen. Je maakt kennis met cytokinen en met hun sleutelrol in de immuunregulatie, en kijkt naar auto-immuunziekten en immunodeficiëntie.
 • Hematologie en immunologie (labo)
  Je duikt het lab in en voert hematologische testen uit. Volledig bloedonderzoek (celtelling en morfologie van cellen), bloedgroepbepaling en stollingstesten komen allemaal aan bod. Je onderzoekt hoe het menselijk immuunsysteem werkt door allerhande immunologische testen uit te voeren. Ook testen op auto-immuunziekten horen erbij. Je leert onderzoeksresultaten correct interpreteren.

Anatomie, histologie en fysiologie: theorie en labo
(
8 studiepunten
)
 • Anatomie en histologie
  Hoe zit het menselijke lichaam eruit? Je kijkt naar de macroscopische en microscopische opbouw van het hart- en vaatstelsel, het spijsverteringsstelsel en de organen voor ademhaling en uitscheiding.
 • Fysiologie
  Je leert hoe verschillende weefsels en organen eruit zien en hoe ze samenwerken om bepaalde functies te vervullen. Zo krijg je inzicht in fysiopathologische afwijkingen.
Microbiologie: theorie en labo
(
7 studiepunten
)

Je maakt kennis met de technieken van de medische microbiologie. Maken, enten en interpreteren van voedingsbodems, aseptisch werken, preparaten kleuren en onder de microscoop bestuderen. Je maakt een onderscheid tussen pathogene en niet-pathogene micro-organismen. Je leert hoe identificatietesten en antibiotica gevoeligheidsbepalingen worden uitgevoerd.

Biochemie: theorie en labo
(
6 studiepunten
)

Zowel het vrijzetten van energie uit energierijke voedselmolecules, als het terug investeren van de energie in activiteit, lichaamstemperatuur ... gebeurt via chemisch reacties. In situaties als uithongering wordt het samenspel van al deze chemische reacties geïllustreerd

Moleculaire biologie: theorie en labo
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Bioprocestechnologie: labo
(
3 studiepunten
)

Je kweekt probiotica op uit een commercieel staal en draagt de verantwoordelijkheid voor het verloop van de fermentatie in de fermentor. Je leert de basistechnieken van celculturen: splitsen, microscopisch onderzoek, transfectie.

Ondersteunende vakken
12 studiepunten
Analytische chemie en instrumentele analyse: theorie en labo
(
6 studiepunten
)

Je maakt kennis met veelgebruikte laboratoriumapparatuur en leert belangrijke tests uitvoeren. Zo bestudeer je pH-metingen, bufferbereidingen, fotometrische technieken, gelfiltratie en HPLC en LPLC

Structuuropheldering
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Statistiek
(
3 studiepunten
)

Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema’s aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variatieanalyse.

Communicatie en werkveld
3 studiepunten
Communicatie en werkveld
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Derde jaar

Stage en eindwerk
21 studiepunten
Stage en eindwerk
(
21 studiepunten
)

Je loopt het hele jaar door (drie of vier dagen per week) stage in labo's waar je praktijkervaring opdoet: je voert zelf routineonderzoeken uit, observeert professionals en maakt kennis met de organisatie en de aandacht voor kwaliteitszorg in een labo. Je schrijft ook een paper rond een thema uit je vakgebied: dat diep je helemaal uit.

Farma
9 studiepunten
Farmaceutische wetenschappen: theorie en labo
(
9 studiepunten
)
 • Farmaceutische wetenschappen (labo)
  Je verdiept je in de gehaltebepaling van grondstoffen voor verschillende geneesmiddelen. Je leert ook relevante technieken toepassen zoals spectroscopie en elektrochemie.
 • Farmaceutische wetenschappen (tarifering en wetgeving)
  Wat is de sociale identiteitskaart en waarvoor dient ze? Wie betaalt geneesmiddelen en hoe zit het terugbetalingsmechanisme in elkaar? Welke deontologische regels zijn belangrijk voor medisch afgevaardigden?
 • Farmaceutische wetenschappen (theorie)
  Je ontdekt hoe geneesmiddelen ingrijpen op het organisme en hoe het organisme deze geneesmiddelen verwerkt. Bijwerkingen en overdoseringen en het gebruik van proefdieren in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen komen eveneens aan bod.
Bio
21 studiepunten
Biomedische onderzoekstechnieken
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert de meest nieuwe ontwikkelingen in verband met gentechnologie, het ontstaan van kanker en stamcelonderzoek.

Toegepaste microbiologie: labo
(
3 studiepunten
)

Je leert fenotypische en genotypische varianten van bacteriën opsporen, maakt kennis met lactose-operon en met het kiemgetal van farmaceutische bereidingen.

Biotechnologie
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert groene en rode biotechnologie: genetische transformatie bij planten en dieren, productie van diagnostische en therapeutische eiwitten. Je leert ook de basis van fermentatieprocessen, nuttig voor productie van antibiotica.

Mycologie en virologie
(
3 studiepunten
)

Je zoomt in op de belangrijkste schimmels en gisten voor mensen. Je kijkt ook naar medisch relevante virussen: hun voorkomen, besmettingswijze, ziekteverwekkend vermogen en labo-diagnostiek.

Moleculaire biologie: theorie en labo
(
6 studiepunten
)
 • Moleculaire biologie (theorie)
  Je verdiept je in de flow van genetische informatie van DNA tot eiwit . Je maakt kennis met de nieuwste technieken om DNA te onderzoeken met talrijke voorbeelden uit het forensisch onderzoek en de moleculaire diagnostiek.
 • Moleculaire biologie (labo)
  Je leert hoe je een DNA-extractie doet en hoe je dat fragment zuiverder maakt en isoleert. Je bestudeert ook nog een hele reeks andere moleculaire laboratoriumtechnieken, onder andere hoe je DNA kan knippen en plakken.
Pathologie
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert afwijkingen in de menselijke orgaanstelsels en ontdekt hoe ze aan de basis kunnen liggen van bepaalde aandoeningen. Je leert jouw rol als laborant kennen in de diagnosering van die aandoeningen.

Ondersteunende vakken
3 studiepunten
Statistiek
(
3 studiepunten
)

Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema's aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variatieanalyse.

Communicatie en werkveld
6 studiepunten
Humane vakken
(
3 studiepunten
)

Je zoomt in op levensbeschouwelijke en ethische dilemma's uit je vakgebied. Je leert een gefundeerde houding aannemen en verdedigen.

Je maakt kennis met de deontologische regels die je beroep bepalen en met de centrale rol van de patiënt in de gezondheidszorg. Je leert het belang van veilig gedrag kennen om arbeidsongevallen te vermijden.

Communicatie en werkveld
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Je lessen starten vanaf maandag 16 september.
 • Later inspringen kan, en wel tot februari.
 • Je volgt gemiddeld 22 uur les per week.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.
Bekijk de jaarindeling.

Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie, echt iets voor jou

Genetische modificatie, het is al even een hot topic. Wie weet ontdek jij het gen dat verantwoordelijk is voor een specifieke ziekte, en slaag jij er in om te vermijden dat de ziekte nog nieuwe slachtoffers maakt?

Wat vertelt jouw DNA?

Wil je het tot DNA-onderzoeker schoppen? Dat kan perfect met de afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie. Of forensisch medewerker? Laborant in een bloedtransfusiecenter? Researcher? Laborant bio- of gentechnologie? Analist? Je diploma opent ontzettend veel deuren.

Een job met perspectief

Maak je maar geen zorgen, met het diploma Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie vind je snel werk.

92 %

92 % van de afgestudeerden heeft binnen de drie maanden werk. 

Remote video URL

Is een labo-opleiding iets voor jou?

Remote video URL

Peer-tutoring: laatstejaars helpen eerstejaars

Ik heb alleen maar goede herinneringen overgehouden aan de peer-tutoring. Als tutor in het derde jaar is het leuk om te zien hoe je met je eigen ervaring de eerstejaars kan helpen én inspireren. En mooi meegenomen: je frist ook meteen zelf de leerstof van twee jaar geleden –een eeuwigheid! – nog even op.
Evi De Herdt, laatstejaarsstudente Biomedische Laboratoriumtechnologie

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat coaching.

Go international!

Verruim je blik op de wereld! Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland.

Duitsland, Nederland, Portugal en Frankrijk zijn populaire bestemmingen bij de studenten Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie.

One minute classes

Remote video URL

Wordt pepper spray gemaakt van pikante pepers?

Remote video URL

Is er ook radioactieve straling in mijn huis?

Remote video URL

Hoe proper is zwembadwater?

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop met Windows nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken? Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? Je krijgt les in een Windows-omgeving. Heb je toch een Mac, dan kan je Windows installeren via Boot Camp. Hiervoor moet je Mac minstens voldoen aan deze specificaties: Intel iCore3 (liefst i5) / 8GB DDR RAM / 265GB SSD schijf.
  Let op! Heeft jouw Mac de nieuwe M1 chip? Dan kan je geen Windows installeren en je Mac niet gebruiken om les te volgen en examens af te leggen. 
  • Je kan dit controleren via het Apple logo –> Over deze Mac. 
  • Staat er Apple M1 vermeld bij Chip, dan is de installatie van Windows via Boot Camp niet mogelijk.
  • Staat er ‘Intel’ vermeld bij Processor, dan is de Windows installatie wel mogelijk via Boot Camp.
 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Je hebt een ‘wetenschapsknobbel’. Chemie, biologie en fysica waren altijd al je favoriete vakken.
 • De werking van ons immuunsysteem, de opbouw van ons DNA, genetische modificatie … Je vindt het niet alleen razend interessant, je wil het helemaal doorgronden.
 • Je gelooft erin dat je dankzij de wetenschap je steentje kan bijdragen aan een betere wereld. Een ziekte die niet te genezen valt? Wacht maar, we vinden dat vaccin wel!

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)

Kom goed voorbereid aan de start!

Weinig wiskunde gehad in het secundair onderwijs? Geen probleem! Volg in de september een inloopcursus om de wiskundekennis die je nodig hebt in de bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie bij te spijkeren.

Na je studie

Aan het werk

 • Boven het vak dat je gaat studeren, staat in grote letters ‘knelpuntberoep’ geschreven. Je bent gegeerd op de arbeidsmarkt!
 • Researcher, analist, laborant, DNA-onderzoeker … Je kan meteen aan de slag in een beroep met toekomst.
 • De bachelors Biomedische Laboratoriumtechnologie (Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie) die voor jou afstudeerden, leveren vandaag prachtig werk bij onder andere het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Janssen Pharmaceutica, Alcon, Multiplicom en Galapagos.
 • Je komt terecht in een vernieuwende sector die – prettige bijkomstigheid – ook nog eens uitstekend betaalt.

Verder studeren

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Sara of Dygna, studenten Biomedische Laboratoriumtechnologie

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan opleidingshoofd Steffi Matthyssen via steffi.matthyssen@kdg.be of +32 3 613 17 71

Inschrijven

Wanneer wil je starten?

Ik start in september 2024

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Ik start zo snel mogelijk

 • De meeste opleidingen starten in september, maar vaak kan je ook later in het academiejaar nog starten.
 • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
 • Na inschrijving krijg je via mail de contactgegevens van een KdG-medewerker om je persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

Nog inschrijven voor 2023-2024

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar stage.biomedische-chemie@kdg.be.

We hebben reeds drie jaar ervaring in kanker-gerelateerd onderzoek. Contacteer ons voor meer info.

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.