Audiovisuele Technieken: Fotografie

Professionele bachelor Audiovisuele Technieken: Fotografie

 • Geen toelatingsproef, iedereen is welkom.
 • Je krijgt een oerdegelijke technische vorming. Die geeft je creativiteit vleugels.
 • We zorgen voor een brede basis: communicatievaardigheden, samenwerken, ondernemerschap …
 • In ateliers spijkeren we je kennis bij van bewegend beeld, grafisch ontwerp en 3D.
 • Portretfotografie, mode, food, repo ... ? Jij kiest welke richting je uit gaat.
 • Je contact met docenten is persoonlijk en direct. En ze weten waarover ze spreken: ze staan zelf in de praktijk.
 • Gastcolleges door experts, bezoek aan tentoonstellingen, lezingen door bekende fotografen: afwisseling troef!
 • Je krijgt les op onze nieuwe kunstencampus Sint Lucas Antwerpen en gaat aan de slag in de indrukwekkende fotostudio.
 • De meeste studenten trekken tijdens hun laatste jaar voor hun stage en/of eindwerk naar de andere kant van de wereld.
 • Cherry on the cake: een schitterende eindejaarstentoonstelling op de campus en een boek.
 • Zin om Knack, De Standaard, De Morgen ... te versterken? Of liever in de creatieve sector aan het werk? Of als freelancer? Met dit diploma kan het.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Eerste jaar

 • In dit brede eerste jaar verken je alle onderdelen van de fotografie.
 • Naast een degelijke basisopleiding kan je rekenen op persoonlijke begeleiding.
 • Je ontdekt welk aspect van fotografie je het meeste ligt.
 • We maken je ook vertrouwd met grafisch ontwerp en bewegend beeld.
 • Je krijgt uitgebreide technische ondersteuning met belichtingstechnieken om daarna je creativiteit vrij te laten in de opdrachten.
 • Ook het vak fotogeschiedenis verruimt je blik.

Tweede jaar

 • Je maakt uitgebreid kennis met verschillende fotografische genres. Per module werk je 8 weken aan opdrachten binnen twee verschillende genres. De genres zijn: portret en architectuur, concept en docu, pub en food, mode en reportage.
 • Je specialiseert je verder in grafisch ontwerp of bewegend beeld of ruilt één van deze 2 ateliers in voor 3D.
 • Foto- en kunstgeschiedenis verbreden verder je kijk op de (kunst)wereld.
 • Je wordt een professionele beeldbewerker, onder meer dankzij je doorgedreven Photoshop-kennis.
 • En, we helpen je ondernemen.

Derde jaar

 • Ga je verder in fictie of non-fictie?
 • Je krijgt de kans om bepaalde thema’s verder uit te diepen.
 • Je volgt een stage in binnen- of buitenland.
 • Met een persoonlijk eindwerk en een prestigieuze tentoonstelling sluit je je opleiding af in stijl.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Praktijkateliers
22 studiepunten
Atelier fotografie
(
12 studiepunten
)

Je leert verschillende lichtbronnen onderscheiden en gebruiken, en je ontdekt de effecten van reflectie. Je maakt kennis met zwart/witfotografie. In het tweede jaar onderneem je volwaardige fotoprojecten waarbij je alle creatieve en technische onderdelen leert beheersen. Je slotjaar draait om de realisatie van fotoprojecten in verschillende disciplines.

Atelier grafisch ontwerp
(
5 studiepunten
)

Je bekijkt en beoordeelt beelden en teksten op hun communicatiekracht. Je maakt kennis typografie en leert belangrijke software gebruiken zoals Adobe Illustrator en Adobe Photoshop. Kies je ook in het tweede en derde jaar voor grafisch ontwerp, dan versterk je die vaardigheden tijdens projecten voor externe opdrachtgevers.

Atelier bewegend beeld
(
5 studiepunten
)

Je werkt in team aan een kortfilm waarin je verschillende cameratechnieken gebruikt. Omdat je alle onderdelen van het productieproces zelf uitvoert, krijg je een goede kijk op de realiteit van videoproducties. Kies je voor bewegend beeld in je tweede en derde jaar? Dan voer je volledige videoprojecten uit, van scenario en draaiboek tot montage en postproductie.

Taal- en onderzoeksvaardigheden
3
Communicatie- en onderzoeksvaardigheden
(
3
)

De focus ligt op interculturele communicatie, zakelijk schrijven en presentatietechnieken. Je zal onder andere een synthese schrijven met aandacht voor grammatica en woordkeuze. Daarnaast geef je een presentatie met Powerpoint. 

Technische vorming
23 studiepunten
Digitale beeldbewerking: basis
(
3 studiepunten
)

Je leert foto's bewerken met Adobe Photoshop CC. Daarvoor maak je gebruik van retouches, selecties, lagen, maskers, kanalen en kleurcorrecties. Het tweede jaar draait om automatiseringen en complexe bewerkingen.

Digitale beeldbewerking: gevorderd
(
4 studiepunten
)

Je leert foto's bewerken met Adobe Photoshop CC. Daarvoor maak je gebruik van retouches, selecties, lagen, maskers, kanalen en kleurcorrecties. Het tweede jaar draait om automatiseringen en complexe bewerkingen.

Belichtingstechnieken
(
3 studiepunten
)

Je maakt kennis met lichtmeetmethodes, kleurtemperaturen en optische filters. Zo kan je succesvol een goede belichting creëren voor je producties.

Studiotechnieken
(
7 studiepunten
)

Je maakt kennis met lichtmeetmethodes, kleurtemperaturen en optische filters. Zo kan je succesvol een goede belichting creëren voor je producties.

Fototechnologie
(
6 studiepunten
)

Je bestudeert verschillende digitale camerasystemen, onderzoekt de moeilijkheid van belichting bij digitale sensoren en maakt kennis met verschillende digitale bestandsformaten voor beelden.

Visie en beeld
6 studiepunten
Kunstgeschiedenis
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert doorheen de kunstgeschiedenis de relatie die kunstenaars hebben met de werkelijkheid en de 'haat liefde'-verhouding tussen de traditionele kunsten en fotografie.

Fotogeschiedenis en actualiteit
(
3 studiepunten
)

Je gaat helemaal terug naar het ontstaan van de fotografie in de negentiende eeuw, bestudeert de technische procedés van de pioniers en maakt kennis met de belangrijkste genres, stijlen en protagonisten. In het tweede jaar kijk je ondermeer naar de rol van fotografie tijdens de wereldoorlogen en maak je kennis met het modernisme. Het laatste jaar zoom je in op de evoluties van de laatste vijftig jaar.

Ondernemen
6 studiepunten
Verkenning van de sector
(
3 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel verken je de sector door onder andere lezingen te volgen en tentoonstellingen te bezoeken. Je wordt uitgedaagd om je persoonlijke mening over beelden vorm te geven en hierover grondig te reflecteren.

Creative branding
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Tweede jaar

Praktijkateliers
33 studiepunten
Atelier Fotografie
(
18 studiepunten
)

Tijdens het atelier zal je voornamelijk fotograferen en nabewerken. De focus ligt op technische aspecten (belichting, scherpte, afdruk en bewerking), subjectieve aspecten (visie, compositie, lichtsfeer, opbouw van en variatie in een reeks beelden) en professioneel handelen (planning en organiseren van werkplek, apparatuur, programmatuur, materialen en kritische zelfevaluatie). In vergelijking met het eerste jaar, zijn de opdrachten groter en werk je zelfstandiger. Je maakt en werkt volgens een eigen planning, waarin briefing, ontwerpschetsen, opdrachten-analyse en de haalbaarheidsgraad belangrijke onderdelen zijn. In de studio ga je zelf aan de slag met de opstelling en controle van de materialen. 

Er wordt een hele waaier van fotografische thema's behandeld. Dit kunnen zowel studio- als buitenopnamen zijn. De opgenomen beelden worden besproken, geselecteerd en bewerkt. Naast technische opdrachten zullen er ook abstracte begrippen en experimentele fotografische elementen aan bod komen.

Atelier Grafisch ontwerp
(
4 studiepunten
)

Je bekijkt en beoordeelt beelden en teksten op hun communicatiekracht. Je maakt kennis typografie en leert belangrijke software gebruiken zoals Adobe Illustrator en Adobe Photoshop. Kies je ook in het tweede en derde jaar voor grafisch ontwerp, dan versterk je die vaardigheden tijdens projecten voor externe opdrachtgevers.

Atelier Bewegend beeld
(
4 studiepunten
)

Je voert volledige videoprojecten uit, van scenario en draaiboek tot montage en postproductie.

Beeldgeneratie
(
7 studiepunten
)

Vakbeschrijving volgt.

Taal- en onderzoeksvaardigheden
3 studiepunten
Communicatie- en onderzoeksvaardigheden
(
3 studiepunten
)

Deel I: Referentialiteit, intertekstualiteit en plagiaat binnen in een postmodern tijdperk
Na een korte situering van modernisme, postmodernisme en nieuwrealisme, worden de belangrijkste hierbinnen te situeren theorieën over intertekstualiteit en referentialiteit uiteengezet en telkens toegespitst op de analyse van foto's en film. Vervolgens wordt het begrip plagiaat uitgewerkt en gekaderd in bovengenoemde theorieën. De klemtoon wordt gelegd op plagiaat en auteursrecht, inzonderheid op de specifieke rechten van de fotograaf.

Deel II: Refereren, citeren en bibliografen: een APA-handleiding
De praktijk van het citeren en parafraseren in essays, papers en scripties wordt verduidelijkt, gebruik makend van de APA-richtlijnen. Hoe en hoeveel je mag of kan citeren en parafraseren, alsook de diversiteit aan methoden waarop je dit volgens de APA-richtlijnen kan doen, wordt veraanschouwelijkt aan de hand van een diversiteit van voorbeelden. Bronverwijzingen, voetnoten, alsook het opstellen van een referentielijst, passeren de revue.

Deel III: Heuristiek, bronverwijzing en -verwerking
In het laatste deel van de cursus wordt uiteengezet hoe je op een effectieve manier informatie kan verzamelen in functie van een opzoektaak, paper of scriptie, alsook hoe je deze informatie kan verwerken in een bronnen- of referentielijst.

Fototechnologie:
Je krijgt door middel van theoretische lessen inzicht in de werking van het maken van beelden, zowel analoog als digitaal. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op de werking van het objectief, de sensor en het licht, maar ook de verschillende lensfouten, artefacten, vernieuwingen en de laatste technische snufjes komen aan bod. Alles wat theoretisch bijdraagt tot het maken van een foto wordt hier gezien, zodat je in de praktijk precies weten wat je doet.

Technische vorming
3 studiepunten
Kleurbeheer en printing
(
1 studiepunt
)

Je ontdekt hoe professionele printers precies werken, welke inkten en papieren er bestaan en welke rol kleurmodellen spelen. Je leert ook volledige systemen kalibreren, van monitor tot printer.

Atelier print
(
2 studiepunten
)

Vakbeschrijving volgt.

Visie en beeld
12 studiepunten
Kunstgeschiedenis
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert doorheen de kunstgeschiedenis de relatie die kunstenaars hebben met de werkelijkheid en de 'haat liefde'-verhouding tussen de traditionele kunsten en fotografie.

Fotogeschiedenis en actualiteit
(
3 studiepunten
)

Je gaat helemaal terug naar het ontstaan van de fotografie in de negentiende eeuw, bestudeert de technische procedés van de pioniers en maakt kennis met de belangrijkste genres, stijlen en protagonisten. In het tweede jaar kijk je ondermeer naar de rol van fotografie tijdens de wereldoorlogen en maak je kennis met het modernisme. Het laatste jaar zoom je in op de evoluties van de laatste vijftig jaar.

Waarnemingspsychologie
(
3 studiepunten
)

Hoe werkt het geheugen? Hoe zit de menselijke waarneming in elkaar? Hoe denken mensen en welke rol spelen motivatie, intelligentie, persoonlijkheid en natuurlijke driften in ons handelen?

Filosofie (religie, zingeving en levensbeschouwing)
(
3 studiepunten
)

Je kijkt naar de impact van wetenschap en technologie op het menselijke denken. Je bespreekt de belangrijkste filosofen van de westerse wereld en denkt na over theorieën rond het godsbestaan. Je denkt na over religie, zingeving en levensbeschouwing aan de hand van een reeks moeilijke ethische dilemma's. Je leert een gefundeerd standpunt innemen en verdedigen.

Ondernemen
9 studiepunten
Verkenning van de sector
(
3 studiepunt
)

In dit opleidingsonderdeel verken je de sector door onder andere lezingen te volgen en tentoonstellingen te bezoeken. Je wordt uitgedaagd om je persoonlijke mening over beelden vorm te geven en hierover grondig te reflecteren.

Projectweek
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving volgt.

Project ondernemen
(
3 studiepunten
)

Dit zijn de onderwerpen van Ondernemen 2: Ondernemingsplan, ondernemingsvormen, marktonderzoek (inclusief sterkten en zwakten analyse), marketing en kwaliteitszorg.

Derde jaar

Praktijkateliers
36 studiepunten
Atelier Fotografie
(
9 studiepunten
)

Je kiest aan het begin van het academiejaar voor één van de twee trajecten, fictie of nonfictie. 

In het traject fictie werk je via geënsceneerde fotografie en in het traject nonfictie vertrek je vanuit de realiteit. Je combineert jouw opgedane kennis uit de bij-ateliers in de opdrachten van Atelier Fotografie. Jouw beelden worden besproken, geselecteerd en bewerkt. Naast meer technische opdrachten zullen er ook abstracte begrippen en experimentele fotografische elementen aan bod komen.

Tijdens het atelier zal je voornamelijk fotograferen en nabewerken. In vergelijking met het tweede jaar, zijn de opdrachten verspreid over een langere periode, groter en werk je nog zelfstandiger. Je maakt en werkt volgens een eigen planning, waarin briefing, ontwerpschetsen, opdrachten-analyse en de haalbaarheidsgraad belangrijke onderdelen zijn. In de studio ga je zelf aan de slag met de opstelling en controle van de materialen. De focus ligt net zoals in Atelier Fotografie 2 op technische aspecten (belichting, scherpte, afdruk en bewerking), subjectieve aspecten (visie, compositie, lichtsfeer, opbouw van en variatie in een reeks beelden) en professioneel handelen (planning en organiseren van werkplek, apparatuur, programmatuur, materialen en kritische zelfevaluatie). Ook zal je concrete opdrachten vanuit/samen met het werkveld moeten uitvoeren.

Atelier Grafisch ontwerp
(
4 studiepunten
)

Je bekijkt en beoordeelt beelden en teksten op hun communicatiekracht. Je maakt kennis typografie en leert belangrijke software gebruiken zoals Adobe Illustrator en Adobe Photoshop. Kies je ook in het tweede en derde jaar voor grafisch ontwerp, dan versterk je die vaardigheden tijdens projecten voor externe opdrachtgevers.

Atelier Bewegend beeld
(
4 studiepunten
)

Je voert volledige videoprojecten uit, van scenario en draaiboek tot montage en postproductie.

Beeldgeneratie
(
4 studiepunten
)

Fotografie evolueert naar de virtuele wereld in 3D. Na de digitalisering is dit de volgende revolutie. Waar vroeger echte auto's, vrachtwagens en nog oneindig veel materiaal in de studio gebracht werd, krijgen fotografen de blauwdrukken digitaal aangeleverd en maken foto-realistische afbeeldingen voor die mooiste folder.
In atelier 3D leer je hoe je om het even welk object modelleert in 3D, voorziet van de ideale belichting, de mooiste textuur en een sfeervolle virtuele omgeving om zo die meer dan echt lijkende afbeelding of animatie te maken.

Bachelorproef: eindwerk
(
15 studiepunten
)

Je kiest zelf het thema van je afsluitende scriptie. In die scriptie toon je dat je kritisch kunt nadenken over fotografie en verbanden kunt leggen. Je presenteert je paper en je beelden ook aan een vakjury.

Taal- en onderzoeksvaardigheden
6 studiepunten
Bachelorproef: scriptie
(
6 studiepunten
)

Vakbeschrijving volgt.

Visie en beeld
3 studiepunten
Ethiek van de media
(
3 studiepunten
)

Hoe verhouden media en democratie zich tot elkaar? Welke journalistieke normen bestaan er? Welke deontologische regels markeren je bewegingsvrijheid als journalist of reclamemaker?

Ondernemen
15 studiepunten
Verkenning van de sector
(
6 studiepunten
)

Via seminaries door docenten en externe experten krijg je een inleiding in de verschillende facetten van de praktische beroepsuitoefening, op commercieel en technisch terrein.

Stage
(
9 studiepunten
)

Je loopt acht weken mee in een atelier, fotostudio of reclamebureau. Daar maak je kennis met de taken van een professional in je sector.

Remote video URL

Les van professionals

De kneepjes van het vak leer je van ervaren fotografen. 

 • 10 docenten, elk met hun eigen specialisatie
 • Externe experten en gastdocenten
 • Onderzoekers (geven ook les in de opleiding)

Veel praktijk

Je verdiept je niet alleen in fotogeschiedenis, kunstgeschiedenis, waarneming, ondernemen ... maar duikt ook meteen de praktijk in.

 • Je werkt in kleine groepjes
 • Je krijgt privétijd in de fotostudio, met veel ruimte voor experiment
 • Dankzij directe feedback en discussies leer je snel veel bij over beeldtaal en kan je alsmaar beter sprekende foto's selecteren.
Remote video URL

Alexandre Barrels maakte een video over de jaarlijkse uitstap naar Parijs

Werken als freelancer

Dankzij vakken als Ondernemen en Creative Branding kan je ook makkelijk als zelfstandig fotograaf aan de slag.

Wanneer heb je les?

 • Je lessen starten vanaf maandag 16 september.

 • Later inspringen kan, best voor midden oktober om geen ateliers te missen!

 • Per week volg je gemiddeld 22 uur les

 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.

 • Je hebt weinig springuren

Bekijk een voorbeeldlessenrooster

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 8 weken: 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 week examens
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten
 • Voordeel: je spreidt je studielast en je leert plannen

Bekijk de jaarindeling

Variatie troef

Je leert werken in een digitale omgeving en je ontwikkelt een eigen visie en stijl.

Alle aspecten van de fotografie komen aan bod: portret, architectuur, mode, publiciteit, pers, reportage, conceptuele fotografie, food ...

Je leert het metier van binnenuit kennen. Je stapt uit je comfortzone en al tijdens je opleiding draai je mee in een professionele wereld.

Hanne Joosen

Pieter Van Hooydonck

Lander Vander Borght

De hele wereld als inspiratiebron en werkterrein

 • Bijna 40 % van de studenten maakt tijdens het derde jaar een grote buitenlandse reis 
 • Sommigen vestigen zich zelfs voor een tijdje in een bepaalde stad of streek
 • Natuurlijk kan je op onze ondersteuning rekenen

Die reizen leveren zo goed als altijd intrigerende beelden op. En vaak ook algemene erkenning, al dan niet bekroond met een prestigieuze prijs.

Zo vertrok Titus Simoens voor zijn afstudeerproject naar Roemenië. En in 2009 ging hij acht weken lang door de Verenigde Staten op zoek naar cowboys. Samen met collega Dieter De Lathauwer kreeg hij carte blanche voor de expo L’Aventure du Rêve Lucide in het Antwerpse FotoMuseum. Titus won de Nikon-Award, net als die andere oud-student Jorge Dirckx.

Open leeromgeving

Als student sta jij centraal. Je mag rekenen op intense coaching, zeker tijdens het eerste jaar.

 • Je eerste aanspreekpunt is je leertrajectbegeleider
 • Ook alle vakdocenten volgen je leerproces op de voet

In het tweede en derde jaar neem je steeds meer zelf je leerproces in handen!

Wat heb je nodig?

Onze gloednieuwe campus is uitgerust met de nodige infrastructuur. Je hebt enkel een eigen fototoestel, foto-toebehoren en een laptop nodig. Die moeten voldoen aan een aantal specificaties:

 • We kiezen voor een digitale fotocamera. Ofwel een spiegelreflexcamera (Nikon, Canon, Pentax, Sony …) ofwel een systeemcamera (Olympus, Fujifilm, Sony, Nikon, Canon …). Belangrijk is dat de camera ook een filmfunctie heeft. Om te beginnen volstaan de instapmodellen met bijgeleverde lenzen.
  Twijfel je over een aankoop? Vraag info aan de docenten aan het begin van het academiejaar. Heb je al een toestel en twijfel je of het goed genoeg is? Breng het mee en vraag het aan onze docenten.
 • Daarnaast heb je ook een reportageflitser, flitskabel en statief nodig
 • Je laptop kan een Mac of een pc zijn. Enige vereiste: hij kan Adobe Creative Cloud software draaien. Die software is via onze hogeschool verkrijgbaar voor ongeveer 65 euro per jaar.

Heb je nog geen materiaal en twijfel je? Wacht dan gerust tot de eerste lesweken voor meer uitleg. Je docenten kunnen je ook interessante aanbiedingen aanraden.

Tijdelijk iets nodig voor een project? Bij onze uitleendienst leen je computers, screens, projectoren, foto- en videocamera's, opnameapparatuur en meer.

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent gevoelig voor licht en sfeer

 • In een creatieve en technologische omgeving voel jij je als een vis in het water

 • Je bent geweldig nieuwsgierig en je wil je eigen visie en stijl ontwikkelen

 • Onze complexe wereld op een persoonlijke manier interpreteren, dat is je doel. Met pakkende beelden, dat spreekt voor zich.

 • Of je nu de documentaire, conceptuele of commerciële toer opgaat, is misschien nog niet duidelijk. Geen nood: daar kom je snel genoeg achter.

 • Je bent kritisch en onderzoekend, en niet bang om te experimenteren.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
 • Nederlands diploma? Met een MBO 4, VWO of een geslaagde propedeuse kan je ook inschrijven.
Remote video URL

Campus Sint Lucas Antwerpen

Onze nieuwe kunstencampus is compact en open. Het is de ideale campus voor kunstonderwijs van vandaag:

 • Met ateliers, werkplaatsen, een uitleendienst, print rooms …
 • Open (weinig muren en veel ramen) en badend in licht en ruimte voor expressie. 
 • Opgetrokken uit ter plaatse gestort beton: robuust en toch evenwichtig en rustig.

Campus Sint Lucas Antwerpen
Van Schoonbekestraat 143
2018 ANTWERPEN
Meer info

+32 3 613 12 00
info.sintlucas@kdg.be

Na je studie

Aan het werk

 • Fotograaf bij een krant, magazine, pers- of communicatiebureau is een voor de hand liggende keuze. Of misschien word je wel een freelancer die zijn klanten overtuigt met trefzekere beelden.
 • Een job als beeldcorrector, cameraman of grafisch vormgever is eveneens een optie
 • Ook in de ruimere creatieve sector kan je aan de slag.
 • Knack, De Standaard, De Morgen ... Overal lopen wel oud-studenten van ons rond.
 • Ook reclamebureaus doen frequent een beroep op de professionele diensten van onze afgestudeerden.

Verder studeren

Een master behalen? Met een schakelprogramma stroom je vlot door naar een master Beeldende Kunsten.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Spreek met studenten en docenten
 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Stefan, student Fotografie.

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan opleidingshoofd Mie De Backer via mie.debacker@kdg.be of +32 3 613 12 00

Inschrijven

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Op zoek naar een stagiair voor een stageperiode van eind januari tot half april? Stuur een mailtje naar mie.debacker@kdg.be

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.