Leraar Lager Onderwijs in avondonderwijs (flextraject)

Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs

 • Je hebt al een bachelor- of masterdiploma op zak en je wil graag voor de klas staan. Het flextraject Leraar Lager Onderwijs leidt je er recht naartoe.
 • Flexibiliteit troef, zowel qua studietempo als qua invulling en begeleiding.
 • Dit verkort traject houdt veel begeleide zelfstudie in. Da’s handig, want zo studeer je helemaal op je eigen maat.
 • Je kan niet wachten om voor de klas te staan? Mooi zo, want van bij de start loop je elke week één dag mee op een vaste werkplek.
 • Je leert een krachtige leeromgeving creëren voor leerlingen van de lagere school. Als leraar-in-opleiding neem je een actief onderzoekende houding aan. Je onderzoekt niet alleen wat je competenties en wie je leerlingen zijn, maar ook de kenmerken van de basisschool. Je stelt jezelf als leerkracht-in-opleiding voortdurend in vraag en je leert probleemoplossend werken. Een uitstekende voorbereiding op je latere job als leraar!
 • We vertrekken vanuit een krachtige leeromgeving. Daarvoor reiken we didactische en pedagogische kaders aan, met focus op talentontwikkeling, krachtig leren, diversiteit …
 • Stem je opleiding af op je religieuze achtergrond, met een keuzetraject 'algemene levensbeschouwelijke vorming’ of ‘rooms-katholieke godsdienst'.
 • We leiden je op vanuit de basisschoolgedachte: je maakt kennis met het hele basisonderwijs, los van je keuze voor Kleuter- of Lager Onderwijs.
 • Cultuur, start- en pop-ups, internationale vibes, food, fun, sport ...: een opleiding met de grootstad als context en decor!

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

 • Afhankelijk van je vooropleiding volg je een een- of tweejarig avondtraject.
 • De focus van beide trajecten ligt op werkplekleren. Één dag per week loop je mee in een basisschool.
 • Ter ondersteuning van het werkplekleren kom je twee avonden per week naar de campus.
 • De studiebelasting is hoog. Maar omdat de contactmomenten ’s avonds vallen, is je studie combineren met deeltijds werken of een gezin wel mogelijk. Je kan je studieprogramma ook over een langere periode spreiden en zo de studielast verminderen.
 • We zetten hoog in op blended learning, een combinatie van zelfstandig leren en begeleiding door mentoren en lectoren.
 • Je maakt kennis met alle facetten van het beroep als leerkracht lager onderwijs. Je ontdekt hoe je een positieve leeromgeving creëert, hoe je kennis en vaardigheden op een creatieve en betekenisvolle manier aanleert … Je leert lesinhoud helder structureren en verwoorden.
 • De beleving van kinderen is daarbij altijd je vertrekpunt. Je toont hen de weg naar nieuwe kennis en ervaringen: lezen, schrijven, rekenen, musiceren, denken, voelen, bewegen, samenwerken ...
 • Tijdens het werkplekleren maak je kennis met zoveel mogelijk verschillende leeftijden. Je leert ook de ruimere schoolomgeving kennen: collega's, directie, ouders.
 • Bovendien kijk je over de schoolmuren heen: je weet wat er in de wereld gebeurt.
 • Je ontwikkelt verder je onderzoekende houding: je stelt jezelf voortdurend in vraag en houdt daarbij rekening met je leerlingen en de omgeving. Omgaan met veel impulsen en complexe situaties, het daagt je alleen maar uit.

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken

Leraar Lager Onderwijs

Wanneer heb je les?

 • Je start op donderdag 12 september met een geweldige startdag. 

 • Vanaf 16 september starten de lessen.

 • Later inspringen kan, en wel tot midden oktober.

 • Elke donderdag sta je op de werkplek.

 • Op maandag kom je van 18.30 tot 20.30 u. naar de campus, op dinsdag van 18.30 tot 21.30 u.

 • Overdag heb je tijd om zelfstandig te leren en opdrachten voor te bereiden.

Onderzoekend leren

Je onderzoekende houding vormt het uitgangspunt van de opleiding. Wie ben ik als leraar?

Je formuleert continu leer- en groeivragen, en je staat stil bij de manier waarop je kennis verwerft. Op die manier werk je aan je vooropgestelde basiscompetenties.

De avondopleiding zelf is ook zo ingericht. Al je docenten stellen zich voortdurend de vraag op welke manier ze je het best kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van je kennis, je vaardigheden en je attitudes.

Jij zit aan het stuur

Het fijne aan deze opleiding is dat je evolueert op je eigen tempo. Via blended learning kan je zelfstandig en volgens je eigen voorkennis leerinhouden verwerken.

Terugkoppelen van die kennis en vaardigheden gebeurt niet alleen op de werkplek, maar ook op de hogeschool. De avonden op de hogeschool zijn sterk vraaggestuurd. Het gaat om jou en dus staat je talentontwikkeling centraal.

Allicht zijn er punten waar je op je werkplek tegenaan bent gelopen. Die krijgen tijdens de avonden op school extra aandacht.

Godsdienst of levensbeschouwing?

Christen, joods, moslim of niet-gelovig? Het onderwijs heeft leerkrachten met elke religieuze achtergrond nodig. Stem daarom je lerarenopleiding af op jouw eigen geloofsovertuiging.

Kies voor ‘algemene levensbeschouwelijke vorming’ (nieuw vanaf academiejaar 2016-2017) en maak kennis met verschillende vormen van godsdienstig leven. Ga je voor het vak 'rooms-katholieke godsdienst' dan verdiep je je in de christelijke tradities en leer je hoe je met kinderen werkt rond de Bijbel, de kerk …'

Het nut van werkplekleren

Elke week loop je gedurende één vaste dag mee op de werkplek. Daarvoor werken we samen met een aantal basisscholen.

Daarnaast plannen we langere periodes van een week in op de werkplek. Tijdens die weken geef je niet alleen les, maar werk je ook mee aan projecten en thema’s op schoolniveau.

Voor het werkplekleren ben je verbonden aan één specifieke school. Daar doe je ervaring op in verschillende klassen en jaren, en bij diverse schoolactiviteiten. Observatieopdrachten in een andere school blijven wel mogelijk.

Je opdrachten op de werkplek bepaal je gedeeltelijk zelf. De hogeschool en je werkplek vullen de rest in.

Word jij de volgende supermeester- of juf van deze kinderen?

Leraren zijn super! Dat vinden deze kinderen toch ...

Voor wie?

Je profiel

 • Als kind speelde je al graag schooltje en jij stond dan steevast vooraan in de klas. Daar hoeft geen tekeningetje bij – tenzij dan misschien in bordkrijt.
 • Je bent een kei in plannen en jezelf organiseren. Je stelt jezelf in vraag, je bent nieuwsgierig en onderzoekend, en je kan zelfstandig werken. Dat is een absolute must voor wie dit flextraject volgt.
 • 6- tot 12-jarigen een inhoudelijk sterke en brede kijk op het leven geven, dat is precies wat je wil. Je ruime algemene kennis komt daar goed bij van pas.
 • De wereld van een kind is ook jouw speelterrein: je inlevingsvermogen is groot.
 • Kennis doorgeven, je kan je niks mooiers voorstellen. Het is je sterkste motivatie. De leerling die op zijn of haar beurt leraar wordt, een verhaal zonder einde.
 • Creatief, groot inlevingsvermogen, communicatief … Check!
 • Je bent een eeuwige student, altijd nieuwsgierig, immer alert. En al die nieuw verworven info verwerk je met veel plezier in je lessen.

Voorwaarden

Je hebt een professionele bachelor, een academische bachelor of een master.
Is dat niet het geval? Dan kan je inschrijven voor de reguliere opleiding Leraar Lager Onderwijs.

NIEUW vanaf 2017: je moet de instaptoets van de Vlaamse overheid afgelegd hebben.

Gloednieuwe campus Zuid

Les op campus Zuid

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

 • Je droom wordt waar: je mag lesgeven in alle jaren van het lager onderwijs.
 • Wat ook kan, is als lid van het zorgteam aan de slag gaan met leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
 • Educatief medewerker? Ook dat is een optie.

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je o.a. vlot door naar een master Agogische wetenschappen, Culturele studies, Educatieve studies, Filmstudies en visuele cultuur, Onderwijskunde, Opleidings- en onderwijswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Politieke communicatie, Seksuologie, Gender en Diversiteit, Cultuurmanagement ...

 • Extra bachelor? Je kunt in één jaar tijd o.a. een diploma Kleuteronderwijs of Secundair Onderwijs behalen. En ook de bachelor-na-bachelors Buitengewoon onderwijs, Zorgverbreding en remediërend leren, Autismespectrumstoornissen, Creatieve therapie, Intercultureel management, Internationale samenwerking Noord-Zuid, Ouderencoaching, Schoolontwikkeling ... zijn een optie.

Flexibel studeren

Extra vrijstellingen

De opleiding Leraar Lager Onderwijs is een volwaardige bachelor van 180 studiepunten. Omdat je al een bachelor- of masterdiploma behaalde, krijg je bij inschrijving sowieso voor 60 studiepunten vrijstellingen toegekend. 

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken

Meer info? Stuur een mailtje naar belinda.wyckmans@kdg.be.

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Graag al eens proeven van de sfeer?

Volg al een les mee!

Ben je benieuwd hoe het er écht aan toegaat op onze hogeschool?
Schrijf je dan in voor een open les en schuif gewoon mee aan in een les bij de huidige KdG-studenten.

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Lees meer ...

Voor bedrijven en organisaties

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.