Leraar Lager Onderwijs (verkort flextraject)

Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs

 • Je hebt al een bachelor- of masterdiploma op zak en je wil graag Leraar Lager Onderwijs worden? Dit flexibel traject leidt je recht naar je nieuwe job voor de klas.
 • Overdag les volgen, of toch liever in avondschool? Jij kiest en combineert de beperkte contactmomenten op de campus met afstandsonderwijs en werkplekleren.
 • Je kan niet wachten om voor de klas te staan? Mooi zo, want van bij de start loop je elke week één dag mee op een vaste werkplek.
 • Werken en studeren combineren? Je kan deze opleiding combineren met een job binnen of buiten het onderwijs. Je kan de opleiding bovendien spreiden, om de workload te matchen met je professioneel leven.
 • Werk je al als leerkracht in een lagere school, of start je binnenkort? Door deze opleiding met een LIO-contract (leraar in opleiding) te volgen kan je je stages op je eigen werkplek doorlopen.
 • Je onderzoekt uiteenlopende pedagogische en didactische kaders die van jou een super leerkracht maken.
 • Basisscholen in Antwerpen en ver daarbuiten snakken naar gemotiveerde leerkrachten. Het onderwijs zal je graag zien komen!

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

 • De focus van deze opleiding ligt op werkplekleren. Één dag per week loop je mee in een basisschool. Daarnaast doe je ook 3 keer een langere stage van 5 dagen.
 • Ter ondersteuning van het werkplekleren kom je één dag of twee avonden per week naar de campus, voor lessen, coaching, ...
 • Je studie combineren met deeltijds werken of een gezin is mogelijk. Je kan je studieprogramma ook over een langere periode spreiden en zo de studielast verminderen.
 • Werkplekleren en contactmomenten op de campus worden aangevuld met leerinhouden die je zelfstandig verwerft via ons digitaal leerplatform.
 • Je maakt kennis met alle facetten van het beroep als leerkracht lager onderwijs. Je ontdekt hoe je een positieve leeromgeving creëert, hoe je kennis en vaardigheden op een creatieve en betekenisvolle manier aanleert … Je leert lesinhouden helder structureren en verwoorden.
 • De beleving van kinderen is daarbij altijd je vertrekpunt. Je toont hen de weg naar nieuwe kennis en ervaringen: lezen, schrijven, rekenen, musiceren, denken, voelen, bewegen, samenwerken ...
 • Tijdens het werkplekleren maak je kennis met zoveel mogelijk verschillende leeftijden. Je leert ook de ruimere schoolomgeving kennen: collega's, directie, ouders.

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken ... 

Remote video URL

Studiepunten en -duur

Hoelang je opleiding duurt, hangt af van je eerder behaald diploma:

Je hebt al een lerarendiploma kleuter- of secundair onderwijs (Traject A):

Je hebt al een diploma hoger onderwijs en een bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject B) :

Je hebt al een diploma Orthopedagogie, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie, Pedagogische wetenschappen, Psychologie of Logopedische en Audiologische Wetenschappen (Traject C):

Je hebt al een diploma Hoger Onderwijs zonder bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject D):

Wanneer heb je les?

 • Je start in september, bij aanvang van het academiejaar.
 • Later inspringen kan, en wel tot aan de herfstvakantie.

Kies je voor avondschool, dan ...

 • kom je op dinsdag van 18.30 tot 20.30 u. naar de campus en op donderdag van 18.30 tot 21.30 u.
 • sta je elke dinsdag (overdag) op de werkplek
 • heb je de rest van de week tijd om zelfstandig te leren en opdrachten voor te bereiden
 • heb je naast je vaste dinsdag in de lagere school ook 3 keer een langere stageperiode van 5 dagen

Kies je voor het dagprogramma, dan ...

 • kom je op maandag van 8.45 tot 18 u. naar de campus
 • sta je elke dinsdag (overdag) op de werkplek
 • heb je de rest van de week tijd om zelfstandig te leren en opdrachten voor te bereiden
 • heb je naast je vaste dinsdag in de lagere school ook 3 keer een langere stageperiode van 5 dagen

Bekijk de jaarplanning ...

Onderzoekend leren

Je onderzoekende houding vormt het uitgangspunt van de opleiding. Wie ben ik als leraar?

Je formuleert continu leer- en groeivragen, en je staat stil bij de manier waarop je kennis verwerft. Terugkoppelen van die kennis en vaardigheden gebeurt niet alleen op de werkplek, maar ook op de hogeschool.

De lessen en coachingmomenten op de hogeschool zijn sterk vraaggestuurd. Het gaat om jou en dus staat je talentontwikkeling centraal.

Allicht zijn er punten waar je op je werkplek tegenaan bent gelopen. Die krijgen tijdens de contactmomenten op school extra aandacht.

Het nut van werkplekleren

Elke week loop je gedurende één vaste dag mee op de werkplek. Daarvoor werken we samen met een aantal basisscholen.

Daarnaast plannen we 3 langere periodes van een week in op de werkplek. Tijdens die weken geef je niet alleen les, maar werk je ook mee aan projecten en thema’s op schoolniveau.

Godsdienst of levensbeschouwing?

In het onderwijs heb je leerkrachten met verschillende religieuze achtergrond nodig. In deze opleiding bereiden we je in een vakkenpakket van 9 studiepunten optimaal voor om les te geven in katholieke scholen.

Toch heb je zelf nog de keuze of je Rooms-katholieke godsdienst of levensbeschouwelijke vorming volgt. Kies je voor die eerste, dan kan je een mandaat aanvragen om ook het vak ‘godsdienst’ te geven in katholieke scholen.

LIO-contract, VDAB-student ...

 • Werk je al als leerkracht in een lagere school, of start je binnenkort? Dan kan je deze opleiding met een LIO-contract volgen. Zo wordt je eigen werkplek tevens je stageplek.
 • Ben je werkzoekende? Leraar lager onderwijs is een knelpuntberoep. Daardoor kan je de dagopleiding als VDAB-student volgen. Zo verlies je je uitkering niet en betaalt de VDAB je opleidingskost terug.
 • Deze opleiding volgen met een LIO- of VDAB-contract? Neem vóór je inschrijving steeds contact op met de coördinator van deze opleiding. Die overloopt met jou of je zeker in aanmerking komt voor deze contracten.
Remote video URL

Leraren zijn super! Dat vinden deze kinderen toch ...

Voor wie?

Je profiel

 • Kennis doorgeven, je kan je niks mooiers voorstellen. Het is je sterkste motivatie.
 • 6- tot 12-jarigen een inhoudelijk sterke en brede kijk op het leven geven, dat is precies wat je wil. Je ruime algemene kennis en interesse komt daar goed bij van pas.
 • Je bent nieuwsgierig en onderzoekend, en je kan zelfstandig werken. Je kan niet wachten om voor de klas te staan.
 • De wereld van een kind is ook jouw speelterrein: je inlevingsvermogen is groot.
 • Je bent een eeuwige student, altijd nieuwsgierig, immer alert. En al die nieuw verworven info verwerk je met veel plezier in je lessen.

Voorwaarden

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Na je studie

Aan het werk

 • Je droom wordt waar: je mag lesgeven in alle jaren van het lager onderwijs, en dat in alle onderwijsnetten. Je kan kiezen voor regulier, buitengewoon of methode-onderwijs …

 • Wat ook kan is als zorgcoördinator of bijvoorbeeld begeleider in een ondersteuningsnetwerk  aan de slag gaan met leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

 • Educatief medewerker? Ook een optie!

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je o.a. vlot door naar een master Agogische wetenschappen, Culturele studies, Educatieve studies, Filmstudies en visuele cultuur, Onderwijskunde, Opleidings- en onderwijswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Politieke communicatie, Seksuologie, Gender en Diversiteit, Cultuurmanagement ...

 • Extra bachelor? Je kunt in één jaar tijd o.a. een diploma Kleuteronderwijs of Secundair Onderwijs behalen. En ook de bachelor-na-bachelors Buitengewoon onderwijs, Zorgverbreding en remediërend leren, Autismespectrumstoornissen ... zijn een optie

Flexibel studeren

Extra vrijstellingen

De opleiding Leraar Lager Onderwijs is een volwaardige bachelor van 180 studiepunten. Omdat je al een bachelor- of masterdiploma behaalde, krijg je bij inschrijving sowieso voor minstens 75 studiepunten vrijstellingen toegekend. Afhankelijk van je vooropleiding kan je verder vrijgesteld worden. Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken. 
Meer info? Stuur een mailtje naar belinda.wyckmans@kdg.be.
Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 
Volgende infodagen
Zat 24 Apr
Infodag 24 april

Zaterdag 24 april van 10 tot 14 u.
Meer info

Zat 19 Jun
Infodag 19 juni

Zaterdag 19 juni van 10 tot 14 u. op alle campussen, behalve Sint Lucas Antwerpen
Meer info

Don 02 Sep
Infodag 2 september

Donderdag 2 september 16 tot 20 u.
Meer info

 

Download of bestel een brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: download of bestel een brochure.

 

Contacteer de opleiding

Neem contact op met Belinda Wyckmans via belinda.wyckmans@kdg.be of +32 3 502 21 66

Inschrijven 

Klaar om te starten bij KdG? 

 • STAP 1: START JE INSCHRIJVING
 • STAP 2: ROND JE INSCHRIJVING AF
  Je ontvangt in juni een uitnodiging om je definitief in te schrijven.

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Lees meer ...

Voor bedrijven en organisaties

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.