Afgeronde projecten expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk

Afgeronde projecten

Nieuw

Inspiratiebrochure 'Maatschappelijk Werk en Kinderopvang Hand in Hand'

Publicaties

 • Brochure bij foto-tentoonstelling ‘Experience matters’ (2017)– ontwikkeld en getoond op EASSWR-conferentie – samenwerking Lund University – KdG – Hogeschool Utrecht –Durham University.
 • De Pourcq, L. (2017) Maatschappelijk werk en kinderopvang hand in hand. Interdisciplinaire samenwerking als hefboom in de strijd tegen kinderarmoede. Welwijs, 28 (2), 30-33.
 • Driessens, K. & Raeymaeckers, P. (2017),  Werken met mensen die (langdurig) in armoede leven, in Spiers e.a. (2017) De brede basis van het sociaal werk. Grondslagen, methoden en praktijken. Bussum: Coutinho, p. 107-119.
 • Gibens, S. & Hubeau, B. (2017) De juridische bijstand in transitie : van staatshervorming tot modernisering: nieuwe wegen in de toegang tot het (ge)recht. RW 1642-1657. 
 • Gibens, S. & Serrien, L. (2017). Sociale rechtshulp is sociaal werk. Neemt Vlaanderen het voortouw? in Sociaal.Net  (2017.05.04) 
 • Geldof, D. & Driessens, K.(2017) Social work and research in contexts of superdiversity. In Hogsbro, K. & Shaw, I. [edit.], Social work and research in advanced welfare states (Routledge advances in social work). Londen/New York: Routledge. p. 31-56 ISBN 978-1-138-24218-0.
 • Goris, P., Melis, B., Burssens, D., en Vettenburg, N. (2017), ‘Structureel werken zit ingebakken in sociaal werk. Nog beter het verschil maken’, Sociaal.Net, 28 maart 2017.
 • Melis, B., (2017); Een rol voor het informele netwerk in de (justitiële) hulp; Panopticon, 38, maart, p 150 – 156.
 • Van Robaeys, B.; Raeymaeckers, P.; van Ewijk, H. (2017). Contextual-transformational social work in superdiverse contexts: an evaluative perspective by clients and social workers. In Qualitative Social Work, first published online, 7/01/2017, DOI:
 • Van Robaeys, B. & Lyssens-Danneboom, V. (2017). Buddy, bondgenoot of maatje. Duo-methodiek kent forse opmars.
 • Van Robaeys, B. (2017). Verruim je blik en leer elke dag bij. Vlaamse onderzoeker naar congres in het verre oosten.
 • Boxstaens, J. (2016), De toekomst van het justitiehuis. Vlaanderen moet knopen doorhakken. Op Sociaal.net, 24/2/2016.
 • Depauw, J., & Driessens, K. (2016). Taking the measure: a participatory approach to measuring and monitoring psychological empowerment in social work practices. European Journal of Social Work. 20:4, 522-535, DOI: 10.1080/13691457.2016.1255878 -
 • Driessens, K., Depauw, J., Franssen, A., & Méhauden, L. (2016).Het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie: een veralgemeenbaar begeleidingsinstrument in een participatiesamenleving? In I. Pannecoucke, W. Lahaye, J. Vranken & R. Van Rossem (Eds.), Armoede in België - Jaarboek 2016. Gent: Academia Press, p. 251-270.
 • Driessens, K., McLaughlin, H. & van Doorn, L. (2016): The Meaningful Involvement of Service Users:  Examples from Belgium and The Netherlands, Social Work Education: International Journal, DOI: 10.1080/02615479.2016.1162289.
 • Depauw, J. & Driessens, K. (2016), Leefloners integreren via contracten.  Tegendraads wetsontwerp straalt wantrouwen uit, in Sociaal.net, 20/6/2016.
 • Driessens, K., Vansevenant, K. & Van Regenmortel , T. (2016), 10 jaar Bind-Kracht. Verbindende hulpverlening in verdelende tijden, in Sociaal.net, 18 januari 2016.
 • Melis, B., Goris, P., Burssens, D., Vettenburg. N. (2016), Preventie in de geestelijke gezondheidszorg: geen vrijblijvende keuze. Tijdschrift Klinische Psychologie, 2: 84-90
 • van Dop, N., Depauw, J., & Driessens, K. (2016). Measuring Empowerment: Development and Validation of the Service User Psychological Empowerment Scale.Journal of Social Service Research, 42(5), 651-664. doi: 10.1080/01488376.2016.1216915
 • Raeymaeckers P., Driessens K. &Tirions M., Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek : een reflectie over de kenmerken van een academische discipline , Journal of social intervention: theory and practice - ISSN 1876-8830 - 25:2(2016), p. 43-63. https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.450/
 • Raeymaeckers, P., Verhoeven, R., Pauwels, J., Driessens, K., Boxstaens, J., Tirions, M. & Gibens, S.,  Vermarkting van het sociaal werk. Wie garandeert de kwaliteit? In Sociaal.net, 29-06-2016
 • Van Robaeys, B. (2016). Ouders uit kansarme gezinnen aan het woord over zorg en onderwijs voor jonge kinderen. In Welwijs, 27 (3): 10-12.
 • Van Robaeys, B. (2016). At the heart of complexity is simplicity. De uitdaging van armoede en superdiversiteit voor het sociaal werk. Doctoraal proefschrift in de sociale wetenschappen (sociaal werk). Antwerpen: Universiteit Antwerpen.
 • Van Robaeys, B., van Ewijk, H. & Dierckx, D. (2016), The challenge of superdiversity for the identity of the social work profession: Experiences of social workers in ‘De Sloep’ in Ghent Belgium, International Social Work, DOI: 10.1177/0020872816631600.
 • Van Robaeys, B. (2016), Sociaal werk in een superdiverse Wereld. De Sloep in Gent als voorbeeld. In Sociaal.net. 9/5/2016.
 • Van Robaeys, B. & Kanmaz, M. (2016). Armoede bij mensen met een migratie-achtergrond: een moeilijke strijd. In Christen-Democratische Reflecties, 4(1): 95-106.
 • Inspiratiebrochure 'Maatschappelijk Werk en Kinderopvang Hand in Hand'
 • Boxstaens, J. & Paterson, N., Maatschappelijk werk onder mandaat versus offender management. Een verkenning van daderbegeleiding in België en Schotland, Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco., p. 99-112.
 • Boxstaens, J. & Robinson, G. (2015). Voorstelling COST Action on Offender Supervision in Europe, in VHLORA (2015). Hogescholen krachtig in verbinding. Brussel: Vlaamse Hogescholenraad.
 • Depauw J. & Van Dop, N. (2015), De maat van sociaal werk, in Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco., p. 141-152.
 • Driessens, K., Van Doorn, L., McLaughlin, H. & De Clerck, W. (2015), Ervaringsdeskundigen betekenisvol betrekken bij de opleiding sociaal werk, in Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco., p. 163-179.
 • Raeymaeckers, P. Driessens, K. & Tirions M., (2015), De sociaalwerkonderzoeker als generalist: een kritische reflectie, in Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco, p. 209-218.
 • Van Robaeys, B. & Van Ewijk, H. (2015), Sociaal werk in de marge van een complexe samenleving, in Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco., p. 21-34.
 • Burssens D., Goris P., Melis B. & Vettenburg N.(Red.) 2014. Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk. Garant Uitgevers nv.
 • Depauw, J. & Driessens, K., m.m.v. De Clerck,W. (2014), Bind-Kracht in OCMW's. Een kader voor organisatorisch empowerment, Heverlee, Lannoo Campus.
 • Doms, L., Thirion J. en De Clerck, W. (2014), Ouderparticipatie als uitgangspunt. Samenwerken met ouders in de residentiële werking van de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. 'Zij pakken dat niet over, want jij bent de mama'. Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool.
 • Driessens K. & De Clerck, W. (2014), Ervaringsdeskundigen als tandempartners in hogeschoolopleidingen, in Welwijs, jg. 25, nr. 4, p. 30-33.
 • Driessens, Kristel en Van Regenmortel, Tine (2014 8ste druk), Bind-Kracht in Armoede. Leefwereld en hulpverlening. Leuven, Lannoo campus.356p isbn 9879020967487
 • Driessens, K. & Van Robaeys, Bea (2014), Zorg voor kwetsbare kinderen in partnerschap met ouders, hun sociaal netwerk en andere professionals, Paper voor dialoogdag 'Kleine kinderen, grote kansen', Brussel, Koning Boudewijnstichting, 21 februari 2014)
 • Humbeek, B., Driessens, K., Teller, M., De Rynck, P., Park, M. & Vandekerckhove, A. (2014), Kleine kinderen, grote kansen. In partnerschap met ouders, hun sociaal netwerk en andere professionals, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 58p. ISBN 978-90-5130-848-8
 • Humbeek, B., Driessens, K., Teller, M., De Rynck, P., Park, M. & Vandekerckhove, A. (2014), Plus de chances dès l'enfance: les partenariats avec les parents, leur réseau social et d'autres professionels, Bruxelles, Fondation Roi Boudain, 58p.
 • Interview met Kristel Driessens "Buddyproject vult sterk sociaal beleid aan" - Weliswaar – 24/9/2014.
 • Van Robaeys Bea (2013).- Ondersteunen van kwetsbare burgers in een context van diversiteit : het verhaal van De Sloep vzw, in Willems, Sara & Mertens, Jos [ed] Professioneel omgaan met diversiteit. Mechelen, Kluwer, p. 87-102 - ISBN 978-90-465-5476-0
 • Vansevenant, Koen, Driessens, Kristel en Van Regenmortel, T. (2014 7de en 8de druk), Bind-Kracht in Armoede. Boek 2. Krachtgerichte hulpverlening in dialoog. Leuven, LannooCampus, 275p. ISBN  9789020973365
 • Depauw, J. & Driessens, K. (2013), Try out psychologische empowerment meetschaal, VLAS-Studies 12 , Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Depauw, J.,& Driessens, K. (2013). Try out meetschaal psychologisch empowerment. Executive summary. Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Burssens, D., Goris, P., Melis, B. & Vettenburg, N. (2009). 'Losse preventieflodders in de kinderopvang', Alert, 35, (1), 32-34.
 • Boxstaens, J. & Bauwens, A. (2013), Drukke tijden in justitiehuizen. Complexe arbeidsorganisatie verkent grenzen. Alert, 39 (3), p. 64-69.
 • Driessens, K. & Tirions, M. (2013), Mensenrechten en multicultureel sociaal werk. Lessen uit India. Alert, 39 (3), p. 35-43.
 • Boxstaens, J. (2013), Justitieel sociaal werk. Onder druk in Vlaanderen, in Alert, 39 (1), p. 14-20.
 • Driessens, K. (2013), Kan de capability approach ons helpen in de strijd tegen armoede? In Debruyne, M., The Capability Approach, Brussel, ACW-studiedienst, p. 123-129
 • Driessens, K. en Euben, H. (2013), Project in de kijker: Bind-Kracht, in Samenleving en Politiek, januari, p. 22-23
 • Depauw, J. & Driessens, K. (2012), Voedselhulp als bron van integratie en activering,  in Dierckx, D., Oosterlynck, S., Coene, J. & Van Haarlem, A., Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, Leuven, Acco, p. 289-304.
 • Vansevenant, K., Driessens, K. & Van Regenmortel, T. (2012), OCMW-hulpverlening en Bind-Kracht. Reflexieve Samenwerking voor een versterkende hulpverleningsdynamiek, in Handboek voor de Sociale dienst van het OCMW, Politeia
 • Driessens, K & Geldof, D. (2012), Naar de kern van sociaal werk. Lena Dominelli op bezoek in Vlaanderen, in Alert, 38 (5), p. 8-13.
 • Driessens, K. (2012), In tandem met een opgeleide ervaringsdeskundige. De geheimen van een succesverhaal, in Opbouwwerk Brussel, nr. 106, p. 5-6.
 • Burssens, D., Goris, P. & Melis, B. (2012). Een eigenzinnig maar consequent pleidooi voor interactionisme, in M. De Bie, R. Roose & M. Vandenbroeck (Eds.)' Maatschappelijk engagement: een besef van kwetsbaarheid (pp. 263-275), Gent: Academia Press.
 • Melis, B., Goris, P., Burssens, D. & Vettenburg, N. (2012). Preventie van jeugdcriminaliteit; bezint eer ge begint. In  'Jeugddelinquentie in perspectief. Met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak', cahier Kluwer
 • Van Robaeys, B. & Driessens, K. (2011), Cultuur en armoede in hulpverleningsrelaties. Transitie naar een divers-sensitieve en empowerende hulpverlening, in Vranken, J., Dierckx, D., Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, Leuven, Acco, p. 345-361.
 • Van Robaeys, B. & Driessens, K. (2011), Gekleurde armoede en hulpverlening. Verder kijken dan het cultureel cocon, Alert, 37 (4), p. 27-35.
 • Geldof, D. & Driessens, K. (2011), Armoede in de 21ste eeuw, in Welzijnsgids (Noden-Armoede), afl. 82, 25-49.
 • Verstraete, G. & Van Robaeys, B. (2011), 'Welzijnswerk in een diverse samenleving', in Welzijnsgids – Welzijnszorg – Integratie van minderheden, afl. 81, p. 23-44.
 • Driessens K., Saurama E. & Fargion S. (2011). Research with social workers to improve their social interventions, European journal of social work, 14 (1), 71-88. ISSN 1369-1457
 • Dehertogh B., Driessens K. & Dierckx D.(2011), Two birds of a feather? Collaboration in social work research in Europe: editorial, European journal of social work, 14 (1), 1-9. ISSN 1369-1457
 • Van Robaeys, B. & Driessens K. (2011), Gekleurde armoede en hulpverlening. Sociaal werkers en cliënten aan het woord. Leuven, Lannoo Campus. ISBN 978-90-209-9662-3.
 • Van Robaeys, B. (2010), Doe-het-zelfdemocratie. Alert in gesprek over diversiteit en activering, in Alert, 36 (4), 56-61.
 • Van Robaeys, B. & Deduytsche, J. (2010), Gekleurde armoede : een bijzondere uitdaging voor het jeugdwerk?, in Krax, 10 (1), 33-35.
 • Driessens, K. (2010), Empowerment en Linking against poverty, in Van Bruggen, H., Kantartzis, S. & Rowan, S., Copore. Competences for poverty reduction, Amsterdam, ENOTHE, Hogeschool Amsterdam, p. 93-100. ISBN 978-90-78379-13-3
 • Driessens K., van Regenmortel T., Vansevenant K.(2010). Bind-Kracht in armoede: krachtgerichte hulpverlening in dialoog, in Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk / Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, 11 (3), p. 17-19  ISSN 1567-6587
 • Matthijs V., Driessens K (2010). Geen Bind-Kracht zonder participatie  in Terzake: praktijkblad voor gemeentebeleid, p. 19-23 - ISSN 0771-3231
 • Driessens K., Claessens D., Dierckx D., Thirion J. (2010)., L'union fait la force: de kracht van samenwerking tussen onderzoekers en sociale werkers  in Welzijnsgids, 109-133                  
 • Driessens K. (2010), La relation entre intervenants sociaux et personnes vivant dans la pauvreté : affronter l'exclusion et la dependence in Pensée plurielle: parole, pratiques et réflexions du social, 3:25, p. 91-105. ISSN 1376-0963
 • Driessens K. (2010) Over armoede, sociale uitsluiting en kansen tot burgerschap : actief burgerschap als hefboom in Perspectief : actief burgerschap en kansengroepen, 6 (2), 3-5.
 • Burssens, D., Goris, P., Melis, B. & Vettenburg, N. (2009). 'Losse preventieflodders in de kinderopvang', Alert, 35 (1), 32-34.
 • Driessens, K., Bind-Kracht in armoede. De waarde van transdisciplinair onderzoek in het sociaal werk. In Brodala, J., Cuyvers, G., Devillé, A. & Van Eeckhaut, G., Met een dubbele lus. Prikkelend nadenken over Sociaal Werk, Antwerpen, Garant, 2009, p. 69-82.
 • Boxstaens, J. & Scheerlinck, G. (2009), Maatschappelijk werk. Het eeuwige spanningsveld tussen emancipatie en controle in: Brodala, J., Cuyvers, G., Devillé, A. & Van Eeckhaut, G., Met een dubbele lus. Prikkelend nadenken over Sociaal Werk, Antwerpen, Garant, 2009, p. 85-94.
 • Driessens, K. en Geldof, D. (2009), Individu en/of structuur? Of wat wil het sociaal werk aanpakken? In Steyaert, J. en Verzelen, W., Canon van het sociaal Werk in Vlaanderen. http://www.canonsociaalwerk.eu/be/essays.php#essay_2
 • Melis, B. (2008). 'Projectmatig werken. Een stappenplan voor preventie', Welwijs, 19 (3), 13-16.
 • Melis., B. (2008). 'Welke preventie wensen wij?', Caleidoscoop, 20 (2), 6 - 11.
 • Boxstaens, J. (2008), Evidence-based practice: ook binnen de psychosociale dienst van het gevangeniswezen?, Panopticon, nr. 3, p. 62-68.
 • Vansevenant, K., Driessens, K. en Van Regenmortel, T. (2008), Bind-Kracht in Armoede. Boek 2. Krachtgerichte hulpverlening in dialoog. Leuven, LannooCampus. ISBN 978-90-209-7336-5
 • Driessens, K. en Van Regenmortel, T. (2006), Bind-Kracht. leefwereld en hulpverlening, Leuven, Lannoocampus.
 • Driessens, K. en Van Regenmortel, T. (2006), Force du lien. Sphere de vie et aide social, Leuven, Lannoocampus.

Onderzoeksrapporten

 • Asselberg, K., De Pourcq, L., & Depauw, J. (2017). Empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW. Eindrapport Miriam-project Eerste werkjaar. (pp. 80). Antwerpen: Karel de Grote Hogeschool.
 • De Pourcq, L., Matthys, V., Van Eeckhaut, M. en Van Reeth, I. (2017) Onderzoeksrapport - Onderzoek naar de functie participatie in het Kunstendecreet Antwerpen: Karel de Grote Hogeschool.
 • Gibens, S. (2017), National report on legal aid: Belgium, Antwerp: University of Antwerp.
 • Van Regenmortel, T., Steenssens, K., Driessens, K., & Depauw, J. (2016). Beleids- en onderzoeksaanbevelingen Empowerment en Participatie. Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Van Robaeys, B. & Lyssens-Danneboom, V. (2016). Duo-werkingen in Vlaanderen. Eerste tussentijds onderzoeksverslag (oktober 2016). Antwerpen: Karel de Grote Hogeschool.
 • Depauw, J. & Driessens K. (2016), Empowerment bij sociaal werkers gemeten. Organisatorisch empowerment in kaart gebracht., VLAS-Studies 33, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Depauw, J., & Driessens, K. (2016). Empowermentmeter. Een handleiding. Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Driessens, K., & Goris, J. (2016). Anti-poverty policy in Belgium - an integrated approach. Peer Review in Social Protection and Social Inclusion Programme.
 • Van Robaeys, B. & Driessens, K. (2015), Contextueel-transformatief sociaal werk in superdiverse omgevingen. Uitkomsten en werkingsprincipes vanuit het perspectief van cliënten en sociaal werkers.VLAS-Studies 27, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Depauw , J., Driessens, K.,  Franssen, A. & Méhauden, L. (2015) Het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie. Een verkennend en evaluatief onderzoek in de Belgische OCMW's, Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen. 11/2015; POD Maatschappelijke Integratie., ISBN: 9789491571022, 144p. https://www.mi-is.be/sites/kdg.be/files/documents/gpmi-piis_rapport_nl…
 • Méhauden, L. , Franssen, A., Depauw, J. & Driessens, K.(2015).Le projet individualisé d' intégration sociale.Recherche évaluative et prospective au sein des CPAS belges  - 10/2015; SPP Intégration sociale., ISBN: ISBN: 978 94 915 7103 9, 144p. https://www.mi-is.be/sites/kdg.be/files/documents/gpmi-piis_rapport_fr…
 • Depauw, J., Méhauden, L., Driessens, K. & Franssen, A. (2015), Het geïntegreerd project voor maatschappelijke integratie. Een verkennend en evaluatief onderzoek in de Belgische OCMW's, Antwerpen/Brussel: Karel de Grote Hogeschool/Université Saint-Louis
 • Melis B. & Driessens, K. (2015), 'Hoe het net- werkt binnen de jeugdhulp.' Mogelijkheden en drempels voor het inzetten van netwerkversterkende methoden binnen de jeugdhulp. Eindverslag van PWO-onderzoek. Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool, Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk, 99p.
 • Melis B. & Driessens, K. (2014), 'Samen sterk en ik beslis'. Het verhaal van netwerkgroepen bij gezinnen die door een CKG worden begeleid. Eindverslag van PWO-onderzoek. Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool, Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk, 91p.
 • Melis, B. & Driessens, K. (2014). Samen sterk en ik beslis. Het verhaal van netwerkgroepen bij gezinnen die door een CKG worden begeleid. Antwerpen, Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk, Karel de Grote Hogeschool, 91 p.
 • Melis, B. & Driessens, K. (2014). Werkt het 'netwerk'? Mogelijkheden en drempels voor het netwerkversterkend werken in de jeugdhulp. Antwerpen, Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk, Karel de Grote Hogeschool, 103 p.
 • Thirion, J., Dewil, N., Geuens, N., Van Robaeys, B. & Driessens K. (2013), Hulpverlening aan gezinnen met jonge kinderen in armoede, in opdracht van Koning Boudewijnstichting, Antwerpen, Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk, Karel de Grote Hogeschool.
 • Gilleir, F., Dewil, N. & Melis, B. (2013), Evaluatie van intensieve trajectbegeleiding voor kwetsbare jongeren (Traject 2), In opdracht van Dienst Samen-Leven Stad Antwerpen, Antwerpen, Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk, Karel de Grote Hogeschool.
 • Melis, B. & Driessens, K. (2012). Een vergelijking tussen methoden van krachtgericht werken, ingezet in de Integrale Jeugdhulp, Antwerpen, Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk, Karel de Grote Hogeschool, 52 p.
 • Melis, B. & Driessens, K. (2012). Nu kan ik positiever denken. Een onderzoek naar de effectiviteit en tevredenheid van La Strada, een time-out project voor jongeren, Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Emmaus vzw, 155p.
 • Belleflamme, C., Chaidron A. & Depauw, J. (2012). Actie-onderzoek naar de integrerende en activerende mogelijkheden van voedselbedeling door het actief betrekken van gebruikers, onder promotorschap van Driessens, K., Hubert H.O & Franssen, A. KdG, FDSS – FUSL in opdracht van POD-MI, Brussel, Brussel.  ISBN  978-94-915-7100-8 
 • Belleflamme, C., Chaidron A. & Depauw, J. (2012) . Recherche-action concernant les possibilités intégrantes et activantes de l'aide alimentaire en y associant ses bénéficiaires d'une manière active. Promoteurs: Driessens, K., Hubert H.O & Franssen, A. KdG, FDSS – FUSL in opdracht van SPP Integration Social, Brussel, Brussel. ISBN  978-94-915-7101-5
 • Boxstaens, J.; Depauw J. & Van Robaeys B. (2012). Bond Zonder Naam in de toekomst: dé stem van mensen in precaire posities. Verkenningsonderzoek juni 2012, Antwerpen: Karel de Grote Hogeschool.
 • Sannen, L., Driessens, K. en Verboven A. (2011), Naar een krachtgerichte, integrale trajectbegeleiding, Brussel, VDAB. ISBN 978-90-77713-76-1

Studiedagen / lezingen

De leden van het expertisecentrum verzorgen ook geregeld keynotes, lezingen en presentaties op studiedagen en internationale conferenties.

Een bloemlezing.

 • Presentatie ‘The identity of the social work researcher: democratic practice in progress?’ door Johan Boxstaens Doctoral Seminar Lund University (7 & 8/09/2017).
 • Keynote: Bind-Kracht presenteert: Ervaringsdeskundigen in armoede als tandempartners in lessen op de Hogeschool door Kristel Driessens & Cindy Van Geldorp op miniconferentie Hogeschool van Amsterdam. 7/9/2017
 • China-EU Access to Justice Program Legal Aid Policy Dialogue : Final policy dialogue: keynote speaker : Access to Justice : what about the future for the most vulnerable door Steven Gibens: 28 June - 1 July 2017
 • Symposium op EASSW Paris 2017 - ESF Transnational project Service User Involvement from Education to Labour market (SIEL) – Vicky Lyssens Dannenboom – Kristel Driessens – Cindy Van Geldorp – Wendy Peeters – Paul Rosiers & Bind-Kracht coaches (29/6/2017)
 • Presentatie kinderopvang & eenoudergezinnen door Lynn De Pourcq: rondetafel eenoudergezinnen Vrouwenraad (22/06/2017)
 • Bind-Kracht als inspiratiebron voor het onderwijs. Lerend Netwerk Koning Boudewijnstichting. Beeldvorming. Kristel Driessens & Cindy Van Geldorp Odissee. Campus Brussel. 4/05/2017
 • Presentatie paper - Conference for Practice-Based Research 2017 (Hong Kong)
 • Mede-organisator Pre-conference Service Users Involvement op ESWR 2017 in Aalborg – presentation – How to develop collaborative networks and projects: sharing and spreading experiences and knowledge. With Cecilia Heule (Lund University)
 • Deelname aan European Conference on Social Work Research in Aalborg (04/2017)
 • Presentatie paper ‘MIRIAM (Minimum Income Reform Innovation And eMpowerment of women): gender-sensitive and empowering social work with single mothers
 • Presentatie paper ‘A different way of looking at what you take for granted. Service Users living in poverty as partners in education programmes- ESWR (20/4/2017)
 • Wetenschappelijke poster: ‘’Buddy up your life” – Buddy interventions in Flanders, Belgium Awarded with first prize.  
 • Lezing: Krachtgerichte schuldhulpverlening door Kristel Driessens -  Schuldhulpverlening Alliantie Samenwerken van Gemeente Roermond (20/03/2017)
 • Keynote Service Users in poverty as partners in education door Kristel Driessens, International Week Utrecht (09/03/2017)
 • China-EU Access to Justice Program Legal Aid Policy Dialogue Workshop on Legal Aid Early Intervention Approaches door Steven Gibens 28 February – 2 March, 2017 Guangzhou: Early intervention approaches in the Low Countries
 • Bijdrage aan International Social Work Module – Robert Gordon University Aberdeen (13-16/02/2017)
 • Lezing over eerste fase van het PWO-onderzoek naar duo-werkingen op KdG voor het werkveld door Bea Van Robaeys & Vicky Lyssens-Danneboom – voor Broodje Sociaal  op Karel de Grote Hogeschool (27/01/2017)
 • Presentaties van lopende onderzoeksprojecten op Trefdag MW op Karel de Grote Hogeschool 23/01/2017
 • Jongeren met migratie-achtergrond en de arbeidsmarkt (Bea Van Robaeys)
 • Eerste fase van het PWO onderzoek naar duo-werking (Vicky Lyssens Dannenboom)
 • Kinderopvang voor kwetsbare gezinnen (Lynn De Pourcq)
 • Netwerkversterkend werken met (ex)gedetineerden (Johan Boxstaens)
 • 21/11/2016 presentatie ‘Ervaringsdeskundigen in de basisopleiding’ door Kristel Driessens & Fauve Heremans - VLOR – workshop Armoede en Hogescholen – Brussel.
 • 20/10/2016: Lezing ‘Leven in armoede, een leven in complexiteit’:  het verhaal van plaatsing over generaties heen door Bind-Kracht gekaderd door Kristel Driessens & André Dierckx - op Seminarie Intersectorale samenwerking in complexe situaties Jeugdzorg Emmaus – Zaal de Nieuwe Vrede – Berchem
 • Lezing over ‘de integrale benadering van armoedebestrijding in België’ in workshop over ‘sociale inclusiviteit in de praktijk’.  'European Week of Regions and Cities'  – Résidence Palace, Rue de la Loi / Wetstraat 155, Brussel (11/10/2016)
 • China-EU Legal Aid Policy Dialogue 1-2 September, 2016, Beijing,  Keynote speaker : Access to Justice for the Most Marginalized and Vulnerable: experiences from Belgium 
 • Lezing door Bie Melis – Conferentie: Ontmoeten en verbinden - Over het versterken van sociale cohesie in onze superdiverse samenleving ) Vlaams Expertisecentrum opvoedingsondersteuning  (15/12/2016)
 • Presentatie Werkalliantie door Johan Boxstaens – studiedag PSD – (2/12/2016)
 • 19/5/2016: Ervaring Werkt: Ervaringswerkers in hoger onderwijs – in samenwerking met Hogeschool UC Leuven-Limburg
 • 14/3/2016: Capability approach en armoedebestrijding – inleiding bij Broodje Sociaal op KdG met Yves Bocklandt als referent
 • 22/1/2016 Studiedag 10 jaar Bind-Kracht. Duurzame samenwerking loont. –campus groenplaats – Antwerpen.
 • 22.-24.04.2015 – European Conference on Social Work Research in Ljubljana – Presentatie 'Innovative research methods in comparative research methods on social work practice' (samen met Prof. dr. Kerstin Svensson, Lund University)
 • 16-18.04.2015 – COST-meeting & conferentie in Athene – Presentatie 'Analysing observational data: bridging the gap between a qualitative and a quantitative approach'
 • 17/3/2015: Een eigenzinnige tiener in een deskundig huis. Voorstelling van Boek Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering – Lezing op colloquium naar aanleiding van 10 jaar Master Sociaal Werk
 • 12/03/2015 – Erasmus+ Staff mobility Lund University Zweden – Gastcollege 'Comparative Social Work: similarities and differences in the development of social work in Sweden and Belgium.'
 • 11/03/2015 – Erasmus+ Staff mobility Lund University Zweden – Gastcollege 'The pains of doing observational research'
 • 10/3/2015: Interactieve lezing over Bind-Kracht met Monique Pauwels en Greet Baart – AP voor studenten van In-Holland Den Haag.
 • 17.02.2015 – KULeuven – Gastcollege Master Sociaal Werk & Sociaal Beleid 'Sociaal Werk: het eeuwige spanningsveld tussen disciplinering en emancipatie'
 • 24/02/2015: Presentatie  Netwerkversterkend werken in de jeugdhulp, Broodje Sociaal: onderzoeksforum sociaal Antwerpen, Universiteit Antwerpen.
 • 27/1/2015 Krachtgericht werken in het sociaal werk – lezing voor docenten sociaal werk en sociale readaptatiewetenschappen – KHLeuven
 • 9/12/2014 Elk kind telt, ook in Willebroek. Studiedag over kinderarmoede in Willebroek.
 • 21/11/2014: lezing 'Sociaal werk: het eeuwige spanningsveld tussen controle en emancipatie – studiedag Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
 • 28/10/2014: Presentatie onderzoek 'Spanningsvelden in het intrapenitentiair sociaal werk' op nationale studiedag Psychosociale Dienst – FOD Justitie
 • 22-24/10/2014 COST-meeting in Belfast –Presentatie 'open or structured observations? Is there a point in quantifying qualitative data?'
 • 3/10/2014 – De Kracht van netwerken.  Bind-Kracht. – Denkdag Lus – Beter Samen. De kracht van netwerken nu en later. New Zebra in Gent
 • 23/9/2014: 'De mobilisatie van krachten uit de buurt'. Een interview met vrijwilligers en sociale professionals op  slotconferentie DNA-project (Deprived Neighbourhood Approach) – Conferentiezaal Zoo Antwerpen
 • 09-12/09/2014 ESC (European Society of Criminology) Conference Prague – Presentatie 'Observations as a data-collection method in comparative research on probation practice'
 • 01/09/2014: Presentatie COST-onderzoek 'observaties' – Justitiehuis Mechelen
 • 6/6/2014 Studiedag 'Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit'
 • 29/5/2014. Studievoormiddag in samenwerking met TPO, Welwijs, NICC, Alert: Preventie Morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk.
 • 16/5/2014: Presentatie empowermentmeter op 'Broodje Sociaal', onderzoeksforum sociaal Antwerpen.
 • 6/05/2014: workshop 'superdiversiteit kleurt de sociale diensten' – studiedag VVSG.
 • 15-17/4/2014 deelname aan European Conference of Social Work Research in Bolzano – paperpresentatie 'Means of measuring and monitoring: a participatory approach' 
 • 31/03/2014: Inleidende lezing: Strengths of the client  INTERNATIONAL UNIVERSITY WEEK Heverlee: Strengths of clients and self-determination  - 31st of March – 4th of April 2014.
 • 21/2/2014 studiedag Bind-Kracht in OCMW's – Campus Groenplaats – Antwerpen
 • 21/2/2014, dialoogdag 4 'Kleine kinderen, grote kansen', Koning Boudewijnstichting, HIG-Schaarbeek door Bea Van Robaeys
 • 13/12/2013 – Lezing Puzzelen met concepten. Over vermaatschappelijking van de zorg
 • Krachtgericht werken en netwerkversterking  op studiedag 'Samen sterk en ik beslis'. Over netwerkgroepen in gezinnen begeleid door een CKG, Brussel, Kind en Gezin Academie
 • 27/11/2013 Lezing 'Versterkend en verbindend werken in dialoog met gezinnen in armoede' en workshop 'krachtgericht werken in basiswerkingen'  op armoedeconferentie in Lelystad      
 • 7/10/2013 Lezing voor Expoo  Kind en Gezin op Open Forumdag over ontmoeten – over de basisschakelmethodiek
 • 01/10/2013 Lezing op PCBO Brugge 'Erving Goffman revisited? De gevangenis van vandaag als totaalinstituut?' door Johan Boxstaens
 • 3/09/2013 Lezing op armoedeconferentie in Venlo 'Versterkend en verbindend werken in dialoog'
 • 6/05/2014: workshop 'superdiversiteit kleurt de sociale diensten' – studiedag VVSG.
 • 16 – 19/04/2013: Strengths-based approaches and network strengthening methods in child welfare and protection, Ensact-conferentie  Istanbul.
 • 11/03/2014: gastcollege CIMIC
 • 7/2/2013: studiedag 'Samenwerken' van Emmaus op UA –
 • Workshop over Samenwerken in onderzoek met Wim De Clerck
 • Workshop over Een versterkend netwerk voor een hoopvolle toekomst  met Veerle Devillé en Cindy
 • Workshop over samenwerking tussen onderzoek en werkveld door Bie Melis en Tim De Roeck.
 • 25/1/2013: Boekvoorstelling 'Capability Approach' door ACW – deelname in panel met bijdrage over de Capability Approach in de Armoedebestrijding – Brussel
 • Studievoormiddag Bind-Kracht in OCMW's: een uitnodigend kader voor organisatorisch empowerment
 • Presentatie 'Empowering the family through the strengthening of social networks' door Bie Melis op Ensact-conferentie in Istanbul:. 19/04/2013
 • Studiedag 'Samenwerken' van Emmaus op UA – 7/2/2013
 • Workshop 'Samenwerken in onderzoek' door Kristel Driessens en Wim De Clerck
 • Workshop 'Een versterkend netwerk voor een hoopvolle toekomst'  door Kristel Driessens, Veerle Devillé (CKG De Kleine Vos) en Cindy
 • Workshop over samenwerking tussen onderzoek en werkveld. Evaluatieonderzoek La Strada door Bie Melis en Tim De Roeck.
 • Workshop Kwaliteitsvol verankeren van methodisch werken in Vlaanderen: denksporen en strategieën met Johan Boxstaens
 • Lezing over "Sociaal werk in een justitieel kader" door Johan Boxstaens op de nationale studiedag georganiseerd door het Directoraat Generaal van de FOD Justitie (december 2012).
 • 10 jaar POD MI: VVSG-vorming ism POD MI, inleiding workshop 'van mister Cash naar sociale activering en integratie – socio-cultureel sportief door Jan Depauw (december 2012).
 • Mini-conferentie over krachtgerichte methoden in de Integrale Jeugdhulp met Kristel Driessens en Bie Melis – Karel de Grote Hogeschool – Campus Zuid - Brusselstraat 23  in samenwerking met de Vlaamse Overheid – 20/11/2012
 • Studiedag: Bind-Kracht in de basisopleiding – Karel de Grote Hogeschool – 8/11/2012
 • 'Anders meten van de effectiviteit van sociaal werk. De ontwikkeling en toetsing van een empowermentmeter in een OCMW-context'. Presentatie door Jan Depauw op 'Dag van de Sociologie', 26 mei 2011 te Gent (België).
 • Studiedag Vlaams centrum schuldbemiddeling : Preventief werken rond schulden met Bie Melis 24/11/2011:
 • Gekleurde armoede en Hulpverlening. Lezing door Bea Van Robaeys in het kader van de week tegen armoede, OCMW Gent.
 • Symposium op Ensact-conferentie in Brussel 'Collaboration in Social Work Research'- Driessens Kristel, Steyaert Jan, Boxstaens Johan, Van Robaeys Bea, Hermans Koen (KuLeuven), Rudi Roose (UG) – 11/4/2011
 • Paperpresentation on European Conference for Social Work Research, Oxford, March 2011 - Oral Presentation – 'Transdisciplinarity in social work research. Collaborative research in social welfare organizations with the involvement of service users' door Kristel Driessens
 • Workshop op Ensact-conferentie 'Research and training with people in poverty' door Kristel Driessens – 12/4/2011
 • Studiedag CAW Artevelde; Algemeen preventief werken in het CAW met Bie Melis 21/03/2011
 • Vormingsdag voor directies van de CLB gemeenschapsonderwijs. Algemeen preventief werking vanuit CLB. Met Bie Melis 15/03/ 2012
 • Vormingsdag Vrij CLB. Met Bie Melis UA Antwerpen 03/2011
 • Vormingsdag directies en leerlingenbegeleiders vrij secundair onderwijs. "Probleemgedrag van maatschappelijk kwetsbare jongeren op school". Met Bie Melis UA Antwerpen 02/ 2011
 • Presentation 'Empowerment and Linking against poverty' door Kristel Driessens on international congres Copore – Amsterdam – 24/4/2010
 • Paperpresentation on congres 'Two birds of a feather. Research and Social Work in Urban Areas. 'Empowerment and linking' in social welfare organisations. An action-research at 'De Touter'  as good practice'. Door Kristel Driessens. University of Antwerp, 25 september 2009.
 • Paperpresentation on international congres of Master Social Work in Gent 'If you speak my name I vanish'. International symposium on conceptualizations of social and educational care and support. 'Empowerment and linking in poverty' Implementation of vision and concepts in higher education – programmes for social work and special education'. Door Kristel Driessens 12 december 2009.
 • Empowerment of people in poverty and social workers through dialogue and training, paperpresentation Kristel Driessens on ENSACT-conference in Dubrovnik in Workshop 8: Service Users In Social Work Education, 29 april 2009.