Bruisende Evenementen en Ontmoetingen

Onderzoeksdomein

 • We doen onderzoek naar bruisende evenementen en ontmoetingen
 • We geven antwoorden op vragen hierover in jouw organisatie.  
 • We ontwikkelen kennis, data en praktijktools voor event professionals, bedrijven en publieke organisaties om impactvoller, duurzamer en slimmer te ontmoeten, ondernemen en organiseren
 • Deze tools kun jij direct op je evenement of in je organisatie inzetten, zoals tools om impact te meten, een activiteitenkoffer voor inclusieve teams, maar ook bijscholingen.
 • Wij werken vanuit het onderzoekscentrum Publieke Impact.

Wat kunnen we voor jou doen?

Samenwerken in onderzoeksprojecten

Deelnemen aan een onderzoeksproject? Dan kan! Word met jouw organisatie proeftuin of word lid van een denkgroep. Ben je op zoek naar een onderzoekspartner voor een samenwerkingsverband van praktijkorganisaties? Ervaar je noden in je organisatie die jou een onderzoek waard lijken? Zoek je naar manieren om je organisatie te verduurzamen of te versterken? Leg ons je noden of vragen voor en we bekijken samen wat we voor jou kunnen betekenen. 

Bijscholingen en workshops

Op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten uit ons onderzoek? Volg één van onze bijscholingen of workshops. Dit kan zowel op onze campus als bij jou op de werkvloer.  

Maak gebruik van onze tools

Gebruikmaken van onze methodieken en tools, maar dan op maat van jouw organisatie? Dat kan. We stemmen ze telkens af op maat van jouw noden en organisatievorm. Contacteer ons voor meer informatie. 

Voorspel, meet en verbeter de impact van je evenement met deze tools:  

 • Maatschappelijke impact 
 • Economische impact 
 • Bezoekersaantallen 
 • Bezoekersprofielen 
 • Ecologische impact  
 • Veiligheidsrisico’s

Bruisende evenementen en ontmoetingen 

Een stad moet een fun city zijn waar het bruist, waar mensen kunnen wonen en elkaar veilig kunnen ontmoeten op een maatschappelijke, economisch en ecologische impactvolle manier. In deze onderzoekslijn ligt de focus op het faciliteren en optimaliseren van recreatieve, culturele en professionele evenementen en andere types ontmoetingen met een meerwaarde voor de stad, diens venues, lokale handelaars en bedrijven, inwoners en bezoekers.  

De onderzoeksvragen die hier centraal staan zijn

 • Hoe kunnen evenementen en andere type ontmoetingen zo impactvol mogelijk georganiseerd worden? Hoe kunnen de verschillende vormen van impact zo goed mogelijk voorspeld en gemeten worden en hoe kunnen deze impactmetingen de basis vormen voor verbetertrajecten? 
 • Hoe kunnen evenementen enerzijds zorgen voor meer levendigheid in de stad, zonder de leefbaarheid van de omgeving in het gedrang te brengen? Hoe dienen de veiligheid en vaak grote mensenmassa’s tijdens en naar aanloop van het evenement best gemanaged te worden?  
 • Hoe kan de veelheid aan ontmoetingen actief bijdragen aan florerende handelskernen en zorgen voor een economische stimulans van de lokale handel? Welke initiatieven kunnen hiertoe bijdragen?  

Projecten

Het doel van dit onderzoek is kennis over evenementenmobiliteit te vergroten door op zoek te gaan naar haalbare maatregelen voor de sector die kunnen leiden tot een duurzame modal shift.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Hoe kunnen we veiligere evenementen organiseren? Dit onderzoek wil de evenementensector helpen om de verschillende veiligheidsrisico’s op een evenement in kaart te brengen, zodat ze beter beheerst kunnen worden. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een integraal veiligheidsmodel voor evenementen.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Hoe kunnen we duurzamere evenementen organiseren? Dit onderzoek wil handvaten aanreiken voor de organisatie van meer ecologisch duurzame evenementen. We ontwikkelen een online platform met een scan die inschat hoe ecologisch duurzaam een evenement is.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij het onderzoekscentrum Publieke Impact bijvoorbeeld ook terecht voor:

 • Onderzoeksdata en expertise over de brede evenementensector.
 • Tools en richtlijnen om jouw evenementen impactvoller te maken.
 • Navormingen en een netwerk van experten.
 • Onderzoek, advies en begeleiding op maat.

Contacteer ons vrijblijvend