Nederlands (flex)

 • Je bent gegrepen door taal en door literatuur. 
 • Je voelt een passie voor grote schrijvers en kleine taaldetails. 
 • Die passie wil je doorgeven in de klas.

Inhoud en studiepunten

Nederlands

31 studiepunten

Eerste jaar Flex

 • Taalgebruik (4 studiepunten)
  Praten vrouwen echt anders dan mannen? Spreekt iedereen tussentaal en niemand nog Standaardnederlands? Hoe is ons schrift geworden wat het nu is? Wat is nu weer het verschil tussen ironie en sarcasme? We gaan samen op onderzoek. Daarnaast train je ook voortdurend je eigen schrijf- en spreekvaardigheid.
 • Taalsysteem (6 studiepunten)
  Hoe zit onze taal in elkaar? Waarom betekenen woorden en zinnen wat ze betekenen, en waarom schrijf je ze hoe en waar je ze schrijft? Je onderzoekt hoe onze spelling, zinsbouw en klanken werken, en welke plaats ze innemen in ons onderwijs.
 • Literatuur en cultuur 1 (5 studiepunten)
  Lezen jongeren anders dan volwassenen? Waarom is de leesomgeving zo belangrijk? Hoe zitten verhalen eigenlijk in elkaar? En hoe krijg je jongeren weer aan het lezen? Op dit soort vragen krijg je een antwoord in het eerste jaar.
 • Literatuur en cultuur 2 (4 studiepunten)
  Je speelt met enkele boeiende literaire genres (sprookje, mythe, urban legend), leert recensies schrijven en wordt een kenner van gedichten, strips en filmtaal. Daarnaast onderzoek je welke plaats literatuuronderwijs heeft in schoolboeken.

Tweede jaar Flex

 • Taal 2 (4 studiepunten)
  Hoe zit onze taal in elkaar? Waarom betekenen woorden wat ze betekenen? En op welke manier leert een anderstalige het Nederlands? Je onderzoekt hoe woordenschat aangeleerd wordt en op welke manier het Nederlands als tweede taal wordt aangeleerd.
 • Taallab 2 (4 studiepunten)
  Je verfijnt je kwaliteiten als leraar Nederlands. Je leert werkvormen en media vlot hanteren en krijgt talrijke suggesties om uitdagende lessen uit te bouwen. Je maakt online oefenmateriaal, spelvormen en materiaal om te differentiëren. Je gaat voortdurend op zoek naar manieren om leerlingen te boeien.
 • Taallab Pro (4 studiepunten)
  Je professionaliseert je kwaliteiten als leraar Nederlands. Je stippelt mee je leerroute uit. Het werkveld daagt je uit om je grenzen te verleggen en om je expertise uit te bouwen en in te zetten in echte projecten en samenwerkingsactiviteiten met scholen. De actualiteit bepaalt het programma. Innovatie en experiment staan centraal.

 

Krachtig Leren

15 studiepunten

Dit onderdeel bestaat uit een combinatie van vakdidactische sessies op de campus, observaties, oefenlessen en stage op de werkvloer. Je leert krachtige en stimulerende leeromgevingen te ontwikkelen. Je gaat op zoek naar een eigentijdse vakdidactische aanpak waar je je ook goed bij voelt. Je krijgt systematisch ondersteuning van docenten en mentoren van het werkveld.

Religie, zingeving en levensbeschouwing*

4 studiepunten

Welke waarden vind jij belangrijk om door te geven aan je leerlingen? Welke andere opvattingen bestaan er nog in onze huidige maatschappij? Wat zijn de effecten van een superdiverse samenleving op het waardenpatroon bij jongeren? Het onderdeel ‘RZL’ bekijkt de relatie tussen onderwijs en maatschappij vanuit het levensbeschouwelijke perspectief.

* Behaalde je jouw eerdere (bachelor) diploma aan een katholieke instelling? Dan kan je worden vrijgesteld voor dit opleidingsonderdeel.

Meer info over de verschillende opleidingsonderdelen, gebruikte cursusmaterialen en doelen via ECTS.kdg.be

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste graad A-stroom en B-stroom
 • Tweede graad in alle finaliteiten 
 • Onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
 • Volwassenonderwijs: Nederlands als Tweede Taal (NT2), geletterdheidmodules