Leraar Secundair Onderwijs (extra vak, flextraject)

Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs

 • Je bent al leraar secundair onderwijs en je wil onderwijsbevoegdheid halen voor een extra vak.
 • Of je geeft al les in de kleuter- of lagere school en je wil switchen naar het secundair onderwijs.
 • Word in één jaar tijd leraar voor één (extra) onderwijsvak in de secundaire school.
 • Geen theorie zonder praktijk: verspreid over het jaar loop je heel wat stage, van observatie tot actief voor de klas staan.
 • Bright lights, big city. Een opleiding met Antwerpen als context en decor ...
 • In Antwerpen blijft het aantal niet-ingevulde vacatures in het onderwijs groot. De uitgelezen kans voor jou om met de juiste vakken die fulltime in het onderwijs echt ‘full’ te maken.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Extra onderwijsbevoegdheid in één jaar tijd

De opleiding tot leraar secundair onderwijs in één extra vak telt 50 studiepunten.

Leraar Secundair Onderwijs

Vakspecifieke theorie en praktijk

De vakkennis en specifieke didactiek van het onderwijsvak waarin je een extra bevoegdheid wil behalen staan centraal. Logisch, want hoe je moet lesgeven, dat weet je al uit je eerdere lerarenopleiding.

Je kan kiezen uit volgende onderwijsvakken:

 • Frans
 • Nederlands
 • Nederlands niet-thuistaal (NT2)
 • Wiskunde
 • PAV (Project Algemene Vakken)/MAVO (Maatschappelijke Vorming)
 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Godsdienst
 • Natuurwetenschappen
 • Techniek
 • Project Kunstvakken
 • Informatica
 • Plastische Opvoeding

Inhoud en studiepunten:

 • Vakinhoud onderwijsvak: 31 studiepunten
 • Krachtig leren onderwijsvak: 14 studiepunten inclusief 25u. actieve stage
 • Religie, zingeving en levensbeschouwing: 5 studiepunten

Leraar Nederlands niet-thuistaal (NT2)

In het flexvak Leraar Nederlands als niet-thuistaal (NT2) leer je het Nederlands als vreemde taal onderwijzen aan heel uiteenlopende doelgroepen: van jonge nieuwkomers (OKAN) tot volwassen cursisten. Je houdt rekening met hun achtergrond en leerbehoeften en biedt hen een krachtige NT2-leeromgeving aan.

Met dit diploma op zak kun je aan de slag in alle NT2-onderwijsvormen: OKAN (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers), CVO’s (Centra voor Volwassenenonderwijs) en CBE’s (Centra voor Basiseducatie).

Je staat er niet alleen voor

Samen sterk: je mag rekenen op intensieve begeleiding:

 • Docenten (op de hogeschool) en mentoren (op je stageschool) geven je met de regelmaat van de klok feedback.
 • Bovendien heb je een trajectbegeleider: een persoonlijke coach die je leerproces op de voet volgt, stages en examens met jou bespreekt, je eerste aanspreekpunt is.

Wanneer heb je les?

Lesmomenten:

 • PAV, Nederlands, Nederlands niet-thuistaal (NT2)​​​​​​​, Frans en wiskunde: de lessen worden gegeven in een combinatie van afstandsonderwijs (begeleide zelfstudie) en lessen op de campus: 4 contacturen per week (3 voor PAV), telkens op een vaste dag (maandagnamiddag voor Nederlands, Frans en wiskunde).
 • Aardrijkskunde, economie, godsdienst, natuurwetenschappen, techniek en project kunstvakken, informatica: alle lessen worden op de campus gegeven: verschillende dagen per week.

Verplichte praktijkactiviteiten en stages in secundaire scholen:

 • Die momenten vallen buiten de vaste lesdag(en).
Leraar Secundair Onderwijs (Extra vak, flextraject)

Voor wie?

Je profiel

 • Fervente Frans-fan? Maar je houdt evenveel van Nederlands? En ook van wiskunde ben je helemaal weg? Een passie voor meerdere vakken in het secundair onderwijs is mooi meegenomen.

 • Kennis doorgeven, je kan je niks mooiers voorstellen.

 • Je bent een eeuwige student, altijd nieuwsgierig, immer alert. En al die nieuwverworven info verwerk je met veel plezier in je lessen.

Voorwaarden

 • Je bent al leerkracht: 
  • Je behaalde een bachelordiploma leraar kleuter- lager of secundair onderwijs.
  • Of je volgde een andere bachelor- of masteropleiding in combinatie met een specifieke lerarenopleiding.
 • Je hebt de instaptoets van de Vlaamse overheid afgelegd.

Werkzoekende en leraar worden

Ben je werkzoekende en wil je leraar worden in een knelpuntvak, dan kan de VDAB je hierin ondersteunen. Studiegelden worden dan terugbetaald en je werkloosheidsuitkering blijft doorlopen.

Meer info vind je onder andere op de site van Onderwijstalent en ook onze coördinator kan samen met jou de opties bekijken.

Vragen over vrijstellingen, studieduur en leerkrediet?

Onze studieloopbaancoördinator van het flextraject beantwoordt al je vragen en gaat samen met jou op zoek naar een haalbaar programma.

Mail maruca.fabry@kdg.be of kom naar een van onze infomomenten.

Campus Zuid| Jij morgen ook op KdG?

Les op campus Zuid

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

 

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

 • Met je diploma mag je lesgeven in de eerste en tweede (soms ook in de derde) graad van het secundair onderwijs. Je kan dus zo voor een klas vol tieners gaan staan.

 • Het volwassenenonderwijs is eveneens een optie.

 • Wat ook kan: een baan in een (socio)culturele organisatie of theater, bij een sportfederatie, de educatieve diensten van musea, natuur- en milieudiensten ...

Voor bepaalde vakken in het secundair onderwijs worden de vacatures maar moeilijk ingevuld. Een extra onderwijsbevoegdheid vergroot je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Afhankelijk van het vak dat je kiest zijn er extra mogelijkheden. Zo ben je als leraar Informatica een gedroomde ICT-coördinator.

Flexibel studeren

Voltijds studeren of combinatie met job/gezin ...

 • Je kan deze opleiding in één jaar afronden. Reken dan op een workload van ongeveer 30 uur per week: les volgen, aan opdrachten werken, stage lopen …
 • Wil je studeren combineren met een job, een gezin … ? Dan kan je de opleiding altijd over een langere tijd spreiden.
 • Tijdens een intakegesprek, vóór je de opleiding start, bekijk je samen met onze studieloopbaancoördinator welk programma voor jou haalbaar is.

Vrijstellingen

Afhankelijk van je vooropleiding kan je vrijstellingen krijgen, bijvoorbeeld voor RZL (religie, zingeving en levensbeschouwing). Dit bekijk je samen met de studieloopbaancoördinator van deze opleiding vóór de start van het academiejaar.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Graag al eens proeven van de sfeer?

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Lees meer ...

Voor bedrijven en organisaties

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.