Leraar Secundair Onderwijs (extra vak, flextraject)

Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs

 • Je bent al leraar secundair onderwijs en je wil onderwijsbevoegdheid halen voor een extra vak.
 • Of je geeft al les in de kleuter- of lagere school en je wil switchen naar het secundair onderwijs.
 • Word in één jaar tijd leraar voor één (extra) onderwijsvak in de secundaire school.
 • Geen theorie zonder praktijk: verspreid over het jaar loop je heel wat stage, van observatie tot actief voor de klas staan.
 • Bright lights, big city. Een opleiding met Antwerpen als context en decor ...
 • In Antwerpen blijft het aantal niet-ingevulde vacatures in het onderwijs groot. De uitgelezen kans voor jou om met de juiste vakken die fulltime in het onderwijs echt ‘full’ te maken.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Extra onderwijsbevoegdheid in één jaar tijd

De opleiding tot leraar secundair onderwijs in één extra vak telt 50 studiepunten.

Remote video URL

Vakspecifieke theorie en praktijk

De vakkennis en specifieke didactiek van het onderwijsvak waarin je een extra bevoegdheid wil behalen staan centraal. Logisch, want hoe je moet lesgeven, dat weet je al uit je eerdere lerarenopleiding.

Je kan kiezen uit volgende onderwijsvakken:

Frans, Nederlands, Wiskunde, Aardrijkskunde, Economie, Godsdienst, Maatschappelijke Vorming (MAVO), Natuurwetenschappen, Techniek, Project Kunstvakken, Informatica en Plastische Opvoeding

Inhoud en studiepunten:

 • Vakinhoud onderwijsvak: 31 studiepunten
 • Krachtig leren onderwijsvak: 14 studiepunten inclusief 25u. actieve stage
 • Religie, zingeving en levensbeschouwing: 4 studiepunten

Je staat er niet alleen voor

Samen sterk: je mag rekenen op intensieve begeleiding:

 • Docenten (op de hogeschool) en mentoren (op je stageschool) geven je met de regelmaat van de klok feedback.
 • Bovendien heb je een trajectbegeleider: een persoonlijke coach die je leerproces op de voet volgt, stages en examens met jou bespreekt, je eerste aanspreekpunt is.

Wanneer heb je les?

Lesmomenten:

 • Nederlands, Frans en Wiskunde: de lessen worden gegeven in een combinatie van afstandsonderwijs (begeleide zelfstudie) en lessen op de campus: 4 contacturen per week, telkens op maandagnamiddag.
 • Aardrijkskunde, Economie, Godsdienst, Maatschappelijke Vorming (MAVO), Natuurwetenschappen, Techniek en Project Kunstvakken, Informatica: alle lessen worden op de campus gegeven: verschillende dagen per week.

Verplichte praktijkactiviteiten en stages in secundaire scholen:

 • Die momenten vallen buiten de vaste lesdag(en).
Leraar Secundair Onderwijs (Extra vak, flextraject)

Voor wie?

Je profiel

 • Fervente Frans-fan? Maar je houdt evenveel van Nederlands? En ook van wiskunde ben je helemaal weg? Een passie voor meerdere vakken in het secundair onderwijs is mooi meegenomen.

 • Kennis doorgeven, je kan je niks mooiers voorstellen.

 • Je bent een eeuwige student, altijd nieuwsgierig, immer alert. En al die nieuwverworven info verwerk je met veel plezier in je lessen.

Voorwaarden

 • Je bent al leerkracht: 
  • Je behaalde een bachelordiploma leraar kleuter- lager of secundair onderwijs.
  • Of je volgde een andere bachelor- of masteropleiding in combinatie met een specifieke lerarenopleiding.
 • Je hebt de instaptoets van de Vlaamse overheid afgelegd.

Werkzoekende en leraar worden

Ben je werkzoekende en wil je leraar worden in een knelpuntvak, dan kan de VDAB je hierin ondersteunen. Studiegelden worden dan terugbetaald en je werkloosheidsuitkering blijft doorlopen.

Meer info vind je onder andere op de site van Onderwijstalent en ook onze coördinator kan samen met jou de opties bekijken.

Vragen over vrijstellingen, studieduur en leerkrediet?

Onze studieloopbaancoördinator van het flextraject beantwoordt al je vragen en gaat samen met jou op zoek naar een haalbaar programma.

Mail maruca.fabry@kdg.be of kom naar een van onze infomomenten.

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Na je studie

Aan het werk

 • Met je diploma mag je lesgeven in de eerste en tweede (soms ook in de derde) graad van het secundair onderwijs. Je kan dus zo voor een klas vol tieners gaan staan.

 • Het volwassenenonderwijs is eveneens een optie.

 • Wat ook kan: een baan in een (socio)culturele organisatie of theater, bij een sportfederatie, de educatieve diensten van musea, natuur- en milieudiensten ...

Voor bepaalde vakken in het secundair onderwijs worden de vacatures maar moeilijk ingevuld. Een extra onderwijsbevoegdheid vergroot je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Afhankelijk van het vak dat je kiest zijn er extra mogelijkheden. Zo ben je als leraar Informatica een gedroomde ICT-coördinator.

Flexibel studeren

Voltijds studeren of combinatie met job/gezin ...

 • Je kan deze opleiding in één jaar afronden. Reken dan op een workload van ongeveer 30 uur per week: les volgen, aan opdrachten werken, stage lopen …
 • Wil je studeren combineren met een job, een gezin … ? Dan kan je de opleiding altijd over een langere tijd spreiden.
 • Tijdens een intakegesprek, vóór je de opleiding start, bekijk je samen met onze studieloopbaancoördinator welk programma voor jou haalbaar is.

Vrijstellingen

Afhankelijk van je vooropleiding kan je vrijstellingen krijgen, bijvoorbeeld voor RZL (religie, zingeving en levensbeschouwing). Dit bekijk je samen met de studieloopbaancoördinator van deze opleiding vóór de start van het academiejaar.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke opleiding bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG.

 

Contacteer de opleiding

Neem contact op met maruca.fabry@kdg.be of bel +32 3 613 14 64

Inschrijven: start in september 2023

STAP 1: start je inschrijving

 • Niet verplicht, wel handig. Duurt maar 1 minuutje.
 • Je ontvangt midden juni 2023 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2023-2024

STAP 2: rond je inschrijving af

Midden juni 2023 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus.

STAP 3: start met je opleiding

Je krijgt alle praktische info als je ingeschreven bent.

Nog inschrijven als de opleiding al gestart is?

De opleiding is al gestart, maar mogelijks kan je ook in de loop van dit academiejaar nog inschrijven en al wat vakken volgen.

Ja, ik wil nog dit jaar inschrijven

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over Kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.