Leraar Secundair Onderwijs (flextraject)

Professionele bachelor in het Onderwijs

 • Wil je als leraar secundair onderwijs een nieuw vak aan je bevoegdheden toevoegen en maak je zo die fulltime eindelijk full? Of ben je nog geen leraar, maar zie je een carrièreswitch helemaal zitten? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.
 • Afhankelijk van je vooropleiding moet je meer of minder studiepunten behalen. Hoe lang je erover doet, hangt er wat vanaf. Van het feit of je werkt bijvoorbeeld. We bespreken de studielast uitgebreid tijdens een intakegesprek.
 • Dit flexibel traject houdt veel zelfstudie in. Da’s handig, want zo studeer je helemaal op je eigen tempo.
 • Geen theorie zonder praktijk: verspreid over het jaar loop je stage, van observatie tot actief voor de klas staan.
 • Je wordt grondig voorbereid op het lerarenberoep.
 • Bright lights, big city. Een opleiding met de grootstad als context en decor …
 • Wil je in die grootstad aan de slag? Dan hebben we goed nieuws voor je: de vraag naar leraren secundair onderwijs is er amper bij te houden.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Voor sommige algemene en/of specifieke competenties krijg je vrijstellingen. Welke, dat hangt af van je voorgaande opleiding. Het bezit van een bachelor- of masterdiploma is voor alle flextrajecten een basisvereiste.

Bekijk de trajectwijzer

Ik ben al leraar (en ik wil meer!)

 • Je bent leraar in het secundair onderwijs en wil een onderwijsbevoegdheid voor een extra vak behalen?
 • Of je bent leraar in het kleuter- of lager onderwijs en je wil graag de switch maken naar het secundair onderwijs?

In traject 1 skippen we wat je al kent en kunt, en focussen we op wat je nog moet leren.

We bieden dit flextraject aan voor de vakken Frans, Latijn, Nederlands, wiskunde, PAV, aardrijkskunde, economie, godsdienst, informatica, natuurwetenschappen, project kunstvakken, techniek. 
Je kiest één ander vak uit de lijst van 12. Daarvan volg je vakinhoud en vakdidactiek, en leg je een vakstage af.

Als je voor Nederlands, Latijn, Frans, Wiskunde of PAV kiest, volg je les in aparte klasgroepen voor flexstudenten. Voor Nederlands, Latijn, Frans en wiskunde vallen de lessen op maandag, voor PAV op woensdag.

Als je voor de onderstaande vakken kiest, sluit je aan bij de reguliere studenten:

 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Godsdienst
 • Informatica
 • Natuurwetenschappen (inclusief biologie of fysica)
 • Project kunstvakken
 • Techniek (technologische opvoeding)

Merk op dat we voor de vakken lichamelijke opvoeding, plastische opvoeding, geschiedenis, Engels en bewegingsrecreatie geen flex-opleiding inrichten.

Bekijk de inhoud en studiepunten van traject 1

Ik ben nog geen leraar (maar wil het graag worden!)

Heb je nog geen lerarendiploma of pedagogische bekwaamheid? Dan volg je onze lerarenopleiding in traject 2 of 3. Je combineert afstandsleren (begeleide zelfstudie) steevast met contacturen op de campus:

 • Traject 2: op maandag en/of woensdag plus af en toe een extra lesmoment voor vakdidactiek van het vak uit je vooropleiding (je sluit dan aan bij studenten uit de reguliere opleiding).
 • Traject 3: op maandag en woensdag.

Hou daarnaast ook rekening met praktijkactiviteiten bij externe partners buiten de vaste dagen.

Traject 2

Sluit je vooropleiding aan bij de vakken Frans, Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, economie, godsdienst, informatica, natuurwetenschappen, project kunstvakken, techniek? Dan volg je traject 2. Je combineert het vak uit je vooropleiding met Nederlands, Frans, wiskunde of PAV als tweede onderwijsvak.

Bekijk de inhoud en studiepunten van traject 2

Traject 3

Sluit je vooropleiding niet aan bij de vakken Frans, Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, economie, godsdienst, informatica, natuurwetenschappen, project kunstvakken of techniek? Dan volg je flextraject 3. Je combineert het vak PAV met Nederlands, Frans of wiskunde.

Je stages spreid je over het hele jaar: van observatie tot actie! Je mag rekenen op intensieve begeleiding door onze vaste ploeg van leraren secundair onderwijs. Ook docenten en mentoren geven je feedback met de regelmaat van de klok. Afhankelijk van je basisopleiding en/of de combinatie met job en/of gezin zal je één, twee of drie jaar tijd nodig hebben om je diploma te behalen.

Bekijk de inhoud en studiepunten van traject 3

Leraar Secundair Onderwijs

Wanneer heb je les?

 • Voor PAV, Nederlands, Frans en wiskunde organiseren we aparte klassen ‘flextraject’: je combineert afstandsleren (begeleide zelfstudie) met 4 contacturen per week (3 voor PAV), telkens op een vaste dag. Voor alle andere vakken volg je lessen in de reguliere opleiding.
 • Naast de lesmomenten zijn er verplichte praktijkactiviteiten, in samenwerking met externe partners. Die vallen buiten de vaste lesdag(en).
 • Geef je al les, dan mag je tot de helft van je stage-uren op je eigen school geven.
 • Hoelang je erover doet om je diploma te behalen, ligt er wat aan. Het hangt af van je traject en je draagkracht, en van het feit of je werkt of niet. Niet duidelijk? Geen nood, het komt allemaal uitgebreid aan bod tijdens een intakegesprek.

Jaarindeling

In het flextraject is het periodesysteem is niet altijd van toepassing. De jaarindeling is afhankelijk van je individuele traject.  

Mag het iets minder zijn?

Afhankelijk van je reeds behaalde diploma kan je — zowel in traject 1, 2 als 3 — ook voor de vakken taalvaardigheid en RZL (religie, zingeving en levensbeschouwing) vrijstellingen krijgen.

Je staat er niet alleen voor

Samen sterk: je mag rekenen op intensieve begeleiding door ons vaste team van leraren secundair onderwijs. En ook docenten en mentoren geven je met de regelmaat van de klok feedback.

Bovendien heb je een leertrajectbegeleider: een persoonlijke coach die je leerproces op de voet volgt. Hij of zij is ook je eerste aanspreekpunt. Individuele gesprekken naar aanleiding van stage of examens horen er eveneens bij.

Voor wie?

Je profiel

 • Fervente Frans-fan? Innige informaticaliefhebber? Een passie voor een of meer vakken in het secundair onderwijs is mooi meegenomen.
 • Je bent een kei in plannen en jezelf organiseren. Een absolute must voor wie dit flextraject volgt.
 • Kennis doorgeven, je kan je niks mooiers voorstellen. Het is je sterkste motivatie. De leerling die op zijn of haar beurt leraar wordt, een verhaal zonder einde.
 • Je bent een eeuwige student, altijd nieuwsgierig, immer alert. En al die nieuw verworven info verwerk je met veel plezier in je lessen.
 • Je bent vlot in de omgang, sociaal vaardig, creatief, mondig, een mensenvriend.

Voorwaarden

Je hebt al een professionele of academische bachelor of master behaald.
Bekijk de trajectwijzer

NIEUW vanaf 2017: je moet de instaptoets van de Vlaamse overheid afgelegd hebben.

Gloednieuwe campus Zuid

Waar heb je les?

Lucky you! Je krijgt de nieuwste en hipste leer- en ontmoetingsplek van de koekenstad als thuisbasis. En dat laatste mag je letterlijk nemen: de gloednieuwe campus in de Brusselstraat op ‘t Zuid was ooit een koekjesfabriek. Sweet!

Ruimte is er genoeg. Om les te volgen, te studeren, te oefenen. Maar ook om te chillen en af te spreken. Met ruime fietsenstallingen, een knusse koffiebar, een food market, zithoeken binnen en buiten én een sporthal. Een levendige microkosmos waar jij wezenlijk deel van uitmaakt.

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

 • Met je diploma mag je lesgeven in de eerste en tweede (soms ook in de derde) graad van het secundair onderwijs. Je kan dus zo voor een klas vol tieners gaan staan. Het volwassenenonderwijs is eveneens een optie. Wat ook kan: een baan in een (socio)culturele organisatie of theater, bij een sportfederatie, de educatieve diensten van musea, natuur- en milieudiensten ...

 • Afhankelijk van de vakken die je kiest zijn er extra mogelijkheden. Zo ben je als leraar Informatica een gedroomde ICT-coördinator.

Intake

 • Traject 1, 2 of 3?
 • Vrijstellingen, studieduur en leerkrediet?

Onze coördinator van het flextraject beantwoordt al je vragen.
Mail naar maruca.fabry@kdg.be of kom naar een van onze infomomenten.

Graag al eens proeven van de sfeer?

Volg al een les mee!

Ben je benieuwd hoe het er écht aan toegaat op onze hogeschool?
Schrijf je dan in voor een open les en schuif gewoon mee aan in een les bij de huidige KdG-studenten.

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Lees meer ...

Voor bedrijven en organisaties

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.