Techniek (flex)

 • Ben jij gepassioneerd door de (hoog-)technologische wereld waarin we leven, ook al ben je er geen expert in?
 • Wil je jongeren helpen om hun technische geletterdheid te ontwikkelen?
 • Dan ben jij vast en zeker de geknipte Techniek-leraar!

Techniek is een van de belangrijke pijlers binnen STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Experimenteren, onderzoeken, praktijk, wetenschappelijke kennis, projectmatig werken … het komt allemaal aan bod.

Inhoud en studiepunten

Techniek

31 studiepunten

Eerste jaar Flex

 • Bouwstenen 1 (5 studiepunten)
  We behandelen de inhouden van de ervaringsgebieden ICT en Energie. Tevens gaan we basisbegrippen binnen techniek bestuderen. Denk maar aan het technologisch proces, onderzoeken en ontwerpend leren, … We bekijken samen hoe praktijklessen georganiseerd kunnen worden en welke hulpmiddelen we hiervoor kunnen inzetten.
 • Toolbox 1 (5 studiepunten)
  Tijdens de technieklessen gaan leerlingen regelmatig praktisch aan de slag. Tijdens deze lessen leren we verschillende gereedschappen en materialen gebruiken.
 • Digital skills 1 (5 studiepunten)
  Digitale geletterdheid is een belangrijke 21ste eeuwse vaardigheid waar we de nodige aandacht aan besteden. We gebruiken deze vaardigheden om bijvoorbeeld met de lasercutter aan de slag te gaan.
  Naast het werken met tekenprogramma’s gaan we ook object-georiënteerd programmeren, dit doen we met behulp van een visuele programmeertaal zoals scratch. Naast het LEGO education materiaal gebruiken we ook M-bots en/of BBC micro:bits.
 • Bouwstenen 2 (4 studiepunten)
  De inhouden van de ervaringsgebieden biotechniek, transport en constructie staan centraal. We focussen ons op evaluatie en tijdens de vaktijd maken we kennis met prototyping.

Tweede jaar

 • Digital skills 2 (4 studiepunten)
  Hier werken we verder aan onze digitale geletterdheid. We maken de overstap naar 3D-tekenen en gaan o.a. aan de slag met 3D-printers. Ook maken we kennis met de programmeertaal python. We maken verder gebruik van het LEGO Education materiaal en vullen aan met microcontrolers o.a. Arduino.
 • Expeditie B-stroom 2 (4 studiepunten)
  We leren graadplannen lezen en deze te verdelen in jaarplannen.
  Je verdiept je in een verkenningsgebied met de focus van de B-stroom, hiervoor ga je projectmatig te werk. Aan de hand van het DID’IT-concept komen we tot mooi en bruikbaar materiaal voor de rest van je carrière.
 • Startklaar voor techniek (4 studiepunten)
  In team gaan studenten een nieuwe uitdaging aan. Ben je benieuwd hoe een techniekdag in een lagere school er uit kan zien? Of ga je liever in de eerste of tweede graad werken in een STEM-context? We trachten het werkveld, privébedrijven en studenten samen te brengen waardoor we een krachtige leeromgeving kunnen vormgeven. Alles wat je in de voorgaande jaren hebt geleerd komt hier samen in een knap eindproduct.

 

Krachtig Leren

15 studiepunten

Dit onderdeel bestaat uit een combinatie van vakdidactische sessies op de campus, observaties, oefenlessen en stage op de werkvloer. Je leert krachtige en stimulerende leeromgevingen te ontwikkelen.  Je gaat op zoek naar een eigentijdse vakdidactische aanpak waar je je ook goed bij voelt. Je krijgt systematisch ondersteuning van docenten en mentoren van het werkveld.

Religie, zingeving en levensbeschouwing*

4 studiepunten

Welke waarden vind jij belangrijk om door te geven aan je leerlingen? Welke andere opvattingen bestaan er nog in onze huidige maatschappij? Wat zijn de effecten van een superdiverse samenleving op het waardenpatroon bij jongeren? Het onderdeel ‘RZL’ bekijkt de relatie tussen onderwijs en maatschappij vanuit het levensbeschouwelijke perspectief.

* Behaalde je jouw eerdere (bachelor) diploma aan een katholieke instelling? Dan kan je worden vrijgesteld voor dit opleidingsonderdeel.

Meer info over de verschillende opleidingsonderdelen, gebruikte cursusmaterialen en doelen via ECTS.kdg.be

Waar mag je lesgeven?

 • 2 uur per week in de A-stroom, en 3 uur in de B-stroom.
 • Of je kan samen met collega’s natuurwetenschappen, aardrijkskunde, informatica en wiskunde STEM-projecten op een leuke en attractieve manier uitwerken en zo leerlingen begeleiden in de eerste en de tweede graad.

Je kan als leraar techniek ook aan de slag in het basisonderwijs.

Er is dus een grote vraag naar goede techniekleraren. Jobkeuze genoeg.