Wiskunde (flex)

 • "If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is." John Louis von Neumann
 • "Les hommes sont comme les chiffres, ils n’acquièrent de valeur que par leur position." Napoléon Bonaparte
 • "Without mathematics, there's nothing you can do. Everything around you is mathematics. Everything around you is numbers." Shakuntala Devi

Inhoud en studiepunten

Wiskunde

Eerste jaar Flex

 • Vlakke meetkunde 1 (5 studiepunten)
  Je bestudeert vlakke wiskundige figuren, analyseert de eigenschappen van veelhoeken en de congruentie van driehoeken. Je verdiept je ook in de stelling van Thales, kijkt naar isometrieën en projecties en leert alles over vectoren.
 • Wiskundige taal 1 (3 studiepunten)
  Je verdiept je in logica en leert alles over waarheidstabellen, proposities en tautologieën. Je onderzoekt ook intuïtieve verzamelingenleer en ontdekt het nut ervan in verschillende wiskundige disciplines.  Je ontdekt hoe verzamelingenleer aan de basis ligt van de natuurlijke getallen.  
 • Getallenleer 1 (4 studiepunten)
  Je bekijkt de verschillende getallenverzamelingen en leert de axioma’s die ze bepalen. Je leert technieken uit de eindige rekenkunde inzetten om eigenschappen van gehele getallen te bewijzen.  
 • Probleemoplossend denken 1 (3 studiepunten)
  Je maakt je verschillende probleemoplossende technieken eigen en weet hoe je ze in het secundair onderwijs kunt gebruiken. Je bestudeert ook rekenkundige en meetkundige rijen, en maakt kennis met heuristieken.
 • Discrete wiskunde 2 (3 studiepunten)
  Je verdiept je in de statistiek en goochelt met medianen, standaardafwijkingen en herhalingspermutaties. Je stort je ook op de theorie van de kansberekening.

Tweede jaar Flex

 • Meetkunde 2 (5 studiepunten)
  Je bestudeert homothetieën en hun toepassingen. Je verdiept je in gelijkvormigheid en meer bepaald gelijkvormige driehoeken. Je kijkt naar interessante eigenschappen in cirkels en leert de geheimen van de goniometrie. Tegelijkertijd pluis je bekende stellingen als die van Pythagoras, Ceva, Desargues, Ptolemeus, rechte van Euler … uit. Je leert perspectieftekenen en ontdekt alles over eigenschappen van wiskundige figuren in de ruimte. Je maakt ook kennis met ruimtemeetkunde en kijkt naar wiskundige toepassingen in kunst en architectuur.
 • Getallenleer & Precalculus 2 (4 studiepunten)
  Je neemt verschillende soorten vergelijkingen onder de loep en je bestudeert verschillende type functies en hun verloop. Deze lessen volg je afwisselend online en on-campus.
 • Startklaar voor wiskunde 3 (4 studiepunten)
  Je bepaalt in overleg met je lector in welk vakonderdeel en didactisch principe jij je verder wil bekwamen. Deze lessen volg je afwisselend online en on-campus.

Krachtig Leren

15 studiepunten

Dit onderdeel bestaat uit een combinatie van vakdidactische sessies op de campus, observaties, oefenlessen en stage op de werkvloer. Je leert krachtige en stimulerende leeromgevingen te ontwikkelen. Je gaat op zoek naar een eigentijdse vakdidactische aanpak waar je je ook goed bij voelt. Je krijgt systematisch ondersteuning van docenten en mentoren van het werkveld.

Religie, zingeving en levensbeschouwing*

4 studiepunten

Welke waarden vind jij belangrijk om door te geven aan je leerlingen? Welke andere opvattingen bestaan er nog in onze huidige maatschappij? Wat zijn de effecten van een superdiverse samenleving op het waardenpatroon bij jongeren? Het onderdeel ‘RZL’ bekijkt de relatie tussen onderwijs en maatschappij vanuit het levensbeschouwelijke perspectief.

* Behaalde je jouw eerdere (bachelor) diploma aan een katholieke instelling? Dan kan je worden vrijgesteld voor dit opleidingsonderdeel.

Meer info over de verschillende opleidingsonderdelen, gebruikte cursusmaterialen en doelen via ECTS.kdg.be

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste graad A-stroom
 • Eerste leerjaar B en tweede beroepsvoorbereidend jaar
 • Tweede graad aso, tso en kso
 • Tweede en derde graad bso