Plastische Opvoeding (flex)

 • Je helpt jongeren de wereld van het beeld ontdekken.
 • Je maakt boeiende lessen en stippelt creatieve paden uit.
 • Achter jou staat een opleidingsteam dat je vakinhoudelijk, didactisch en praktijkgericht doorheen je parcours begeleidt.

Inhoud en studiepunten

Plastische opvoeding

31 studiepunten

 • Constructief tekenen (3 studiepunten)
  Je maakt kennis met constructief tekenen en bestudeert de evolutie van de tekening.
 • Ruimtelijke tekentechnieken (3 studiepunten)
  Je verdiept je in tweedimensionaal en driedimensionaal waarnemen en maakt de transfer tussen beiden. Ruimtewerking en perspectief staan centraal.
 • Grafiek (3 studiepunten)
  Je leert de verschillende aspecten van de grafiek kennen. En hoe je daarmee aan de slag kan in het secundair onderwijs
 • Kleurenleer (3 studiepunten)
  Je krijgt inzicht in de werking van kleur op een theoretische en praktische manier.
 • Kunstgeschiedenis en beeldbeschouwing, klassieke kunsten (3 studiepunten)
  Via een tijdlijn krijg je een overzicht van de kunstgeschiedenis van de oudheid tot het modernisme. De ‘highlights’ uit de kunstgeschiedenis leer je linken aan je lespraktijk.
 • Multimediatechnieken (4 studiepunten)
  Je exploreert de wereld van de beeldtaal met verschillende technieken. Door gebruik te maken van verschillende softwareprogramma’s leer je je eigen beeldmateriaal bewerken, verwerken en een nieuwe vorm geven.
 • Drie dimensional werken (4 studiepunten)
  Je leert vormgeven vanuit een thema naar een origineel ruimtelijk beeld. Je werkt met verschillende materialen en technieken.
 • Kunstgeschiedenis  en beeldbeschouwing: Moderne en Actuele Kunsten (4 studiepunten)
  Via een tijdlijn van het modernisme tot de actuele kunst. De ‘highlights’ uit de kunstgeschiedenis leer je linken aan je lespraktijk.
 • Beeldend Project (4 studiepunten)
  Je verdiept je in een thema en onderzoekt de beeldende mogelijkheden. Het proces dat je doorloopt, resulteert in een authentiek werk.

Krachtig Leren

15 studiepunten

Dit onderdeel bestaat uit een combinatie van vakdidactische sessies op de campus, observaties, oefenlessen en stage op de werkvloer. Je leert krachtige en stimulerende leeromgevingen te ontwikkelen.  Je gaat op zoek naar een eigentijdse vakdidactische aanpak waar je je ook goed bij voelt. Je krijgt systematisch ondersteuning van docenten en mentoren van het werkveld.

Religie, zingeving en levensbeschouwing*

4 studiepunten

Welke waarden vind jij belangrijk om door te geven aan je leerlingen? Welke andere opvattingen bestaan er nog in onze huidige maatschappij? Wat zijn de effecten van een superdiverse samenleving op het waardenpatroon bij jongeren? Het onderdeel ‘RZL’ bekijkt de relatie tussen onderwijs en maatschappij vanuit het levensbeschouwelijke perspectief.

* Behaalde je jouw eerdere (bachelor) diploma aan een katholieke instelling? Dan kan je worden vrijgesteld voor dit opleidingsonderdeel.

Meer info over de verschillende opleidingsonderdelen, gebruikte cursusmaterialen en doelen via ECTS.kdg.be

Waar mag je lesgeven?

 • Je mag lesgeven in de 1ste, 2de (en soms ook 3de) graad.
 • Daarnaast kan je met dit onderwijsvak ook terecht in het deeltijds kunstonderwijs, (socio)culturele organisaties en educatieve diensten.