Aardrijkskunde (flex)

 • Wil je weten hoe rivieren werken maar ook welke invloed globalisering en klimaatverandering hebben op het landschap en ons dagelijks leven? Dan is aardrijkskunde iets voor jou.
 • Je leert landschappen waarnemen en lezen, hoe de natuur de landschappen boetseert en hoe de mens die ruimte gebruikt.
 • Kortom: je leert de relaties in het systeem aarde kennen.

Inhoud en studiepunten

Aardrijkskunde

31 studiepunten

 • Fysische landschappen (6 studiepunten)
  Studie van reliëf in een landschap.
  Bewegingen van de aarde en hun invloed op klimaat en vegetatie in het landschap.
  Bodem en gesteenten.
 • Economische landschappen (4 studiepunten)
  Landbouw, industrie en toerisme in het landschap.
  Landbouw- en industriesystemen.
  Effecten van het ruimtegebruik in het landschap.
 • Stad en bevolking (5 studiepunten)
  Opbouw en groei van West-Europese steden.
  Hiërarchie tussen steden.
  Bevolkingsevolutie en statistische gegevens, bevolkingsspreiding.  
 • Fysische geografie (4 studiepunten)
  Geomorfologische processen.
  Geologie (o.a. platentektoniek).
  Structuren en evoluties in de kosmos.
  Klimaatverandering.
 • Stad en bevolking 2 (4 studiepunten)
  Demografisch transitiemodel en bevolkingsprognoses.
  Migraties: factoren en gevolgen.
  Verstedelijkingsprocessen in en kenmerken van wereldsteden. Ruimtelijke ordening.
 • Economische geografie  (4 studiepunten)
  Economische processen zoals industrialisatie.
  Economische globalisering.
  Duurzame ontwikkeling.
  Voedselvoorziening.
  Duurzame ontwikkeling.
 • Startklaar aardrijkskunde (4 studiepunten)
  Didactische vertaling van een onderwerp dat aanleunt bij leerstof uit de eindtermen/leerplannen van de tweede graad.

Krachtig Leren

15 studiepunten

Dit onderdeel bestaat uit een combinatie van vakdidactische sessies op de campus, observaties, oefenlessen en stage op de werkvloer. Je leert krachtige en stimulerende leeromgevingen te ontwikkelen.  Je gaat op zoek naar een eigentijdse vakdidactische aanpak waar je je ook goed bij voelt. Je krijgt systematisch ondersteuning van docenten en mentoren van het werkveld.

Religie, zingeving en levensbeschouwing*

4 studiepunten

Welke waarden vind jij belangrijk om door te geven aan je leerlingen? Welke andere opvattingen bestaan er nog in onze huidige maatschappij? Wat zijn de effecten van een superdiverse samenleving op het waardenpatroon bij jongeren? Het onderdeel ‘RZL’ bekijkt de relatie tussen onderwijs en maatschappij vanuit het levensbeschouwelijke perspectief.

* Behaalde je jouw eerdere (bachelor) diploma aan een katholieke instelling? Dan kan je worden vrijgesteld voor dit opleidingsonderdeel.

Meer info over de verschillende opleidingsonderdelen, gebruikte cursusmaterialen en doelen via ECTS.kdg.be

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste en tweede graad aso, tso en kso
 • Alle graden bso

Daarnaast werken oud-studenten ook bij organisaties zoals het havencentrum, ontwikkelingsorganisaties, milieudiensten ...