Frans (flex)

 • Heb je aanleg voor moderne vreemde talen en ben je geboeid door onze internationale samenleving?
 • Ben je geïnteresseerd in een praktische en communicatieve opleiding en wil je meer te weten komen over de Franstalige wereld? (45 landen!)
 • In de opleiding Frans gaan we samen aan de slag om leraren te vormen die leerlingen warm maken voor deze prachtige taal.

Inhoud en studiepunten

Frans

31 studiepunten

 • Langue: compétences (6 studiepunten)
  Doorheen het hele academiejaar werk je in deze cursus aan zowel je receptieve (luisteren en lezen) als je productieve vaardigheden (schrijven en spreken). Je houdt zelf een ‘dossier d’auto-évaluation’  bij om je vooruitgang in de verschillende vaardigheden aan te tonen. Tijdens de lessen leggen we de link met de specifieke didactiek Frans.
 • Langue: grammaire (7 studiepunten)
  In dit opleidingsonderdeel komt grammatica van de 1e en 2e graad aan bod en wordt tevens de link gelegd met de leerplannen en mogelijke didactische toepassingen die je tijdens je eigen lessen kan gebruiken. Tijdens de les leg je de link met de specifieke didactiek Frans, zodat je in staat bent om de grammaticale regels niet alleen zelf toe te passen, maar ook uit te leggen.
 • Langue: vocabulaire et phonétique (5 studiepunten)
  Aan de hand van zelfstudie en actuele bronnen breid je je woordenschat uit en leer je fonetiek functioneel inzetten.
 • Littérature et culture (7 studiepunten)
  Hier krijg je een praktische en beknopte benadering van de Franstalige cultuur en samenleving, die je kan inzetten in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs.
 • Portfolio de lecture (6 studiepunten)
  Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een portfolio dat volledig in zelfstudie wordt samengesteld aan de hand van lectuuropdrachten.

Krachtig Leren

15 studiepunten

Dit onderdeel bestaat uit een combinatie van vakdidactische sessies op de campus, observaties, oefenlessen bij een medeopleider en stage op de werkvloer. Je leert krachtige en stimulerende leeromgevingen te ontwikkelen.  Je gaat op zoek naar een eigentijdse vakdidactische aanpak waar je je ook goed bij voelt. Je krijgt systematisch ondersteuning van docenten, medeopleiders en mentoren van het werkveld.

Religie, zingeving en levensbeschouwing*

4 studiepunten

Welke waarden vind jij belangrijk om door te geven aan je leerlingen? Welke andere opvattingen bestaan er nog in onze huidige maatschappij? Wat zijn de effecten van een superdiverse samenleving op het waardenpatroon bij jongeren? Het onderdeel ‘RZL’ bekijkt de relatie tussen onderwijs en maatschappij vanuit het levensbeschouwelijke perspectief.

* Behaalde je jouw eerdere (bachelor) diploma aan een katholieke instelling? Dan kan je worden vrijgesteld voor dit opleidingsonderdeel.

Meer info over de verschillende opleidingsonderdelen, gebruikte cursusmaterialen en doelen via ECTS.kdg.be

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste en tweede graad aso, tso, kso en bso
 • Derde graad bso
 • Bepaalde niveaus van het volwassenenonderwijs
 • Taalkampen