Nederlands (flex)

 • Je bent gegrepen door taal en door literatuur. 
 • Je voelt een passie voor grote schrijvers en kleine taaldetails. 
 • Die passie wil je doorgeven in de klas.

Inhoud en studiepunten

Nederlands

31 studiepunten

 • Literatuur & Cultuur (8 studiepunten)
  Lezen jongeren anders dan volwassenen? Waarom is de leesomgeving zo belangrijk? Hoe zitten verhalen eigenlijk in elkaar? En hoe krijg je jongeren weer aan het lezen?
  In dit opleidingsonderdeel ‘speel je met boeiende literaire genres (sprookje, mythe, graphic novel …), en word je een kenner van literaire bouwstenen, gedichten, strips en filmtaal. Daarnaast onderzoek je welke plaats literatuuronderwijs heeft in schoolboeken.
 • Portfolio literaire competentie 1 (3 studiepunten)
  Je werkt aan je literaire competentie via een literatuurblog. In dit deel ligt de focus op een hernieuwde kennismaking met hedendaagse adolescentenliteratuur, jeugdtheater en literaire evenementen.
 • Portfolio literaire competentie 2 (3 studiepunten)
  Je werkt aan je literaire competentie via een literatuurblog. In dit onderdeel ligt de focus op het lezen van volwassenenliteratuur uit het Nederlands taalgebied en daarbuiten, poëzie, theater en film.
 • Taalgebruik (7 studiepunten)
  Welke rol speelt het Nederlands in de wereld? Praten vrouwen echt anders dan mannen? Hoe is ons schrift geworden wat het nu is? Mogen leerlingen hun thuistaal spreken op school wanneer die niet Nederlands is? Spreekt iedereen tussentaal en niemand nog Standaardnederlands? Je verdiept je in uiteenlopende aspecten van de Nederlandse taal en wordt aan het denken gezet.
 • Taalsysteem (7 studiepunten)
  Hoe zit onze taal in elkaar? Waarom betekenen woorden en zinnen wat ze betekenen, en waarom schrijf je ze hoe en waar je ze schrijft? Je onderzoekt onze spelling, zinsbouw en woordsoorten, en welke plaats ze innemen in ons onderwijs.
 • Taalvaardigheden (3 studiepunten)
  Je traint voortdurend je eigen schrijf- en spreekvaardigheid. Je krijgt veel feedback om aan de slag te gaan en je eigen vaardigheden te versterken, op zoek naar een vlotte en correcte schrijfstijl en een verzorgde uitspraak. Je bewaart je vorderingen in een portfolio, en zet daarbij gericht in op je eigen werkpunten.

Krachtig Leren

15 studiepunten

Dit onderdeel bestaat uit een combinatie van vakdidactische sessies op de campus, observaties, oefenlessen bij een medeopleider en stage op de werkvloer. Je leert krachtige en stimulerende leeromgevingen te ontwikkelen.  Je gaat op zoek naar een eigentijdse vakdidactische aanpak waar je je ook goed bij voelt. Je krijgt systematisch ondersteuning van docenten, medeopleiders en mentoren van het werkveld.

Religie, zingeving en levensbeschouwing*

4 studiepunten

Welke waarden vind jij belangrijk om door te geven aan je leerlingen? Welke andere opvattingen bestaan er nog in onze huidige maatschappij? Wat zijn de effecten van een superdiverse samenleving op het waardenpatroon bij jongeren? Het onderdeel ‘RZL’ bekijkt de relatie tussen onderwijs en maatschappij vanuit het levensbeschouwelijke perspectief.

* Behaalde je jouw eerdere (bachelor) diploma aan een katholieke instelling? Dan kan je worden vrijgesteld voor dit opleidingsonderdeel.

Meer info over de verschillende opleidingsonderdelen, gebruikte cursusmaterialen en doelen via ECTS.kdg.be

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste graad A-stroom en B-stroom
 • Tweede graad aso, tso en bso
 • Onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomer (OKAN)
 • Volwassenonderwijs: Nederlands als Tweede Taal (NT2), geletterdheidmodules