Wiskunde (flex)

 • "If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is." John Louis von Neumann
 • "Les hommes sont comme les chiffres, ils n’acquièrent de valeur que par leur position." Napoléon Bonaparte
 • "Without mathematics, there's nothing you can do. Everything around you is mathematics. Everything around you is numbers." Shakuntala Devi

Inhoud en studiepunten

Wiskunde

31 studiepunten

 • Capita selecta van de wiskunde (5 studiepunten)
  Dit onderdeel bestaat uit een combinatie van drie onderdelen. Je gaat aan de slag met ruimtemeetkunde.  Al doende leer je perspectieftekenen, je knutselt zelf een kubus of een prisma, …  Je leert heuristieken kennen en je oefent om ze vlot te kunnen inzetten om vraagstukken aan te pakken.  Je onderzoekt de bewijstechnieken die we gebruiken in de andere cursussen.  Je bestudeert hoe je deze technieken kan gebruiken om zelf soortgelijke bewijzen op te stellen. 
 • Discrete wiskunde (4 studiepunten)
  Je verdiept je in de statistiek en goochelt met medianen, standaardafwijkingen en herhalingspermutaties. Je stort je ook op de theorie van de kansberekening. Deze lessen volg je afwisselend online en on-campus.
 • Getallenleer (5 studiepunten)
  Je bekijkt de verschillende getallenverzamelingen en leert de axioma’s die ze bepalen. Je leert technieken uit de eindige rekenkunde inzetten om eigenschappen van gehele getallen te bewijzen. Je neemt verschillende soorten vergelijkingen onder de loep en je bestudeert verschillende type functies en hun verloop.
 • Meetkunde (5 studiepunten)
  Je bestudeert homothetieën en hun toepassingen. Je verdiept je in gelijkvormigheid en meer bepaald gelijkvormige driehoeken. Je kijkt naar interessante eigenschappen in cirkels en leert de geheimen van de goniometrie. Tegelijkertijd pluis je bekende stellingen als die van Pythagoras, Ceva, Desargues, Ptolemeus, rechte van Euler … uit.
 • Getallenleer en precalculus (5 studiepunten)
  Je neemt verschillende soorten vergelijkingen onder de loep en je bestudeert verschillende type functies en hun verloop.
 • Vlakke meetkunde (4 studiepunten)
  Je bestudeert vlakke wiskundige figuren, analyseert de eigenschappen van veelhoeken en de congruentie van driehoeken. Je verdiept je ook in de stelling van Thales, kijkt naar isometrieën en projecties en leert alles over vectoren. Daarnaast bestudeer je homothetieën en hun toepassingen.
 • Wiskundige taal (3 studiepunten)
  Je verdiept je in logica en leert alles over waarheidstabellen, proposities en tautologieën. Je onderzoekt ook intuïtieve verzamelingenleer en ontdekt het nut ervan in verschillende wiskundige disciplines.  Je ontdekt hoe verzamelingenleer aan de basis ligt van de natuurlijke getallen.  

Krachtig Leren

15 studiepunten

Dit onderdeel bestaat uit een combinatie van vakdidactische sessies op de campus, observaties, oefenlessen bij een medeopleider en stage op de werkvloer. Je leert krachtige en stimulerende leeromgevingen te ontwikkelen.  Je gaat op zoek naar een eigentijdse vakdidactische aanpak waar je je ook goed bij voelt. Je krijgt systematisch ondersteuning van docenten, medeopleiders en mentoren van het werkveld.

Religie, zingeving en levensbeschouwing*

4 studiepunten

Welke waarden vind jij belangrijk om door te geven aan je leerlingen? Welke andere opvattingen bestaan er nog in onze huidige maatschappij? Wat zijn de effecten van een superdiverse samenleving op het waardenpatroon bij jongeren? Het onderdeel ‘RZL’ bekijkt de relatie tussen onderwijs en maatschappij vanuit het levensbeschouwelijke perspectief.

* Behaalde je jouw eerdere (bachelor) diploma aan een katholieke instelling? Dan kan je worden vrijgesteld voor dit opleidingsonderdeel.

Meer info over de verschillende opleidingsonderdelen, gebruikte cursusmaterialen en doelen via ECTS.kdg.be

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste graad A-stroom
 • Eerste leerjaar B en tweede beroepsvoorbereidend jaar
 • Tweede graad aso, tso en kso
 • Tweede en derde graad bso