Leraar Kleuteronderwijs (verkort flextraject)

Educatieve Bachelor in het Kleuteronderwijs

 • Je hebt al een bachelor- of masterdiploma op zak en je wil graag kleuterleider of -leidster worden? Dit flexibel traject leidt je recht naar je nieuwe job voor de klas.
 • In deze opleiding combineer je een beperkt aantal contactmomenten op de campus met afstandsonderwijs en werkplekleren.
 • Je kan niet wachten om voor de klas te staan? Mooi zo, want van bij de start loop je elke week één dag mee op een vaste werkplek.
 • Je kan deze opleiding combineren met een job binnen of buiten het onderwijs. Je kan de opleiding bovendien spreiden om de workload te matchen met je professioneel leven.
 • Werk je al als leraar in een kleuterschool, of start je binnenkort? Door deze opleiding met een LIO-contract (Leraar In Opleiding) te volgen kan je je stages op je eigen werkplek doorlopen.
 • Je onderzoekt uiteenlopende pedagogische en didactische kaders die van jou een super kleuterjuf of -meester maken.
 • Basisscholen in Antwerpen en ver daarbuiten snakken naar gemotiveerde kleuterleiders en -leidsters. Het onderwijs zal je graag zien komen!

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

 • De focus van deze opleiding ligt op werkplekleren. Één dag per week loop je mee in een basisschool. Daarnaast doe je ook 3 keer een langere stage van 5 dagen.
 • Ter ondersteuning van het werkplekleren kom je één dag per week naar de campus, voor lessen, coaching, ...
 • Je studie combineren met deeltijds werken of een gezin is mogelijk. Je kan je studieprogramma ook over een langere periode spreiden en zo de studielast verminderen.
 • Werkplekleren en contactmomenten op de campus worden aangevuld met leerinhouden die je in afstandsonderwijs verwerft via ons digitaal leerplatform.
 • Vertrekpunt bij het lesgeven is de belevingswereld van kinderen. Met beweging, muziek, beeld en taal laat je de kleuters zichzelf en de wereld ontdekken.
 • Tijdens het werkplekleren maak je kennis met zoveel mogelijk verschillende leeftijden. Je leert ook de ruimere schoolomgeving kennen: collega's, directie, ouders.
 • Je ontwikkelt verder je onderzoekende houding: je stelt jezelf voortdurend in vraag en houdt daarbij rekening met je kleuters en de omgeving.

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken ... 

Studiepunten en -duur

Hoelang je opleiding duurt hangt af van je eerder behaald diploma:

Je hebt al een lerarendiploma lager of secundair onderwijs (Traject A):

 • 70 studiepunten (of 64 indien eerder diploma behaald aan katholieke instelling)
 • Minimaal 1 jaar, of gespreid in de tijd
 • Mogelijk met LIO-contract
 • Bekijk de lessentabel van Traject A

Je hebt al een diploma hoger onderwijs en een bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject B):

 • 80 studiepunten (of 74 indien eerder diploma behaald aan katholieke instelling)
 • Minimaal 1,5 jaar, of gespreid in de tijd
 • Mogelijk met LIO-contract
 • Bekijk de lessentabel van Traject B

Je hebt al een diploma Orthopedagogie, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie, Pedagogische wetenschappen, Psychologie of Logopedische en Audiologische Wetenschappen (Traject C):

 • 92 studiepunten (of 89 indien eerder diploma behaald aan katholieke instelling)
 • Minimaal 1,5 jaar, of gespreid in de tijd
 • Mogelijk met LIO-contract
 • Bekijk de lessentabel van Traject C

Je hebt al een diploma Hoger Onderwijs zonder bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject D):

Leraar Kleuteronderwijs| verkort flextraject

Wanneer heb je les?

 • Je start in september, bij aanvang van het academiejaar.
 • Later inspringen kan, en wel tot aan de herfstvakantie.
 • Op maandag van 8.45 u. tot 18 u. zijn er lessen en coachings op campus Zuid.
 • Op dinsdag sta je op de werkplek.
 • De rest van de week heb je tijd om zelfstandig te leren en opdrachten voor te bereiden.
 • Naast je vaste dinsdag in de kleuterschool heb je ook 3 keer een langere stageperiode van 5 dagen.

Bekijk de jaarplanning

Onderzoekend leren

Je onderzoekende houding vormt het uitgangspunt van de opleiding. Wie ben ik als leraar?

Je formuleert continu leer- en groeivragen, en je staat stil bij de manier waarop je kennis verwerft. Terugkoppelen van die kennis en vaardigheden gebeurt niet alleen op de werkplek, maar ook op de hogeschool.

De lessen en coachingmomenten op de hogeschool zijn sterk vraaggestuurd. Het gaat om jou en dus staat je talentontwikkeling centraal.

Allicht zijn er punten waar je in je kleuterklas tegenaan bent gelopen. Die krijgen tijdens de contactmomenten op school extra aandacht.

Het nut van werkplekleren

Elke week loop je gedurende één vaste dag mee op de werkplek. Daarvoor werken we samen met een aantal basisscholen.

Daarnaast plannen we 3 langere periodes van een week in op de werkplek. Tijdens die sta je niet enkel in je eigen kleuterklas, maar werk je ook mee aan projecten en thema’s op schoolniveau.

Aan de slag in een katholieke school of ... ?

In deze opleiding bereiden we je met een vakkenpakket van 9 studiepunten optimaal voor om les te geven in katholieke scholen. Nochtans kan je na deze opleiding zowel in het katholiek onderwijs, als in alle andere netten terecht.

LIO-contract, VDAB-student ...

 • Werk je al als kleuterjuf of -meester, of start je binnenkort? Dan kan je deze opleiding met een LIO-contract volgen. Zo wordt je eigen werkplek tevens je stageplek.
 • Ben je werkzoekende? Leraar kleuteronderwijs is een knelpuntberoep. Daardoor kan je de opleiding als VDAB-student volgen. Zo verlies je je uitkering niet en betaalt de VDAB je opleidingskost terug.
 • Deze opleiding volgen met een LIO- of VDAB-contract? Neem vóór je inschrijving steeds contact op met de coördinator van deze opleiding. Die overloopt met jou of je zeker in aanmerking komt voor deze contracten.

Word jij de volgende supermeester- of juf van deze kinderen?

Leraren zijn super! Dat vinden deze kinderen toch ...

Voor wie?

Je profiel

 • Kinderen helpen ontwikkelen, doen groeien! Het is je sterkste motivatie.
 • Je bent nieuwsgierig en onderzoekend, je kan zelfstandig werken en plannen. Je kan niet wachten om voor de klas te staan.
 • De wereld van een kind is ook jouw speelterrein: je inlevingsvermogen is groot.
 • Je bent een eeuwige student, altijd nieuwsgierig, immer alert. En al die nieuw verworven info verwerk je met veel plezier in je lessen.

Voorwaarden

Je hebt een professionele bachelor, een academische bachelor of een master. Is dat niet het geval? Dan kan je inschrijven voor de reguliere opleiding Kleuteronderwijs.

Je moet de instaptoets van de Vlaamse overheid afgelegd hebben. Deze is niet bindend, wél oriënterend.

Campus Zuid| Jij morgen ook op KdG?

Les op campus Zuid

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

 

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

 • Je droom wordt waar: je mag lesgeven in alle jaren van het kleuteronderwijs, en dat in alle onderwijsnetten. Je kan kiezen voor regulier, buitengewoon of methode-onderwijs …
 • Wat ook kan is als zorgcoördinator of bijvoorbeeld begeleider in een ondersteuningsnetwerk aan de slag gaan met kinderen die extra begeleiding nodig hebben.
 • Educatief medewerker? Ook een optie!

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je o.a. vlot door naar een master Agogische wetenschappen, Onderwijskunde, …
 • Extra bachelor? Je kunt in één jaar tijd o.a. een diploma Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs behalen. En ook de bachelor-na-bachelors Buitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding en Remediërend Leren, Autismespectrumstoornissen ... zijn een optie

Graag al eens proeven van de sfeer?

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Lees meer ...

Voor bedrijven en organisaties

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.