Mens in Kwetsbaarheid

Onderzoeksdomein

 • We doen onderzoek naar de mens in kwetsbaarheid.  

 • We geven via ons onderzoek een stem aan de uitgesloten groepen in de samenleving

 • We ontwikkelen praktijktools die jij direct op de werkvloer kunt inzetten, zoals werkboeken, communicatiefiches, maar ook bijscholingen.   

 • We werken vanuit het onderzoekscentrum Sociale Inclusie.

Wat kunnen we voor jou doen? 

Onderzoek op maat

Wil je inzicht verwerven in de leefwereld of noden van specifieke doelgroepen? Wil je een cliëntbevraging opzetten over ervaringen met bestaande hulp- en dienstverlening of de impact meten van je hulpverlening in functie van kwaliteitsverbetering? Wij helpen je om dit op een wetenschappelijke manier aan te pakken en ontwikkelen met jou een traject op maat. Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek.  

Bijscholingen en lezingen 

Op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten uit ons onderzoek? Volg één van onze bijscholingen of lezingen. Dit kan zowel op onze campus als bij jou op de werkvloer.   

Werk jij met mensen in armoede? Dan is Bind-Kracht iets voor jou. Bind-Kracht ondersteunt en versterkt je in je werk met mensen in armoede via supervisie en intervisie. De bijscholingen worden gegeven door een trainer en een groepje van coaches/ervaringsdeskundigen (mensen in armoede). 

Mens in kwetsbaarheid

Om sociale inclusie te bevorderen is de stem van uitgesloten groepen in de samenleving onmisbaar. Aan de hand van leefwereldonderzoek brengen we het clientperspectief in beeld en belichten we de betekenis die individuen en groepen in kwetsbare posities geven aan de beleving van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie. We onderzoeken welke rollen mensen in kwetsbare situaties kunnen opnemen op weg naar actorschap en participatie en ondersteunen hen om hun stem te laten klinken in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle en krachtgerichte hulpverlening en begeleiding. Ook de inzet van ervaringsdeskundigheid in onderwijs, onderzoek en het sociaal-agogische werkveld komt hier aan bod.    

Voorbeelden 

 • Leefwereldonderzoek bij uiteenlopende groepen of hulpvragers in kwetsbare posities en/of op specifieke kruispunten van uitsluiting, zoals dakloze jongeren, niet-begeleide minderjarigen, ex-psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking, dementie of autisme, personen met een migratieachtergrond met specifieke kwetsbaarheden, schippersgezinnen.  
 • Cliëntbevragingen opzetten.  
 • Het in kaart brengen van de effecten van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatopwarming, digitalisering en de energiecrisis op het leven van groepen en individuen in kwetsbare situaties.  
 • Actie-onderzoek gericht op de kwaliteitsverbetering van hulpverlening aan mensen in kwetsbare posities.  
 • Persoonsgerichte zorg.  
 • Het inzetten van ervaringsdeskundigheid.  
 • Het zichtbaar maken van indirecte en proces-gerelateerde resultaten van sociaal-agogische praktijken.  
 • De co-creatie van praktijken door cliënten, bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals beschrijven en opvolgen.  

Realisaties  

 • In het boek Kwetsbaar Verbonden. De duo-methodiek in Vlaanderen beschrijven we aan de hand van praktische voorbeelden, getuigenissen en concrete tips een beeld van de duo-methodiek in al haar verschijningsvormen, met alle mogelijkheden en aandachtspunten. Het is een naslagwerk voor welzijnswerkers, maar ook voor iedereen die met kwetsbare mensen in aanraking komt.
 • De laatste decennia is er veel aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigen in sociaal werk, onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling. Op basis van een onderzoeksproject van het Europees Sociaal Fonds presenteren we een overzicht van inspirerende samenwerkingsmodellen met ervaringsdeskundigen in Europa.
 • Op 27 oktober 2022 organiseerden we samen met de VRT, in het kader van de warmste week, een inspiratie-avond over armoede en onderwijs. Vanuit ons onderzoekscentrum verzorgden we, samen met een ervaringsdeskundige, een lezing waarin we onze visie op armoede en sociale uitsluiting expliciteerden.  
 • Hoe beleven ouders met een migratieachtergrond het zorgtraject van hun kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS)? Welke uitdagingen ondervinden zij en professionele zorgverleners over communicatie in een superdiverse hulpverleningscontext? Lees onze brochure of bekijk de webinar.

Projecten

We onderzoeken hoe professionals en vrijwilligers van specifieke sociaal-sportieve praktijken aan de slag gaan met welzijnsnoden van hun (jonge) deelnemers, op welke (peer)ondersteuningsgrenzen ze botsen en wat zij nodig hebben om meer ruimte te creëren voor welzijnsvragen en verbinding te maken met lokale, ondersteunende welzijnsactoren.
date_range
Duur:
Sep 2022 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Het doel van dit onderzoek is het specificeren van instrumentele en procesmatige criteria noodzakelijk voor migratie- en cultuursensitieve reminiscentie als betekenisvolle activiteit zodat het kan ingezet worden in dementiezorg voor Vlaamse ouderen met een (arbeids)migratie-achtergrond.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
In Bind-Kracht zoeken we naar een kwaliteitsverbetering voor de hulpverlening aan mensen in armoede. We maken verbindingen tussen sociologische en psychologische inzichten, tussen de leefwereld van mensen in armoede en krachtgerichte hulpverleningsrelaties en tussen theorie en praktijk.
date_range
Duur:
Sep 2004 - Dec 2025
attach_money
Financiering:
Contractonderzoek,
Interne middelen

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

 • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
 • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend