Accountancy-Fiscaliteit

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Bedrijfsmanagement

 • Computers zijn sterk in cijfers, goede accountants zijn sterk in cijfers én de verhalen erachter: spreadsheets en berekeningen zet jij om in mensentaal.
 • Theorie wordt concreet dankzij praktijkvoorbeelden, gebracht door docenten die het bedrijfsleven door en door kennen.
 • Tijdens workshops, gastlezingen en je stage zit je meteen middenin de sector.
 • Je leert vooral al doende, in kleine groepen.
 • Door gespreide evaluaties en examens kom je nooit voor grote verrassingen te staan.
 • Volgens de statistieken maak jij veel kans om af te studeren met een contract op zak, bij een accountantskantoor of op de financiële afdeling van om het even welke onderneming.
 • Word gecertificeerd tax accountant door een specialisatie in je derde jaar aan te vullen met een postgraduaat bij KdG, een unieke kans!
 • Ook een masterdiploma in de Handelswetenschappen ligt via een schakeljaar in het verlengde van je opleiding.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Accountancy-Fiscaliteit is een afstudeerrichting van de bachelor Bedrijfsmanagement. Er is geen gemeenschappelijk jaar, je kiest meteen waar je focus ligt. 

Eerste jaar

 • Een brede bedrijfskundige basis.
 • Een stevige brok boekhouding en fiscaliteit.
 • Meer inzicht in jezelf met een zelfmanagementportfolio.

Tweede jaar

 • Focus op boekhouden en fiscaliteit.
 • Je zet je eerste stappen in de bedrijfswereld.
 • Veel aandacht voor digitale tools.

Derde jaar

 • Keuze uit drie trajecten: Financial consultancy, Tax consultancy of International finance.
 • Specialisatiepakket bij Financial & Tax consultancy: management accounting of gecertificeerd tax accountant (met vrijstellingen om de beroepstitel te behalen en als zelfstandige aan de slag te kunnen).
 • Minstens 35 dagen stage.
 • De kans om met Erasmus internationaal te gaan: Cyprus, Finland, Frankrijk …
Remote video URL
Remote video URL

Vakken en studiepunten

Eerste jaar

Accountancy management
21 studiepunten
Algemeen boekhouden
(
5 studiepunten
)

Tijdens deze basiscursus wordt veel aandacht geschonken aan de logische samenhang tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking. Je leert de boekhoudtechniek en past deze toe op de meest voorkomende transacties binnen een onderneming. Alle transacties worden ruim geïllustreerd met voorbeelden en oefeningen. 
Je hebt geen voorkennis voor dit vak nodig. Maar als je in het secundair onderwijs nog geen boekhouden gehad hebt, raden we je aan om het boek 'Boekhouden in essentie’ van Jean Pierre Vincke en Jo van den Bossche vooraf door te nemen.

Vennootschapsboekhouden I
(
5 studiepunten
)

Hoe, wat en waar moet er in de balans en resultatenrekening geboekt worden? Rekening per rekening bestuderen we dit aan de hand van theorie, rechtsregels en praktijkvoorbeelden die elkaar voortdurend aanvullen. In Vennootschapsboekhouden I richten we ons hierbij hoofdzakelijk op de rekeningen van de actiefzijde van de balans. De passivarekeningen komen aan bod bij Vennootschapsboekhouden II, dat in het tweede jaar gedoceerd wordt.

Financieringstechnieken
(
5 studiepunten
)
 • Berekeningsmethoden (2 studiepunten)
 • Financiering van ondernemingen (3 studiepunten)

Je leert enkelvoudige en samengestelde interesten berekenen en met annuïteiten werken. Je verdiept je in verschillende types van leningen en kredieten. Je leert wanneer een onderneming geld nodig heeft en bestudeert klassieke en nieuwe financieringsvormen voor ondernemingen.

Digital Skills 1
(
3 studiepunten
)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Digital Skills 2
(
3 studiepunten
)

Je keert MS Acces en Word binnenstebuiten: tabellen, query's, formulieren, rapporten, draaitabellen, koppelingen met Word en Excel … Aan het eind van het jaar werk je vlotjes met databanken.

 • Word (1 studiepunt)
 • Informaticabegrippen en Databeheer (2 studiepunten)

Praktijk en zelfontplooiing
23 studiepunten
Management en communicatie 1: zelfmanagement
(
5 studiepunten
)
 • Elementaire taalvaardigheden 
  Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de elementaire spellingregels op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.
 • Zelfmanagement en communicatie
  Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.
Bedrijfseconomie
(
5 studiepunten
)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Business English 1
(
5 studiepunten
)

Je schrijft, luistert en spreekt de hele tijd Engels. Veel aandacht gaat in het eerste jaar naar correcte grammatica en zakelijke termen die gebruikelijk zijn in een bedrijfsomgeving.

Le français des affaires 1
(
5 studiepunten
)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

RZL (Religie, zingeving en levensbeschouwing)
(
3 studiepunten
)

Na een onderzoek van de belangrijkste ethische stromingen, verdiep je je in belangrijke begrippen als waarden en normen. Die leer je toepassen in het bedrijfsleven. Je bespreekt ook de rol van de integere manager.

Tax & law management
17 studiepunten
Personenbelasting I
(
3 studiepunten
)

Vertrekkende vanuit het wetboek van inkomstenbelastingen bestudeer je de fiscale situatie van een loon- en weddetrekkende. De aangifte en de berekening van de aanslag worden aan de hand van vele praktische voorbeelden toegelicht.

Vennootschaps- en verenigingsrecht
(
5 studiepunten
)

Je doorloopt de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap en vereniging, van de oprichting tot de vereffening. Door middel van praktische toepassingen ontdek je het belang van statutaire clausules, verslagen en andere formaliteiten.

Inleiding tot het recht
(
5 studiepunten
)

Je bestudeert de staatsstructuren in het federale België en Europa, ontdekt de gerechtelijke structuur van ons land en leert de belangrijkste rechtsregels van het burgerlijke recht en het handelsrecht.

BTW
(
4 studiepunten
)

Je leert wie belastingplichtig is en welke de belastbare handelingen zijn. Je bestudeert daarvoor in detail de btw-wetgeving, die je aan de hand van oefeningen leert toepassen.

Tweede jaar

Accountancy management
23 studiepunten
Financiële analyse
(
6 studiepunten
)

Je bestudeert de verschillende modellen van jaarrekeningen en je analyseert de verschillende rubrieken. Je koppelt theorie aan praktijk en leert het cijfermateriaal overzichtelijk voor te stellen.

Boekhoudpakket: algemeen
(
3 studiepunten
)

Je verwerkt facturen, financiële uittreksels en creditnota's op de computer en vult boekhoudkundige documenten correct in. Je kunt straks een volledige boekhouding zonder fouten afronden, inclusief eindejaarsafsluiting.

Cost en management accounting
(
6 studiepunten
)

Dit vak neemt de kostensoorten onder de loep. Je bestudeert de verschillende kostprijsmethodes, de daarbij horende begrippen en je berekent daarna de eigenlijke kostprijs van een product of dienst. Dit alles registreer je in de analytische boekhouding.

Vennootschapsboekhouden II
(
5 studiepunten
)

Vennootschapsboekhouden II is een verderzetting van Vennootschapsboekhouden I, waarbij we hoofdzakelijk de rekeningen van de passiefzijde van de balans bespreken aan de hand van theorie, rechtsregels en praktijkvoorbeelden. Die theorie pas je toe in realistische oefeningen. Je ontdekt de verschillen tussen de vennootschapsvormen via specifieke vennootschaps-thema’s (van oprichting naar kapitaalwijzigingen tot de jaarafsluiting), aangevuld met een inleiding tot de VZW-boekhouding.

Digital Skills 3
(
3 studiepunten
)

Alle geheimen van Word en Excel smelten als sneeuw voor de zon: sjablonen, formulieren, mail merge, macro's, financiële functies, scenariobeheer, oplosser, doelzoeker, gegevenstabellen … Je vindt steeds meteen de correcte functie en gebruikt die foutloos. Tal van zeer praktijkgerichte gevallenstudies komen uitgebreid aan bod.

Praktijk en zelfontplooiing
19 studiepunten
Practicum AFI 2
(
9 studiepunten
)

Dé kennismaking met de bedrijfswereld. Tijdens gastcolleges, verzorgd door mensen uit de praktijk, komen diverse onderwerpen "uit het bedrijfsleven gegrepen" op je af. Daarnaast ga je ook enkele keren op bedrijfsbezoek en lees je artikels uit verschillende tijdschriften. De verworven kennis verwerk je, alleen of in groep, op een gestructureerde wijze tot een bundel die als basis dient voor de evaluatie.

Je werkt gedurende een gans jaar in team waar je je softskills verder versterkt.

Business English 2
(
5 studiepunten
)

In het tweede jaar lees, discussieer en presenteer je in het Engels over actuele thema's. Je verdiept je in zakelijke en commerciële woordenschat en leert je standpunten verdedigen.

Le français des affaires 2
(
5 studiepunten
)

In het 2de jaar spits je je toe op het Frans uit de wereld van accountancy en fiscaliteit. We reiken je de nodige formules en uitdrukkingen aan om klantgericht en professioneel te communiceren. Nu is het aan jou om te oefenen! De situaties zijn levensecht : je schrijft klachtenbrieven en belt naar een klant om informatie te geven of te vragen ... Veel aandacht gaat ook naar gesprekssimulaties: een krediet aanvragen, een bedrijfsplan opstellen, een grafiek en een  financiële jaarrekening analyseren ...

Tax & law management
19 studiepunten
Sociaal recht
(
4 studiepunten
)
 • Arbeidsrecht (2 studiepunten)
  Je bestudeert de wet op de arbeidsovereenkomsten, analyseert de collectieve arbeidsverhoudingen in ons land en neemt arbeidsreglementen onder de loep. Je maakt ook correcte ontslagberekeningen in concrete cases.
 • Sociale zekerheidsrecht (3 studiepunten) 
  Alle onderdelen van de sociale regelgeving komen aan bod: pensioenen, jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen, werkloosheid ... Je bestudeert de materie aan de hand van de geldende wetteksten en maakt na een tijd foutloze berekeningen.
Personenbelasting 2
(
4 studiepunten
)

Deze cursus bouwt voort op Personenbelasting I  en voorziet in een uitdieping van de aangifte en aanslagberekening voor een loon- en weddetrekkende. Ook de aangifte en aanslagberekening voor de zelfstandigen komt aan bod. Speciale aandacht gaat uit naar de studie van bouwleningen.

Vennootschapsbelasting 1
(
3 studiepunten
)

Via theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen leer je het onderscheid kennen tussen boekhoudkundig resultaat en belastbaar resultaat. Je leert ook de aangifte en de bijhorende documenten in te vullen.

Topics economisch recht
(
3 studiepunten
)

Je stort je op de belangrijkste regels voor het handelsverkeer in ons land: handelscontracten (handelshuur, verkoop, eerlijke marktpraktijken ...), faillissementen, rechterlijke reorganisatie enzovoort. Je leert conflicten oplossen met een juridische redenering op basis van concrete documenten en casussen.

Btw 2 en douane
(
5 studiepunten
)

Verder bouwend op de leerstof  van btw uit het eerste jaar verdiep je je enerzijds in de basis van het douanerecht vanuit een praktisch oogpunt en anderzijds in de moeilijkere principes van de btw: bepaling van de maatstaf van heffing, recht op aftrek, herzieningen, wettelijke verplichtingen, controle en bewijsmiddelen ...

Derde jaar

Accountancy management
3 studiepunten
Consolidatie
(
3 studiepunten
)

Omdat steeds meer bedrijven ook over de grenzen actief zijn, moet je de kennis van de internationale boekhoudregels aanscherpen. Daarmee los je straks ook eenvoudige oefeningen op.

Praktijk en zelfontplooiing
3 studiepunten
Deontologie van de accountant
(
3 studiepunten
)

Vanuit algemene ethiekprincipes bespreek je morele normen in het bedrijfsleven en ga je dieper in op de regels die specifiek voor accountants gelden.

Tax & law management
10 studiepunten
Vennootschapsbelasting 2
(
4 studiepunten
)

Deze cursus bouwt voort op Vennootschapsbelasting I waar je de aangifte leerde invullen en het belastbare resultaat bepalen. In deze volgende stap maak je kennis met de verschillende tarieven en bereken je de verschuldigde of terug te krijgen belasting. Daarnaast komen enkele specifieke situaties aan bod : taxatie van meerwaarden, handelen met het buitenland en verwerken van een fiscale controle. Tot slot leer je ook omgaan met fiscale software. 

Fiscaal beleid voor de KMO
(
3 studiepunten
)

Je raadt het al, hier komen diverse fiscale onderwerpen aan bod. In concreto wordt er per les één vraagstuk besproken, brandend actueel of belangrijk voor de praktijk. Maar altijd met oog voor recente evoluties, gestuurd door rechtspraak. Alles op smaak gebracht met een gezonde portie cijfervoorbeelden.

Registratie- en erfbelasting
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert de basisprincipes van registratie- en erfbelasting, met een scherpe focus op de regels die (het meest) relevant zijn voor de praktijk. Je leert oplossingen formuleren voor praktische vraagstukken in basissituaties.

Keuzetraject en stage
42 studiepunten (je kiest één van de drie trajecten)
Keuzetraject Financial consultancy
(
42 studiepunten
)
 • Praktijk en project accountancy (10 studiepuntent)
  Na de kick-off meeting met een externe partner is het de bedoeling dat je eerst de formaliteiten vervult rond het oprichten van een nieuwe onderneming.  Daarna simuleer je de hele jaargang van de onderneming. Je voert de boekhouding volgens de geldende boekhoudkundige en fiscale regels. Je sluit het jaar af en maakt een jaarrekening als voorbereiding voor de algemene vergadering. Dit vak is een integratie van alle onderdelen van de opleiding.
 • Auditing (3 studiepunten)
  Je maakt kennis met het beroep van auditor en zijn rol in de economie. Je verdiept je kennis in de financiële analyse van jaarrekeningen en de waardering van ondernemingen. Een bondige herhaling van de belangrijkste wetgevingen komt tevens aan bod om je klaar te stomen voor de praktijk!
 • Stage (10 studiepunten)
  Je leert de binnenkant van de sector kennen. Je past je theoretische kennis in de praktijk toe en je groeit als young professional. In je stageverslag schrijf je objectief je conclusies neer.
 • Professionele communicatie (3 studiepunten)
  Bijna afgestudeerd ... dus worden fiscaal jargon en Franse en Engelse boekhoudtaal je tweede natuur aan de hand van allerlei praktische simulaties. Assertiviteit is een extra troef in je toekomstig beroep.
 • Keuzepakket, keuze uit:
  • Specialisatie Management Accounting (16 studiepunten)
  • Specialisatie Gecertificeerd Tax Accountant (18 studiepunten)
Keuzetraject International finance
(
42 studiepunten
)
 • Praktijk en project fiscaliteit (6 studiepunten)
  Je krijgt casussen voorgelegd, met wekelijkse opdrachten, en dat zowel bij bedrijfsbezoeken als in de les. Die casussen zijn uiteenlopend, bijvoorbeeld aangiftes invullen (in de personenbelasting én in de vennootschapsbelasting én btw), adviezen formuleren enzovoort. De belangrijkste doelstelling is dat je je theoretische kennis omzet in praktijk en verbanden ziet tussen de verschillende fiscale vakken.
 • IFRS (3 studiepunten)
  De International Financial Reporting Standards zijn voor beurgenoteerde ondernemingen verplicht en ook voor andere bedrijven biedt deze rapporteringsnorm interesseante specifieke voordelen. Een eerste onderdompeling opent een hele nieuwe wereld…
 • International internship (23 studiepunten)
  Je waagt de sprong in het onbekende: een buitenlandse stage! Je past je theoretische kennis in de praktijk toe, leert een internationale bedrijfscultuur kennen en je groeit als young professional.
 • Auditing (3 studiepunten)
  Je maakt kennis met het beroep van auditor en zijn rol in de economie. Je verdiept je kennis in de financiële analyse van jaarrekeningen en de waardering van ondernemingen. Een bondige herhaling van de belangrijkste wetgevingen komt tevens aan bod om je klaar te stomen voor de praktijk!
 • CSR Business Game (4 studiepunten)
  In het derde jaar gaan je debatten, presentaties en schrijfopdrachten in het Engels over complexe economische thema's als accounting, fraud, bankruptcy, balance sheets en microfinancing. Jargon en correcte grammatica zijn heel belangrijk.
 • Fiscale procedure (3 studiepunten)
  Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Keuzetraject Tax consultancy
(
42 studiepunten
)
 • Praktijk en project fiscaliteit (10 studiepunten)
  Je krijgt casussen voorgelegd, met wekelijkse opdrachten, en dat zowel bij bedrijfsbezoeken als in de les. Die casussen zijn uiteenlopend, bijvoorbeeld aangiftes invullen (in de personenbelasting én in de vennootschapsbelasting én btw), adviezen formuleren enzovoort. De belangrijkste doelstelling is dat je je theoretische kennis omzet in praktijk en verbanden ziet tussen de verschillende fiscale vakken.
 • Fiscale procedures (3 studiepunten)
  Je leert de fiscale procedures kennen die een accountant in de praktijk moet toepassen. Je maakt kennis met bezwaarschriften en fiscale beroepen.
 • Stage (10 studiepunten)
  Je leert de binnenkant van de sector kennen. Je past je theoretische kennis in de praktijk toe en je groeit als young professional. In je stageverslag schrijf je objectief je conclusies neer.
 • Professionele communicatie (3 studiepunten)
  Bijna afgestudeerd ... dus worden fiscaal jargon en Franse en Engelse boekhoudtaal je tweede natuur aan de hand van allerlei praktische simulaties. Assertiviteit is een extra troef in je toekomstig beroep.
 • Keuzepakket, keuze uit:
  • ​​​Specialisatie Management Accounting (16 studiepunten)
  • Specialisatie Gecertificeerd Tax Accountant (18 studiepunten)
Keuzepakketten specialisatie
Binnen de keuzetrajecten Financial consultancy en Tax consultancy kies je een specialisatie
Keuzepakket Management Accounting
 • Boekhoudpakket analytisch (4 studiepunten)
  Je werkt intensief met het softwarepakket Expert/M Plus: daarmee voer je een algemene en analytische boekhouding helemaal in. Specifieke functies oefen je met praktijkgevallen.
 • CSR Business Game (4 studiepunten)
  In het derde jaar gaan je debatten, presentaties en schrijfopdrachten in het Engels over complexe economische thema's als accounting, fraud, bankruptcy, balance sheets en microfinancing. Jargon en correcte grammatica zijn heel belangrijk.
 • Financiële planning (5 studiepunten)
  Je leert de financiële planning van verschillende soorten ondernemingen opstellen. Verfijnen en bijsturen is een leuke uitdaging.
 • Keuzevak (3 studiepunten)
  Je neemt het opleidingsonderdeel IFRS, internationale en regionale fiscaliteit, fiscale procedures, auditing of wiskunde voor schakelstudenten op.
Keuzepakket Gecertificeerd Tax Accountant
 • Algemene Fiscale beginselen (3 studiepunten)
  Van gelijkheidsbeginsel tot wettelijkheidsbeginsel: het fiscaal recht is gebouwd op een aantal fundamentele beginselen. We focussen ons op de praktische gevolgen van deze beginselen.
 • Interne controle (3 studiepunten)
  Effectief en efficiënt de doelstellingen van een onderneming nastreven? Dat binnen een correct financieel en wettelijk kader? Het vak interne controle geeft je de tools om iedere onderneming kritisch van binnenuit te evalueren.
 • Externe controle (3 studiepunten)
  Externe ogen versterken de betrouwbaarheid van financiële cijfers en processen binnen ondernemingen, vaak zijn die externe ogen ook verplicht. Hier leer je de do’s en don’ts.
 • IFRS (3 studiepunten)
  De International Financial Reporting Standards zijn voor beurgenoteerde ondernemingen verplicht. Ook voor andere bedrijven biedt deze rapporteringsnorm interesseante specifieke voordelen. Een eerste onderdompeling opent een hele nieuwe wereld…
 • Internationale en regionale fiscaliteit (3 studiepunten)

  Twee vakken voor de prijs van één:  niemand betaalt graag twee keer belasting: dat is belangrijkste nut van internationale fiscaliteit. Tegelijk heffen gemeentes en provincies (te?) graag belastingen. Dit vak sterkt je in je rol als belastingadviseur.

 • Auditing of Fiscale procedures (3 studiepunten)
  Afhankelijk van het keuzetraject neem je al één van deze twee vakken op, je neemt ook het andere op.
  • Auditing: Je maakt kennis met het beroep van auditor en zijn rol in de economie. Je verdiept je kennis in de financiële analyse van jaarrekeningen en de waardering van ondernemingen. Een bondige herhaling van de belangrijkste wetgevingen komt tevens aan bod om je klaar te stomen voor de praktijk!
  • Fiscale procedures: Je leert de fiscale procedures kennen die een accountant in de praktijk moet toepassen. Je maakt kennis met bezwaarschriften en fiscale beroepen.

Wanneer heb je les?

 • Je lessen starten vanaf maandag 16 september. Later inspringen kan, en wel tot februari.
 • Per week volg je gemiddeld 25 uur les.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.
Bekijk de jaarindeling.

Remote video URL

Waarom kies je voor deze richting?

Remote video URL

Wat komt er zoal aan bod?

Remote video URL

Wat is het verschil met andere richtingen Bedrijfsmanagement?

Focus op de praktijk

 • Excel & boekhoudkundige software
 • Business English & le français des affaires
 • Training ‘communicatie met klanten’
 • Workshop ‘solliciteren kan je leren’
 • Gastcollege, bedrijfsbezoek & stage
 • Team- & projectwerk

Wat je ook leert, er is altijd een link met je latere job.

Remote video URL

Een nieuwe taal leren is altijd spannend. Onze docenten stellen je dan ook graag gerust en helpen je bij elke stap die je zet.

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat begeleiding en ondersteuning.

Keuzemogelijkheden in je derde jaar

In je derde jaar kies je uit drie trajecten: specialisatievakken en minstens 35 dagen stage.

 • Financial consultancy: leer hoe je een onderneming opstart en financieel opvolgt.
 • Tax consultancy: kom alles te weten over belastingen, word de link tussen klant en fiscus.
 • International finance: bereid je voor op een internationale carrière, volg les en loop stage in het buitenland.

In de trajecten Financial en Tax consultancy kies je ook nog tussen:

 • Management accounting: leer hoe je bedrijven begeleidt bij het nemen van financiële managementbeslissingen.
 • Gecertificeerd tax accountant: behaal al tijdens je opleiding vrijstellingen voor de toelatingsexamens van het beschermde beroep van gecertificeerd tax accountant.

Gecertificeerd tax acccountant

Wil je een carrière als zelfstandige, dan heb je de beroepstitel van gecertificeerd tax accountant nodig (beschermd beroep). Dat is wettelijk gereglementeerd oor het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA).

Bij KdG kan je die erkenning stapgewijs behalen (uniek in Vlaanderen!).

 1. Volg deze professionele bachelor Accountancy-Fiscaliteit.
 2. Kies in je derde jaar voor de specialisatie Gecertificeerd Tax Accountant: behaal alvast vrijstellingen voor het toelatingsexamen bij het ITAA, uniek in Vlaanderen.
 3. Combineer na je bachelor het postgraduaat Gecertificeerd Tax Accountant (avondles) met je stage bij het ITAA.
 4. Behaal je beroepstitel na een mondelinge eindproef bij het ITAA.

Studeren én ondernemen

Een eigen business uit de grond stampen én studeren? Dat vinden wij de normaalste zaak van de wereld!

Ga dus eens kijken in het KdG-ondernemerscentrum.

Remote video URL

Go international!

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger en vooral … beleef de tijd van je leven.

 • Als laatstejaarsstudent kan je via Erasmus les volgen aan een Europese hogeschool of universiteit: spendeer minstens 3 maanden in Madrid, Belfast, Örebro, Amsterdam …
 • Wil je je grenzen nog verder verleggen? Ga dan voor een uitwisseling met 1 van onze niet-Europese partners zoals Canada, Chili, Taiwan …
 • Stage lopen in het buitenland? Ook dat kan. Populaire bestemmingen: Duitsland, Spanje, UK, Frankrijk, VS, China ...
 • Kies in je laatste jaar voor het keuzetraject International finance.

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen, te communiceren ...

 • Minimumvereisten: processor: i5 / Ryzen 5, RAM: 8GB, opslagcapaciteit: 256GB, Wifi: toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC) en webcam.
 • Je kan je Mac gebruiken, maar soms zal je een kleine omweg moeten nemen om hetzelfde resultaat als je medestudenten te behalen.
 • Je kan geen Chromebook of Linux gebruiken (ondersteunt MS Office niet meer).
 • Je hoeft zelf geen software aan te schaffen. Alles wat je tijdens je opleiding nodig hebt, krijg je gratis van ons (Word, Excel …).

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent stipt: cijfers moeten kloppen.

 • Je ontcijfert graag: wat zeggen de cijfers?

 • Je bent van je woord: wie jou iets toevertrouwt, kan op je rekenen.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Laura vertelt over haar ervaring binnen de opleiding. 

Remote video URL

Thomas vertelt waarom hij voor de opleiding koos.

Remote video URL

Maxime maakte dezelfde keuze, hier is waarom.

Waar heb je les?

Campus Groenplaats

Campus Groenplaats is je hoofdcampus, al kan het zijn dat je af en toe ook les hebt op campus Stadswaag of campus Pothoek.

 • Centrale ligging in hartje Antwerpen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Winkels, terrasjes, koffiebars ... naast de deur
 • Studieruimte met zicht op de kathedraal
 • Dalton is de campushond van campus Groenplaats

Locatie
Nationalestraat 5
2000 ANTWERPEN

+32 3 613 16 00
info.mit@kdg.be

Meer info

Remote video URL

Na je studie

Aan het werk

 • De kans is groot dat je afstudeert met een (goed betaald) contract op zak.

 • Groot accountantskantoor, financiële afdeling van een (inter)nationale onderneming of kleiner boekhoudkantoor? Kies de werkomgeving die bij je past.

 • Je neemt er de rol op van interne of externe accountant, business coach, tax consultant, financial controller, fiscalist …

Verder studeren

Remote video URL

Waar kan ik aan de slag met mijn diploma Accountancy-Fiscaliteit?

98 %

98,15 % van de afgestudeerden vindt binnen de 2 maanden werk. 

Diploma via VDAB

 • Werkzoekend en geen diploma hoger onderwijs?
 • Interesse in een toekomstige job als accountant, consultant of fiscalist?
 • Bekijk de voorwaarden om via VDAB een bachelor Accountancy-Fiscaliteit te volgen.
 • Iets voor jou? Mail onze studieloopbaancoördinator afi.slc@kdg.be

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Spreek met studenten en docenten
 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Willem, student Accountancy-Fiscaliteit.

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan opleidingshoofd Thomas Heynderickx via thomas.heynderickx@kdg.be of +32 3 502 25 39

Inschrijven

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar stagecoördinator winke.delagrange@kdg.be.

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?
 • Een bezoek op je school?

Maak gebruik van onze expertise.