Accountancy-Fiscaliteit

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Bedrijfsmanagement

 • Cijfers leren analyseren en interpreteren, daar begint het allemaal mee. 
 • Je leert de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 • Casussen en projecten, seminaries, gastlezingen en je stage zorgen ervoor dat je de bedrijfswereld steeds beter leert kennen.

 • Verschillende vakken volg je in kleine groepen.

 • Dankzij gespreide evaluaties en examens kom je nooit voor grote verrassingen te staan.

 • Je docenten hebben ervaring in het bedrijfsleven.

 • Een opleiding Accountancy opent heel wat deuren, je kan meteen aan de slag als business coach, accountant, tax consultant, financial controller, fiscalist ...

 • Liever verder studeren? Na je bachelor Accountancy-Fiscaliteit behaal je zonder problemen een tweede bachelordiploma of schakel je over naar een master Handelswetenschappen.  

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Accountancy-Fiscaliteit is een afstudeerrichting van de bachelor Bedrijfsmanagement. Er is geen gemeenschappelijk jaar, je kiest meteen waar je focus ligt. 

Eerste jaar

 • Een brede bedrijfskundige basis
 • Een stevige brok boekhouding en fiscaliteit
 • Meer inzicht in jezelf met een zelfmanagementportfolio 

Tweede jaar 

 • Focus op boekhouden en fiscaliteit
 • Je zet je eerste stappen in de bedrijfswereld
 • Veel aandacht voor digitale tools

Derde jaar 

 • Keuze uit drie trajecten: financial consultancy, international finance of tax consultancy.

 • Klaar voor vennootschapsbelasting, international accounting of een andere specialisatie? 

 • Minstens 35 dagen stage in een bedrijf naar keuze.

 • Naar Cyprus, Finland, Frankrijk ...? Als je wil, kan je een volledig semester met Erasmus!

Voor het reilen en zeilen binnen de opleiding kan je ons bezoeken op Facebook.

Remote video URL

Vakken en studiepunten

Eerste jaar

Accountancy management
21 studiepunten
Algemeen boekhouden
(
5 studiepunten
)

Tijdens deze basiscursus wordt veel aandacht geschonken aan de logische samenhang tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking. Je leert de boekhoudtechniek en past deze toe op de meest voorkomende transacties binnen een onderneming. Alle transacties worden ruim geïllustreerd met voorbeelden en oefeningen. 
Je hebt geen voorkennis voor dit vak nodig. Maar als je in het secundair onderwijs nog geen boekhouden gehad hebt, raden we je aan om het boek 'Boekhouden in essentie’ van Jean Pierre Vincke en Jo van den Bossche vooraf door te nemen.

Vennootschapsboekhouden I
(
5 studiepunten
)

Hoe, wat en waar moet er in de balans en resultatenrekening geboekt worden? Rekening per rekening bestuderen we dit aan de hand van theorie, rechtsregels en praktijkvoorbeelden die elkaar voortdurend aanvullen. In Vennootschapsboekhouden I richten we ons hierbij hoofdzakelijk op de rekeningen van de actiefzijde van de balans. De passivarekeningen komen aan bod bij Vennootschapsboekhouden II, dat in het tweede jaar gedoceerd wordt.

Financieringstechnieken
(
5 studiepunten
)
 • Berekeningsmethoden (2 studiepunten)
 • Financiering van ondernemingen (3 studiepunten)

Je leert enkelvoudige en samengestelde interesten berekenen en met annuïteiten werken. Je verdiept je in verschillende types van leningen en kredieten. Je leert wanneer een onderneming geld nodig heeft en bestudeert klassieke en nieuwe financieringsvormen voor ondernemingen.

Digital Skills 1
(
3 studiepunten
)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Digital Skills 2
(
3 studiepunten
)

Je keert MS Acces en Word binnenstebuiten: tabellen, query's, formulieren, rapporten, draaitabellen, koppelingen met Word en Excel … Aan het eind van het jaar werk je vlotjes met databanken.

Praktijk en zelfontplooiing
23 studiepunten
Management en communicatie 1: zelfmanagement
(
5 studiepunten
)
 • Elementaire taalvaardigheden 
  Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de elementaire spellingregels op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.
 • Zelfmanagement en communicatie

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.

Bedrijfseconomie
(
5 studiepunten
)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Business English 1
(
5 studiepunten
)

Je schrijft, luistert en spreekt de hele tijd Engels. Veel aandacht gaat in het eerste jaar naar correcte grammatica en zakelijke termen die gebruikelijk zijn in een bedrijfsomgeving.

Le français des affaires 1
(
5 studiepunten
)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

RZL (Religie, zingeving en levensbeschouwing)
(
3 studiepunten
)

Na een onderzoek van de belangrijkste ethische stromingen, verdiep je je in belangrijke begrippen als waarden en normen. Die leer je toepassen in het bedrijfsleven. Je bespreekt ook de rol van de integere manager.

Tax & law management
17 studiepunten
Personenbelasting I
(
3 studiepunten
)

Vertrekkende vanuit het wetboek van inkomstenbelastingen bestudeer je de fiscale situatie van een loon- en weddetrekkende. De aangifte en de berekening van de aanslag worden aan de hand van vele praktische voorbeelden toegelicht.

Vennootschaps-en Verenigingsrecht
(
5 studiepunten
)

Je doorloopt de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap en vereniging, van de oprichting tot de vereffening. Door middel van praktische toepassingen ontdek je het belang van statutaire clausules, verslagen en andere formaliteiten.

Inleiding tot het recht
(
5 studiepunten
)

Je bestudeert de staatsstructuren in het federale België en Europa, ontdekt de gerechtelijke structuur van ons land en leert de belangrijkste rechtsregels van het burgerlijke recht en het handelsrecht.

BTW
(
4 studiepunten
)

Je leert wie belastingplichtig is en welke de belastbare handelingen zijn. Je bestudeert daarvoor in detail de btw-wetgeving, die je aan de hand van oefeningen leert toepassen.

Tweede jaar

Accountancy management
23 studiepunten
Financiële analyse
(
6 studiepunten
)

Je bestudeert de verschillende modellen van jaarrekeningen en je analyseert de verschillende rubrieken. Je koppelt theorie aan praktijk en leert het cijfermateriaal overzichtelijk voor te stellen.

Boekhoudpakket: algemeen
(
3 studiepunten
)

Je verwerkt facturen, financiële uittreksels en creditnota's op de computer en vult boekhoudkundige documenten correct in. Je kunt straks een volledige boekhouding zonder fouten afronden, inclusief eindejaarsafsluiting.

Cost en management accounting
(
6 studiepunten
)

Dit vak neemt de kostensoorten onder de loep. Je bestudeert de verschillende kostprijsmethodes, de daarbij horende begrippen en je berekent daarna de eigenlijke kostprijs van een product of dienst. Dit alles registreer je in de analytische boekhouding.

Vennootschapsboekhouden II
(
5 studiepunten
)

Vennootschapsboekhouden II is een verderzetting van Vennootschapsboekhouden I, waarbij we hoofdzakelijk de rekeningen van de passiefzijde van de balans bespreken aan de hand van theorie, rechtsregels en praktijkvoorbeelden. Die theorie pas je toe in realistische oefeningen. Je ontdekt de verschillen tussen de vennootschapsvormen via specifieke vennootschaps-thema’s (van oprichting naar kapitaalwijzigingen tot de jaarafsluiting), aangevuld met een inleiding tot de VZW-boekhouding.

Digital Skills 3
(
3 studiepunten
)

Alle geheimen van Word en Excel smelten als sneeuw voor de zon: sjablonen, formulieren, mail merge, macro's, financiële functies, scenariobeheer, oplosser, doelzoeker, gegevenstabellen … Je vindt steeds meteen de correcte functie en gebruikt die foutloos. Tal van zeer praktijkgerichte gevallenstudies komen uitgebreid aan bod.

Praktijk en zelfontplooiing
19 studiepunten
Practicum AFI 2
(
9 studiepunten
)

Dé kennismaking met de bedrijfswereld. Tijdens gastcolleges, verzorgd door mensen uit de praktijk, komen diverse onderwerpen "uit het bedrijfsleven gegrepen" op je af. Daarnaast ga je ook enkele keren op bedrijfsbezoek en lees je artikels uit verschillende tijdschriften. De verworven kennis verwerk je, alleen of in groep, op een gestructureerde wijze tot een bundel die als basis dient voor de evaluatie.

Je werkt gedurende een gans jaar in team waar je je softskills verder versterkt.

Business English 2
(
5 studiepunten
)

In het tweede jaar lees, discussieer en presenteer je in het Engels over actuele thema's. Je verdiept je in zakelijke en commerciële woordenschat en leert je standpunten verdedigen.

Le français des affaires 2
(
5 studiepunten
)

In het 2de jaar spits je je toe op het Frans uit de wereld van accountancy en fiscaliteit. We reiken je de nodige formules en uitdrukkingen aan om klantgericht en professioneel te communiceren. Nu is het aan jou om te oefenen! De situaties zijn levensecht : je schrijft klachtenbrieven en belt naar een klant om informatie te geven of te vragen ... Veel aandacht gaat ook naar gesprekssimulaties: een krediet aanvragen, een bedrijfsplan opstellen, een grafiek en een  financiële jaarrekening analyseren ...

Tax & law management
19 studiepunten
Sociaal recht
(
4 studiepunten
)
 • Arbeidsrecht (2 studiepunten)

Je bestudeert de wet op de arbeidsovereenkomsten, analyseert de collectieve arbeidsverhoudingen in ons land en neemt arbeidsreglementen onder de loep. Je maakt ook correcte ontslagberekeningen in concrete cases.

 • Sociale zekerheidsrecht (3 studiepunten) 

Alle onderdelen van de sociale regelgeving komen aan bod: pensioenen, jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen, werkloosheid ... Je bestudeert de materie aan de hand van de geldende wetteksten en maakt na een tijd foutloze berekeningen.

Personenbelasting 2
(
4 studiepunten
)

Deze cursus bouwt voort op Personenbelasting I  en voorziet in een uitdieping van de aangifte en aanslagberekening voor een loon- en weddetrekkende. Ook de aangifte en aanslagberekening voor de zelfstandigen komt aan bod. Speciale aandacht gaat uit naar de studie van bouwleningen.

Vennootschapsbelasting 1
(
3 studiepunten
)

Via theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen leer je het onderscheid kennen tussen boekhoudkundig resultaat en belastbaar resultaat. Je leert ook de aangifte en de bijhorende documenten in te vullen.

Topics economisch recht
(
3 studiepunten
)

Je stort je op de belangrijkste regels voor het handelsverkeer in ons land: handelscontracten (handelshuur, verkoop, eerlijke marktpraktijken ...), faillissementen, rechterlijke reorganisatie enzovoort. Je leert conflicten oplossen met een juridische redenering op basis van concrete documenten en casussen.

Btw 2 en douane
(
5 studiepunten
)

Verder bouwend op de leerstof  van btw uit het eerste jaar verdiep je je enerzijds in de basis van het douanerecht vanuit een praktisch oogpunt en anderzijds in de moeilijkere principes van de btw: bepaling van de maatstaf van heffing, recht op aftrek, herzieningen, wettelijke verplichtingen, controle en bewijsmiddelen ...

Derde jaar

Accountancy management
6 studiepunten
Boekhoudpakket: analytisch
(
3 studiepunten
)

Je werkt intensief met het softwarepakket Expert/M Plus: daarmee voer je een algemene en analytische boekhouding helemaal in. Specifieke functies oefen je met praktijkgevallen.

Consolidatie
(
3 studiepunten
)

Omdat steeds meer bedrijven ook over de grenzen actief zijn, moet je de kennis van de internationale boekhoudregels aanscherpen. Daarmee los je straks ook eenvoudige oefeningen op.

Praktijk en zelfontplooiing
17 studiepunten
Stage
(
9 studiepunten
)

Je leert de binnenkant van een boekhoudkantoor of -afdeling kennen. Daar pas je je theoretische kennis in de praktijk toe en groei je als young professional. In je stageverslag schrijf je objectief je conclusies neer.

Deontologie van de accountant
(
3 studiepunten
)

Vanuit algemene ethiekprincipes bespreek je morele normen in het bedrijfsleven en ga je dieper in op de regels die specifiek voor accountants gelden.

Business English 3
(
3 studiepunten
)

In het derde jaar gaan je debatten, presentaties en schrijfopdrachten in het Engels over complexe economische thema's als accounting, fraud, bankruptcy, balance sheets en microfinancing. Jargon en correcte grammatica zijn heel belangrijk.

Le français des affaires 3
(
3 studiepunten
)

Bijna afgestudeerd ... dus  worden fiscaal jargon en Franse boekhoudtaal je tweede natuur aan de hand van allerlei praktische simulaties. Assertiviteit is een extra troef in je toekomstig beroep. Je verbetert dan ook die vaardigheden aan de telefoon, in onderhandelingen, in zakelijke briefwisselingen en tijdens sollicitatiegesprekken.

Tax & law management
7 studiepunten
Vennootschapsbelasting 2
(
4 studiepunten
)

Deze cursus bouwt voort op Vennootschapsbelasting I waar je de aangifte leerde invullen en het belastbare resultaat bepalen. In deze volgende stap maak je kennis met de verschillende tarieven en bereken je de verschuldigde of terug te krijgen belasting. Daarnaast komen enkele specifieke situaties aan bod : taxatie van meerwaarden, handelen met het buitenland en verwerken van een fiscale controle. Tot slot leer je ook omgaan met fiscale software. 

Fiscaal beleid voor de KMO
(
3 studiepunten
)

Je raadt het al, hier komen diverse fiscale onderwerpen aan bod. In concreto wordt er per les één vraagstuk besproken, brandend actueel of belangrijk voor de praktijk. Maar altijd met oog voor recente evoluties, gestuurd door rechtspraak. Alles op smaak gebracht met een gezonde portie cijfervoorbeelden.

Keuzetrajecten (je kiest één van de drie)
25 studiepunten
Keuzetraject Financial consultancy
(
25 studiepunten
)
 • Praktijk en project accountancy (14 studiepuntent)

Na de kick-off meeting met een externe partner is het de bedoeling dat je eerst de formaliteiten vervult rond het oprichten van een nieuwe onderneming.  Daarna simuleer je de hele jaargang van de onderneming. Je voert de boekhouding volgens de geldende boekhoudkundige en fiscale regels. Je sluit het jaar af en maakt een jaarrekening als voorbereiding voor de algemene vergadering. Dit vak is een integratie van alle onderdelen van de opleiding.

 • Auditing (4 studiepunten)

Je maakt kennis met het beroep van auditor en zijn rol in de economie. Je bestudeert de werking van interne controle en hoe de auditor hierop dient in te spelen, en dit aangevuld met talloze praktijkvoorbeelden.
Je verdiept je kennis in de financiële analyse van jaarrekeningen en de waardering van ondernemingen. Een bondige herhaling van de belangrijkste wetgevingen komt tevens aan bod om je klaar te stomen voor de praktijk! Enkele gastsprekers vullen de cursus aan om aan enkele bijzondere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de witwaswetgeving, extra aandacht te besteden.

 • 3 keuzevakken (3 x 3-4 studiepunten)

Keuzevakken binnen het domein van internationale fiscaliteit, fiscale procedures, publieke sector,
wiskunde voor schakelstudenten en Engelstalige vakken.

Keuzetraject International finance
(
36 studiepunten
)
 • Praktijk en project fiscaliteit (7 studiepunten)

Je krijgt casussen voorgelegd, met wekelijkse opdrachten, en dat zowel bij bedrijfsbezoeken als in de les. Die casussen zijn uiteenlopend, bijvoorbeeld aangiftes invullen (in de personenbelasting én in de vennootschapsbelasting én btw), adviezen formuleren enzovoort. De belangrijkste doelstelling is dat je je theoretische kennis omzet in praktijk en verbanden ziet tussen de verschillende fiscale vakken.

 • International internship (23 studiepunten)
 • IFRS (3 studiepunten)
 • 1 keuzevak (3 studiepunten) 

Keuzevakken binnen het domein van internationale fiscaliteit, fiscale procedures, publieke sector,
wiskunde voor schakelstudenten en Engelstalige vakken.

Keuzetraject Tax consultancy
(
25 studiepunten
)
 • Praktijk en project fiscaliteit (14 studiepunten)

Je krijgt casussen voorgelegd, met wekelijkse opdrachten, en dat zowel bij bedrijfsbezoeken als in de les. Die casussen zijn uiteenlopend, bijvoorbeeld aangiftes invullen (in de personenbelasting én in de vennootschapsbelasting én btw), adviezen formuleren enzovoort. De belangrijkste doelstelling is dat je je theoretische kennis omzet in praktijk en verbanden ziet tussen de verschillende fiscale vakken.

 • Registratie- en erfbelasting (4 studiepunten)

Je bestudeert de basisprincipes van registratie- en erfbelasting, met een scherpe focus op de regels die (het meest) relevant zijn voor de praktijk. Je leert oplossingen formuleren voor praktische vraagstukken in basissituaties

 • 3 keuzevakken (3 x 3-4 studiepunten)

Keuzevakken binnen het domein van internationale fiscaliteit, fiscale procedures, publieke sector,
wiskunde voor schakelstudenten en Engelstalige vakken.

Wanneer heb je les?

 • Je start in september, bij aanvang van het academiejaar. Later inspringen kan, en wel tot februari.
 • Per week volg je gemiddeld 22 uur les.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.
Bekijk de jaarindeling.

Remote video URL

Waarom kies je voor deze richting?

Remote video URL

Wat komt er zoal aan bod?

Remote video URL

Wat is het verschil met andere richtingen Bedrijfsmanagement?

Focus op de praktijk

Al van in het eerste jaar leg je contacten met bedrijven. Je maakt steeds breder en dieper kennis met je toekomstige werkveld.

Go international!

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger en vooral … beleef de tijd van je leven.

 • Als laatstejaarsstudent volg je via Erasmus les aan een Europese hogeschool of universiteit: spendeer minstens 3 maanden in Madrid, Belfast, Örebro, Amsterdam …
 • Wil je je grenzen nog verder verleggen? Ga dan voor een uitwisseling met 1 van onze niet-Europese partners, zoals Canada, Chili, Taiwan …
 • Liever stage lopen in het buitenland? Ook dat kan. Populaire bestemmingen: Duitsland, Spanje, UK, Frankrijk, VS, China ...

Een beroep met toekomst

Na een bachelor Accountancy-Fiscaliteit is je broodje gebakken: kmo, dienstverlenend bedrijf of multinational, ze zien je graag komen als intern of extern expert, want je beschikt over de juiste competenties en kennis.

Zelfs op het vlak van ICT en talen, want ook die vakken spitsen we volkomen toe op je beroep. De bedrijfswereld is steeds op zoek naar mensen met een passie voor accountancy en fiscaliteit.

Remote video URL

Waar kan ik aan de slag met mijn diploma Accountancy-Fiscaliteit?

98 %

98,15 % van de afgestudeerden heeft binnen  de 2 maanden werk. 

Snuif de internationale sfeer op met het Engelstalig (keuze)vak International Tax and Finance Management.

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat coaching.

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Het BTW denkpratroon en BTW oefeningen
  Je leert wie belastingplichtig is en welke de belastbare handelingen zijn. Daarvoor bestudeer je in detail de btw-wetgeving, die je aan de hand van oefeningen leert toepassen.
 • Casussen Personenbelasting 1
  Wil jij ook graag op voorhand weten hoeveel belastingen je moet betalen als je een loonpakket voorgesteld krijgt van je nieuwe werkgever? Na het onderdeel Personenbelasting 1 ben je instaat om volgende casussen op te lossen.

Voorbeeldlessen


Vennootschapsrecht
Remote video URL

Algemeen boekhouden: de financieringscyclus

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop met Windows nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken? Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? Je krijgt les in een Windows-omgeving. Heb je toch een Mac, dan kan je Windows installeren via Boot Camp. Hiervoor moet je Mac minstens voldoen aan deze specificaties: Intel iCore3 (liefst i5) / 8GB DDR RAM / 265GB SSD schijf.
  Let op! Heeft jouw Mac de nieuwe M1 chip? Dan kan je geen Windows installeren en je Mac niet gebruiken om les te volgen en examens af te leggen. 
  • Je kan dit controleren via het Apple logo –> Over deze Mac. 
  • Staat er Apple M1 vermeld bij Chip, dan is de installatie van Windows via Boot Camp niet mogelijk.
  • Staat er ‘Intel’ vermeld bij Processor, dan is de Windows installatie wel mogelijk via Boot Camp.
 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.
Remote video URL

Laura vertelt over haar ervaring binnen de opleiding. 

Remote video URL

Thomas vertelt waarom hij voor de opleiding koos.

Remote video URL

Maxime maakte dezelfde keuze, hier is waarom.

Voor wie?

Je profiel

 • Boekhouden studeren iets voor jou? Extravert of introvert, vaarwel stereotype boekhouder, jij kan je ei hier kwijt.

 • Je bent nieuwsgierig naar het verhaal achter de cijfers.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL
Infomoment op campus Groenplaats
Aula Campus Groenplaats - Karel de Grote Hogeschool

Waar heb je les?

 • Centrale ligging in hartje Antwerpen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Winkels, terrasjes, koffiebars ... naast de deur
 • Studieruimte met zicht op de kathedraal

Campus Groenplaats is je hoofdcampus, al kan het zijn dat je af en toe ook les hebt op campus Stadswaag of campus Pothoek.

Campus Groenplaats

Nationalestraat 5
2000 ANTWERPEN

+32 3 613 16 00
info.mit@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

 • Na je opleiding accountancy kan je meteen aan de slag als accountant, business coach, consultant, fiscalist… Je bent de link tussen klant en fiscus, en weet financiële situaties correct in te schatten.
 • Je sterkste troeven, dankzij je advies en opvolging van cijfers schenken je klanten je het volste vertrouwen.
 • Kersverse zelfstandigen gids je moeiteloos door hun opstartfase.
 • Onze oud-studenten Accountancy-Fiscaliteit komen terecht bij de grote accountantskantoren en financiële afdelingen van nationale en internationale ondernemingen, maar evengoed in kleinere boekhoudkantoren.
 • Liever zelfstandige worden? De beroepen van accountant en belastingadviseur zijn wettelijk gereglementeerd en daarom moet je examen doen bij ITAA. Als alumnus krijg je hiervoor een aantal vrijstellingen. Contacteer winke.delagrange@kdg.be voor alle info.
 • Gezien de strikte deadlines binnen het ITAA en de doorlooptijden voor attestering binnen KdG, vragen we volgende data te respecteren voor de aanvraag bij KdG : 30/06 voor het ITAA examen in het najaar en 30/01 voor het ITAA examen in het voorjaar.  Concreet : 30/06/2021 voor de ITAA examens van oktober 2021 en 30/01/2022 voor de ITAA examens van mei 2022.

Verder studeren

 • Via een schakelprogramma stroom je na een bachelor boekhouden vlot door naar bijvoorbeeld een master in de Handelswetenschappen.
 • Extra bachelor? Je kan onder andere in één jaar een extra bachelordiploma Bedrijfsmanagement in een andere afstudeerrichting behalen.
 • Doorgroeien naar een topfunctie? Ons postgraduaat Tax & Accountancy Management is een opleiding voor wie zich wil verdiepen in accountancy én fiscaliteit.
 • Lesgeven is uiteraard ook een optie. Misschien is Leraar Secundair Onderwijs (Economie) wel iets voor jou?

Diploma via VDAB

 • Werkzoekend en geen diploma hoger onderwijs?
 • Interesse in een toekomstige job als accountant, consultant of fiscalist?
 • Bekijk de voorwaarden om via VDAB een bachelor Accountancy-Fiscaliteit te volgen.
 • Iets voor jou? Mail onze studieloopbaancoördinator heidi.vanpoelvoorde@kdg.be

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Luna, studente Accountancy-Fiscaliteit

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan opleidingshoofd Thomas Heynderickx via thomas.heynderickx@kdg.be of +32 3 502 25 39

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over Kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar thomas.heynderickx@kdg.be.

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?
 • Een bezoek op je school?

Maak gebruik van onze expertise.