KMO-Management

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Bedrijfsmanagement

 • Deze managementopleiding stoomt je klaar voor verschillende functies in Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s).
 • Financiën, logistiek, marketing …? Je krijgt een breed beeld van het bedrijfsleven.
 • In onze praktijkgerichte lessen leer je de sector en jezelf goed kennen.
 • Leidinggeven, teamwerk, feedback geven en ontvangen, je traint het allemaal.
 • Ondernemen doe je in de ruimste zin van het woord: van idee tot concrete actie of businessplan.
 • Winst? Dan denk je niet alleen aan economie maar ook aan klimaat en welzijn.
 • Het keuzetraject Sustainable Business & Innovation is een unieke kans om duurzaamheidsthema’s om te zetten in concrete veranderingsprocessen.
 • Job gegarandeerd: in je eigen zaak, bij het familiebedrijf of als werknemer bij een lokale of internationale speler op de eindeloze KMO-markt.
 • Je kan deze opleiding ook in het Engels volgen als Global Business.
 • Heb je al een bachelordiploma, dan kan je Sustainable Business & Innovation ook volgen als micro-credential.

Hoe ziet de opleiding eruit?

KMO-Management is een afstudeerrichting van de bachelor Bedrijfsmanagement.

Er is geen gemeenschappelijk eerste jaar, je kiest dus meteen voor KMO-Management.

Eerste jaar

 • Je krijgt een brede basis bedrijfsmanagement: economie, wetgeving, leiderschap …
 • Je traint je ondernemersmindset: ideeën aftoetsen en durven uitvoeren, trial & error.
 • Je maakt een businessplan voor een fictieve KMO.

Tweede jaar 

 • Je werkt als team aan een opdracht voor een bestaande onderneming.
 • Marktonderzoek, strategisch management, financieel management en marketing zijn je tools, een businessplan je doel.

Derde jaar 

 • Voor je bachelorproject werk je aan een opdracht voor een bedrijf of maak je het ondernemingsplan van je eigen zaak: 14 weken pure business-vibes.
 • Je kiest een afstudeertraject:
  • KMO-Management: word een allround manager.
  • Sustainable business & innovation: specialiseer je in veranderingsmanagement met de focus op duurzaamheid.
 • Internationale ervaring opdoen? Breng je laatste jaar (deels) door in het buitenland.
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Ondernemend management
25 studiepunten
Accountancy
(
5 studiepunten
)

Je krijgt de basistechnieken van boekhouding of accountancy in je vingers. De vele oefeningen die je hier maakt, geven een duidelijk beeld van het cijferwerk in een onderneming: jaarrekening, transacties, wettelijk kader…

Fundamenten van marketing
(
4 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Business traject
(
6 studiepunten
)

Samen met enkele medestudenten maak je een businessplan voor een fictieve KMO: je doet een marktonderzoek, bekijkt hoe je je product gaat promoten en berekent of je onderneming budgettair haalbaar is: strategie, marketing en financieel management dus.

 • Strategie voor starters
 • Marketing voor starters
 • Finance voor starters
Inleiding tot het recht
(
5 studiepunten
)

Je leert hoe de rechtspraak in België en de Europese Unie georganiseerd is. De focus ligt op burgerrecht en ondernemingsrecht: juridische basiskennis die elke ondernemer nodig heeft.

Bedrijfseconomie
(
5 studiepunten
)

Waarom wordt het leven duurder of betaalbaarder? Wat is de concrete betekenis van van prijsvorming, conjunctuur en inflatie? Welke rol spelen producenten, consumenten en overheid? Hoe werkt de arbeidsmarkt? En de beurs? Vanuit de dagdagelijkse realiteit leer je de economische basisprincipes kennen.

Digitaal talent
6 studiepunten
Business metrics
(
3 studiepunten
)

Je traint de onderzoeksvaardigheden die een ondernemer nodig heeft: wat zijn data, hoe verzamel je ze en wat vertellen ze over een bedrijf? Je krijgt inzicht in cijfers en raakt vertrouwd met statistiek: meten is weten!

Excel
(
3 studiepunten
)

Hoe zet je cijfers om in bruikbare informatie voor een onderneming? Met Excel! Je leert data analyseren, begrijpen en visualiseren. Theorie pas je toe in oefeningen, waarbij je altijd kan terugvallen op online kennis clips. Tijdens coachingsessies los je in een team van medestudenten financieel-economische vraagstukken op, recht uit het bedrijfsleven. Ook voor individuele feedback wordt er tijd gemaakt.

Duurzaam handelen
4 studiepunten
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe je als bedrijf niet alleen financieel maar ook ecologisch en sociaal winst kan boeken: een langetermijnvisie en een concreet actieplan worden jouw sleutels tot succes. Stap voor stap kan ook jij, als ondernemer én individu, de wereld mooier maken.

Communicatie
15 studiepunten
Le français des affaires
(
5 studiepunten
)

Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen oefen je het Frans dat je nodig hebt in de bedrijfswereld. Je leert correct en vlot communiceren, met de focus op zakelijke communicatie zoals bestellingen plaatsen, klanten ontvangen, professioneel mailen en solliciteren.

Business English
(
5 studiepunten
)

Je verdiept je in de Engelse grammatica en oefent het hele jaar in schrijven, luisteren en spreken. De focus ligt op zakelijke communicatie.

Keuze: verdieping Engels & Frans of een extra taal (Spaans of Duits)
(
5 studiepunten
)

Je kiest in het eerste jaar of je gaat voor 2 talen (Frans en Engels) in 3 niveaus of 3 talen (Frans, Engels, Duits of Spaans) in 2 niveaus.

Persoonlijke ontwikkeling
10 studiepunten
Management en communicatie: zelfmanagement
(
5 studiepunten
)

Wie ben jij, wat doe je graag en goed, wat zijn je werkpunten? Je noteert je doen en laten in een portfolio en koppelt er een actieplan aan: zelfreflectie als start van goed management. Je werkt ook aan je communicatievaardigheden in het Nederlands, mondeling én schriftelijk.

Business modeling & ideation
(
5 studiepunten
)

Je gaat als team ondernemen. En dat begint met een ideeën vinden en onderzoeken: brainstormtechnieken, de markt aftasten, protoypes testen, potentiële klanten bevragen, data-analyse, zelfreflectie, feedback geven en ontvangen … Alles wat je leerde, komt van pas: aan jou om van een goed idee een waterdicht businessplan te makenl

Tweede jaar

Ondernemend management
39 studiepunten
Sustainable business project
(
15 studiepunten
)

Samen met enkele medestudenten werk je een jaar lang als consultant aan een échte vraag van een échte onderneming: je maakt een businessplan en bepaalt dus de strategie, checkt de financiële haalbaarheid en zorgt ervoor dat je voorstel maatschappelijk verantwoord is.

 • Business-deelplannen
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Businessvaardigheden

 

Strategisch management
(
3 studiepunten
)

Wil je als bedrijf je ambitie waarmaken, dan heb je een realistisch actieplan nodig. Alles start met een eerlijke blik op de sterktes en zwaktes van de onderneming: wat zijn de kansen, wat de risico’s? Op basis van onderzoek en analyse bepaal je je strategie en maak je een basisplan, opgesplitst in deelplannen.

Marketing voor KMO's
(
4 studiepunten
)

Wie koopt wat en waarom? Waar is het gat in de markt? Hoe bepaal je de prijs van een product? En hoe krijg je je product bij je klant?

Toegepast marktonderzoek
(
5 studiepunten
)

Stap voor stap voer je een kwantitatief marktonderzoek uit: probleemstelling, vragenlijst, steekproef, enquêtering, dataverwerking en presentatie van de resultaten. Theorie én praktijk.

Financieel management
(
5 studiepunten
)

Je onderzoekt de financiële gezondheid van een onderneming: werkkapitaal, cash flow, balans … Je raakt vertrouwd met begrippen en handelingen zodat je onderbouwde beslissingen kan nemen en de economische actualiteit kan volgen.

Cost accounting en budgettering
(
4 studiepunten
)

Goed budgetteren geeft grip op de toekomst. Om te weten te komen welk budget je (nodig) hebt, ga je bedrijfscijfers analyseren. Je leert een onderscheid maken tussen belangrijke en niet-belangrijke informatie, krijgt inzicht in de kostenstructuur van een bedrijf en leert plannen op korte- en langetermijn.

Ondernemingsrecht
(
3 studiepunten
)

Wat zegt de wet over het opstarten of stopzetten van een onderneming? Hoe ziet een arbeidsreglement of een studentencontract eruit? Wat mag of moet er op een etiket staan of wat betekent consumentenbescherming concreet? Juridische vragen en antwoorden op maat van KMO’s!

Digitaal talent
6 studiepunten
Bedrijfsprocessen
(
3 studiepunten
)

Maak kennis met SAP, BMPN en VSM (*), tools om alles wat er in een bedrijf gebeurt te stroomlijnen. Ze helpen je om procesmatig en efficiënt je doel te bereiken.

(*) Systems Applications and Products, Business Process Model and Notation & Value Stream Mapping

Digital analytics
(
3 studiepunten
)

Word een expert in Excel en ontdek de kracht van Power BI (Business Intelligence): rapporten trekken, mailings automatiseren, gegevens beheren en visualiseren, digitale projectopvolging …

Communicatie
15 studiepunten
Le français des affaires
(
5 studiepunten
)

Je verbreedt je kennis van het Frans met de focus op interculturele communicatie, de Franse bedrijfscultuur,  woordenschat en zinsstructuren die je kan gebruiken tijdens meetings, presentaties en andere zakelijke communicatie, zowel mondeling als schriftelijk.

Business English
(
5 studiepunten
)

Je verbreedt je spreek-, schrijf- en luistervaardigheden met de focus op messaging, meeting, reporting en negotiating. Ook aan je presentatievaardigheden wordt gewerkt. 

Keuze: verdieping Engels & Frans of een extra taal (Spaans of Duits)
(
5 studiepunten
)

Keuzevak: Spaans
Je oefent je Spaanse spreek-, schrijf- en luistervaardigheden via eenvoudige gesprekken over het bedrijfsleven. Je uitspraak wordt ook steeds beter.

Keuzevak Duits
Aan de hand van thema’s zoals Beruf, Industrie, Umwelten & Nachrichten leer je communiceren in het Duits, met de focus presenteren, verslag uitbrengen van vergaderingen en argumenten opbouwen.

Keuzevak Engels of Frans
Je professionaliseert je kennis van het Engels of Frans.

Persoonlijke ontwikkeling
Mijn KMO-netwerk

Als manager of ondernemer is een goed netwerk onmisbaar. Daar werken we meteen vanaf het eerste jaar KMO aan! Je bouwt een eigen netwerk op, door aan interne en externe events deel te nemen, te leren netwerken en zo een portfolio op te bouwen met interessante contacten voor je Bachelorproject op het einde van je studie KMO-management.

Derde jaar

Bachelorproject
(
30 studiepunten
)
Bachelorproject voorbereiding
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

Bachelorproject
(
22 studiepunten
)

In je bachelorproject komt alles wat je leerde samen, een unieke kans om de beste ondernemer in jou te laten zien: 

 • als intrapreneur in een bedrijfsproject;
 • of als ondernemer van een zelf op te richten onderneming.

Wat je ook kiest, je doet 14 weken ervaring op in een bedrijfscontext, met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je blijft ook sleutelen aan je talenkennis. Op het einde presenteer je je bedrijfsopdracht of businessplan.

Religie, zingeving, levensbeschouwing
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

Keuzetraject KMO-management
30 studiepunten
Business Intelligence (BI)
(
3 studiepunten
)

In Business Intelligence (BI) laat je analyses los op bedrijfsdata: je zet gegevens om in kennis die je kan gebruiken om een onderneming te adviseren.

Commercial management
(
3 studiepunten
)

Wat is de rol van de sales manager en de commerciële binnen- of buitendienst? Welke verkoopstechnieken bestaan er en hoe stel je een verkoopscontract op? Je krijgt een goed zicht op de verschillende functies in een verkoopsteam. Tijdens een sales training til je je commerciële vaardigheden naar een professioneel niveau. 

Fiscaal management
(
4 studiepunten
)

Je leert de praktische kant van personen- en vennootschapsbelasting kennen: hoe vul je een belastingaangifte of btw-formulier correct in, wat zijn de fiscale gevolgen van investeringen, hoe neem je financieel verantwoorde beslissingen …?

Human resources management
(
3 studiepunten
)

Human resources management is alles wat personeelsbeleid te maken heeft: de juiste persoon op de juiste plaats, contracten, een gezonde werkomgeving … Aan de hand van praktische oefeningen leer je kandidaten screenen en selecteren. Je volgt ook zelf een sollicitatietraining, deels bij externe partners. Zo heb jij straks alle kansen op de arbeidsmarkt.

Sociaal recht
(
4 studiepunten
)

Je ontdekt de basics van sociale wetgeving met focus op sociaalrechtelijke vragen in een onderneming: aantal vakantiedagen, opzegtermijnen en -vergoedingen, inkomensverlies en vervangingsinkomen …

Business processes (in English)
(
3 studiepunten
)

Hoe ga je om met klanten, producties, leveranciers … ? En hoe kan het efficiënter? Je leert werken met  tools zoals SAP, BMPN en VSM (*) en en je zorgt ervoor dat processen alsmaar vlotter lopen.

(*) Systems Applications and Products, Business Process Model and Notation & Value Stream Mapping

Dit vak wordt in het Engels gegeven.

Risk management (in English)
(
3 studiepunten
)

Als risicomanager heb je een goed zicht op veiligheidsrisico’s, noodplannen, financiële gevolgen bij ongevallen, het aanbod van persoons- en bedrijfsverzekeringen … Je weet wat er kan gebeuren en wat je moet doen als er iets gebeurt. Natuurlijk gaat er ook veel aandacht naar preventie: waar je kan, ben je problemen een stap voor!

Dit vak wordt in het Engels gegeven.

Supply chain management (in English)
(
4 studiepunten
)

Productieprocessen en planning, voorraad en transport …, supply chain of logistiek management gaat over efficiënt werken en tijdig leveren: praktische oefeningen en theorie gaan hand in hand.

Dit vak wordt in het Engels gegeven.

Keuzetraject Sustainable Business & innovation (in English)
30 studiepunten
Sustainable business & economics (in English)
(
6 studiepunten
)

Je leert hoe duurzaamheid het bedrijfsleven stuurt:

 • Je werkt met sustainability frameworks zoals SDG (Sustainable Development Goals), 3P’s (People, Planet, Profit) en CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
 • Je bekijkt duurzaamheid vanuit geschiedkundig perspectief en binnen de geopolitieke context van een geglobaliseeerde wereld.
 • Je verdiept je in nieuwe economische modellen zoals circulaire economie, regeneratieve economie en sociaal ondernemen.
Business strategy (in English)
(
3 studiepunten
)

Je werkt actief mee aan businessmodellen die duurzaamheid vooropstellen:

 • Je bepaalt prioriteiten binnen een organisatie op basis van strategische modellen.
 • Je brengt het bedrijfsecosysteem in kaart: afdelingen, klanten, andere stakeholders …
 • Je maakt een stappenplan op en leert dat je doel bereiken een iteratief (herhalend) proces is.
 • Je neemt de rol op van consultant of ambassadeur.
Innovation management (in English)
(
3 studiepunten
)

Je gaat voluit voor een toekomstbestendige bedrijfscultuur, waar waarden en woorden over duurzaamheid worden omgezet in structurele acties:

 • Je zoekt oplossingen om de doelstellingen op het vlak van economie en duurzaamheid te bereiken.
 • Je onderneemt in de ruimste zin van het woord: van idee tot concretisering.
 • Je volgt technologische trends en leert uit de successen en tekortkomingen.
 • Je raakt vertrouwd met iteratieve technieken (herhaling, trial & error …) zoals product & service design thinking of co-creatie.
Data analytics (in English)
(
3 studiepunten
)

Je speelt in op de actualiteit:

 • Je wordt een kritische lezer van alle mogelijke informatie over duurzaamheidsthema’s en innovatie.
 • Je verzamelt, analyseert en valideert data.
 • Je zet data en inzichten om in strategieën en acties.
 • Je rapporteert over duurzaamheidsparameters.
 • Je raakt vertrouwd met digitale (AI) tools.
Change management (in English)
(
3 studiepunten
)

Je volgt een training in veranderingsmanagement, met de focus op duurzaamheid:

 • Je doet kennis op over de psychologie van verandering,  project-/tijdsmanagement en groepsdynamica.
 • Je formuleert doelen op basis van de analyse van de bedrijfscultuur en bedrijfsvoering.
 • Je werkt samen met verschillende bedrijfsafdelingen en hun externe partners.
 • Je leert actief luisteren, met een open mind voor verschillende standpunten. Die inzichten breng je samen onder hetzelfde doel.
 • Je oefent in het stapsgewijs begeleiden van het proces van verandering.
Personal impact lab (in English)
(
3 studiepunten
)

Je krijgt alle ruimte om persoonlijk en professioneel te groeien, met aandachtspunten zoals:

 • zelfreflectie (waarden, overtuigingen, emoties …)
 • kritisch denkvermogen
 • veerkracht
 • empathie
 • dieper begrip van jezelf en de wereld
 • interculturele samenwerking
 • sociale verantwoordelijkheid
 • authentiek leiderschap
Business cases (in English)
(
9 studiepunten
)
 • Je werkt zowel individueel als in groep aan business cases over verschillende duurzaamheidsthema’s in verschillende sectoren.
 • Je bezoekt verschillende bedrijven in verschillende sectoren.
 • Op het einde van je opleiding toon je via een complexe case aan wat je hebt geleerd: hoe werk jij mee aan een toekomstbestendige bedrijfscultuur?

Wanneer heb je les?

 • Je lessen starten vanaf maandag 16 september, later inspringen kan ook.

 • Deze opleiding heeft een volwaardig startmoment in februari.

 • Per week volg je gemiddeld 22 uur les.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.
Bekijk de jaarindeling.

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat begeleiding en ondersteuning.

Remote video URL

Een nieuwe taal leren is altijd spannend. Onze docenten stellen je dan ook graag gerust en helpen je bij elke stap die je zet.

Door de interactieve lessen en praktijkgerichte opdrachten kon ik de leerstof goed verwerken en mijzelf volop klaarstomen voor de bedrijfswereld. Alhoewel ik pas startte in januari, slaagde ik erin op de normale 3 jaar tijd af te studeren, door de flexibiliteit bij KdG.
Axelle - Alumna KMO Management
Axelle De Meester – Swenden
Alumnus KMO Management

Keuzetrajecten derde jaar

Keuzetraject KMO-Management

 • Word een allround manager die uiteenlopende projecten in goede banen leidt.
 • Leer alle afdelingen van een bedrijf grondig kennen: personeelszaken, verkoop, financiën, IT, logistiek …
 • Van Artificiële Intelligentie tot wiskunde voor schakelstudenten: volg een vak naar keuze.
 • Ga breed, en kom te weten wat je het liefste doet.

Keuzetraject Sustainable Business & Innovation

 • Werk mee aan een bedrijfscultuur waar economie, klimaat en welzijn samenhoren.
 • Greenwashing vervang je door concrete doelen en veranderingsprocessen.
 • Fast fashion, e-waste en ontbossing, maar ook eerlijke arbeidsvoorwaarden en service design thinking: je krijgt een goed zicht op duurzaamheidsthema’s en innovatie.
 • In het personal impact lab leer je evenveel over jezelf als over groepsdynamiek.
 • Ook de kritische analyse van trends en data wordt jouw sterkte.
 • Je volgt les in het Engels, dus je kan zo aan de slag in een internationale omgeving.

Keuzestress? Sustainable Business & Innovation kan je ook volgen na je studies, als micro-cridential.

KMO’s, het kloppend hart van onze economie

 • Vlaanderen, dat is ‘KMO centraal’: 90% van onze bedrijven zijn kleine of middelgrote ondernemingen. Ze zorgen voor werkgelegenheid en welvaart.
 • Je docenten kennen de sector door en door: je leert van hen én hun netwerk.
 • Volg trends en evoluties, blijf leren uit de verhalen van andere ondernemers.

Mee met de nieuwste trends en evoluties

Stilstaan is achteruitgaan, zeker in de bedrijfswereld. We kijken niet achterom, we kijken vooruit. Je verdiept je in nieuwe trends en evoluties, je trekt lessen uit de succesverhalen van geslaagde ondernemers. De opleiding KMO-management speelt voortdurend in op de bedrijfscontext van vandaag en (over)morgen.

In het buitenland studeren

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger en vooral … beleef de tijd van je leven.

 • Als laatstejaarsstudent volg je via Erasmus les aan een Europese hogeschool of universiteit: spendeer minstens 3 maanden in Lissabon, Barcelona, Boedapest, Amsterdam …
 • Wil je je grenzen nog verder verleggen? Ga dan voor een uitwisseling met 1 van onze niet-Europese partners, zoals Aruba, Canada, Taiwan …
 • Bouw je liever internationale werkervaring op? Kies voor een internationaal Bachelorproject in het derde jaar. De bestemming kies jij.
 • Ga voor twee diploma’s in 3 jaar tijd. Behaal een Double Degree aan KdG Hogeschool én Fachhochschule Vorarlberg.

CEO van je eigen bedrijf

 • Wil je van je hobby een business maken? Of wil je gewoon écht je eigen baas zijn? Dan hoef je niet te wachten tot je afstudeert.
 • Tijdens je derde jaar kan je je eigen onderneming oprichten.
 • Je krijgt coaching van KdG, VOKA en GATE15. Zij geven je handige tips & tricks, helpen je bij alle administratie en delen met veel plezier hun kennis en ervaring.

Kan je niet wachten tot je derde jaar? Start je eigen business wanneer je maar wil, sluit je aan bij ons KdG-ondernemerscentrum en vraag je statuut student-ondernemer aan!

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen, te communiceren ...

 • Minimumvereisten: processor: i5 / Ryzen 5, RAM: 8GB, opslagcapaciteit: 256GB, Wifi: toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC) en webcam.
 • Je kan je Mac gebruiken, maar soms zal je een kleine omweg moeten nemen om hetzelfde resultaat als je medestudenten te behalen.
 • Je kan geen Chromebook of Linux gebruiken (ondersteunt MS Office niet meer).
 • Je hoeft zelf geen software aan te schaffen. Alles wat je tijdens je opleiding nodig hebt, krijg je gratis van ons (Word, Excel …).

Voor wie?

Je profiel

 • Je wil het bedrijfsleven in, maar weet nog niet precies in welke sector of functie.
 • Schrik om verantwoordelijkheid op te nemen? Nee.
 • Samen resultaten boeken? Check.
 • Wat je ook onderneemt, je denkt altijd aan het welzijn van onze planeet.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)

Waar heb je les?

Campus Groenplaats

Campus Groenplaats is je hoofdcampus, al kan het zijn dat je af en toe ook les hebt op campus Stadswaag of campus Pothoek.

 • Centrale ligging in hartje Antwerpen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Winkels, terrasjes, koffiebars ... naast de deur
 • Studieruimte met zicht op de kathedraal
 • Dalton is de campushond van campus Groenplaats

Locatie
Nationalestraat 5
2000 ANTWERPEN

+32 3 613 16 00
info.mit@kdg.be

Meer info

Remote video URL

Na je studie

Aan het werk

 • Je start je eigen zaak of je neemt een rol op in het familiebedrijf.
 • Of je gaat aan de slag als werknemer bij start-ups en KMO’s in binnen- of buitenland.
 • Check de vele vacatures voor sales manager, change manager, projectmanager, key account manager, marketeer, medewerker finance, data-analist, duurzaamheidscoördinator, sustainablity consultant, adviseur milieu en energie …
 • Je vindt onze oud-studenten bij bedrijven zoals Protime, LEDsky, BNP Paribas Fortis, Belfius, Delhaize, KBC, Telenet, DHL, Precipio, Essent, Coca Cola, Torfs, Afas software, Soeprème, Etion, Voka ...

Verder studeren

 • Via een schakelprogramma kan je starten met een master:
  • Management & Organisatie
  • Handelswetenschappen
  • ...
 • In anderhalf jaar behaal je een extra afstudeerrichting Bedrijfsmanagement.
 • Of check de mogelijkheden om in het secundair onderwijs het vak economie te geven.
Tijdens mijn opleiding KMO Management kreeg ik de kans om een project uit te werken in het buitenland. Daar gaf men mij de raad: “Als je de kans krijgt om een master te volgen, moet je dat echt doen." Ik voltooide een schakelprogramma en behaalde de master Organisatie en management aan UAntwerpen.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Spreek met studenten en docenten
 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Imane, Joep, Marie of Annelien, studenten KMO-management

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan Igor Van Loock via igor.vanloock@kdg.be of +32 3 613 16 16

Inschrijven

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar igor.vanloock@kdg.be

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.