KMO-Management

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Bedrijfsmanagement

 • Van start-up tot multinational: je krijgt een breed beeld van het bedrijfsleven.
 • Praktijkgerichte lessen en samenwerkingen met bedrijven.
 • Management studeren dat is ook leren omgaan met conflicten, leidinggeven en teamwork.
 • Docenten met ervaring in het bedrijfsleven.
 • Dankzij gespreide evaluaties en examens, kom je nooit voor verrassingen te staan.
 • Een opleiding KMO-management opent deuren in binnen- en buitenland, in alle denkbare sectoren, in alle mogelijke functies.
 • Verder studeren? Na je bachelor KMO-management behaal je zonder problemen een tweede bachelordiploma of schakel je naar een master, bijvoorbeeld Handelswetenschappen.
 • Je kan deze opleiding ook in het Engels volgen als Global Business.

Hoe ziet de opleiding eruit?

KMO-Management is een afstudeerrichting van de bachelor Bedrijfsmanagement. Er is geen gemeenschappelijk jaar, je kiest meteen waar je focus ligt.

Eerste jaar

 • Maak kennis met ondernemen en bedrijfsmanagement.
 • Je werkt aan je taalvaardigheden en je digital skills.
 • Je stelt een echt businessplan op.

Tweede jaar 

 • Je leert de ondernemerswereld van dichtbij kennen. Je werkt aan een concreet project van een bestaande onderneming.

 • Marktonderzoek, marketingmanagement, strategisch en financieel management zijn je tools.

Derde jaar 

 • Ga op buitenlandse studie of volg op KdG de resterende vakken in het Engels.

 • Een bachelorproject van 12 weken in België of in het buitenland. Hier komt alles samen wat je in de opleiding hebt geleerd.

Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Ondernemend management
21 studiepunten
Business traject
(
6 studiepunten
)

- Strategie voor starters
- Marketing voor starters
- Finance voor starters

Je stelt een heus businessplan op voor een fictieve KMO. Jij en je team voeren alle nodige stappen uit: marktonderzoek, financiële planning en financieel management, marketing, strategie, productie, organisatie ... Tot slot presenteer je de case.

Accounting voor KMO
(
5 studiepunten
)

Je hebt als toekomstig (zelfstandig) ondernemer nood aan de basisvaardigheden van boekhouden. In dit vak leer je de beginselen van het boekhouden en de financiële analyse. Zo kan je later vlot de cijfers van je eigen en andere ondernemingen begrijpen, analyseren en bijsturen. 
Je hanteert bij de oefeningen steeds een hands-on approach en legt de link met de praktijk. Hierdoor krijg je vanuit het leslokaal voeling met het ondernemerschap.

Bedrijfseconomie
(
5 studiepunten
)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Inleiding tot het recht
(
5 studiepunten
)

Je bestudeert de staatsstructuren in het federale België en Europa, ontdekt de gerechtelijke structuur van ons land, en leert de belangrijkste rechtsregels van het burgerlijke recht en het handelsrecht.

Digitaal talent
8 studiepunten
Business metrics
(
5 studiepunten
)

Meten is weten. Als toekomstig ondernemer heb je inzicht in cijfers en hebben data geen geheimen meer voor jou. Business Metrics dompelt je onder in het verwerken, analyseren en evalueren van kwantitatieve data in concrete situaties uit het professionele bedrijfsleven. Doel is om organisatorische, operationele en statistische inzichten te verwerven. Hiervoor gebruiken we de tool MS Excel. De lessen bestaan deels uit hoorcolleges, deels uit coachingssessies waar afwisselend bedrijfsgerichte casussen in MS Excel in team worden opgelost en statistische inzichten worden ingeoefend. Na 12 weken ben je in staat om ruwe data om te zetten tot bruikbare informatie, een onmisbare competentie voor een succesvolle ondernemer.

Digital business
(
3 studiepunten
)

Je wordt klaargestoomd om in een eeuwig veranderende digitale wereld te ondernemen en te communiceren met een overzichtelijke kennis van zaken. Als geen ander weet je het torenhoge potentieel van digitale communicatieplatformen, sociale media, mobiele applicaties, affiliate internetmarketing ... te begrijpen en toe te passen. Je leert in deze cursus bovendien hoe internet en andere digitale media kunnen ingezet worden als nieuwe tools voor nieuwe business modellen.

Duurzaam handelen
4 studiepunten
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
(
4 studiepunten
)

Je bestudeert het begrip 'duurzaam ondernemen' in theorie én in de huidige economische context. Zo onderzoek je sociaal verantwoordbare bedrijfsstrategieën met een langetermijnvisie.

Communicatie
15 studiepunten
Le français des affaires
(
5 studiepunten
)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

Business English
(
5 studiepunten
)

In het eerste jaar verdiep je je kennis van de Engelse grammatica en oefen je het hele jaar in schrijven, luisteren en spreken. In alle conversaties is zakelijke en professionele taal de norm.

Verdieping Engels & Frans of een extra taal (Spaans of Duits)
(
5 studiepunten
)

Je kiest in het eerste jaar of je gaat voor 2 talen (Frans en Engels) in 3 niveaus of 3 talen (Frans, Engels, Duits of Spaans) in 2 niveaus.

Persoonlijke ontwikkeling
13 studiepunten
Management en communicatie: zelfmanagement
(
5 studiepunten
)

Elementaire taalvaardigheden

Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de elementaire spellingregels op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

Zelfmanagement en communicatie

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.

Management en communicatie: teammanagement
(
4 studiepunten
)

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

Business modeling & ideation
(
4 studiepunten
)

Een businessidee maar wat nu ?  Je leert op zoek te gaan naar businessopportuniteiten en op basis van creatieve technieken (o.a brainstorm technieken, prototypes) formuleer je passende oplossingen. Jij en je team hebben hierbij een ondernemende houding. Contact met jouw potentiële klanten vormt hierbij een essentieel onderdeel. Vervolgens zet je de eerste stappen om van je idee een echte business te maken. 

Tweede jaar

Ondernemend management
41 studiepunten
Sustainable business project
(
15 studiepunten
)

Je gaat aan de slag als consultant van een echte onderneming. Je werkt in groep een academiejaar lang aan een oplossing voor deze échte bedrijfscase. Dit resulteert in een Business Plan. Je bepaalt de strategie, checkt de financiële haalbaarheid van je oplossing, en bovendien moet je voorstel ook maatschappelijk verantwoord zijn!

Marketingmanagement en -communicatie
(
5 studiepunten
)

Je krijgt een degelijke kennis over marketingprincipes mee: de vier p's van Kotler, segmentatie, doelgroepkeuze, positionering, productontwikkeling ... Je legt ook een stevige basis voor de uitwerking van het marketingplanningsproces. De opgedane kennis pas je toe in de uitwerking van het marketingplan in het Business Project.

Toegepast marktonderzoek
(
6 studiepunten
)

Je leert hoe je een marktonderzoek professioneel tot een goed einde brengt. Je doorloopt alle stappen waaruit het kwantitatief marktonderzoekproces bestaat: van de centrale probleemstelling tot de opbouw van een gestructureerde vragenlijst, de steekproeftrekking, de enquêtering en de verwerking, de interpretatie en presentatie van de bevonden resultaten.

Financieel management
(
5 studiepunten
)

Je onderzoekt de financiële gezondheid van een onderneming. Je verwerft inzicht in het belang van werkkapitaal. Je volgt de financiële actualiteit op de voet.

Cost accounting en budgetteren
(
4 studiepunten
)

Je krijgt verscheidene werkwijzen aangeboden om inzicht in bedrijfscijfers op te bouwen, een kostenstructuur te interpreteren, relevante en niet-relevante informatie van elkaar te scheiden en ten slotte alles in budgetten te gieten. Zo krijg je grip op de toekomst van een bedrijf.

Ondernemingsrecht KMO
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert de wet op de arbeidsovereenkomsten, analyseert de collectieve arbeidsverhoudingen in ons land en neemt arbeidsreglementen onder de loep. Je onderzoekt proefbedingen, studentencontracten en typische kmo-vraagstukken.

Strategisch management
(
3 studiepunten
)

Vanuit een reële bedrijfssituatie bepaal je aan de hand van een gedegen interne en externe analyse alle sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen waarmee het betreffende bedrijf geconfronteerd wordt. Op basis hiervan stel je vervolgens stapsgewijs op een professioneel onderbouwde wijze een strategisch basisplan op in functie van de toekomstige ambitie van het bedrijf. Het strategisch basisplan zal dan als het ware een synthese zijn waarop verdere operationele deelplannen concreet kunnen uitgewerkt worden.

Digitaal talent
6 studiepunten
Bedrijfsprocessen 1
(
3 studiepunten
)

Je ontdekt en beschrijft de verschillende processen die er lopen binnen een onderneming. BPMN en VSM helpen je om deze processen vlot en efficiënt in kaart te brengen.

Digital analytics
(
3 studiepunten
)

Je leert digitaal samenwerken en ontdekt hoe je projecten nuttig plant in kalenders, tijdlijnen en Ganttdiagrammen. Je leert de structuur van relationele databanken begrijpen. Tegen het einde van de cursus ontwerp je zelf databanken.

Communicatie
15 studiepunten
Le français des affaires
(
5 studiepunten
)

In het tweede jaar verwerf je algemene en praktische kennis van het Frans rond uitgewerkte thema's (interculturele communicatie en Franse bedrijfscultuur). Je krijgt de nodige professionele woordenschat en zinsstructuren aangereikt die je leert gebruiken tijdens vergaderingen en presentaties. De nadruk ligt zowel op de gesproken als op de geschreven taal.

Business English
(
5 studiepunten
)

In het tweede jaar draaien je spreek-, schrijf- en luisteroefeningen rond messaging, meeting, reporting en negotiating. Ook aan je presentatievaardigheden wordt gewerkt. Uiteraard verlopen alle lessen helemaal in het Engels.

Verdieping Engels & Frans of een extra taal (Spaans of Duits)
(
5 studiepunten
)

Kies 1 taal: Duits en Spaans worden op KdG aangeboden. De andere taal wordt gekozen uit het taalaanbod van Linguapolis (Universiteit Antwerpen, indien aanbod op 3 niveaus). De student is zelf verantwoordelijk voor zijn inschrijving bij Linguapolis en brengt na succesvol afronden zijn creditbewijzen binnen op KdG.

 • Keuzevak: Duits 
  In het tweede jaar leer je praten en presenteren in het Duits rond professionele thema's zoals Beruf, Industrie, Umwelten Nachrichten. Je bouwt argumenten op en weet foutloos verslag uit te brengen van vergaderingen en presentaties. 
 • Keuzevak: Spaans
  In het tweede jaar verdiep je je verder in de Spaanse spreek-, schrijf- en luistervaardigheden via eenvoudige gesprekken over het bedrijfsleven. Je uitspraak wordt ook steeds beter.
Persoonlijke ontwikkeling
Skills Lab Sustainable Business Projects

Ter ondersteuning van het Sustainable Business Project, verwerf je de nodige kennis en vaardigheden op vlak van team- en projectmanagement en creativiteit.

Mijn KMO-netwerk

Als manager of ondernemer is een goed netwerk onmisbaar. Daar werken we meteen vanaf het eerste jaar KMO aan! Je bouwt een eigen netwerk op, door aan interne en externe events deel te nemen, te leren netwerken en zo een portfolio op te bouwen met interessante contacten voor je Bachelorproject op het einde van je studie KMO-management.

Derde jaar

* Deze vakken worden in het Engels gegeven.

Ondernemend management
51 studiepunten
Bachelorproject
(
30 studiepunten
)
 • Persoonlijk project
 • Authentieke context
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Business English/Le français des affaires/Deutsch/Español
 • Religie, zingeving & levensbeschouwing
Commercial management*
(
3 studiepunten
)

Je onderzoekt de rol van een verkoopteam in een bedrijf. Je maakt kennis met de verschillende verkoopfuncties (van leidinggevende tot commerciële medewerker binnen- en buitendienst), en de daaraan gekoppelde vaardigheden. Je ontdekt je eigen commerciële (basis)vaardigheden. Je oefent op specifieke verkooptechnieken zodat het afsluiten van verkoopcontracten en de opvolging van klanten voor jou geen geheimen meer hebben.

Human resources management
(
3 studiepunten
)

Je krijgt inzicht in het belang van een goed human resources beleid binnen het volledige bedrijfsmanagement van een kmo. Aan de hand van praktische oefeningen leer je kandidaten screenen en selecteren. Je krijgt een doorgedreven sollicitatietraining waarvoor je een professioneel sollicitatiedossier (cv en motivatiebrief) samenstelt volgens jouw profiel en aan de hand van rollenspelen leert solliciteren. Dit laatste wordt nog eens extra ondersteund door een sollicitatietraining gegeven door professionele partners.
Kortom, we bereiden je voor om als pas afgestudeerde bachelor je kansen te vergroten op de arbeidsmarkt.

Risk management*
(
3 studiepunten
)

Welke risico's bedreigen de veiligheid van werknemers op de werkvloer? Je leert gevaren ontdekken, inventariseren, analyseren en controleren. Je krijgt ook inzicht in de financiële gevolgen van ongevallen en de preventie ervan. Je krijgt een overzicht van de verzekeringsmarkt en de verschillende producten zodat je met kennis van zaken een gesprek kan aangaan over persoons- en bedrijfsverzekeringen.

Sociaal recht
(
4 studiepunten
)

Je onderzoekt de mogelijkheden die de sociale wetgeving biedt om bij inkomensverlies de risico's op te vangen door middel van vervangingsinkomens.

Fiscaal beleid KMO
(
4 studiepunten
)

Alle praktische aspecten van fiscale thema's komen aan bod: hoe doe je een correcte belastingsaangifte? Wanneer is een btw-formulier juist ingevuld? Wat zijn de concrete financiële gevolgen als je bedrijf groeit?

Supply chain management*
(
4 studiepunten
)

Logistiek is voor veel bedrijven de belangrijkste kostenpost. Als toekomstig kmo'er verwerf je een essentieel inzicht in de werking van aankoop, verkoop, voorraad ... 
Naast theorie over de belangrijkste principes, krijg je ruim de tijd voor cijfermatige en praktische toepassingen. Het logistiek spel scherpt je vaardigheden aan en past vele van de SCM-principes toe.

Digitaal talent
6 studiepunten
Bedrijfsprocessen 2
(
3 studiepunten
)

Processen staan centraal in bedrijven voor het omgaan met klanten, de productie, de leveranciers … Hoe kan een bedrijf efficiënter werken? Je krijgt een inzicht in de meest voorkomende processen en leert met methoden deze processen in kaart te brengen en te optimaliseren. Je hanteert vlot BPMN en VSM (onderdeel van Lean). Tot slot apprecieer je dat continue verbetering en levenslang leren geen loze woorden zijn.

Business intelligence
(
3 studiepunten
)

Data lopen als een rode draad doorheen de gehele opleiding. In Business Intelligence brengen we alle bedrijfsdata samen om er doorgedreven analyses op te doen. Op deze manier zet je data om in kennis die je kan gebruiken om een onderneming te adviseren.

Wanneer heb je les?

 • Je kan op twee momenten tijdens het academiejaar starten met een volwaardig programma KMO-Management. Bij de start van het academiejaar vanaf 16 september en in februari.

 • Per week volg je gemiddeld 22 uur les.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.
Bekijk de jaarindeling.

Remote video URL

Een nieuwe taal leren is altijd spannend. Onze docenten stellen je dan ook graag gerust en helpen je bij elke stap die je zet.

Door de interactieve lessen en praktijkgerichte opdrachten, kon ik de leerstof goed verwerken en mijzelf volop klaar te stomen voor de bedrijfswereld. Ondanks dat ik pas startte in januari, slaagde ik erin op de normale 3 jaar tijd af te studeren, door de flexibiliteit bij KdG.
Axelle - Alumna KMO Management
Axelle De Meester – Swenden
Alumnus KMO Management

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat coaching.

KMO’s: het kloppend hart van onze economie

Kleine en middelgrote ondernemingen zorgen voor onze welvaart, ze creëren werkgelegenheid. Met de afstudeerrichting KMO-management willen we ons steentje bijdragen.

Vlaanderen, dat is ‘KMO central’. De opleiding KMO-management kwam er op vraag van de bedrijfswereld. Je krijgt les van ervaren rotten, van echte ondernemers. Zij krijgen er jonge, gedreven managers voor terug die barsten van de ondernemingszin.

Mee met de nieuwste trends en evoluties

Stilstaan is achteruitgaan, zeker in de bedrijfswereld. We kijken niet achterom, we kijken vooruit. Je verdiept je in nieuwe trends en evoluties, je trekt lessen uit de succesverhalen van geslaagde ondernemers. De opleiding KMO-management speelt voortdurend in op de bedrijfscontext van vandaag en (over)morgen.

Studeren én ondernemen

Een eigen business uit de grond stampen én studeren? Dat vinden wij de normaalste zaak van de wereld!

Ga dus eens kijken in het KdG-ondernemerscentrum.

Remote video URL

Startup@campus: uniek in Vlaanderen!

Sta je nu al te popelen om een eigen onderneming uit de grond te stampen? Go for it!

Startup@campus is een pittig traject waarbij je tijdens je bachelorstudie je ondernemersdroom waarmaakt. Maar eerst moet je natuurlijk wel bewijzen dat je uit het goede hout gesneden bent. Enkel wie supergemotiveerd is en een ijzersterk businessidee kan voorleggen, komt in aanmerking. Overtuig je de bedrijfsexperts, dan studeer je straks af met een diploma én je eigen start-up!

Go international!

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger en vooral … beleef de tijd van je leven.

 • Als laatstejaarsstudent volg je via Erasmus les aan een Europese hogeschool of universiteit: spendeer minstens 3 maanden in Lissabon, Barcelona, Boedapest, Amsterdam …
 • Wil je je grenzen nog verder verleggen? Ga dan voor een uitwisseling met 1 van onze niet-Europese partners, zoals Aruba, Canada, Taiwan …
 • Bouw je liever internationale werkervaring op? Kies voor een internationaal Bachelorproject in het derde jaar. De bestemming kies jij.
 • Ga voor twee diploma’s in 3 jaar tijd. Behaal een Double Degree aan KdG Hogeschool én Fachhochschule Vorarlberg.

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen, te communiceren ...

 • Minimumvereisten: processor: i5 / Ryzen 5, RAM: 8GB, opslagcapaciteit: 256GB, Wifi: toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC) en webcam.
 • Je kan je Mac gebruiken, maar soms zal je een kleine omweg moeten nemen om hetzelfde resultaat als je medestudenten te behalen.
 • Je kan geen Chromebook of Linux gebruiken (ondersteunt MS Office niet meer).
 • Je hoeft zelf geen software aan te schaffen. Alles wat je tijdens je opleiding nodig hebt, krijg je gratis van ons (Word ,Excel …).

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent een geboren manager, je barst van de ideeën en de drive.
 • Geloof in je eigen kunnen is voorwaarde nummer één om andere mensen mee te krijgen in je ondernemersverhaal.
 • Je bent geen meeloper. Je tovert creatieve, verrassende oplossingen uit je mouw. Waarom de gemakkelijkste weg kiezen als de moeilijkere weg veel leuker en uitdagender is?
 • Als manager ben je veelzijdig en vooral niet bang om verantwoordelijkheid op te nemen.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Waar heb je les?

Campus Groenplaats

Campus Groenplaats is je hoofdcampus, al kan het zijn dat je af en toe ook les hebt op campus Stadswaag of campus Pothoek.

 • Centrale ligging in hartje Antwerpen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Winkels, terrasjes, koffiebars ... naast de deur
 • Studieruimte met zicht op de kathedraal
 • Dalton is de campushond van campus Groenplaats

Locatie
Nationalestraat 5
2000 ANTWERPEN

+32 3 613 16 00
info.mit@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

 • Een bachelor KMO-management is een diploma met toekomst. Het opent deuren in binnen- en buitenland, in de meest uiteenlopende sectoren en functies.
 • L’embarras du choix: van salesmanager of marketeer bij een boomende start-up tot key accountmanager bij een grote KMO. Misschien stamp je zelf een onderneming uit de grond of word je  zaakvoerder van het familiebedrijf.
 • Je vindt onze oud-studenten bij bedrijven als Protime, LEDsky, BNP Paribas Fortis, Marsh, Belfius, Delhaize, KBC, Telenet, Unibet, DHL, Precipio, UNIZO, Essent, Coca Cola, Torfs, Afas software, Soeprème ...

Verder studeren

 • Via een schakelprogramma stroom je na deze opleiding KMO vlot door naar een master Management & Organisatie (UAntwerpen), een master Handelswetenschappen (KULeuven) ...

 • Een extra bachelor? Je kan in één jaar tijd onder andere een extra bachelordiploma Bedrijfsmanagement behalen in een andere afstudeerrichting. 

 • Lesgeven is uiteraard ook een optie. Misschien is Leraar Secundair Onderwijs (Economie) wel iets voor jou?

Tijdens mijn opleiding KMO Management kreeg ik de kans om een project uit te werken in het buitenland. Daar gaf men mij de raad: “Als je de kans krijgt om een master te volgen, moet je dat echt doen." Ik voltooide een schakelprogramma en behaalde de master Organisatie en management aan UAntwerpen.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Imane, Joep, Marie of Annelien, studenten KMO-management

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan Igor Van Loock via igor.vanloock@kdg.be of +32 3 613 16 16

Inschrijven

Wanneer wil je starten?

Ja, ik start in februari 2024

Ik start in september 2024

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Ik start zo snel mogelijk

 • De meeste opleidingen starten in september, maar vaak kan je ook later in het academiejaar nog starten.
 • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
 • Na inschrijving krijg je via mail de contactgegevens van een KdG-medewerker om je persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

Nog inschrijven voor 2023-2024

Meer info

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar igor.vanloock@kdg.be

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.