Publieke impact

Expertisecentrum voor de evenementensector

Het expertisecentrum Publieke Impact verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel evenementen en steden ‘beter' te maken. Betere evenementen hebben een grotere publieke impact en dus een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal.

Het expertisecentrum Publieke Impact ontwikkelt tools en richtlijnen om evenementen en andere stedelijke activiteiten beter af te stemmen op burger en maatschappij. Onze onderzoekers ontwikkelen kennis en expertise die bijdragen aan de verdere professionalisering van de evenementensector.  

We begeleiden en leiden (toekomstige) eventprofessionals op, zowel uit de publieke sector als de (non-)profitsector.

Meer info: www.publiekeimpact.be

Evenementen en steden 'beter' maken? Check het expertisecentrum Publieke Impact | KdG

Wie zijn wij?

Onderzoekers en ondersteuning

Christine Merckx
christine.merckx@kdg.be

Jolien Vangeel
jolien.vangeel@kdg.be

Joris Verhulst
joris.verhulst@kdg.be

Eva Vermeire
eva.vermeire@kdg.be

Julie De Smedt
julie.desmedt@kdg.be

Kenneth De Keulenaer
kenneth.dekeulenaer@kdg.be

Kaat Geboers
kaat.geboers@kdg.be

Gunilla De Graef
gunilla.degraef@kdg.be

Zaia El Morabit
zaia.elmorabit@kdg.be

Ontdek op www.publiekeimpact.be/team de consultants die onze expertise aanvullen en die verbonden zijn aan ons expertisecentrum.

Expertisecentrum Publieke Impact – Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

Wat doen wij?

Research

Vertrekkend van vragen uit het werkveld verrichten we toegepast wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen we expertise inzake:

 • de maatschappelijke impact van evenementen
 • de economische impact van evenementen
 • de verschillende methoden om het aantal bezoekers van evenementen te tellen
 • de verschillende profielen van de bezoekers van evenementen
 • de impact van de coronacrisis op de evenementensector

 • de grootte van de Belgische evenementensector
 • diversiteit op de werkvloer

 • mobiliteit van en naar evenementen: naar een modal shift

Meer over onderzoek ...

Event Academy

Onze Event Academy biedt navormingen, advies en onderzoek op maat aan. 

Advies op maat

Wil je de impact van jouw evenement laten voorspellen, berekenen of verbeteren? Nood aan een tool op maat van jouw organisatie? Geen idee wie de bezoekers van jouw evenement (zullen) zijn en hoe hen beter te bereiken? Of advies en hulp nodig bij het bevragen van inwoners en bezoekers? Hoe tel je best het aantal bezoekers van jouw evenement? Of wil je onze onderzoeks- en expertise voor iets anders inzetten?

Wij werken trajecten uit voor onderzoek, opleiding en begeleiding op maat. Telkens met impactvolle(re) evenementen als doel. Samen met onze consultants, verbonden aan het expertisecentrum, vinden we een oplossing op maat van jouw organisatie.

Navormingen

Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?

Wat wij al deden

Afgelopen projecten & onderzoekssamenvattingen

Tools waarmee de sector al aan de slag kan

 • Maatschappelijke impact – Online tools om de maatschappelijke lokale impact van een evenement te kunnen voorspellen en meten SCANNER (ex ante) en ANALYSER (ex post)
 • Economische impact – Online tool om de economische lokale impact van een evenement te kunnen voorspellen en meten: CALCULATOR
 • Bezoekersaantallen – Online tool om inzicht te verwerven in de meest geschikte methode om het aantal bezoekers van het evenement te tellen: TELWIJZER
 • Bezoekersprofielen – Online tool om inzicht te verwerven in de profielen van de verschillende bezoekers van het evenement: PROFILER

Ga gratis met de Toolkit aan de slag

Contact

Christine Merckx
Hoofd Expertisecentrum Publieke Impact
christine.merckx@kdg.be
+32 473 69 21 8

Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?