Publieke impact

Het expertisecentrum Publieke Impact verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel evenementen en steden ‘beter' te maken. Betere evenementen hebben een grotere publieke impact en dus een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal.

Het research team ontwikkelt tools en richtlijnen om evenementen en andere stedelijke activiteiten beter af te stemmen op burger en maatschappij. Onze onderzoekers ontwikkelen kennis en expertise die bijdragen aan de verdere professionalisering van de evenementensector.  

Het event academy team vertaalt de expertise uit onderzoek op maat. Onze coaches en consultants begeleiden en leiden (toekomstige) eventprofessionals op, zowel uit de publieke sector als de (non-)profitsector.

Meer info: www.publiekeimpact.be

Evenementen en steden 'beter' maken? Check het expertisecentrum Publieke Impact | KdG

Wie zijn wij?

Onderzoekers

Onze onderzoekers ontwikkelen kennis en expertise die bijdragen aan de verdere professionalisering van de evenementensector. 

Christine Merckx
christine.merckx@kdg.be

Jolien Vangeel
jolien.vangeel@kdg.be

Joris Verhulst
joris.verhulst@kdg.be

Eva Vermeire
eva.vermeire@kdg.be

Julie De Smedt
julie.desmedt@kdg.be

Kenneth De Keulenaer
kenneth.dekeulenaer@kdg.be

Event Academy - coaches en consultants

Onze coaches werken trajecten uit voor opleiding en begeleiding op maat, met impactvolle(re) evenementen als doel.

Christine Merckx
christine.merckx@kdg.be

Jolien Vangeel
jolien.vangeel@kdg.be

Bieke Janssens
bieke.janssens@kdg.be

Volgende consultants zijn verbonden aan het expertisecentrum en vullen onze expertise aan. Ontdek wie ze zijn op www.publiekeimpact.be

Wat doen wij?

Research

Vertrekkend van vragen uit het werkveld verrichten we toegepast wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen we expertise inzake:

 • de maatschappelijke impact van publieksevenementen
 • de economische impact van publieksevenementen
 • de verschillende methoden om het aantal bezoekers van evenementen te tellen
 • de verschillende profielen van de bezoekers van evenementen
 • de grootte van de Belgische evenementensector

Meer over onderzoek ...

Event Academy

Op maat gemaakte opleidings- en begeleidingstrajecten ontwikkelen en uitvoeren voor de organisatie van publiek impactvolle(re) evenementen.

Wat?

 • Word een expert in events en impactanalyse.

 • Leer de publieke impact van evenementen voorspellen, meten en verbeteren.
 • Ontdek hoe je een impactvol evenementenaanbod creëert.
 • Leer van onze coaches en consultants.

Waarom?

 • Je leert een evenementenaanbod creëren dat beter afgestemd is op burger en maatschappij, en de doelstellingen van de stad of gemeente waarin het wordt georganiseerd.
 • Je ontwikkelt snel een brede en geïntegreerde kijk op evenementen en hoe die een verbindende rol kunnen spelen in het evenementenbeleid. Zo verhoog je je kansen op impact en succes.
 • De focus ligt op de uit onderzoek ontwikkelde ROI-methodologie (return on investment) voor events. Met online tools leer je de emotionele, symbolische, economische en functionele waarde van je event in kaart brengen en vergroten.

Voor wie?

Voor steden en gemeenten, maar ook voor (toekomstige) eventprofessionals in de (non-)profitsector.

 • Publieke sector
  Onze steden en gemeenten zijn de facilitator bij uitstek en vaak ook zelf organisator van de ruim 77.000 evenementen die jaarlijks in België georganiseerd worden. Onze opleidings- en begeleidingstrajecten zijn dan ook op het lijf geschreven van diverse medewerkers bij lokale overheden, niet alleen event- en vrijetijdscoördinatoren maar ook medewerkers die vanuit de diensten cultuur, toerisme, economie, jeugd, sport, communicatie, (city)marketing ... bij evenementen betrokken zijn.
 • Profitsector
  Als commerciële eventorganisator in B2B of B2C werk je vaak met steden en gemeenten samen om toestemming te krijgen voor de organisatie van je event, de handhaving van de openbare orde, logistieke en/of financiële ondersteuning ... Bovendien wordt ook in de profitsector de publieke meerwaarde van evenementen alsmaar belangrijker. Onze opleidings- en begeleidingstrajecten leren je de publieke meerwaarde op een objectieve wijze berekenen en afstemmen op de betrokken stad of gemeente.
 • Non-profitsector
  Voor non-profitorganisaties (vzw's) is de maatschappelijke relevantie van (publieks)evenementen cruciaal. Tijdens onze trajecten leren we je op een systematische, transparante en onderbouwde manier de impact van je event meten, voorspellen en verbeteren.

Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?

Wat wij al deden

Afgelopen projecten & onderzoekssamenvattingen

Tools waarmee de sector al aan de slag kan

 • Maatschappelijke impact – Online tools om de maatschappelijke lokale impact van een evenement te kunnen voorspellen en meten SCANNER (ex ante) en ANALYSER (ex post)
 • Economische impact – Online tool om de economische lokale impact van een evenement te kunnen voorspellen en meten: CALCULATOR
 • Bezoekersaantallen – Online tool om inzicht te verwerven in de meest geschikte methode om het aantal bezoekers van het evenement te tellen: TELWIJZER
 • Bezoekersprofielen – Online tool om inzicht te verwerven in de profielen van de verschillende bezoekers van het evenement: PROFILER

Ga gratis met de Toolkit aan de slag

Contact

Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?