Verpleegkunde voor werkstudenten (flextraject)

Professionele bachelor Verpleegkunde

 • Het is mogelijk om studeren, werken en een gezin te combineren.
 • Dit traject is een combinatie van les en zelfstudie. Je bepaalt zelf je werkplanning en kan zo de opleiding in je eigen tempo afwerken.
 • Je kan rekenen op constante begeleiding van jouw persoonlijke leertrajectbegeleider, docenten, … via digitale weg, of gewoon face-to-face op je vaste lesdagen.
 • Onze docenten helpen je graag en volgen je ontwikkeling op de voet.
 • Een theoretische basis is belangrijk, maar altijd in functie van de praktijk.
 • Je kiest uit een heleboel boeiende stageplaatsen. Niet enkel in Antwerpen en omgeving, maar ook verder weg, tot in het buitenland toe, als je dit wenst.
 • Heb je al een diploma hoger onderwijs of masterdiploma op zak? Of heb je in je vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan bespreken we of je in aanmerking komt voor vrijstellingen.
 • Vraag je je af of het wel mogelijk is om studeren, werken en een gezin te combineren? En moet er brood op de plank blijven komen? Bekijk dan zeker de mogelijkheden op www.wordverpleegkundige.be en bij onze partner Randstad.

Toch liever voltijds studeren? 

 • Voltijdse dagopleiding: Check de reguliere opleiding Verpleegkunde.
 • Gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige? Een diploma Basisverpleegkunde, HBO5 Verpleegkunde of het Nederlandse MBO-V op zak? Check dan het brugprogramma Verpleegkunde.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Met dit traject spreid je de opleiding Verpleegkunde over minimum 4 jaar. Je vaste lesmomenten zijn op maandag (overdag) en dinsdagavond.  De andere dagen loop je stage, kan je blijven werken of verwerk je de leerstof in zelfstudie.

Ook de dagen dat je geen les hebt, ben je op de campus welkom om te oefenen in het skillslab of te werken in de bib.

Het aantal contacturen voor deze opleiding is beperkt, maar de docenten zijn maximaal beschikbaar om je verder te helpen door dit traject. Samen staan we sterk.

Eerste jaar

 • Je bestudeert de gezonde mens.
 • Praten en luisteren, ook dat moet je leren. Dankzij ons project ‘Mens achter de patiënt’ train je deze vaardigheden bij echte patiënten.

 • Je leert hoe je moet handelen in eenvoudige zorgsituaties.
 • Je oefent in het skillslab, ons hightech trainingscentrum/mini-ziekenhuis op de campus.
 • Vanaf het eerste jaar ga je aan de slag met simulatietraining.
 • Je maakt kennis met het werkveld van verpleegkundigen, met verschillende domeinen en doelgroepen.
 • Tijdens een stage van 150 uren proef je meteen van de praktijk.
 • Als je slaagt voor alle vakken van het eerste jaar, krijg je de erkenning als zorgkundige. Tijdens de vakanties kan je dus al gaan werken in de zorg om extra ervaring op doen.

Tweede en derde jaar

 • Je bestudeert de zieke mens.
 • Je leert omgaan met complexe zorgsituaties aan de hand van klinisch redeneren: je koppelt je eigen observaties aan je medische kennis en weet zo wat te doen.
 • Je leert meer over de verschillende domeinen van verpleegkunde: eerstelijnszorg & thuisverpleging, geneeskunde & heelkunde, geestelijke gezondheidszorg, geriatrie en chronische zorg, moeder-kindzorg & pediatrie.
 • En weer ga je de werkvloer op: 675 uren (minimum 18 weken) stage in het tweede en 675 uren (minimum 18 weken) in het derde jaar. Je doet ervaring op in verschillende situaties. Zo groeien je vaardigheden als verpleegkundige dag na dag.
 • In het derde jaar vul je dat aan met werkplekleren: samen met je medestudenten run je een deel van een ziekenhuisafdeling.

Vierde jaar

 • Je bent bijna klaar om echt in het beroepsleven te stappen: je leert omgaan met complexe gespecialiseerde vaardigheden en zorgsituaties.
 • Je loopt stage, binnen twee verschillende settings. Ook kan je één van deze opnemen in het buitenland.
 • Keuzevakken geven kleur aan je opleiding.

 • Je legt nog een paar theoretische examens af.
 • Je maakt een bachelorproef, waarin je praktijkervaring en theorie samenbrengt.

Bekijk projecten en lesvoorbeelden.

Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Professionele ervaring
8 studiepunten
Stage: 150 uren

Je maakt kennis met de verschillende omgevingen waarin verpleegkundigen terechtkomen. Handen uit de mouwen: als student Verpleegkunde ga je 150 uren aan de slag in de directe patiëntenomgeving.

Leergroepen

Individuele en groepscoaching

Simulatietraining

Je oefent je vaardigheden in met behulp van simulatiepoppen en -patiënten. Ook dankzij het skillslab en via VR-technologie krijg je een levensechte training.

Zorg op maat
29 studiepunten
Dagelijkse zorg
(
8 studiepunten
)

Je verwerft basiskennis over lichaamsverzorging, ademhaling en bewustzijn. Je herkent slaapstoornissen en weet wat preoperatieve voorbereiding inhoudt. Je herkent risico's en je kan EHBO en CPR toepassen.

Uitscheiding
(
7 studiepunten
)

Je verwerft inzicht in het maag-darm- en urologisch stelsel op anatomisch en fysiologisch vlak. Je oefent verpleegtechnische vaardigheden en je werkt aan een juiste attitude om gepast om te gaan met zorgvragers en collega's.

Wondzorg
(
5 studiepunten
)

Je verwerft inzicht in wondheling en de basisprincipes van wondzorg: je leert jezelf bijsturen. Je krijgt microbiologie en genetica.

Medicatie en invasieve handelingen
(
9 studiepunten
)

Je verwerft kennis over geneesmiddelen. In welke vormen bestaan ze, hoe dien je ze toe, wat zijn de gevaren? Hoe bereken je de juiste dosis? 
Je leert bloed afnemen en een infuus plaatsen, je krijgt inzicht in de verschillende bloedonderzoeken. Je hebt les over voeding, je hebt anatomie en fysiologie.

Functioneren binnen een team
5 studiepunten
Functioneren binnen een team
(
5 studiepunten
)

Verpleegkundige als communicator via psychologie, groepsdynamica, communicatietheorie en relationele vaardigheden.

Je leert daarom ook intraprofessioneel samenwerken. Je oefent dit binnen een gesimuleerde omgeving en met voldoende theoretische bagage. Je krijgt psychologie, communicatietheorie en je ontwikkelt de juiste relationele vaardigheden.

Innoveren en inventief handelen
5 studiepunten
Verpleegkundige als beroepsbeoefenaar
(
2 studiepunten
)

Tijdens de lessen recht bestudeer je de relatie ouder-kind, de relatie tussen levenspartners en de relatie burger-overheid. Je bekijkt het beroepsgeheim vanuit juridisch oogpunt.

Verpleegkundige als reflector
(
3 studiepunten
)

Wat roept bij jou verwondering op? Hoe kan je je verantwoordelijkheid opnemen, als mens en als professional? Wat zijn jouw waarden en normen? Hoe kijk je naar ethische dillemma’s?
Je krijgt filosofie en ethiek. Je maakt kennis met de radicale verwondering in filosofie en zoekt naar jouw eigen verwondering in de wereld. Je leert het concept verantwoordelijkheid vorm geven aan de hand van een hedendaagse filosofisch theorie. Je kijkt naar de ethische grondhouding van de verpleegkunde en denkt na over belangrijke morele vragen.

Organiseren en coördineren van zorg
6 studiepunten
Organiseren en coördineren van zorg
(
6 studiepunten
)

Hoe is de gezondheidszorg georganiseerd? Welke zijn de verpleegkundige theorieën en modellen? Wat zijn de basisprincipes van de verplegingstechnieken? Je leert werken met de sociale kaart. Door gevarieerde studiebezoeken maak je kennis met verschillende doelgroepen en contexten.

Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
3 studiepunten
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
(
3 studiepunten
)

Waarom is wetenschappelijk onderzoek belangrijk? Hoe doe je zelf aan wetenschappelijk onderzoek? Hoe gebruik je de wetenschappelijke informatie die je vindt?

Kwaliteitszorg
4 studiepunten
Verpleegkundige in de maatschappij (Inclusief RZL)
(
3 studiepunten
)

Je krijgt inzicht in het belang van een goede algemene gezondheid en de promotie daarvan. Je leert hoe je gedragsverandering planmatig aanpakt en hoe je er best over communiceert. Je krijgt een inleiding in de sociologie en de gezondheidspromotie. Er wordt aandacht besteed aan cultuur en diversiteit.

Verpleegkundige als observator
(
1 studiepunt
)

Wat zijn de principes van kwaliteitszorg? Waarom meten? Hoe doe je aan kwaliteitsverbetering?

Tweede en derde jaar

Professionele ervaring
31 studiepunten
Stage
(
31 studiepunten
)
 • In het 2de jaar loop je 18 weken stage, mét (als je dat wil) een korte stageperiode op een Europese bestemming.
 • In het 3de jaar heb je 18 weken stage en je kan (als je dat wil) naar het buitenland voor een langere stage: Europa, Afrika, Zuid-Amerika.
 • Je loopt een leerwerkplekstage
Leergroepen

Individuele en groepscoaching

Simulatietraining

Je oefent je vaardigheden in met behulp van simulatiepoppen en -patiënten. Ook dankzij het skillslab en via VR-technologie krijg je een levensechte training

Zorg op maat
37 studiepunten
Geneeskunde en heelkunde
(
7 studiepunten in 2de jaar - 10 studiepunten in 3de jaar
)

2de jaar:

 • Je legt je toe op gevorderde verpleegkundige vaardigheden zoals chronische wondzorg, stralingsprotectie, vochttoediening via poort- en centrale katheters, het gebruik van infuuspompen ...
 • Bij pathologie, buig je je over cardiologie, neurologie en de endocrinologie. Je weet welke geneesmiddelen toegediend worden en hoe ze werken.
 • Tijdens de lessen klinisch redeneren analyseer je complexe (klinische) casussen op basis van een gestructureerde methode en  formuleer je een gepast advies.

3de jaar:

 • Je legt je toe op de zorg aan de kritisch zieke patiënt.
 • Je weet welke geneesmiddelen toegediend worden en hoe ze werken.
Moeder en kindzorg & Pediatrie
(
5 studiepunten in 2de jaar
)
 • Je hebt inzicht in het verloop van een zwangerschap, de zorg voor de moeder en de eerste opvang van de pasgeborene.
 • Je leert over ziektebeelden bij kinderen: ziektes van het ademhalingsstelsel, kinderziekten, allergieën. Je hebt inzicht in het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen en kan aangepaste zorg verlenen aan het kind met beperkingen.
 • Je krijgt een basis heelkunde.
 • Je leert verpleegkundige vaardigheden uitvoeren bij kinderen: hielprik, vaccineren, sonderen, bloedafname…
 • Je leert werken binnen het principe van ouderparticipatie
 • Je leert medicatie berekenen
 • Je leert je inleven in de leefwereld van het kind: je past je omgang en communicatie aan, aan zijn niveau
Eerstelijnsgezondheidszorg & Thuiszorg
(
5 studiepunten in 3de jaar
)
 • Als eerstelijnsverpleegkundige vertrek je  vanuit de kracht van je patiënt.
 • Aan de hand van casussen leer je een situatie methodisch analyseren en je stelt een passend plan van aanpak op.
 • Je zoomt in op suïcidepreventie, diabetes en seksualiteit.
 • Je leert gericht doorverwijzen.
Geriatrie - chronisch
(
5 studiepunten in 2de jaar
)
 • Je kent de voorwaarden van gezond ouder worden en de normale fysiologische verouderingsverschijnselen
 • Je staat stil bij degeneratieve neurologische aandoeningen, cognitieve aandoeningen, oog- en ooraandoeningen.
 • Je leert over de impact en de andere werking van medicijnen in het lichaam van ouderen  
 • Je traint op risicoscreening: je signaleert en beoordeelt risico’s via valide en betrouwbare meetinstrumenten.
Geestelijke gezondheidszorg
(
5 studiepunten in 3de jaar
)
 • Je bestudeert de DSM 5-classificatie voor psychiatrische aandoeningen
 • Je leert de belangrijkste categorieën van psychofarmaca benoemen
 • Je leert Individueel omgaan met de zorgvrager met een psychiatrische problematiek en staat stil bij de aandachtspunten van de omgang met zorgvragers in groepstherapeutische context
 • We trainen je om de rol van begeleider persoonlijk op te nemen
Functioneren binnen een team
6 studiepunten
Functioneren binnen een team
(
3 studiepunten in 2de jaar - 3 studiepunten in 3de jaar
)
 • Je plaatst de zorgvrager in zijn levensbeschouwelijke context en leert omgaan met existentiële vragen
 • Je hebt ontwikkelingspsychologie: je volgt de psychologische evolutie van de zorgvrager van geboorte tot overlijden
 • Je leert contextueel denken: je ziet de zorgvrager als deel van een netwerk van relaties
 • Je traint je relationele vaardigheden in verschillende contexten
 • Je krijgt inzicht in groepsdynamische processen: wat is jouw rol en die van de anderen.
 • Je leert hoe je je als coach opstelt
Innoveren en inventief handelen
6 studiepunten
Verpleegkundige in Europa
(
1 studiepunten in 2de jaar
)

Je bekijkt de verpleegkundige in Europa. Hoe is verpleegkunde georganiseerd en gereglementeerd in de rest van Europa?

Verpleegkundige in relatie met de andere
(
2 studiepunten in 2de jaar
)
 • Ja kan het anders zijn van mensen aanvaarden als een uitnodiging om een morele relatie aan te gaan.
 • Je kan binnen een casus meerdere morele standpunt theoretisch onderbouwd formuleren en beargumenteren.
Verpleegkundige in de Wereld
(
1 studiepunten in 3de jaar
)

Je kent je rol als actieve wereldburger en je onderzoekt mogelijkheden om mondiale doelstellingen vorm te geven in het eigen handelen.

Verpleegkundige als Innovator
(
2 studiepunten in 3de jaar
)

Je leert hoe je veranderingen kan implementeren.

Organiseren en coördineren van zorg
3 studiepunten
Organiseren en coördineren van zorg
(
3 studiepunten in 2de jaar
)
 • Je leert wat maatschappelijk verantwoorde zorg is
 • Op basis van een casus stem je het zorglandschap en complexe zorgvragen op elkaar af. Je werkt dit uit in individuele zorgplannen met aandacht voor continuïteit voor zorg en het adequaat inzetten van technologie.
 • Je maakt kennis met het e-gezondheidsplan
 • Je hebt inzicht in de verschillende stappen van het leerproces en hanteert gepaste hulpmiddelen en ICT-tools.
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
3 studiepunten
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
(
3 studiepunten in 2de jaar
)

Je leert een vraagstelling formuleren, wetenschappelijke informatie opzoeken, filteren en structureren

Je beoordeelt Nederlands- en anderstalige verpleegkundige publicaties op kwaliteit, relevantie en bruikbaarheid

Je leert informatie samenvatten en je resultaten delen met anderen

Je vat een wetenschappelijk artikel samen, bespreekt de resultaten met medestudenten en formuleert aan de hand van de gevonden gegevens een evidence based antwoord op de vooraf gestelde onderzoeksvraag

Kwaliteitszorg
3 studiepunten
Kwaliteitszorg
(
3 studiepunten in 3de jaar
)
 • Je leert ‘educatie’ aan patiënten en doelgroepen ontwikkelen
 • Je ondervindt zelf wat de impact is van armoede op gezondheid
 • Je leert cultuursensitief handelen en ontdekt organisaties die werken rond cultuur en gezondheidszorg
 • Je staat stil bij stigmatisering van patiënten
 • Je krijgt inzicht in kwaliteitsvolle en veilige zorg.
 • Je houdt bij het verpleegkundig handelen rekening met economische gevolgen en met het juridische kader

Vierde jaar

Professionele ervaring
30 studiepunten
Stage

Contractstage van 800 uur verspreid over 1 of 2 domeinen

Leergroepen

Individuele en groepscoaching

Simulatietraining

Je oefent je vaardigheden in met behulp van simulatiepoppen en -patiënten. Ook dankzij het skillslab en via VR-technologie krijg je een levensechte training. 

Zorg op maat
6 studiepunten
Zorg in instabiele en complexe situaties
(
4 studiepunten
)
 • Je bekwaamt je in de spoedeisende hulpverlening: triage, ABCDE principe (airway, breathing, circulation, disability, exposure/environment) maken je klaar voor complexe en onverwachte situaties.
 • Als verpleegkundige draag je je steentje bij in crisis- en rampenmanagement. Ook in andere noodsituaties ben je bekwaam door je kennis van  farmacologie en multi-pathologie
Maatschappelijk sensitieve zorg en RZL
(
2 studiepunten
)

Je erkent het sociale kapitaal en staat stil bij de verschillende manieren van ziektebeleving. Je behoedt je voor het stigmatiseren van zorgvragers en bewaakt dit ook bij anderen.

Je overschouwt de levensbeschouwelijke diversiteit met het Christendom en de andere wereldreligies, maar ook de omwenteling vanaf de moderniteit tot de New Age. Je staat eveneens stil bij de relatie tussen wetenschap en geloof.

Functioneren binnen een team
3 studiepunten
Functioneren binnen een team

Je draagt zorg voor de zorgvrager, dus zorg voor jezelf. Je leert de valkuilen als zorgvrager herkennen en je kan aan de slag met zelfgerichte interventies; kortom je doet aan zelfzorg.

Daarnaast neem je deel aan de IPSIG-week (interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg) waar je samen met de andere zorgverstrekkers interdisciplinaire samenwerking ten voordele van de patiënt vorm geeft.

Organiseren en coördineren van zorg
3 studiepunten
Eén week ondergedompeld in de wereld van de palliatieve zorg

Wie is de palliatieve patiënt, hoe is de palliatieve zorg georganiseerd, …?
Je krijgt praktische guidelines. Je bekijkt het wettelijk en ethisch kader en de medische beslissingen pijn- en symptoomcontrole, rouw, vrijwilligerswerking, uitvaart … Je gaat in gesprek over interculturaliteit. Je werkt een casus rond levenseinde uit.

Keuze opleidingsonderdelen
9 studiepunten
Keuze opleidingsonderdelen
(
9 studiepunten
)

De keuzevakken die je opneemt geven kleur aan je opleiding. Je kiest voor vakken die het meeste aansluiten bij jouw leefwereld of jouw toekomstperspectief als verpleegkundige. Of je kijkt al eens over het muurtje van een andere opleiding. Jij bent in regie!

Meer nog. Je kan sommige van deze onderdelen ook opnemen voor je vierde jaar, maar dit heeft wel wat consequenties. Je studieloopbaancoördinator helpt je graag verder.

Je kiest voor verdieping in een verpleegkundig onderwerp:

 • Verpleegkundig leiderschap
 • Verdieping acute pediatrie
 • Seksualiteit en intimiteit in de zorg
 • Oncologie
 • Neonatologie
 • Kwetsbare zorgvragers in een inclusieve samenleving
 • Intensieve zorgen 2.0
 • Bijzondere doelgroepen in de geestelijke gezondheidszorg
 • Therapeutische modellen en methodieken in de geestelijke gezondheidszorg
 • Handvaten voor methodische hulpverlening & Casemanagement
 • Cultuursensitieve zorg
 • Future Proof Care

De inhouden van al deze vakken kan je terugvinden in de ECTS-fiches.

 

Je kan ook kiezen voor verbreding. Let wel op: als je vakken opneemt uit onderstaande reeks kunnen we niet garanderen dat deze optimaal in je lessenrooster passen.

 • European Nursing Module (ENM)
 • Summerschools (bijvoorbeeld bij VIA University College in Denemarken)
 • Maatschappelijke inzet door studenten
 • Crossing Borders
 • Interdisciplinarity & diverse sensitive competences
 • Migration & superdiversity
 • Poverty
 • Urban health challenges
 • Gender & Sexuality
 • Ethics & human rights
 • Urban Challenges in Education
 • Educatieve bachelor Secundair Onderwijs:
 • Leren en ontwikkelen A
 • Leren en ontwikkelen B
 • Onderwijs en maatschappij
 • Beginselen van onderzoeksmethodologie in de verpleegkunde en vroedkunde
Bachelorproef
9 studiepunten
Bachelorproef
(
9 studiepunten
)

De bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding. Hier ga je de geleerde kennis toepassen op een praktijksituatie, van A tot Z.

De bachelorproef bestaat uit meerdere opleidingsonderdelen (Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek, Innoveren en inventief handelen en Kwaliteitszorg). 

Dit wordt uitgewerkt in drie deelopdrachten.

 • Critical Appraisal of a tool (3 SP)
 • Verbeterproject (4 SP)
 • Educatoropdracht (2 SP)

Wanneer heb je les?

 • We beginnen met een startdag op 16 september. 19 september ontvangen we je voor de eerste les. Je volgt telkens les op maandag (overdag) en dinsdagavond.
 • Per week volg je gemiddeld 10 uur les. 
 • Daarnaast verwerk je op zelfstandige basis de leerstof. Dat kan binnen of buiten de campus. Inoefenen in het skillslab hoort er uiteraard ook bij. 
 • Op maandag voorzien we ook steeds ruimte in je lessenrooster om te kunnen oefenen in het skillslab.

Jaarindeling

 • Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes. Een dubbel voordeel: je spreidt je studielast (geen loodzware blok waar alle leerstof van een heel jaar samenkomt) en je leert plannen. Op het einde van elke periode volgt een evaluatie met feedback.

 • Bij sommige vakken is het proces belangrijk: je moet iets in de vingers krijgen, je kennis en vaardigheden groeien gaandeweg. Voor die vakken krijg je tussentijdse feedback en loopt je evaluatie over verschillende periodes.

Bekijk de jaarindeling.

Stages zijn the real thing

2300 uren stage. Een hele puzzel om dit ingeroosterd te krijgen. We beseffen dat voor jou als werkstudent deze stage in de eerste plaats haalbaar moet zijn binnen je unieke situatie. Daarom worden je stages altijd in overleg met jou ingepland.

 • 1ste jaar
  150 uren
  stage in een interprofessioneel team, begeleid door een mentor en een praktijklector.
 • 2de jaar
  Je leert de verschillende settings van verpleegkunde kennen. Je gaat 675 uren (minimaal 18 weken) de werkvloer op. 
 • 3de jaar
  Je hebt 675 uren (minimaal 18 weken)  stage. Je ontwikkelt je competenties op een hoger niveau. Je kan kiezen voor een stage van enkele weken in het buitenland (binnen én buiten Europa).
  In je derde jaar word je bovendien ondergedompeld in een leerwerkplekstage. Samen met medestudenten leid je een deel van een ziekenhuisafdeling van a tot z: je stelt uurroosters op, regelt opname en ontslag, brieft collega's, doet nog 101 andere dingen …
 • Na de eerste drie jaren heb je stage gelopen in alle domeinen van de gezondheidszorg: Eerstelijnszorg en thuiszorg, genees- en heelkunde, geestelijke gezondheidszorg, geriatrie en chronische zorg, moeder-kindzorg en pediatrie. Je hebt al deze domeinen in theorie bestudeerd en bent dus klaar om je keuzes te maken voor het vierde jaar.

 • 4de jaar
  Een echt stagejaar: 26 verdiepende stageweken op 2 stageplaatsen in de settings die je het nauwst aan het hart liggen. Ja, goed gelezen: jij bepaalt mee waar je stage zal lopen. Je kan ook de helft van je stageweken doorbrengen in het buitenland (binnen én buiten Europa).

Je studeert af als de all round verpleegkundige waar je van droomde!

We mogen bijna alles zelf doen en krijgen een volledig overzicht: we weten wat we wanneer doen en waarom, de hele clou van verpleegkunde. We doen ons uiterste best en de begeleidende verpleegkundigen zijn superalert en volgen ons goed op.
Charlotte Theunissen

Alle aspecten komen aan bod

Verpleegkunde is een huis met heel veel kamers. Tijdens je opleiding krijg je een grondige rondleiding, tijdens je stages leer je al de plekken van dichtbij kennen.

 • Eerstelijnsgezondheidszorg en thuisverpleging: rechtstreeks toegankelijke zorg in de buurt.
  • Dienst thuisverpleegkunde

  • Huisartsenwachtpost

  • Centra voor begeleiding (CAW, CLB, ADIC …)

  • Centra voor daklozen

  • ...

 • Geneeskunde en heelkunde: dit is de ziekenhuiszorg, dus een doorgedreven kennis van klinisch handelen is belangrijk (fysiologie, pathologie, farmacologie …)
  • Geneeskunde: neurologie, cardiologie, oncologie …
  • Heelkunde: orthopedie, abdominale chirurgie, cardiochirurgie, operatiekwartier …
  • Gecombineerd: spoedgevallen, intensieve zorg …
 • Geestelijke gezondheidszorg: je begeleidt mensen met psychische moeilijkheden.
  • Psychiatrische centra
  • Begeleid wonen
  • Forensische psychiatrische centra
 • Geriatrie en chronische zorg: je verkent het verouderingsproces en draagt professioneel zorg voor ouderen en chronisch zieken.
  • Woonzorgcentra
  • Acute geriatrische afdelingen in een ziekenhuis
  • Ambulante opvolging van chronische zieken
  • Dialyse
 • Moeder- en kindzorg: je begeleidt de moeder doorheen haar zwangerschap en volgt haar en het kind verder op tijdens de eerste levensmaanden.
  • Zwangerschapsbegeleiding
  • Kraambed en bevalling
  • Kind & Gezin
 • Pediatrie: je begeleidt zieke of hulpbehoevende kinderen en adolescenten.
  • Acute pediatrie en neonatologie
  • Medisch pedagogische instituten
  • Revalidatiecentra voor jongeren

Skillslab, hightech simulatieruimte op de campus

In het hoogtechnologische skillslab op de campus krijg je alle tijd en ruimte om kennis en vaardigheden te oefenen op simulatiepoppen én -patiënten. Geen stoffig lokaal waar de tijd is blijven stilstaan, maar een levensechte leeromgeving: een mini-ziekenhuis op de hogeschool! Net echt, met dat verschil dat je hier je vak leert. Foutjes maken mag. Nee, moét. Niemand wordt geboren als verpleegkundige, al doende leer je.

Bloedafnames, inspuitingen, wondzorg, een hartstilstand, een beroerte, een bloeddrukval …: vanuit de regiekamer stuurt je praktijklector real-life cases aan. Jij oefent, wij coachen.

En om het allemaal nog wat echter te maken werken we met virtual reality waarbij je letterlijk binnenstapt in het leven van een verpleegkundige.

Het skillslab is dé plek waar studenten en professionals elkaar ontmoeten. Waar ervaren verpleegkundigen en andere specialisten hun kennis niet in handboeken neerpennen, maar rechtstreeks aan je uitleggen en tonen.

Go international

Een internationale leer- en leefomgeving voor studenten. Word een wereldburger met internationale en interculturele competenties!

 • Kies tijdens je opleiding voor studie of stage in het buitenland. Of word van thuis uit een wereldburger dankzij ons aanbod internationalisering at home.  
 • Jaar 1: je ontdekt tijdens de lessen wat het is om als verpleegkundige te werken in een internationale context.
 • Jaar 2: je kan deelnemen aan korte Europese studiereizen zoals ENM en Summer schools.
 • Jaar 3: enkele maanden op stage in het buitenland is een optie, zowel binnen als buiten Europa.
 • Jaar 4: kies je voor een module Crossing Borders? Dan krijg je les in het Engels samen met internationale studenten. Enkele maanden op stage in het buitenland is een optie, zowel binnen als buiten Europa.
 • Met de ankerpersonen internationalisering bespreek je wat jou het beste ligt.

Myrthe, Maarten, Laura en Justine tijdens hun stageperiode in Ghana

Ik wil tijdens mijn buitenlandse stage ervaren welke invloed cultuur heeft op gezondheidszorg. Hoe denken verpleegkundigen en patiënten ergens anders over hygiëne, zorgplanning en zelfs levenseinde.

Gezondheidseducatie in Marokko: bloeddruk leren nemen en interpreteren

Remote video URL

Voor wie?

Je profiel

 • Gezondheidszorg boeit je.

 • Je wil mensen professioneel ondersteunen en begeleiden naar gezondheid.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en houdt van wetenschappelijk onderbouwd werken.
 • Je werkt graag in een team waar iedereen enthousiast en nauwgezet een deel van het werk voor zijn rekening neemt.
 • Je communiceert eerlijk, met een vleugje humor en een warm hart.
 • Je bent een geboren planner en je hebt je prioriteiten netjes op een rijtje.
 • Je houdt het hoofd altijd koel, zowel in niet kritieke- als in kritieke situaties.
 • Kortom: je bent een professional tussen alle andere zorgverstrekkers.

Zoek je een kortere opleiding die minder theoretisch is? Waarbij de focus meer ligt op het zorgaspect en minder op de zorgcoördinatie. Check graduaat Basisverpleegkunde, een samenwerking tussen KdG en Sint-Norbertusinstituut.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar en 
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Meer zien? Kom langs voor een rondleiding

Na je studie

Aan het werk

 • De arbeidsmarkt ontvangt je met open armen: verpleegkunde is een knelpuntberoep.
 • Je kan in de volledige zorgsector aan de slag, van het ziekenhuis tot een dienst voor bedrijfsverpleegkunde, van centra voor geestelijke gezondheidszorg tot centra voor leerlingenbegeleiding. En nog zo veel meer.
 • Je diploma beantwoordt aan de Europese richtlijn. Je kan dus in heel Europa als verpleegkundige aan het werk.

Verder studeren

 • Als verpleegkundige kan je aan onze hogeschool ook nog verder studeren. Bekijk zeker ons aanbod van postgraduaten en navormingen.

 • Studeren doe je als verpleegkundige elke dag. Daarom bieden we eveneens jaarlijks tal van kleinere bijscholingen aan.

 • Of ga je voor een tweede bachelordiploma? Sociaal werk, Orthopedagogie …  je krijgt tal van vrijstellingen zodat je op een beperkte tijd een tweede diploma kan halen.

 • Ook een master Verpleeg- en Vroedkunde ligt (via een schakeljaar) in het verlengde van je opleiding. KdG werkt hiervoor samen met de Universiteit Antwerpen.. Andere masteropleidingen die mogelijk zijn: Psychologie, Criminologie, Sociaal Werk …

Flexibel studeren

Brugprogramma Verpleegkunde

 • Gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige?
 • Een diploma van gegradueerde Basisverpleegkunde / HBO5 Verpleegkunde op zak?
 • Verpleegkundige met een Nederlands diploma MBO-V?

Behaal dan nog een bachelordiploma met ons flextraject Brugprogramma Verpleegkunde!

Vrijstellingen

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak? Of misschien heb je in je vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Van Vroedkunde naar Verpleegkunde

Heb je al een bachelor Vroedkunde behaald? Dan kan je een extra bachelordiploma Verpleegkunde behalen in 2 jaar. Afhankelijk van je vooropleiding of situatie kan een andere timing afgesproken worden.

Je volgt lessen in het voltijds of deeltijds dagonderwijs, of in het avondonderwijs via het Brugprogramma Verpleegkunde.

Contacteer de studieloopbaancoördinator voor een aangepast programma.

Studeren met behoud van loon

In het kader van het 'opleidingsproject voor verpleegkunde', ook wel project 600 genoemd, kunnen werknemers uit de gezondheidssector met behoud van loon studeren voor verpleegkundige. 

Meer info:

Voor vluchtelingen: IntegraZorg

KdG neemt ook deel aan het IntegraZorg-project. Dit project van de overheid wil erkende vluchtelingen met een achtergrond in de zorg omscholen tot zorgkundige of verpleegkundige via een job in de sector. Wie in dit project stapt, is dus ook op KdG van harte welkom.

Carrièreswitch

Heb je al een diploma hoger onderwijs en wil je al lang de switch naar Verpleegkunde maken? KdG is partner in het project Randstad Medical Academy. … Daarnaast vind je ook heel wat informatie op www.wordverpleegkundige.be

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke opleiding bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG.

 

Download of bestel een brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: download of bestel een brochure.

 

Contacteer de opleiding

Contacteer de opleiding Neem contact op met Liese Decoster via liese.decoster@kdg.be of +32 3 502 21 52

Inschrijven

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

 • Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving online af te ronden.
 • Bij je online inschrijving betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise