Supply Chain Management

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Bedrijfsmanagement

 • Interesse in planning, transport en handel? En je voelt je thuis in een internationale omgeving? Dan is een opleiding Supply Chain Management iets voor jou.

 • Je studeert in Antwerpen, vlakbij een wereldhaven, het knooppunt van de hele logistieke keten.

 • Docenten en experts uit de sector delen hun kennis en ervaring.

 • Je komt snel in contact met het werkveld dankzij gastcolleges, bedrijfsbezoeken en netwerkevents.

 • Je geeft zelf richting aan je studies en kiest een specialisatie in het derde jaar. 

 • Een buitenlands studie- of stageavontuur? Je krijgt alle kansen om je wereld te vergroten.

 • Een opleiding Supply Chain Management opent heel wat deuren, in deze snel bewegende sector is werkzekerheid gegarandeerd.

 • Deze opleiding leidt regelrecht naar het statuut van Erkend Douanevertegenwoordiger in België.

 • Je kunt deze opleiding ook in het Engels volgen, samen met studenten uit de hele wereld: Global Supply Chain Management.

 • Je studie combineren met een job of gezin? Bekijk de mogelijkheden van flexibel studeren of kies voor een microdegree.

Hoe ziet de opleiding eruit?

 • Supply Chain Management is een afstudeerrichting van de bachelor Bedrijfsmanagement.
 • Er is geen gemeenschappelijk jaar, je kiest meteen waar je focus ligt.

Eerste jaar

 • Je combineert algemene vakken zoals Bedrijfseconomie en Bedrijfsbeheer met specialisatievakken zoals Goederenkennis, Transportgeografie en Maritiem transport & havens.

 • Je ontdekt de sector al doende. In groep werk je een case uit binnen het vak Logistiek lab.

 • Reken op een vakkenpakket met een internationaal karakter. Het vak Internationale Handel geeft je meteen een duidelijk beeld van een sterk geglobaliseerde wereld.  

Tweede jaar 

 • Je verstevigt je kennis van supply chain en duurzame logistiek.
 • Binnenvaart, wegvervoer, spoorvervoer en luchtvervoer, het komt allemaal aan bod.
 • In groep analyseer je een echte case binnen ons Multimodaal lab, waarbij je naar efficiëntiewinst en duurzame oplossingen kijkt.
 • Je leert zakelijke communicatie in het Engels, Frans en Duits.

Derde jaar 

 • Bepaal zelf je focus. Jij kiest een bepaalde sector en beroep voor je afstudeerstage. Je stippelt een persoonlijk traject uit aan de hand van keuzevakken of werkplekleren.
 • Je schrijft je bachelorproef waarbij je een onderzoeksvraag uitwerkt met focus op veiligheid, duurzaamheid, digitalisering of optimalisering.

 • Wie wil, kan een volledig semester in het buitenland studeren met Erasmus en/of een internationale stage lopen.

Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Supply chain management
6 studiepunten
Inleiding supply chain management
(
3 studiepunten
)

Je legt verbanden tussen de verschillende onderdelen van de logistieke keten. Je koppelt begrippen van duurzaamheid en innovatie aan supply chain management.

Duurzaam ondernemen
(
3 studiepunten
)

Hoe organiseer je efficiënt een supply chain met retourstromen? Welke invloed heeft e-commerce op de logistiek? Hoe werkt een circulaire economie? Hoe bereken je CO2 uitstoot en welke acties kan je als bedrijf ondernemen om je logistiek groener te maken?  Op deze vragen krijg je een antwoord in dit onderdeel van Supply chain management.

Global trade & customs
3 studiepunten
Internationale handel
(
3 studiepunten
)

Je leert de rol van internationale tussenpersonen kennen, bestudeert belangrijke clausules in verkoopovereenkomsten en maakt kennis met de Incoterms.

Management essentials
15 studiepunten
Inleiding tot het recht
(
5 studiepunten
)

Je bestudeert de staatsstructuren in het federale België en Europa, ontdekt de gerechtelijke structuur van ons land, en leert de belangrijkste rechtsregels van het burgerlijke recht en het handelsrecht.

Bedrijfsbeheer
(
5 studiepunten
)

Je leert boekhouden, maakt kennis met cost accounting, stelt balansen en resultatenrekeningen op, en leert jaarrekeningen analyseren.

Bedrijfseconomie
(
5 studiepunten
)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Digitization & ICT
3 studiepunten
Excel voor logistiek en transport 1
(
3 studiepunten
)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Transport management
10 studiepunten
Maritiem transport en havens
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert de rol en het belang van maritiem transport in de wereldhandel. Je typeert zeehavens en cargoschepen.

Transportgeografie
(
4 studiepunten
)

Je werpt een blik op de belangrijkste economische knooppunten in België, Europa en de andere continenten. Je bestudeert ook de evoluties van de voornaamste zee-, rivier- en luchthavens, en transportnetwerken.

Goederenkennis
(
3 studiepunten
)

Je ontdekt verschillende types van goederen: droge bulk, vloeibare bulk, containers ... Je leert de voor- en nadelen van elk type kennen en brengt de risico's bij het transport in kaart.

Communication
10 studiepunten
Business English
(
5 studiepunten
)

Voor jonge starters in de zakenwereld is een goede beheersing van vreemde talen onontbeerlijk. We zien kennis van vreemde talen niet als een doel op zich, wel als een middel tot succes in een wereld die steeds meer steunt op internationale handel. In het eerste jaar leg je aan de hand van realistische opdrachten en cases een basis in zakelijk Engels.

Tweede taal: Le francais des affaires of Deutsch im Unternehmen 1
(
5 studiepunten
)

Voor jonge starters in de zakenwereld is een goede beheersing van vreemde talen onontbeerlijk. We zien kennis van vreemde talen niet als een doel op zich, wel als een middel tot succes in een wereld die steeds meer steunt op internationale handel. In het eerste jaar leg je aan de hand van realistische opdrachten en cases een basis in zakelijk Frans of Duits.

Personal & professional development
13 studiepunten
Management & communicatie: zelfmanagement
(
5 studiepunten
)

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau. Hierbij besteed je aandacht aan elementaire spellingregels. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

Religie, zingeving en levensbeschouwing
(
3 studiepunten
)

Na een onderzoek van de belangrijkste ethische stromingen, verdiep je je in basisbegrippen als waarden en normen. Deze begrippen leer je toe te passen in het bedrijfsleven. Je bespreekt ook de rol van de integere manager.

Logistiek lab
(
5 studiepunten
)

Tijdens Logistiek Lab krijg je een dosis praktijk in het eerste jaar van je opleiding.
Je proeft van de logistieke sector: niet met een handboek, wel met een uit de praktijk gegrepen case die jij en je teamleden oplossen tijdens coaching sessies.
 Je blijft niet alleen binnenshuis maar gaat ook op bedrijfsbezoek naar een locatie die past binnen het thema van jouw case.

Tweede jaar

Supply chain management
7 studiepunten
Supply chain advanced
(
4 studiepunten
)

Je bekijkt de logistieke schakels en de relatie tussen inkoop, voorraadbeheer en productie.  Je leert onder meer verkoopcijfers voorspellen, voorraadbeheer optimaliseren en leveranciers beoordelen.

Last mile & green logistics
(
3 studiepunten
)

Nog geen vakbeschrijving beschikbaar.

Global trade & customs
10 studiepunten
Import & export management
(
4 studiepunten
)

Je ontdekt het belang van handelspolitiek, gaat dieper in op de Incoterms en de internationale handelsdocumentatie. Je leert financieringstechnieken kennen en maakt kennis met alle spelers op de internationale handelsmarkt.

Customs introduction
(
3 studiepunten
)

Je leert wat de rol is van de douane in de internationale handel. Je raakt vertrouwd met aangifteprocessen, heffingselementen en douaneregelingen. 

Maritieme wetgeving
(
3 studiepunten
)
 • Maritiem recht
 • Gevaarlijke lading

Je leert chemische en fysische begrippen kennen en bent in staat de relevante wetgeving te vinden in de IMDG Code en de Gemeentelijke havenpolitieverordening.
Welke Belgische wetten en internationale verdragen regelen het vervoer over water? Welke procedure moet je volgen bij een geschil? Wat zijn borgbrieven en wat is een cognossement?

Digitization & ICT
10 studiepunten
Excel voor logistiek en transport 2
(
3 studiepunten
)

Je haalt alles uit Excel: geneste functies, gegevenstabellen, besturingselementen, cumulatieve tabellen, formulieren, grafieken, MRP-tabellen ... Je ontdekt ook hoe al die vaardigheden in de praktijk hun nut hebben.

Bedrijfsprocessen 1
(
4 studiepunten
)

Je leert werken met het ERP-pakket SAP. Dit is een informatie- en managementsysteem waarin je onder andere logistieke, administratieve en financiële bedrijfsgegevens invoert. Zo leer je werkzaamheden te optimaliseren en bedrijfsinformatie inzichtelijk te maken. Ervaring met SAP is een hele troef op de arbeidsmarkt.

Digitalisering, innovatie & duurzaamheid
(
3 studiepunten
)

Beschrijving nog niet beschikbaar.

Transport management
10 studiepunten
Hinterlandmodi: binnenvaart, spoorvervoer, wegvervoer
(
7 studiepunten
)
 • Binnenvaart

Je neemt de Belgische en Europese waterwegen onder de loep. Je bestudeert de Belgische vloot en haar lading. Je bekijkt de juridische regels van dichtbij. Nu kan je een transport via de binnenvaart organiseren.

 • Spoorvervoer

Vanuit een korte ontstaansgeschiedenis bekijk je de spoorwegen in Europa: wat zijn de belangrijkste maatschappijen? Welke rol speelt de NMBS? Hoe ziet het Europese spoorwegnet eruit? Welke documenten en procedures zijn belangrijk voor het spoorvervoer?

 • Wegvervoer

Je bestudeert de vervoerovereenkomst en de wetten en verdragen die het vervoer over de weg reglementeren. Uiteraard komt ook het berekenen van de kostprijs aan bod.

Luchtvervoer
(
3 studiepunten
)

Luchtvervoer, de snelste transportvorm, spreekt tot ieders verbeelding. Via de historiek belanden we bij de economische realiteit van vandaag: hoe is de sector wereldwijd georganiseerd en hoe ziet de juridische context eruit? Ook het vliegtuig en de werking van de vrachtterminal nemen we onder de loep. Last but not least focussen we op de praktijk van de IATA-agent: het afwikkelen van luchtvrachtzendingen.

Communication
10 studiepunten
Business English
(
5 studiepunten
)

Tijdens het tweede en derde jaar spits je je toe op Engels in de logistiek.

Tweede taal: Le francais des affaires of Deutsch im Unternehmen 1
(
5 studiepunten
)

In het tweede en derde jaar ben je vooral bezig met inland-, lucht- en maritiem vervoer. Het belang van de spreektaal neemt in de training en in de evaluatie toe. Je kiest uit Frans of Duits.

Personal & professional development
7 studiepunten
Business & soft skills
(
4 studiepunten
)
 • CSR Business game
 • Talent match

Bij het deel CSR Business case richt je een eigen “zaak” op in samenwerking met studenten van andere afstudeerrichtingen. Je houdt maximaal rekening met People, planet en profit. Week na week vergaderen en debatteren jullie in groep in English.

Voor het deel Talent mach werken we samen met Randstad. Via oefeningen ontdek je je talenten. Je verkrijgt inzicht in de verschillende beroepen en functies in de logistieke sector.  Je ontdekt welke functies het best bij je passen.

Multimodaal lab
(
3 studiepunten
)

Nadat je de theoretische kennis hebt opgedaan via het opleidingsonderdeel ‘Hinterlandmodi’, ga je nu zelf op zoek naar multimodale oplossingen in cases.

Je formuleert een onderzoeksvraag en werkt logistieke concepten uit, rekening houdend met haalbare transportscenario’s. Dit alles resulteert in een paper, een management summary en een presentatie. Zo leer je professioneel rapporteren en spreken als voorbereiding op je bachelorproef in het 3de jaar.

Keuzevakken
6 studiepunten
Keuzevakken
(
6 studiepunten
)
 • Chartering (3 studiepunten)
 • Trading (3 studiepunten)
 • Geopolitics (Engels) (3 studiepunten)
 • Derde taal: Le francais des affaires 1 of Deutsch im Unternehmen 1 (6 studiepunten)

Derde jaar

Supply chain management
4 studiepunten
Warehousing
(
4 studiepunten
)

Je verdiept je in de distributielogistiek. Je focust op het maximaliseren van het rendement van het distributiecentrum.

Global trade & customs
8 studiepunten
Risk management
(
5 studiepunten
)
 • Contractmanagement
 • Goederen- en transportverzekering

Je bestudeert de risico's van intercontinentaal transport en leert de belangrijkste contracten voor internationale transacties kennen: verkoop, financiering en verzekering. Je bestudeert de cargoverzekeringen op de Belgische en de Engelse markt en verdiept je in de cascoverzekering en de CMR-verzekering.

Customs operations
(
3 studiepunten
)

Je leert om aangiftes en douaneformulieren in te vullen en op een correcte manier alle administratieve en operationele verrichtingen uit te voeren. Je raakt vertrouwd met douane- en btw-procedures en met accijnswetgeving.

Digitization & ICT
3 studiepunten
Business intelligence
(
3 studiepunten
)

Big Data is hot. Maar wat doe je ermee? Je leert hoe je verschillende (big) databronnen samenbrengt en aan elkaar linkt.  Dit resulteert in een datawarehouse om gegevens te filteren, te bevragen, te analyseren en trends te voorspellen. Je visualiseert de data in een dashboard of op een kaart.

Transport management
5 studiepunten
Maritiem transportmanagement
(
5 studiepunten
)

Je verdiept je in de operationele kant van maritiem transport: je past de procedures toe voor inkomende en uitgaande goederen en leert hoe te zorgen voor de consignatie van het schip in de haven. Je bestudeert de documenten die noodzakelijk zijn en de impact van digitalisering.

Communication
14 studiepunten
Business English
(
4 studiepunten
)

Tijdens het tweede en derde jaar spits je je toe op Engels in de logistiek.

Le français des affaires 3
(
4 studiepunten
)

In het tweede en derde jaar ben je vooral bezig met inland-, lucht- en maritiem vervoer. Het belang van de spreektaal neemt in de training en in de evaluatie toe.

Deutsch in der Wirtschaft
(
6 studiepunten
)

Je zet je grammaticale kennis van het Duits op punt en oefent verder vooral op gesproken Duits. Tijdens rollenspelen oefen je op je economische woordenschat. Zo betreed je de arbeidsmarkt met drie vreemde talen op zak. Een absolute troef in een internationale zakelijke omgeving.

Personal & professional development
Je hebt 2 keuzemogelijkheden
Keuze 1
(
26 studiepunten
)
 • Stage (12 studiepunten)

Gedurende een periode van acht weken zal je je theoretische kennis toepassen op de werkvloer van een door jou gekozen bedrijf in een specialisatie/bedrijfstak van de logistieke wereld. Projectstages zijn ook een mogelijkheid: je werkt onder begeleiding een project uit bij bedrijven zoals ICL, Coca Cola, Dockx, Katoen Natie, ...

 • Bachelorproef (5 studiepunten)

Je werkt een thema uit vertrekkende vanuit een onderzoeksvraag. Je bekijkt je project met de bril van bijvoorbeeld duurzaamheid, veiligheid of digitalisering. Waar zie jij mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te optimaliseren? Je stelt je bachelorproef voor aan een jury van lectoren en professionals. Dit werk is de kers op de taart van je opleiding. Het bedrijf PSA Antwerp bekroont de student met de hoogste score op de presentatie van de bachelorproef in het Frans, Engels of Duits. Het bedrijf ICL reikt een prijs uit aan de student die uitzonderlijk scoort op het vlak van innovatie.

 • Keuzevakken (9 studiepunten)
  • Chartering (3 studiepunten)
  • Trading (3 studiepunten)
  • Geopolitics (Engels) - (3 studiepunten)
  • Wiskunde voor schakelstudenten (4 studiepunten)
  • Transportbedrijfseconomie (i.s.m. UA) - (3 studiepunten)
  • Warehouse design (3 studiepunten)
  • Bedrijfsprocessen 2 (3 studiepunten)
  • Young logistics challenge (3 studiepunten)
Keuze 2
(
26 studiepunten
)
 • Internationale stage (18 studiepunten)

Gedurende een periode van twaalf weken zal je je theoretische kennis toepassen en integreren op de werkvloer in een buitenlands bedrijf uit de logistieke sector. Projectstages zijn ook in het buitenland een mogelijkheid. Zo bouw je al tijdens je studies een internationaal netwerk op, vaak voor de rest van je leven. Na een buitenlandse stage kom je met een open mindset weer thuis.

 • Bachelorproef (5 studiepunten)

Je werkt een thema uit vertrekkende vanuit een onderzoeksvraag. Je bekijkt je project met de bril van bijvoorbeeld duurzaamheid, veiligheid of digitalisering. Waar zie jij mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te optimaliseren? Je stelt je bachelorproef voor aan een jury van lectoren en professionals. Dit werk is de kers op de taart van je opleiding. Het bedrijf PSA Antwerp bekroont de student met de hoogste score op de presentatie van de bachelorproef in het Frans, Engels of Duits. Het bedrijf ICL reikt een prijs uit aan de student die uitzonderlijk scoort op het vlak van innovatie.

 • Keuzevakken (3 studiepunten)
  • Chartering (3 studiepunten)
  • Trading (3 studiepunten)
  • Geopolitics (Engels) - (3 studiepunten)
  • Wiskunde voor schakelstudenten (4 studiepunten)
  • Transportbedrijfseconomie (i.s.m. UA) - (3 studiepunten)
  • Warehouse design (3 studiepunten)
  • Bedrijfsprocessen 2 (3 studiepunten)
  • Young logistics challenge (3 studiepunten)

Wanneer heb je les?

 • Je lessen starten vanaf maandag 16 september. Later inspringen kan, en wel tot februari.
 • Deze opleiding heeft een volwaardig startmoment in februari. Vragen over het studieprogramma en vrijstellingen mag je mailen naar studieloopbaancoördinator jesse.mortelmans@kdg.be

 • Per week volg je gemiddeld 22 uur les.
 • Vaak heb je één of twee halve dagen per week vrij. Ideaal om aan groepsopdrachten te werken met je medestudenten.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.
Bekijk de jaarindeling.

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat coaching.

De opleiding Supply Chain Management heeft letterlijk de wereld voor mij geopend. Ik zou zo weer dezelfde keuze maken en voor KdG kiezen. KdG heeft een uitstekende reputatie en bereidt je voor op je carrière!
Oud-studente Dominique Van der Weken-Hevesi
Werkt voor OOCL in Salt Lake City

Persoonlijk traject in het derde jaar

Je hebt keuze uit verschillende vakken:

 • Je verder verdiepen in maritiem vervoer? Kies dan voor Chartering: een activiteit binnen de maritieme sector waarbij een bevrachter beroep doet op een broker om een schip te zoeken zodat de lading op bestemming kan geraken tegen een overeengekomen prijs.

 • Analyseer data en ontwerp zelf een magazijn. Moderne gebouwen vol hightech apparatuur en processen die zich razendsnel afspelen, dat typeert Warehouse Design.

 • Bij Trading ligt de focus op de rol van de trader in het logistieke proces, de betrokken partijen en de principes van compliance en documentatie.

 • Je kan je ook specialiseren in Global Forwarding via werkplekleren. Je leert in de praktijk taken en opdrachten uitvoeren bij een expeditiebedrijf.

 • Ligt je toekomst in het onderwijs? Kies dan voor het vak Onderwijs & Maatschappij bij de opleiding Educatieve Bachelor Onderwijs.

 • Wie erover nadenkt om te schakelen naar een master kan alvast wat wiskundige skills aanscherpen in het vak Wiskunde voor schakelstudenten.

 • Wie erover nadenkt te schakelen naar de Master Maritiem en Logistiek management, kan het opleidingsonderdeel Logistiek en Transport uit het schakelprogramma opnemen.

Het feit dat deze keer niet enkel mijn ouders en leerkrachten mijn onderzoek interessant vinden maar ook grote logistieke spelers en organisaties, maakt me trots op mijn eindwerk.
Anton
Anton
Student Supply Chain Management

Focus op de praktijk en interactie

De praktijk leer je tijdens stages, bedrijfsbezoeken en netwerkevents.

 • KdG heeft nauwe banden met veel bedrijven en beroepsorganisaties. En daar doe jij je voordeel mee.
 • Je krijgt de kans om verschillende sectoren en beroepen goed te leren kennen.
 • Je ontmoet professionals tijdens studiedagen, lezingen, bedrijfsbezoeken en stages.
 • Je bouwt een goede relatie op met docenten, studieloopbaancoördinatoren en studiebegeleiders. Je staat er dus niet alleen voor.
Remote video URL

Werken in de haven? Dat is werken met een prachtig uitzicht over Antwerpen! jobsindehaven.be

Twee diploma's voor de prijs van één

2 jaar studeren aan KdG en vervolgens 1 jaar aan de Hochschule des BFI in Wenen? Dat kan!

Je studeert er in het Engels en eventueel in het Duits, legt er je examens af, loopt er stage en werkt er aan je bachelorproef. Slaag je voor je derde jaar in Wenen, dan verwerf je het Oostenrijkse diploma Logistik Management én het KdG-diploma Bedrijfsmanagement – Supply Chain Management.

Je kan deze studie financieren met een Erasmusbeurs.

Je derde jaar in Wenen = afstuderen met twee diploma’s en helemaal klaar voor een internationale carrière.

Spreek je al wat Duits?

Duits is en blijft een belangrijke taal in de logistieke sector. Daarom zit Duits vanaf het 2de jaar Supply Chain Management verplicht in het programma.

 • Heb je nog geen Duits gehad?
 • Of wens je snel je kennis op te frissen?

Meld je dan aan voor de facultatieve cursus ‘initiatie Duits’ in het 1ste jaar.

Remote video URL

Een nieuwe taal leren is altijd spannend. Onze docenten stellen je dan ook graag gerust en helpen je bij elke stap die je zet.

In het buitenland studeren en stage lopen

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger en vooral … beleef de tijd van je leven.

 • Als laatstejaarsstudent volg je via Erasmus les aan een Europese hogeschool of universiteit: spendeer minstens 3 maanden in Madrid, Belfast, Örebro, Amsterdam …
 • Wil je je grenzen nog verder verleggen? Ga dan voor een uitwisseling met 1 van onze niet-Europese partners, zoals Canada, Chili, Taiwan …
 • Liever stage lopen in het buitenland? Ook dat kan. Populaire bestemmingen: Duitsland, Spanje, UK, Frankrijk, VS, China ...

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen, te communiceren ...

 • Minimumvereisten: processor: i5 / Ryzen 5, RAM: 8GB, opslagcapaciteit: 256GB, Wifi: toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC) en webcam.
 • Je kan je Mac gebruiken, maar soms zal je een kleine omweg moeten nemen om hetzelfde resultaat als je medestudenten te behalen.
 • Je kan geen Chromebook of Linux gebruiken (ondersteunt MS Office niet meer).
 • Je hoeft zelf geen software aan te schaffen. Alles wat je tijdens je opleiding nodig hebt, krijg je gratis van ons (Word, Excel …).

Voor wie?

Je profiel

 • Je weet van aanpakken, je bent proactief en flexibel.

 • Je legt graag professionele contacten in binnen- en buitenland.

 • Problemen op een creatieve manier benaderen, dat is je ding.

 • Logistieke technologieën boeien je.

 • Een meertalige werkomgeving? Geen probleem! 

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)

Waar heb je les?

Campus Groenplaats

Campus Groenplaats is je hoofdcampus, al kan het zijn dat je af en toe ook les hebt op campus Stadswaag of campus Pothoek.

 • Centrale ligging in hartje Antwerpen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Winkels, terrasjes, koffiebars ... naast de deur
 • Studieruimte met zicht op de kathedraal
 • Dalton is de campushond van campus Groenplaats

Locatie
Nationalestraat 5
2000 ANTWERPEN

+32 3 613 16 00
info.mit@kdg.be

Meer info

Remote video URL

Na je studie

Aan het werk

 • De logistieke sector heeft nood aan knappe koppen die mee bouwen aan duurzame transportoplossingen.

 • Je voorgangers uit de opleiding Supply Chain Management kwamen vaak in of rond de Antwerpse haven terecht, als:

  • Expediteur

  • Scheepsagent

  • Inside sales representative

  • Douanedeclarant

  • Terminal planner

  • Transportplanner

 • Of als logistiek manager bij:

  • Opslag- en productiebedrijven

  • Traders

  • Expertisekantoren

  • Transportverzekeraars

  • Banken

  • Consultants

 • Analytisch ingestelde studenten vinden vaak hun gading in het supply chain management als warehouse teamleader of warehouse supervisor.

 • Een job aangeboden krijgen op je stageplaats gebeurt vaak. 97% van de afgestudeerden vindt een job binnen de twee maanden na afstuderen.

Remote video URL

Cynthia is douanedeclarant bij Expeditors

Remote video URL

Najib is logistics department manager in het logistiek distributiecentrum van Decathlon

Remote video URL

Sebastien is junior terminal manager bij Zuidnatie

  Verder studeren

  • Behaal op KdG een tweede bachelor diploma, bijvoorbeeld een bachelor Marketing of Financiën en Verzekeringen.
  • Bij UCLL kan je terecht voor een bachelor-na-bachelor Advanced Business Management.
  • Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar:
   • Master Maritiem en Logistiek Management (UAntwerpen)
   • Handelswetenschappen (KULeuven)
   • Cultuur­management of Meertalige Professionele Communicatie (UAntwerpen)
  • Er zijn ook verschillende internationale Masterprogramma's die in aanmerking komen (Rotterdam, Edinburgh, Venlo-Plymouth). Voordeel hierbij is dat je geen schakeljaar moet volgen. Je kan bij de meeste internationale masters meteen instromen.

  Diploma via VDAB

  • Werkzoekend en geen diploma hoger onderwijs?
  • Bekijk de voorwaarden om via VDAB een bachelor Supply Chain Management te volgen.
  • Iets voor jou? Mail onze studieloopbaancoördinator jesse.mortelmans@kdg.be

  Microdegrees Supply Chain Management

  Interesse in een aantal vakken? Kies voor een microdegree of mini-cursus. Deze compacte opleiding stoomt je binnen het jaar klaar voor een job waar je zonder bachelordiploma aan de slag kan.

  Omscholingstraject via Randstad Spark

  • Je volgt een microdegree van Supply Chain Management.
  • Tegelijk ga je al aan de slag in die sector, voltijds betaald.
  • Randstad Spark regelt je job, betaalt je opleiding en coacht je door een omscholingstraject van twee jaar.

  Meer weten?

  Kom naar een infodag

  • Krijg een rondleiding op de campus
  • Ontdek de KdG-opleidingen
  • Spreek met studenten en docenten

   

  Download of bestel een brochure

  Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

   

  Chat met een student

  Vraag je het liever aan een medestudent?

  Chat met Quinten of Sam, studenten Supply Chain Management 

   

  Contacteer de opleiding

  Vraag het aan opleidingshoofd Katleen De Naeyer via katleen.denaeyer@kdg.be of +32 3 613 14 15

  Inschrijven

  Wanneer wil je starten?

  Ik start in september 2024

  STAP 1: start je inschrijving

  • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
  • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
  • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

  Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

  STAP 2: rond je inschrijving af

  Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

  • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
  • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

  STAP 3: start met je opleiding

  • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
  • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
  • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

  Meer info

  Ik start zo snel mogelijk

  • De meeste opleidingen starten in september, maar vaak kan je ook later in het academiejaar nog starten.
  • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
  • Na inschrijving krijg je via mail de contactgegevens van een KdG-medewerker om je persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

  Nog inschrijven voor 2023-2024

  Waarom KdG?

  • Coaching
   We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

  • Real life
   We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

  • Stevig diploma
   Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

  • Grensverleggende innovatie en experiment
   We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

  • Open huis
   Iedereen is welkom.

  Meer redenen om voor KdG te kiezen

  Kwaliteitsvol onderwijs

  • KdG streeft topkwaliteit na.
  • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
  • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

  Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
  Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

  Voor bedrijven en organisaties

  Op zoek naar een stagiair?

  In het tweede jaar gaan de studenten gedurende 1 week op observatiestage in één van de volgende sectoren: binnenvaart, spoorvervoer, wegvervoer, luchtvervoer, short sea shipping of supply chain management. In het derde jaar gaan ze 8 weken op werk- of projectstage binnen sectoren als shipping, expeditie, warehousing, chartering, trading ...
  Om de stage te faciliteren, organiseren we in oktober een stage-avond waarop de bedrijven en studenten elkaar ontmoeten.

  Onze studenten en medewerkers zijn experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.
  Een vorming op maat? We horen graag wat je wensen zijn.

  Wil je graag als spreker je kennis met onze studenten delen? Of kan je bedrijfsbezoek aanbieden? Ook dat horen we graag.

  Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar opleidingshoofd katleen.denaeyer@kdg.be.