Vormingsaanbod Bind-Kracht

  • Open aanbod: op deze vormingen kan je persoonlijk intekenen. Ze worden georganiseerd bij vormingsinstellingen zoals KdG (Antwerpen).
  • Vormingen op maat: teams kunnen een vorming op maat in hun eigen organisatie vragen over thema’s uit ons aanbod. Neem contact op via bindkracht@kdg.be.

Meer weten?

Educations

4 opleidingen gevonden
Navormingen en studiedagen
In deze vorming gaan we op zoek naar de kracht die kunst- en cultuurbeleving kan hebben zowel als toeschouwer als als kunstenaar. Wat kan kunst en cultuur betekenen, hoe krachtig kan dat zijn? Welke invloed heeft dit op veerkracht, eigenwaarde en zelfvertrouwen?
account_circle Doelgroep: Hulpverlening
language Onderwijstaal: Nederlands
Navormingen en studiedagen
Hoe kan je het netwerk van kwetsbare mensen helpen versterken? Hoe kan je daarmee je draagkracht versterken? Tijdens deze vorming vertrekken we vanuit knelpunten en dilemma's, concrete uitdagingen en vragen van hulpverleners.

account_circle Doelgroep: Hulpverlening / Sociale sector
language Onderwijstaal: Nederlands
Navormingen en studiedagen
In deze vorming gaan we aan de slag met de machteloosheid en de kracht van de hulpverlener.
account_circle Doelgroep: Hulpverlening / Sociale sector
language Onderwijstaal: Nederlands

Onze manier van werken

Een Bind-Kracht vorming gaat voor:

  • interactief en levendig
  • concreet mét onze theoretische kaders
  • plaats voor praktijkverhalen
  • inzet van ervaringsdeskundigheid van de coaches

Tandem vormen met een coach is ons DNA

De vormingen worden steeds gegeven in samenwerking met de coaches. Zij vormen tandems met de trainers en brengen het perspectief binnen van hulpvragers in armoede. Coaches verwoorden de verwachtingen ten aanzien van hulpverleners en het belang van krachtgericht werken.

De kwetsbaarheid die de coaches toonden door hun verhalen binnen te brengen, zorgde dat ik meer wilde inbrengen. Ze stonden open voor discussie en waren bereid zelf anders te kijken naar hun eigen situatie en naar andere casussen. Hun inbreng doet mij meer stilstaan bij het verhaal en het tempo van de cliënt.
Vormingsaanbod Bind-Kracht aan KdG

Partners in vorming

De armoedekloof overbruggen ... dat moeten we allemaal léren! Zowel mensen uit de middenklasse als mensen in armoede zelf. CEDES ontwikkelt en verspreidt methodes om in groep empowerend te werken: samen thema's aanpakken als gezondheid, werk, kinderen, uitsluiting ... 

CEDES begeleidt zulke thematische processen in groep of geeft vorming aan jou om zelf met de CEDESmethodes te leren werken. CEDES coacht ook organisaties/diensten om hun drempel te verlagen.

Armoede roept heel wat vragen op!  Het Vlaams Netwerk wil samen met de Verenigingen waar armen het woord nemen via vorming een dieper inzicht geven in de verschillende facetten van een leven in armoede.  Zo willen we het ‘wij – zij denken’ doorprikken en tijdens de vorming een plek creëren waar cursisten en mensen in armoede in gesprek gaan.  Niet vanuit het niets. Onze visie, theoretische kaders, de leefwereld van mensen in armoede en het werk van onze verenigingen stellen we centraal.

TAO biedt vorming, coaching en advies rond armoede aan op maat van de organisatie. In TAO werken vormingswerkers samen met opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, waardoor de belevingswereld en het perspectief van armen wordt binnengebracht in elke opdracht. Hierdoor kan een organisatie zich verder ontwikkelen in het bereiken, begrijpen en ondersteunen van mensen uit armoede.

Welzijnszorg begeleidt zowel vormingsactiviteiten van enkele uren als programma’s van meerdere dagen. Welzijnszorg werkt op maat van organisaties. In elke vorming vertrekt Welzijnszorg vanuit de leefwereld van mensen in armoede. Om die leefwereld binnen te brengen in de vorming, wordt de vorming meestal in tandem gegeven. Dit betekent dat een vormingswerker en ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting samen de vorming begeleiden.