Duurzame Chemie

Het expertisecentrum Duurzame Chemie is gespecialiseerd in onderzoek en dienstverlening op vlak van duurzame chemicaliën en productieprocessen. Het richt zich op de valorisatie van bij voorkeur hernieuwbare rest- en nevenstromen en op de ‘vergroening’ van chemische processen.

Wie zijn wij?

Jeroen Geuens
Hoofd expertisecentrum, industrieel ingenieur chemie met doctoraat in de chemie
jeroen.geuens@kdg.be
+32 3 502 22 16
+32 472 23 79 72

Maarten Bartels
Onderzoeker, industrieel ingenieur biochemie
maarten.bartels@kdg.be

Els D’Hondt
Onderzoeksmedewerker, professionele bachelor chemie
els.dhondt@kdg.be

Hannes Sels 
Onderzoeker, industrieel ingenieur milieukunde
hannes.sels@kdg.be

Expertisecentrum 'Duurzame Chemie'

Wat doen wij?

Onderzoeksprojecten

Vertrekkend van vragen uit het werkveld bieden we ondersteuning bij het uitvoeren van projecten op vlak van:

 • synthese van duurzame chemicaliën
 • valorisatie van nevenstromen (afvalstromen een tweede leven geven)
 • optimalisatie en 'vergroenen' van bestaande chemische reacties en processen
 • ontwerpen van nieuwe (groene) analysetechnieken en optimalisatie van bestaande technieken

De focus ligt hierbij steeds op praktijkgericht, toegepast onderzoek.

Dienstverlening op vlak van:

 • karakterisatie van nevenstromen
 • extractie van hoogwaardige componenten uit nevenstromen (bijvoorbeeld via ASE – accelerated solvent extraction)
 • chemische analyse (HPLC, GPC, GC-FID, GC-MS, FTIR, AAS, XRF, NMR).

Onderzoeksidee? Onderzoeksvraag? Contacteer jeroen.geuens@kdg.be!

  Lopende projecten

  • Duurzame solventen: ontwikkeling van een software tool voor het vervangen van klassieke solventen door duurzame alternatieven
  • Alginaten: valorisatie van slib uit de afvalwaterzuivering via extractie van alginaten
  • SUCCeSS: valorisatie van een vetzure nevenstroom
  • Specialty Oils: Extraction, Refinement and Modification (ExtReMo)
  • Growing a green future

  Dienstverlening

  Het expertisecentrum Duurzame Chemie biedt dienstverlening aan op vlak van:

  • karakterisatie van nevenstromen
  • extractie van hoogwaardige componenten uit nevenstromen
  • chemische analyse (HPLC, GPC, GC-FID, GC-MS, FTIR, AAS, XRF, NMR)
  • solventselectie: meer info en artikel

  Vraag met betrekking tot dienstverlening? Contacteer jeroen.geuens@kdg.be!

  Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?

  Wat wij al deden

  Publicaties

  • Low-temperature chemical synthesis of high-purity diacylglycerols (DAG) from monoacylglycerols (MAG), Pazdur Ł.; Geuens J.; Sels H.; Tavernier S.M. F.; Lipids 2015, 50, 219-226
  • Catalyst-free microwave-assisted conversion of free fatty acids in triglyceride feedstocks with high acid content, Geuens J.; Sergeyev S.; Maes B.U.W.; Tavernier S. Renewable Energy 2014, 68, 524-528
  • Influence of the Free Fatty Acids, Water, Temperature, and Reaction Time on the Catalyst-Free Microwave-Assisted Transesterification of Triglycerides with 1-Butanol, Geuens J.; Sergeyev S.; Maes B.U.W.; Tavernier S. Energy & Fuels 2013, 27:5, 2637-2642
  • Snel-klaar-diesel, Geuens J. Mens & Molecule 2008, maart, 5
  • Microwave-assisted catalyst-free transesterification of triglycerides with 1-butanol under supercritical conditions, Geuens J.; Kremsner J.M.; Nebel B.A.; Schober S.; Dommisse R.A.; Mittelbach M.; Tavernier S.; Kappe C.O.; Maes B.U.W. Energy & Fuels 2008, 22:1, 643-645

   Studiedagen / lezingen

   • Mondelinge presentatie en posterpresentatie op ‘2nd Green & Sustainable Chemistry Conference’ (Berlijn, 17/05/17)
   • Studienamiddag CNO 'Groene Chemie' (Hoboken, 10/05/17)
   • Mondelinge presentatie op ‘8th Green Solvents Conference’ (Kiel, 17/10/16)
   • Workshop ‘Optimalisatie van extractie’ voor industrie (Hoboken, 9/09/15)
   • Posterpresentatie ‘RRB-11 – 11th International Conference on Renewable Resources & Biorefineries’ (York, 3-5/06/15)
   • Lanceringsevenement ‘Expertisecentrum Duurzame Chemie’ (Antwerpen, 26/03/15)
   • Mondelinge presentatie op Spectrum lezingenreeks: ‘Technologie en ontwikkelingssamenwerking, een symbiotische relatie?’ (Antwerpen, 26/03/15)
   • Studienamiddag 'Technologie en Ontwikkelingssamenwerking' (Antwerpen, 15/05/13)
   • Workshop ‘Biobrandstof uit palmolie’ (Hoboken, 18/12/12)
   • Mondelinge presentatie op Kekulé jeugdnamiddag “Chemie op de barricaden” (Antwerpen, 08/02/11)
   • Mondelinge presentatie op lezingenreeks “Onderzoekers globetrotters”  (Antwerpen, 21/11/10)
   • Mondelinge presentatie 'VJC 10' (Vlaams Jongerencongres, georganiseerd door Jong-KVCV, Blankenberge, 01/03/10)
   • Mondelinge presentatie '12th international Conference on Microwave and High Frequency Heating - Ampere 2009' (Karlsruhe, 09/09/09)
   • Posterpresentatie '5th International Conference of Renewable Resources and Biorefineries' (Gent, 10-12/06/09)
   • Posterpresentatie 'ChemMystery' forum (Hoboken, 10/02/09)
   • Posterpresentatie onderzoeksdag AUHA ‘Onderzoek & Industrie: Partners met toekomstperspectief’ (Hoboken, 27/02/08)
   • Posterpresentatie conferentie ‘Third International Conference on Renewable Resources and Biorefineries’ (Gent, 4-6/06/07)
   • Studiedag CNO 'Biodiesel' (Hoboken, 14/03/07 en 21/03/07)
   • Posterpresentatie onderzoeksdag AUHA ‘Universiteiten en Hogescholen: Partners in onderzoek’ (Antwerpen, 22/02/06)
   • Posterpresentatie conferentie ‘Biomass for Energy: Challenges for Agriculture’ (Brugge, 25-26/09/06)

    Onderzoeksrapporten

    • Extraction and characterisation of alginate like exopolysacharides (onderzoeksrapport Erasmusstage onder begeleiding van Maarten Bartels, 2016, Juliette Jamet)
    • Extraction of alginate like exopolysaccharides from waste sludges (onderzoeksrapport Erasmusstage onder begeleiding van Maarten Bartels, 2016, Mouhyadine Megague Miad)
    • Extractie van alginaten uit afvalwater (thesis onder begeleiding van Jeroen Geuens, 2015, Midas Van Winckel)
    • Extractie en HPLC-analyse van statines uit rodegist-rijst (thesis onder begeleiding van Maarten Bartels, Jeroen Geuens en Hannes Sels, 2015, Elise Matthysen)
    • Valorisatie van triglyceride- en vrije vetzuur-houdende afvalstromen door middel van microgolf-geassisteerde (trans)esterificatie (thesis, 2014, Jeroen Geuens)
    • Synthesis of Esters with different chain length for use as degreasing or cleaning Agent (onderzoeksrapport Erasmusstage onder leiding van Hannes Sels, 2013, Juha Torvinen)
    • Alkyd resin preparation from monoglycerides and phtalic anhydride (onderzoeksrapport Erasmusstage onder begeleiding van Hannes Sels, 2013, Arttu Harmaala)
    • Synthese van monolaurine en scheiding door middel van enantioselectieve HPLC (thesis onder begeleiding van Hannes Sels, 2012, Bart Vanrenterghem)
    • Microgolf-geassisteerde zuur gekatalyseerde verestering van vrije vetzuren en omestering van triglyceriden (thesis onder begeleiding van Jeroen Geuens, 2012, Joeri Bruggeman)
    • Synthesis, purification and applications of mono- and diglycerides (thesis onder begeleiding van Jeroen Geuens en Hannes Sels, 2012, Lukasz Pazdur)
    • Omzetting van koolzaadolie tot butylesters : het ontwerpen en bestuderen van mengoxide katalysatoren voor de microgolf-geassisteerde transesterificatie van triglyceriden (thesis onder begeleiding van Jeroen Geuens, 2011, Tom Vanhoeylandt)
    • Bereiding van een geschikte katalysator voor microgolf-geassisteerde transesterificatie reacties van triglyceriden: bepaling van de katalytische activiteit en uitloging van de katalysator (thesis onder begeleiding van Jeroen Geuens, 2011, Ben Veulemans)
    • Research on possible use of Jatropha oil for the production of varnish,   (onderzoeksrapport Erasmusstage onder begeleiding van Hannes Sels, 2011, Pau Narganes Chardí and Jose Luis Garcia Olcina)
    • Metaaloxiden als katalysator voor de omzetting van triglyceriden naar butylesters (thesis onder begeleiding van Jeroen Geuens, 2010, Johan Snacken)
    • Microgolf-geassisteerde transesterificatie van triglyceriden: omzetting van koolzaadolie tot alkylesters (thesis onder begeleiding van Jeroen Geuens, 2010, Kristiaan Van Everbroeck)
    • Microgolf-geassisteerde heterogeen gekatalyseerde transesterificatie van triglyceriden & productie van nanometaaloxiden via sproeipyrolyse (thesis onder begeleiding van Jeroen Geuens, 2009, Kristof Donné, Koen Schoutens, Kristiaan Van Everbroeck)
    • Optimalisatie en ingebruikname van een continue reactor bij de transesterificatie (thesis onder begeleiding van Jeroen Geuens, 2008, Koen Janssens)
    • Het biodieselproces van batchreactor tot continue propstroomreactor (thesis onder begeleiding van Jeroen Geuens, 2007, Jonathan Van Der Auwera)
    • Onderzoek naar de invloed van de katalysator in het opwerkingsproces van biodiesel (thesis onder begeleiding van Jeroen Geuens, 2007, Christoph De Keulenaer, Peter De Schepper, Pieter Smet)
    • Improvement of the work-up/washing steps in the biodiesel production process (thesis onder begeleiding van Jeroen Geuens, 2007, Narcis Galceran Planas)

    Afgelopen projecten

    • Rodegist-rijst: fraudedetectie bij cholesterol verlagende rodegist-rijst preparaten
    • Brite-oil - Bouw van installatie voor de raffinage van palmolie in Bwamanda, DR Congo
    • Triple E³ - Optimalisatie van raffinage van palmolie in Bwamanda, DR Congo
    • Jaspérance - Valorisatie van de Jatropha plant in Bwamanda, DR Congo
    • HAGAR - Omzetten van afvaloliën en -vetten tot biobrandstof, biodetergent en biosmeermiddel
    • Pi-Power - Gebruik van pure plantenolie als biobrandstof en hydraulische olie
    • Katalysatorvrije synthese van monopropionin, -butyrin en -laurin als veevoederadditief
    • Valorisatie van triglyceride- en vrije vetzuur-houdende afvalstromen door middel van microgolf-geassisteerde (trans)esterificatie

    Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?