Duurzame Mobiliteit

Het expertisecentrum Duurzame Mobiliteit is gespecialiseerd in onderzoek en dienstverlening rond duurzame brandstoffen voor verbrandingsmotoren, aandrijfsystemen en de daarbij horende regelsystemen.

Onder invloed van de technologische evolutie benaderen we in ons onderzoek het voertuig meer en meer als totaalconcept, waarbij we ook kijken naar de wisselwerking tussen verschillende voertuigsystemen.

Een belangrijk onderdeel daarbij vormt de ‘in-voertuigcommunicatie’ tussen verschillende onderdelen en systemen. Onze actuele onderzoeksprojecten focussen zich daarom op de voertuignetwerken zoals CAN, lin en flexray om praktijkgerichte kennis te verwerven over de werking en toepassingsmogelijkheden van deze netwerken bij verschillende voertuigsystemen en -onderdelen.

Wie zijn wij?

Kris Martens
Onderzoekscoördinator / onderzoeker, docent Bachelor Autotechnologie,
Master in de Industriële Wetenschappen: Elektromechanica
kris.martens@kdg.be
+32 474 91 79 05

Hans Vandenbulcke
Onderzoeker, docent Bachelor Autotechnologie
Bachelor Autotechnologie
hans.vandenbulcke@kdg.be

Kristof Vos Onderzoeker, docent Bachelor Autotechnologie,
Master in de Industriële Wetenschappen: Automotive Engineering
kristof.vos@kdg.be

Kristof Ceustermans
Onderzoeker,  docent Bachelor Autotechnologie,
Master in de Industriële Wetenschappen: Elektromechanica
kristof.ceustermans@kdg.be  

Wat doen wij?

Onderzoeksprojecten

Toegepast onderzoek naar verbrandingsgedrag van alternatieve brandstoffen in verbrandingsmotoren:

 • Duurtesten van brandstoffen, additieven en smeermiddelen
 • Programmering van motormanagementsystemen in functie van gebruikte brandstof
 • Meting van emissies bij verbrandingsmotoren onder belasting.
 • Cilinderdrukmetingen bij motoren onder belasting.

Toegepast onderzoek naar nieuwe energie-recuperatiesystemen in voertuigen en motoren:

 • Bepaling van aanwezige rest-energiestromen in de motor (uitlaatsysteem, koelsysteem, smeersysteem …).
 • Uitlaatgas-warmterecuperatie: wat zijn de mogelijkheden?
 • Bepaling van efficiëntie van  mogelijke energierecuperatie systemen in voertuigen.

Toegepast onderzoek rond Netwerksystemen in voertuigen

 • Analyses op CAN-bussystemen
 • Simulaties van deelsystemen op de CAN-bus
 • Reverse engineering van CAN-bussystemen

Lopende projecten

 • ESR: Exhaust Steam Recuperation. Energierecuperatie aan de hand van een rankine stoomcyclus in de uitlaatlijn.
 • CanSim: Ontwikkeling van een methode om industriële motoren te kunnen testen op een motortestbank in afwezigheid van het complete communicatienetwerk, door simulatie van de noodzakelijke netwerkcommunicatie.
 • RevCan: Ontwikkeling van algoritmes om het reverse engineeren van CAN-bussen te automatiseren.

Dienstverlening

Het expertisecentrum Duurzame Mobiliteit biedt dienstverlening aan op vlak van:

 • Analyses/simulaties op CAN-bussystemen
 • Reverse engineering van CAN-bussystemen
 • Metingen op voertuigen en verbrandingsmotoren onder belasting
 • Bouwen van teststanden voor onderzoekstoepassingen
 • Mobiliteit en alternatieve brandstof-gerelateerde projecten
 • Ontwikkelen van opleidingen en cursussen op maat

Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?

Wat wij al deden

Dienstverlening

 • Ontwikkeling, testen en optimalisatie van een prototype cilinderkop met rotatieve kleppen op basis van patent opdrachtgever
 • Meting van drukverschil over inlaatsystemen
 • Programmatie van een motor-ECU M800 op een Belcar Mazda RX7 met wankelmotor, gebruikmakende van een motortestbank en optimalisatie op een rollenbank
 • Installatie van Dataloggingssystemen
 • Meting van verbruik, uitlaatgassamenstelling en cilinderdrukken van verschillende in verbrandingsmotoren toegepaste brandstoffen van de opdrachtgever
 • Emissiemetingen op PPO bij verschillende temperaturen op een motortestbank
 • Uitlaatgasmetingen en roetmetingen op een breekwerf, verricht onder belasting van wielladers
 • Ontwikkeling van een testbank voor frictiemetingen van de van nokkenassen in een cilinderkop
 • Opmeten van koelingseigenschappen van verschillende metaalschuimtoepassingen geïntegreerd in het inlaattraject van een verbrandingsmotor
 • Analyse van verschillende commerciële brandstoffen op verbruik en emissie
 • Opmeting stromingsgedrag & optimalisatie bij verschillende compressorelementen
 • Emissie- en verbruiksmetingen op een vrachtwagen bij injectie van “on board” geproduceerde waterstof
 • Onderzoek en ontwikkeling van heftruck op waterstofgas
 • Onderzoek en ontwikkeling van ‘powerpack’-Hydrogen Hybride; uitvoeren en wetenschappelijk analyseren van field tests van bestaande heftruck op waterstofgas op de sites van Colruyt
 • Onderzoek naar bedrijfszekerheid van CAN bekabeling met betrekking tot  waterinfiltratie
 • Reverse engineering van CAN data voor bedrijfsvoertuigen

Afgelopen projecten

 • HOBUCAN:  Controller Area Network:  studie rond CAN netwerk, ontwerp van eigen CAN analyser  “CAN EXpert”, decodering van CAN data, Fleetmanagement
 • FlexRay: Studies rond  FlexRay  communicatienetwerk voor X-by wire toepassingen.  Programmatie van een FlexRay netwerk
 • CANOpen:  bouwen van een meetopstelling voor training
 • ESR : voorbereidende studie rond uitlaatgaswarmte recuperatie
 • ECU-design: Ontwikkelen van een motorsturing voor benzinemotoren met LABView en COMPACTRIO
 • Interreg Waterstofregio: Ontwikkeling van een Tri Fuel Volkswagen Caddy (benzine, aardgas en waterstof) 
 • Hydrabus: Opbouw van lijnbus die als brandstof een combinatie van aardgas en waterstof gebruikt
 • Reduction: Opbouw van een ultra low emission methanol motor op basis van een Volkswagen dieselmotor

Publicaties

 • Institution of mechanical engineers  2012-11"Evolutionary decarbonisation of transport: A contiguous roadmap to affordable mobility using sustainable organic fuels for transport" J W G Turner, R J Pearson, Lotus Engineering, UK; P Harrison, A Marmont, R Jennings, Air Fuel Synthesis Limited, UK; S Verhelst, J Vancoilli, L Sileghem, Ghent University, Belgium; M Pecqueur, K Martens, Karel de Grote University College, Belgium; P P Edwards, University of Oxford, UK
 • SAE 2012-01-0885 "Controlling Particulate Matter Emissions in Vehicles Using Different Strategies under the Heavy-Duty Test Cycle," Oliveira, L., Savvidis, D., and Pecqueur Sr, M.
 • SAE 2011-01-9166 The technical implementation of a retrofit hydrogen PFI system on a passenger car. P. Huyskens, S. Van Oost, P.J. Goemaere, K. Bertels, M. Pecqueur
 • SAE ; 2008-01-2611An old Ford Escort 1.6 was tested on a chassis dynamometer and compared with a new Volvo V70 2.5 using the same blends of cottonseed biodiesel and neat diesel / Savvidis, Dimitrios; Triandafyllis, John; Grammatikis, Vassilios; Pecqueur, Mark. - S.l. : SAE, 2008. - Reeks: SAE technical papers
 • SAE 2008-08CV-0023 Emissions generated from a Suzuki Liane running on unleaded gasoline and LPG under the same load conditions; M. Pecqueur, K. Ceustermans, P. Huyskens, D. Savvidis
 • SAE 2008-08SFL-0045 A new Volvo V70 2.5 and an old Ford Escort 1.6 were tested and compared on a chassis dynamometer, using the same blends of frying biodiesel and neat diesel; D. Savvidis, V. Grammatikis, J. Triandafyllis, Georgios Gkatzianis, M. Pecqueur
 • SAE 2007-01-2022 measuring the performance and the enviromental effects of four-stroke diesel engines operated on the same plant oil methylester mixtures in two laboratories; D. Savvidis, V. Grammatikis, J. Triandafyllis, M. Pecqueur, F. Vosniakos
 • Fresenius environmental bulletin volume 15 No 8b 2006 Four-stroke diesel engines operated on plant oil methylester mixtures- performance and environmental effects; D. Savvidis, V. Grammatikis, J. Triandafyllis, M. Pecqueur, F. Vosniakos, A. Kelesis

Studiedagen / lezingen

 • Studiedagen Bekaert: Uitlaatgasnabehandelingssytemen februari 2014
 • SAE World new fuel & lubrificant congres Kyoto (Japan)  september 2011
 • ATC  mei 2011
 • Clean week Zolder mei 2011
 • Cammaert December 2010
 • SAE World new fuel & lubrificant congres Chicago (USA)  oktober 2008
 • KGSO September 2008

Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?