Duurzame Mobiliteit

Expertisecentrum

 • Wij helpen je met je onderzoeksvraag rond duurzame brandstoffen voor verbrandingsmotoren, aandrijfsystemen en de daarbij horende regelsystemen.
 • We benaderen het voertuig als totaalconcept, waarbij we kijken naar de wisselwerking tussen verschillende voertuigsystemen.
 • We werken o.a. rond deze vragen:
  • Hoe verklein je de ecologische impact van je organisatie door het implementeren van alternatieve brandstoffen of aandrijvingen?
  • Hoe laat je je voertuig aangeven wanneer er onderdelen aan vervanging toe zijn?
  • Hoe kan een digitale rijassistent je medewerkers helpen om zuiniger te rijden?

Het expertisecentrum Duurzame Mobiliteit is gespecialiseerd in onderzoek en dienstverlening rond duurzame brandstoffen voor verbrandingsmotoren, aandrijfsystemen en de daarbij horende regelsystemen.

Onder invloed van de technologische evolutie benaderen we in ons onderzoek het voertuig meer en meer als totaalconcept, waarbij we ook kijken naar de wisselwerking tussen verschillende voertuigsystemen.

Een belangrijk onderdeel daarbij vormt de ‘in-voertuigcommunicatie’ tussen verschillende onderdelen en systemen. Onze actuele onderzoeksprojecten focussen zich daarom op de voertuignetwerken zoals CAN, lin en flexray om praktijkgerichte kennis te verwerven over de werking en toepassingsmogelijkheden van deze netwerken bij verschillende voertuigsystemen en -onderdelen.

Onderzoeksprojecten

Toegepast onderzoek naar verbrandingsgedrag van alternatieve brandstoffen in verbrandingsmotoren:

 • Duurtesten van brandstoffen, additieven en smeermiddelen.
 • Programmering van motormanagementsystemen in functie van gebruikte brandstof.
 • Meting van emissies bij verbrandingsmotoren onder belasting.
 • Cilinderdrukmetingen bij motoren onder belasting.

Toegepast onderzoek naar nieuwe energie-recuperatiesystemen in voertuigen en motoren:

 • Bepaling van aanwezige rest-energiestromen in de motor (uitlaatsysteem, koelsysteem, smeersysteem …).
 • Uitlaatgas-warmterecuperatie: wat zijn de mogelijkheden?
 • Bepaling van efficiëntie van  mogelijke energierecuperatie systemen in voertuigen.

Toegepast onderzoek rond Netwerksystemen in voertuigen:

 • Analyses op CAN-bussystemen.
 • Simulaties van deelsystemen op de CAN-bus.
 • Reverse engineering van CAN-bussystemen.

Lopende projecten

 • ESR: Exhaust Steam Recuperation. Energierecuperatie aan de hand van een rankine stoomcyclus in de uitlaatlijn.
 • CanSim: Ontwikkeling van een methode om industriële motoren te kunnen testen op een motortestbank in afwezigheid van het complete communicatienetwerk, door simulatie van de noodzakelijke netwerkcommunicatie.
 • RevCan: Ontwikkeling van algoritmes om het reverse engineeren van CAN-bussen te automatiseren.

Afgeronde projecten

Dienstverlening

Het expertisecentrum Duurzame Mobiliteit biedt dienstverlening aan op vlak van:

 • Analyses/simulaties op CAN-bussystemen.
 • Reverse engineering van CAN-bussystemen.
 • Metingen op voertuigen en verbrandingsmotoren onder belasting.
 • Bouwen van teststanden voor onderzoekstoepassingen.
 • Mobiliteit en alternatieve brandstof-gerelateerde projecten.
 • Ontwikkelen van opleidingen en cursussen op maat.

Vraag met betrekking tot dienstverlening of onderzoek? Mail naar kris.martens@kdg.be.

Kris Martens
Onderzoekscoördinator, onderzoeker, docent Bachelor Autotechnologie,
Master in de Industriële Wetenschappen: Elektromechanica
kris.martens@kdg.be
+32 474 91 79 05

Hans Vandenbulcke
Onderzoeker, docent Bachelor Autotechnologie
Bachelor Autotechnologie
hans.vandenbulcke@kdg.be

Kristof Vos
Onderzoeker, docent Bachelor Autotechnologie,
Master in de Industriële Wetenschappen: Automotive Engineering
kristof.vos@kdg.be

Kristof Ceustermans
Onderzoeker, docent Bachelor Autotechnologie,
Master in de Industriële Wetenschappen: Elektromechanica
kristof.ceustermans@kdg.be  

 • Institution of mechanical engineers  2012-11 "Evolutionary decarbonisation of transport: A contiguous roadmap to affordable mobility using sustainable organic fuels for transport" J W G Turner, R J Pearson, Lotus Engineering, UK; P Harrison, A Marmont, R Jennings, Air Fuel Synthesis Limited, UK; S Verhelst, J Vancoilli, L Sileghem, Ghent University, Belgium; M Pecqueur, K Martens, Karel de Grote University College, Belgium; P P Edwards, University of Oxford, UK
 • SAE 2012-01-0885 "Controlling Particulate Matter Emissions in Vehicles Using Different Strategies under the Heavy-Duty Test Cycle," Oliveira, L., Savvidis, D., and Pecqueur Sr, M.
 • SAE 2011-01-9166 The technical implementation of a retrofit hydrogen PFI system on a passenger car. P. Huyskens, S. Van Oost, P.J. Goemaere, K. Bertels, M. Pecqueur
 • SAE ; 2008-01-2611An old Ford Escort 1.6 was tested on a chassis dynamometer and compared with a new Volvo V70 2.5 using the same blends of cottonseed biodiesel and neat diesel / Savvidis, Dimitrios; Triandafyllis, John; Grammatikis, Vassilios; Pecqueur, Mark. - S.l. : SAE, 2008. - Reeks: SAE technical papers
 • SAE 2008-08CV-0023 Emissions generated from a Suzuki Liane running on unleaded gasoline and LPG under the same load conditions; M. Pecqueur, K. Ceustermans, P. Huyskens, D. Savvidis
 • SAE 2008-08SFL-0045 A new Volvo V70 2.5 and an old Ford Escort 1.6 were tested and compared on a chassis dynamometer, using the same blends of frying biodiesel and neat diesel; D. Savvidis, V. Grammatikis, J. Triandafyllis, Georgios Gkatzianis, M. Pecqueur
 • SAE 2007-01-2022 measuring the performance and the enviromental effects of four-stroke diesel engines operated on the same plant oil methylester mixtures in two laboratories; D. Savvidis, V. Grammatikis, J. Triandafyllis, M. Pecqueur, F. Vosniakos
 • Fresenius environmental bulletin volume 15 No 8b 2006 Four-stroke diesel engines operated on plant oil methylester mixtures- performance and environmental effects; D. Savvidis, V. Grammatikis, J. Triandafyllis, M. Pecqueur, F. Vosniakos, A. Kelesis

Vorming op maat van jouw bedrijf of organisatie?

Wij delen de kennis die we in ons onderzoek opdoen graag met jouw bedrijf of organisatie.

Zit je met een bepaald probleem in je bedrijf of wil je je medewerkers opleiden? Wij werken een vorming op maat uit.
 

Ja, ik wil een vorming op maat

Expertisecentrum Duurzame Mobiliteit - KdG Hogeschool Antwerpen

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons expertisecentrum Duurzame Mobiliteit bijvoorbeeld terecht voor:

 • Onderzoeksvragen rond duurzame brandstoffen voor verbrandingsmotoren en aandrijfsystemen
 • Analyses, simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen

 • Duurtesten van brandstoffen, additieven en smeermiddelen

Contacteer ons vrijblijvend