Applicatieontwikkeling

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Toegepaste Informatica

 • Je leert uitgebreid coderen en ontwikkelen in programmeertalen zoals Java, C#, Javascript, Python …
 • Frameworks (Spring, MVC.NET, React …) en methodes (test driven development, continuous delivery …) hebben straks geen geheimen meer.
 • Natuurlijk staat ook mobile development (Android …) met stip op het programma.
 • In The Lab experimenteer je met de nieuwste technologie: virtual reality, internet of things, robotics, big data …
 • In het derde jaar kies je het traject dat bij je past: word een allround softwareontwikkelaar (full stack) of een krak in toegepaste artificiële intelligentie.
 • Je docenten zijn experts met een internationaal netwerk. Dat opent een wereld van gastsprekers, stages en vakken die inspelen op de actualiteit.
 • Het bedrijfsleven is nooit veraf: je zet je tanden in real life projecten.
 • IT-knowhow én management, je leert het hier allebei.
 • Oplossingsgericht denken én samenwerken zijn jouw sleutels tot succes.
 • Werkzekerheid troef, wie weet in het bedrijf waar je stage liep.
 • Je studie combineren met job of gezin? Check ons flextraject Toegepaste Informatica via Blended Learning.
 • Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt door deze opleiding te volgen in het Engels: Applied Computer Science.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Applicatieontwikkeling is een van de drie afstudeerrichtingen van de professionele bachelor Toegepaste Informatica. Je hoeft niet meteen te beslissen: je kiest pas in je tweede jaar.

Eerste jaar

 • Gemeenschappelijk voor de drie afstudeerrichtingen: Applicatieontwikkeling, Softwaremanagement en Systeem- en Netwerkbeheer.
 • Je krijgt een stevige basis theorie én praktijk: programmeren en scripten, management en communicatie, netwerken en operating systems ...
 • Je zet je eerste stappen in het bedrijfsleven door er interviews af te nemen van junior IT'ers.

Tweede jaar 

 • Applicatieontwikkeling blijft gelijklopen met Softwaremanagement, maar tijdens het projectwerk neem je al snel de rol van developer op.
 • Onder begeleiding van je docenten voer je een reële opdracht uit, fulltime, zes weken lang.
 • Je werkt aan je technische vaardigheden, je managementkwaliteiten en persoonlijke groei.

Derde jaar 

 • Alles staat in het teken van applicatieontwikkeling en persoonlijke profilering. Jij kiest het traject dat bij je past.
 • Full stack Developer? Word een allround softwareontwikkelaar, back end en front end.
 • Toegepaste Artificiële Intelligentie? Pas AI-technieken toe op concrete problemen. Focus op data, algoritmen en slimme software.
 • Los van je afstudeerkeuze experimenteer je in The Lab met de nieuwste trends: virtual reality, internet of things, robotics, big data …
 • Je werkt zelfstandig en in groep aan grote real life toepassingen.
 • Je loopt stage bij een bedrijf.

 

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Systeem- en netwerkbeheer
11 studiepunten
Computersystemen 1
(
6 studiepunten
)

Je leert hoe een computer werkt: van binaire talstelsels en logische schakelingen tot een volledig werkende microprocessor en hoe die samenwerkt met alle onderdelen in een computer. Daarnaast werk je met Linux: een baanbrekend en zeer stabiel besturingssysteem dat nog steeds aan populariteit wint.

Netwerken 1
(
5 studiepunten
)

Om netwerken te kunnen begrijpen, ga je abstract denken. Je krijgt inzicht in het OSI-model voor netwerkcommunicatie en leert hoe lagen en protocollen samenwerken om communicatie tot stand te brengen. Zo kom je bijvoorbeeld te weten hoe een geëncrypteerde webpagina van Google via lichtpulsen in een fibernetwerk en wifigolven uiteindelijk tevoorschijn komt in jouw browser. Je gaat zelf met dataprotocollen aan de slag, configureert netwerkapparatuur, routers, switches en end devices. Je deelt netwerken op in subnetten, gebruikt een network sniffer om te kijken wat er precies door de netwerkkabels gaat. Je leert systematisch troubleshooten.

Applicatieontwikkeling
32 studiepunten
Programmeren 1 - Java
(
11 studiepunten
)

Programmeren betekent: het vertalen van een probleem naar een oplossing die bestaat uit allemaal kleine, logische stappen. In het eerste jaar gebruiken we als programmeertaal vooral Java. Je maakt kennis met de wondere wereld van klassen, objecten, attributen en methoden. Gaandeweg evolueren je skills en op het einde van de rit ben je in staat om een complexe game te ontwikkelen die er nog catchy uitziet ook!

Programmeren 1 Embedded
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe je een embedded systeem (Arduino) kan programmeren om er allerlei IoT sensoren mee aan te sturen. We doen dit aan de hand van de taal C, zodat je meteen een goed inzicht krijgt in de basisstructuren (geheugen, adressering …) van softwaresystemen.

User interfaces 1
(
4 studiepunten
)

Een goede user interface maakt een website aantrekkelijk voor de gebruikers. Je ziet de opbouw van een website vanuit de kant van de browser. In het eerste jaar maak je nog geen gebruik van speciale tools of libraries, je moet eerst de basis van het drielagenmodel (HTML, CSS en JavaScript) kunnen toepassen. In deze snel evoluerende wereld moet een website zich via "responsive design" automatisch aan alle mogelijke apparatuur kunnen aanpassen.

Databanken 1
(
7 studiepunten
)

In een inleidend hoofdstuk maak je kennis met de begrippen databank en database management system. Vervolgens focus je op relationele databanken en bekijk je de eigenschappen van dit type databank. Met het CREATE, ALTER en DROP statement leer je tabellen aanmaken, structureel wijzigen en verwijderen. Het UPDATE, DELETE en INSERT statement maken het je mogelijk om de databank inhoudelijk te wijzigen. Ook transaction management komt hier aan bod. Je leert hoe je gebruikers aanmaakt en privileges/roles toekent en ontneemt. Met het SELECT statement leer je om op een performante manier informatie uit je databank te halen. Views maken een kijk op de inhoud van een relationele tabel mogelijk.

Software engineering 1
(
6 studiepunten
)

Je doorloopt alle stappen in de analyse van een softwaresysteem, vanaf de informatieanalyse tot de data- en procesmodellering. In een eerste fase maak je kennis met het ERD en de daaruit voortvloeiende functionaliteiten van het systeem. Daarna leer je werken met UML en de UML-diagrammen en leer je de basisprincipes van objectoriëntatie. Je gebruikt al je theoretische kennis om concrete vraagstukken op te lossen aan de hand van simulaties en praktijkcases.

Management
17 studiepunten
Management 1
(
7 studiepunten
)
 • Boekhoudkundig inzicht voor IT (3 studiepunten)
  Je krijgt inzicht in de financiële drijfveren van een onderneming om op zakelijk niveau te kunnen meepraten met je business collega’s. Je stelt balansen en resultatenrekeningen op. Je leert het onderscheid tussen investeringen, afschrijvingen, omzet en winst.
 • Management accounting voor IT (4 studiepunten)
  Je maakt eerst kennis met cost accounting methoden en evaluatietechnieken om uiteindelijk zelf investeringsanalyses te maken voor je IT-projecten. Je leert zo een belangrijke inbreng te hebben bij strategische- en IT-projecten. Je leert ook een ondernemingsplan op te stellen.
Data science 1
(
3 studiepunten
)

Je leert data analyseren en begrijpen met verschillende technieken. Daarmee kan je data-analisten en managers bijstaan bij het maken van strategische beslissingen.

Communicatie 1
(
7 studiepunten
)
 • Overleggen, informeren, rapporteren, presenteren … kortom: communiceren. In het deel professionele communicatie leer je dat correct en efficiënt te doen. Als IT'er werk je immers niet op een eiland. Je overlegt en stemt af met collega's, de business, met gebruikers, klanten en opdrachtgevers. 
 • Ook in het Frans val je op je spreekwoordelijke pootjes. Je kan je uitdrukken in dagdagelijkse situaties op het werk, of dat nu face-to-face, telefonisch of tijdens vergaderingen of presentaties is. Je oefent je begripsvermogen en leert te interageren in zakelijke gesprekscontexten.
 • In het opleidingsonderdeel Engelse Communicatie spijker je jouw lees-, schrijf- en spreekvaardigheden bij door je actieve woordenschat uit te breiden in een online oefenomgeving, je kennis van de Engelse grammatica op te frissen en individueel presentaties te geven over teksten die je zelf gevonden en gelezen hebt.

Tweede jaar

Systeem- en netwerkbeheer
8 studiepunten
Computersystemen 2
(
5 studiepunten
)

Je kijkt naar de innerlijke werking van een operating systeem, vraagt je af hoe een systeem boot, hoe bestanden benaderd worden op schijf, hoe verschillende programma's tegelijk kunnen lopen en hoe een computer omspringt met het interne geheugen.

Je leert omgaan met cloudtechnologie zoals containers.

Netwerken 2
(
3 studiepunten
)

In Netwerken 1 leerde je eenvoudige netwerken maken. Daar bouw je in Netwerken 2 op verder: je gaat netwerken aanpassen voor grotere bedrijfstoepassingen met VLANs en complexere routering.

Applicatieontwikkeling
25 studiepunten
Programmeren 2 - .NET
(
8 studiepunten
)

Na Programmeren 1 met Java werp je nu een blik op het .NET Framework van Microsoft. Hierbij maak je gebruik van de programmeertaal C#. Je bestudeert verschillende technologieën zoals WinForms, ADO.NET, Entity Framework, ASP.NET MVC ... en dit in een n-tier structuur.

Programmeren 2 - Java
(
4 studiepunten
)

Wie Java goed in zijn vingers heeft, kan wonderen doen met een toetsenbord. Daarom verdiep je de Java-kennis met unit-testing, annotations, lambda's en streams, threads en concurrency. Je bespreekt de belangrijkste design patterns en leert hoe je omgaat met JSON en XML.

User interfaces 2
(
3 studiepunten
)

De eerste kaart die in dit vak wordt getrokken is die van Android. Je krijgt een grondige basis mee die je in staat moet stellen om uit te groeien tot een Android developer. Ook je web development skills worden verder uitgediept aan de hand van allerlei libraries,  frameworks en API's. Onder meer responsive design, hybrid development en data binding komen hierbij aan bod.

Databanken 2
(
5 studiepunten
)

Je bouwt verder op je kennis van Databanken 1 en leert technieken om zelf databasemodellen te maken. Je krijgt inzicht in transacties, performantie en de beveiliging van databanken. Je ontdekt PL/SQL in stored procedures en triggers.

Software engineering 2
(
5 studiepunten
)

In het tweede jaar krijg je vat op het volledige proces van de ontwikkeling van een softwareprogramma. Je leert een objectgeoriënteerde analyse te koppelen aan een complex ontwerp waarbij je anticipeert op veranderingen.

Management
17 studiepunten
Management 2
(
9 studiepunten
)
 • Business processes
  Geen transactioneel proces laat je ongemoeid: aankoop, verkoop, HR, productie, logistiek ... Maar ook belangrijke performance management processen passeren je studerende ogen: balanced scorecards, business intelligence, activity based costing ...
 • Project en performance management
  De IT-sector werkt volledig ‘project based’. In dit vak leer je omgaan met (agile) project management: planning, opvolging en rapportering. Je wordt vertrouwd met performance management en bekijkt hoe je trends in de IT-sector kan opvolgen.
 • Bedrijfsethiek
  Het klassieke economische model, waaraan wij in het westen onze welvaart danken, sputtert. Hieruit groeien nieuwe bedrijfsmodellen die menselijke waarden terug naar voor brengen in het economische discours. Vanuit dit maatschappelijke onderzoek keren we terug naar onze ICT-wereld. Hier ga je dan zelf op zoek naar de rol die ICT, en jijzelf, kan spelen bij het creëren van een duurzame, waardevolle toekomst.
Communicatie 2
(
5 studiepunten
)
 • Je spreekt en schrijft in het tweede jaar over economische en professionele thema's in het Frans. Via een reeks voorbeelden leer je de vaakst voorkomende fouten van Nederlandstaligen tegen het Frans te vermijden.
 • Aan de hand van een rollenspel in groep oefen je praktische vaardigheden die nuttig zijn om te vergaderen, te presenteren en te telefoneren in het Engels. Met het oog op projectwerk start je met het opstellen van een gebruikershandleiding.
Data science 2
(
3 studiepunten
)

Je bekijkt een aantal statistische technieken zoals kansen en betrouwbaarheidsintervallen. Ook machine learning technieken voor toepassing in artificiële intelligentie komen aan bod.

Integratieproject 1
10 studiepunten
Integratieproject 1
(
10 studiepunten
)

Je bouwt in teamverband een volledig project van begin tot einde. Voor het eerst komt alles samen: communicatie, planning, analyse, ontwerp, implementatie (.NET en Android) en oplevering. Je werkt met projecten die maatschappelijk relevant zijn en je komt in contact met de opdrachtgever. Studenten systeem –en netwerkbeheer verzorgen de infrastructuur en het hele team levert een eindproduct af dat mensen echt vooruit helpt. Ook projectmanagement is belangrijk voor de informaticus.

Derde jaar

Stage
15 studiepunten
Stage
(
15 studiepunten
)

Tijdens je stage doe je een werkelijk project in een bedrijf, samen met een teamgenoot. Je toont hiermee aan dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt.
Je stage kan natuurlijk ook in het buitenland: niet enkel Nederland en Duitsland, maar ook Congo, China, Brazilië, de Verenigde Staten van Amerika…

Algemeen
11 studiepunten
Databanken 3
(
4 studiepunten
)

Na lesmodule 1 en 2 heb je relationele databanken onder de knie. Maar er is meer dan SQL alleen. Tijd dus om in te zoomen op No-SQL databases, data warehousing, XML/JSON …

Software architectuur
(
7 studiepunten
)

Je bouwt een softwaresysteem dat georganiseerd is aan de hand van microservices. Je leert hoe je deze services onderling kan laten communiceren via synchrone en asynchrone API’s. Je focus ligt hierbij op code quality en patterns.

Traject Full Stack Developer
13 studiepunten
Programmeren 3
(
3 studiepunten
)

Je bouwt zelf dynamische webapplicaties in Java op een applicatieserver met behulp van MVC frameworks. Je bekijkt hoe je omgaat met het gebruik van je applicatie door meerdere gebruikers tegelijkertijd. Om dit te realiseren, leer je de nodige concepten en technieken toe te passen om veilige en goed functionerende webapplicaties te maken.

User interfaces 3
(
3 studiepunten
)

Dit vak is in essentie een cursus in het bouwen van moderne web gebaseerde desktop en mobile user interfaces met behulp van een Javascript MV* framework zoals Angular of React.  Voorafgaand aan de toepassing van het framework wordt een update gegeven van belangrijke nieuwe concepten en technieken in HTML/CSS en het Javascript ecosysteem. Het geheel wordt omkaderd met principes rond de architectuur, beveiliging, testbaarheid en bruikbaarheid van front-ends.

Integratieproject Full stack
(
7 studiepunten
)

Voor je op stage vertrekt, haal je nog een laatste keer alles uit de kast in een groot project waarin alle competenties samenkomen. We zorgen voor een mix van skills in elk team (software management, applicatieontwikkeling fullstack en artificiële intelligentie) en leggen de lat nog een stuk hoger dan voorheen: scrum, test-driven, continiuous integration, REST en multiple-clients zijn sleutelwoorden.

Jij focust in dit project op full stack development.

Traject Toegepaste Artificiële Intelligentie
13 studiepunten
Artificiële Intelligentie
(
3 studiepunten
)

Je krijgt de belangrijkste AI-algoritmen onder de knie en je leert hoe je ze moet toepassen in projecten: welke machine learning-technieken zijn het meest geschikt voor welk probleem en hoe weet je dat je modellen valide zijn? Je werkt ook aan vrij te kiezen AI-topics waarvoor je een toepassing schrijft.

Data science 3
(
3 studiepunten
)

In dit vak ligt de focus op rapportering en data visualisatie. Hierbij komen onder meer zaken zoals analytics, data mining en dashboards aan bod.

Integratieproject AI
(
7 studiepunten
)

Voor je op stage vertrekt, haal je nog een laatste keer alles uit de kast in een groot project waarin alle competenties samenkomen. We zorgen voor een mix van skills in elk team (software management, applicatieontwikkeling fullstack en artificiële intelligentie) en leggen de lat nog een stuk hoger dan voorheen: scrum, test-driven, continiuous integration, REST en multiple-clients zijn sleutelwoorden.

Jij focust in dit project op AI-aspecten.

The Lab
9 studiepunten
The Lab: aan de slag met de nieuwste trends
(
9 studiepunten
)

Los van je afstudeerkeuze experimenteer je in The Lab met de nieuwste technologieën: virtual reality, internet of things, robotics, big data …

Je start met de TI conference days waar specialisten uit het bedrijfsleven inspiratie brengen.

Daarna ga je zelf aan de slag in een project waarvan je het resultaat presenteert op je eigen student conference days.

Management
12 studiepunten
Management 3
(
6 studiepunten
)
 • Management topics (3 studiepunten)
  Je verwerft inzicht in managementtaken en (de rol van de manager) in het bedrijfsleven.
  Je krijgt inzicht in strategie, cultuur, structuur en het functioneren van teams. Je beseft het belang van CSR en ethisch handelen.
  Ook het menselijk aspect van zakendoen en management komt aan bod.
 • Technologie en multiculturele samenleving (3 studiepunten)
  Je vertrekt vanuit een probleem, vanuit een gemeenschappelijke uitdaging waar we als samenleving samen voor staan (klimaatverandering, gezondheid, veiligheid …). Je bedenkt toekomstscenario’s en geeft vanuit een gekozen thematiek vorm aan een gewenst toekomstbeeld. Vervolgens gaat je aandacht naar hoe je nu al anno 2020 eerste stappen kan zetten om de toekomst vorm te geven.
Communicatie 3
(
6 studiepunten
)
 • Je mondelinge en schriftelijke communicatie in het Frans wordt steeds professioneler in het derde jaar. Ook je grammatica en woordenschat verbeteren omdat je voortdurend oefeningen maakt.
 • Tijdens het derde jaar werk je aan concrete, praktische professionele vaardigheden in het Engels zoals het opstellen van een sollicitatiebrief, het schrijven van een formele brief of e-mail en het presenteren in groep.
Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Je start in september, bij aanvang van het academiejaar. Later inspringen kan, en wel tot februari.
 • Per week volg je gemiddeld 22 uur les.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.
Bekijk de jaarindeling.

Applicatieontwikkeling op hoog niveau

Onze opleiding Applicatieontwikkeling streeft naar de perfecte balans tussen een brede algemene basis en doorgedreven specialisatie.

Je stapt hier dan ook buiten als een volleerd informaticus, klaar voor de toekomst. Flexibel, kritisch en blijvend nieuwsgierig. Maar vooral ook technisch competent én getraind in managementfacetten in functie van de job.

Als je slim bent, kan je na afloop van je studie uitpakken met een buitenlandse stage-ervaring en een aantal extra certificaten. Wees maar zeker, dat zijn troeven die de sector op prijs stelt.

Keuzetrajecten Full Stack Developer en Toegepaste Artificiële Intelligentie

Gaandeweg kom je te weten welke informaticus jij wil worden. In je derde jaar maak je dat concreet via je keuzetraject.

 • Full Stack Developer: leer hoe een app als Instagram in elkaar zit, van de user interface tot aan het opslaan van gegevens in de cloud. Je bent een allround softwareontwikkelaar. Front end & back end.
 • Toegepaste Artificiële Intelligentie: leer waarom Netflix weet wat jij wil zien nog voor jij het weet. Je bent een problem solver die gestructureerd naar oplossingen zoekt. Je past AI-technieken toe op concrete problemen. Data, algoritmen en slimme software zijn dagelijkse kost.

Extra veel praktijk

Geen theorie zonder een massa praktijk. Achter je computerscherm, als je zelf codeert en ontwikkelt, groeien je vaardigheden met de dag.

 • In het eerste jaar werk je aan kleinere projecten. Functioneert je eerste zelfgeschreven programma of script zoals het hoort? High five!
 • In het tweede jaar krijg je een reële opdracht met reële problemen voor een echte opdrachtgever voorgeschoteld. Daar werk je zes weken lang in groep aan, onder begeleiding van je lesgevers.
 • In het derde jaar bouw je zelfstandig en in teamverband grotere reële toepassingen. Je werkt samen met studenten uit andere opleidingen en mensen uit het bedrijfsleven. We laten ook externe experts aan het woord over de nieuwste technologieën.

Daarna ben je klaar voor the real thing: een stage waarbij je eindverantwoordelijke bent van een bestaand bedrijfsproject. Als extraatje boks je, samen met je medestudenten, een multi-player game in elkaar.

Je bent goed omringd

Je docenten weten waarover ze praten. Ze hebben immers de nodige bedrijfservaring. Plus: je kan een beroep doen op ons wijdvertakt netwerk aan bedrijfscontacten, in België en daarbuiten. En onze school heeft inspraak en vertegenwoordiging in toonaangevende vakverenigingen.

Het kader waarbinnen je studeert is dus meer dan oké. Daardoor heb je al tijdens je opleiding een streepje voor. En ook achteraf natuurlijk: voor jou zwaaien die bedrijfsdeuren net iets makkelijker open.

Remote video URL

Bekijk onze jubileumvideo!

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat coaching.

Go international!

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger en vooral … beleef de tijd van je leven.

Populaire bestemmingen? Duitsland, Spanje, UK, Frankrijk, VS, China en India.

Internationale ervaring opdoen aan KdG? Je kan de bachelor Toegepaste Informatica ook in het Engels volgen. Het accent ligt vanaf het eerste jaar op toegepaste artificiële intelligentie. Taaltraining krijg je er gratis bij! Join our international classroom: Applied Computer Science

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Programmeren: oefening Chatbot
  Voor deze oefening implementeer je een sympathieke automatische chatbot voor de first-line support van allerlei ICT-problemen.
 • Programmeren: Project Nonogram
  Tijdens dit project leer je een spel programmeren waarbij de gebruiker nonogrammen moet oplossen in oplopende graad van moeilijkheid.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

User Interfaces: html koppelingen

Remote video URL

Netwerken: demo oplossing van een oefening

Remote video URL

Programmeren: overerven

Remote video URL

Computersystemen: uitleg vakinhoud

Studentenprojecten (uit het laatste jaar)

Remote video URL

Integratieproject Artificiele intelligentie: Grashopper

Remote video URL

Integratieproject Systeem -en netwerkbeheer: Cloud ansible

Remote video URL

Integratieproject Systeem -en netwerkbeheer: Honeypot

Remote video URL

Integratieproject Applicatieontwikkeling: Risk

Remote video URL

Integratieproject Applicatieontwikkeling: PokéStone

Remote video URL

Integratieproject Systeem -en netwerkbeheer: Smart trashcans

Remote video URL

Robotics Drone tracking

Remote video URL

Cyber security: Grimm

Wat heb je nodig?

Een laptop, of wat dacht je! Om zelf te coderen en te ontwikkelen uiteraard. Maar ook om te noteren, projecten uit te werken, gegevens uit te wisselen, te communiceren ...

Specificaties:

 • Schermdiagonaal: geen voorkeur
 • Processor: minimum Intel Core i5, liefst i7
 • Intern RAM-geheugen: minimum 16GB
 • Opslagcapaciteit harde schijf: minimum 512 GB
 • Grafische kaart: geen specificaties
 • VGA-poort: wenselijk maar niet strikt noodzakelijk
 • Operating system: vrij (Windows, Linux of Mac), maar bepaalde programma's zijn enkel voor Windows beschikbaar
 • Mogelijkheid tot opstarten ('booten') van cd of USB-stick; Linux moet native kunnen worden geïnstalleerd (UEFI moet 'Secure boot' kunnen afzetten)
 • Wifi-specificaties: je kiest best een toestel waarbij een 'A' vermeld wordt (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC): deze netwerkkaarten kunnen zowel 2.4 als 5Ghz aan.

Voor wie?

Je profiel

 • Bits, bytes en de nieuwste apps doen je hart sneller slaan.
 • Nieuwe technologieën, laat maar komen. Op het gebied van innovatie, programmeren en software ben je een early adopter, very early zelfs.
 • Als jij een gebruiksvoorwerp was, dan vast een hoogst efficiënte microprocessor.
 • Je hebt een flink stel hersenen en je weet van aanpakken.
 • Je werkt graag zelfstandig én in team.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL
Infomoment op campus Groenplaats
Aula Campus Groenplaats - Karel de Grote Hogeschool

Waar heb je les?

 • Centrale ligging in hartje Antwerpen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Winkels, terrasjes, koffiebars ... naast de deur
 • Studieruimte met zicht op de kathedraal

Campus Groenplaats is je hoofdcampus, al kan het zijn dat je af en toe ook les hebt op campus Stadswaag of campus Pothoek.

Campus Groenplaats

Nationalestraat 5
2000 ANTWERPEN

+32 3 613 16 00
info.mit@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

 • Zowel binnen als buiten de IT-sector zitten werkgevers te springen om mensen met een profiel als het jouwe. IT-skills, oplossingsgericht denken en team work zijn je grootste troeven.
 • De wereld verandert bliksemsnel. En onze branche nog tien keer sneller. De vraag naar goede ontwikkelaars is amper bij te houden.
 • Onze oud-studenten komen terecht op plekken waar ICT het verschil kan maken. Zowat overal dus. In financiën, logistiek, healthcare, distributie, educatie, gaming ... Bij gespecialiseerde ICT-leveranciers, als consultant of op een interne IT-afdeling.

Verder studeren

Via een schakelprogramma stroom je door naar bijvoorbeeld een master Informatica, Industriële Wetenschappen (Elektronica-ICT), Computerlinguïstiek, TEW (Beleidsinformatica), Toegepaste Taalkunde ...

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Al een diploma hoger onderwijs op zak? Credits uit een vorige opleiding? Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstellingen.

Flextraject blended learning

Heb je al een bachelor- of masterdiploma? Of heb je een diploma secundair onderwijs en ben je minstens 25 jaar? Dan kan je deze bacheloropleiding of een deel ervan volgen via blended learning: een mix van online les & coaching, en avondles op de campus. Ideaal als je je studie wil combineren met werk en/of gezin.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Gerd of Hanne, studente, Toegepaste Informatica

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over Kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding