Systeem- en Netwerkbeheer

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Toegepaste Informatica

 • Infrastructure, cloud & security? Dagelijkse kost.
 • Je hebt toegang tot ons datacenter voor het beheren van in house cloudinfrastructuur.
 • In The Lab experimenteer je met de nieuwste technologie: robotics, internet of things, virtual reality, big data …
 • Je docenten zijn experts met een internationaal netwerk. Dat opent een wereld van stages, projecten en vakken die inspelen op de actualiteit.
 • Ethical hacking? Tackel je samen met gespecialiseerde bedrijfspartners.
 • Werk gegarandeerd, wie weet in het bedrijf waar je stage liep.
 • The real IT spirit? Join our international classroom: Applied Computer Science (in English).
 • Je studie combineren met job of gezin? Check ons flextraject in avondonderwijs.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Systeem- en Netwerkbeheer is een van de vier afstudeerrichtingen van de professionele bachelor Toegepaste Informatica. Je hoeft niet meteen te beslissen: je kiest pas in je tweede jaar. Reken op brede basis en een doorgedreven specialisatie.

Eerste jaar

Tweede jaar 

 • De afstudeerrichting Systeem- en Netwerkbeheer loopt vanaf het tweede jaar apart van de afstudeerrichtingen Applicatieontwikkeling, Artificiële Intelligentie en Softwaremanagement.

 • Je focust op netwerken, operating systems en bedrijfsprocessen.
 • Onder begeleiding van je docenten voer je een reële opdracht uit, fulltime, zes weken lang.
 • Je werkt aan je technische vaardigheden, managementkwaliteiten en persoonlijke groei.

Derde jaar 

 • Bijna alles staat in het teken van Systeem- en Netwerkbeheer: infrastructure, cloud & security.
 • Server up and running? Als systeem- en netwerkbeheerder verzeker je de productiviteit van wel honderden mensen.

 • Je focust op cyber security, devops, bedrijfsnetwerken, high-end systems, virtualisatie en cloudtechnologie.
 • Grijp je kans en behaal meteen ook de Cisco-certificaten, dé industriestandaard voor netwerkontwerp en -ondersteuning.

 • In The Lab ga je voluit voor innovatie: robotics, internet of things, virtual reality, big data …
 • Je loopt stage bij een bedrijf. Real life!
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Systeem- en netwerkbeheer
11 studiepunten
Computersystemen 1
(
6 studiepunten
)

Je leert hoe een computer werkt: van binaire talstelsels en logische schakelingen tot een volledig werkende microprocessor en hoe die samenwerkt met alle onderdelen in een computer.

Daarnaast werk je met Linux: een baanbrekend en zeer stabiel besturingssysteem dat nog steeds aan populariteit wint.

(binair, processor, linux)

Netwerken 1
(
5 studiepunten
)

Om netwerken te kunnen begrijpen, ga je abstract denken. Je krijgt inzicht in het OSI-model voor netwerkcommunicatie en leert hoe lagen en protocollen samenwerken om communicatie tot stand te brengen. Zo kom je bijvoorbeeld te weten hoe een geëncrypteerde webpagina van Google via lichtpulsen in een fibernetwerk en wifigolven uiteindelijk tevoorschijn komt in jouw browser. Je gaat zelf met dataprotocollen aan de slag, configureert netwerkapparatuur, routers, switches en end devices. Je deelt netwerken op in subnetten, gebruikt een network sniffer om te kijken wat er precies door de netwerkkabels gaat. Je leert systematisch troubleshooten.

(tcpip, osi, ccna)

Applicatieontwikkeling
32 studiepunten
Programmeren 1 - Java
(
11 studiepunten
)

Programmeren betekent: het vertalen van een probleem naar een oplossing die bestaat uit allemaal kleine, logische stappen. In het eerste jaar gebruiken we als programmeertaal vooral Java. Je maakt kennis met de wondere wereld van klassen, objecten, attributen en methoden. Gaandeweg evolueren je skills en op het einde van de rit ben je in staat om een complexe game te ontwikkelen die er nog catchy uitziet ook!

(java, object-oriented)

Programmeren 1 - Embedded
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe je een embedded systeem (Arduino) kan programmeren om er allerlei IoT sensoren mee aan te sturen. We doen dit aan de hand van de taal C, zodat je meteen een goed inzicht krijgt in de basisstructuren (geheugen, adressering …) van softwaresystemen.

(C, arduino)

User interfaces 1
(
4 studiepunten
)

Een goede user interface maakt een website aantrekkelijk voor de gebruikers. Je ziet de opbouw van een website vanuit de kant van de browser. In het eerste jaar maak je nog geen gebruik van speciale tools of libraries, je moet eerst de basis van het drielagenmodel (HTML, CSS en JavaScript) kunnen toepassen. In deze snel evoluerende wereld moet een website zich via "responsive design" automatisch aan alle mogelijke apparatuur kunnen aanpassen.

(html, css, javascript)

Databanken 1
(
7 studiepunten
)

In een inleidend hoofdstuk maak je kennis met de begrippen databank en database management system. Vervolgens focus je op relationele databanken en bekijk je de eigenschappen van dit type databank. Met het CREATE, ALTER en DROP statement leer je tabellen aanmaken, structureel wijzigen en verwijderen. Het UPDATE, DELETE en INSERT statement maken het je mogelijk om de databank inhoudelijk te wijzigen. Ook transaction management komt hier aan bod. Je leert hoe je gebruikers aanmaakt en privileges/roles toekent en ontneemt. Met het SELECT statement leer je om op een performante manier informatie uit je databank te halen. Views maken een kijk op de inhoud van een relationele tabel mogelijk.

(sql, oracle, queries)

Software engineering 1
(
6 studiepunten
)

Je doorloopt alle stappen in de analyse van een softwaresysteem, vanaf de informatieanalyse tot de data- en procesmodellering. In een eerste fase maak je kennis met het ERD en de daaruit voortvloeiende functionaliteiten van het systeem. Daarna leer je werken met UML en de UML-diagrammen en leer je de basisprincipes van objectoriëntatie. Je gebruikt al je theoretische kennis om concrete vraagstukken op te lossen aan de hand van simulaties en praktijkcases.

(analyse, ontwerp, uml)

Management
17 studiepunten
Management 1
(
7 studiepunten
)
 • Boekhoudkundig inzicht voor IT (3 studiepunten)
  Je krijgt inzicht in de financiële drijfveren van een onderneming om op zakelijk niveau te kunnen meepraten met je business collega’s. Je stelt balansen en resultatenrekeningen op. Je leert het onderscheid tussen investeringen, afschrijvingen, omzet en winst.
 • Management accounting voor IT (4 studiepunten)
  Je maakt eerst kennis met cost accounting methoden en evaluatietechnieken om uiteindelijk zelf investeringsanalyses te maken voor je IT-projecten. Je leert zo een belangrijke inbreng te hebben bij strategische- en IT-projecten. Je leert ook een ondernemingsplan op te stellen.

(bedrijf, financieel)

Data science 1
(
3 studiepunten
)

Je leert data analyseren en begrijpen met verschillende technieken. Daarmee kan je data-analisten en managers bijstaan bij het maken van strategische beslissingen.

(python, ai, statistiek)

Communicatie
(
7 studiepunten
)
 • Overleggen, informeren, rapporteren, presenteren … kortom: communiceren. In het deel professionele communicatie leer je dat correct en efficiënt te doen. Als IT'er werk je immers niet op een eiland. Je overlegt en stemt af met collega's, de business, met gebruikers, klanten en opdrachtgevers. 
 • Je spijkert ook je kennis van het Engels bij door je actieve woordenschat uit te breiden in een online oefenomgeving, je kennis van de Engelse grammatica op te frissen en individueel presentaties te geven over teksten die je zelf gevonden en gelezen hebt.

(individuele ontwikkeling, bedrijfsbezoek, Nederlands, Engels)

Tweede jaar

Systeem- en netwerkbeheer
25 studiepunten
Computersystemen 2
(
11 studiepunten
)
 • Linux
  Je kijkt naar de innerlijke werking van een operating systeem, vraagt je af hoe een systeem boot, hoe bestanden benaderd worden op schijf, hoe verschillende programma's tegelijk kunnen lopen en hoe een computer omspringt met het interne geheugen.
 • Windows
  We bekijken enkele belangrijke services die we zullen instellen op een microsoft windows server platform: web servers, databank servers, authenticatie servers, versiebeheer servers. Natuurlijk wil tot de bodem gaan en dus heb je een command line nodig. 
  Je leert omgaan met cloudtechnologie zoals Docker, Kubernetes en Terraform.

(linux, cloud, docker, kubernetes, windows, powershell)

Netwerken 2
(
9 studiepunten
)

In Netwerken 1 leerde je eenvoudige netwerken maken. Daar bouw je in Netwerken 2 op verder: je gaat netwerken aanpassen voor grotere bedrijfstoepassingen met VLANs en complexere routering. Daarna komen ook high availability en schaalbaarheid aan bod. Je bouwt redundantie in,  je maakt fail over systemen en je verdiept je in beveiliging via VPN.

(switching, routing, ccna-advanced, netwerk-design)

Databanken 2
(
5 studiepunten
)

Je bouwt verder op je kennis van Databanken 1 en leert technieken om zelf databasemodellen te maken. Performantie, schaalbaarheid en beveiliging staan daarbij centraal. Je maakt de overstap van operationele OLTP-systemen naar data warehouse-architectuur en leert werken met ETL extract, transform en load tools.

(admin, dwh, optimalisatie)

Applicatieontwikkeling
8 studiepunten
Programmeren 2
(
8 studiepunten
)

Na Programmeren 1 met Java werp je nu een blik op het .NET Framework van Microsoft. Hierbij maak je gebruik van de programmeertaal C#. Je bestudeert verschillende technologieën zoals WinForms, ADO.NET, Entity Framework, ASP.NET MVC ... en dit in een n-tier structuur.

(csharp, dotnet, aspnet)

Management
17 studiepunten
Management 2
(
9 studiepunten
)
 • Business processes
  Geen transactioneel proces laat je ongemoeid: aankoop, verkoop, HR, productie, logistiek ... Maar ook belangrijke performance management processen passeren je studerende ogen: balanced scorecards, business intelligence, activity based costing ...
 • Project en performance management
  De IT-sector werkt volledig ‘project based’. In dit vak leer je omgaan met (agile) project management: planning, opvolging en rapportering. Je wordt vertrouwd met performance management en bekijkt hoe je trends in de IT-sector kan opvolgen.
 • Bedrijfsethiek
  Het klassieke economische model, waaraan wij in het westen onze welvaart danken, sputtert. Hieruit groeien nieuwe bedrijfsmodellen die menselijke waarden terug naar voor brengen in het economische discours. Vanuit dit maatschappelijke onderzoek keren we terug naar onze ICT-wereld. Hier ga je dan zelf op zoek naar de rol die ICT, en jijzelf, kan spelen bij het creëren van een duurzame, waardevolle toekomst.

(bedrijfsprocessen, bedrijfsethiek)

Communicatie 2
(
5 studiepunten
)

Aan de hand van een rollenspel in groep oefen je praktische vaardigheden die nuttig zijn om te vergaderen, te presenteren en te telefoneren in het Engels. Met het oog op projectwerk start je met het opstellen van een gebruikershandleiding.

(projectmanagement, teampresentatie, Nederlands, Engels)

Data science 2
(
3 studiepunten
)

Je bekijkt een aantal statistische technieken zoals kansen en betrouwbaarheidsintervallen. Ook machine learning technieken voor toepassing in artificiële intelligentie komen aan bod.

(python, ai, statistiek)

Integratieproject
10 studiepunten
Integratieproject 1
(
10 studiepunten
)

Je bouwt in teamverband een volledig project van begin tot einde. Voor het eerst komt alles samen: communicatie, planning, analyse, ontwerp, implementatie (.NET en Android) en oplevering. Je werkt met projecten die maatschappelijk relevant zijn en je komt in contact met de opdrachtgever. Studenten systeem –en netwerkbeheer verzorgen de infrastructuur en het hele team levert een eindproduct af dat mensen echt vooruit helpt. Ook projectmanagement is belangrijk voor de informaticus.

(agile, git, devops)

Derde jaar

Stage
15 studiepunten
Stage Systeem- en Netwerkbeheer
(
15 studiepunten
)

Tijdens je stage doe je een werkelijk project in een bedrijf, samen met een teamgenoot. Je toont hiermee aan dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt.
Je stage kan natuurlijk ook in het buitenland: niet enkel Nederland en Duitsland, maar ook Congo, China, Brazilië, de Verenigde Staten van Amerika…

(bedrijf, 8 weken, infrastructure)

Systeem- en netwerkbeheer: cloud, infrastructure & security
24 studiepunten
Computersystemen 3
(
8 studiepunten
)

Je leert geavanceerde scripts schrijven om beheerstaken te automatiseren en servers te configureren. Hierbij komen thema’s aan bod zoals security, monitoring, virtualisatie, containers …

 • Virtualisatie
  Je leert de de onderliggende basis van virtuele systemen (termen, componenten, interacties) kennen en bent in staat om een werkende virtuele omgeving te begrijpen, implementeren en documenteren. Hierbij komen thema’s aan bod zoals virtual machines, virtual networking, storage, management, data protection…
 • High end systems
  Je leert omgaan met geavanceerde (cloud) systemen en topics zoals load balancing, clustering, gedeelde bestandssystemen …

(datacenter, clustering, monitoring, virtualisation, storage, security)

Cybersecurity
(
6 studiepunten
)

Je krijgt securitytechnieken aangereikt zoals footprinting, scanning, enumeration, exploitation en reporting
Je kiest ook een cybersecurity-gericht onderwerp dat je wil uitdiepen.

(footprinting, scanning, enumeration, exploitation, reporting)

Netwerken 3
(
3 studiepunten
)

Je ontwerpt in team een eigen robuust en onderhoudbaar bedrijfsnetwerk met verschillende campussen en remote access voor thuiswerkers.

(firewall, vpn, ipv6)

Integratieproject Systeem- en Netwerkbeheer
(
7 studiepunten
)

Je werkt in groep een infrastructuurproject uit. Je ondersteunt ook bij het cloud deployment van projecten applicatieontwikkeling.

Technieken uit de vakken computersystemen, netwerken, beveiliging enz. pas je nu geïntegreerd toe.

(infrastructure, devops, security)

The Lab
9 studiepunten
The Lab: aan de slag met de nieuwste trends
(
9 studiepunten
)

Los van je afstudeerkeuze experimenteer je in The Lab met de nieuwste technologieën: virtual reality, internet of things, robotics, big data …

Je start met de TI conference days waar specialisten uit het bedrijfsleven inspiratie brengen.

Daarna ga je zelf aan de slag in een project waarvan je het resultaat presenteert op je eigen student conference days.

(mobile, cloud, vr, iot, cybersecurity, robotics, bigdata, ai)

Management
12 studiepunten
Management 3
(
6 studiepunten
)
 • Management topics (3 studiepunten)
  Je verwerft inzicht in managementtaken en (de rol van de manager) in het bedrijfsleven.
  Je krijgt inzicht in strategie, cultuur, structuur en het functioneren van teams. Je beseft het belang van CSR en ethisch handelen.
  Ook het menselijk aspect van zakendoen en management komt aan bod.
 • Technologie en multiculturele samenleving (3 studiepunten)
  Je vertrekt vanuit een probleem, vanuit een gemeenschappelijke uitdaging waar we als samenleving samen voor staan (klimaatverandering, gezondheid, veiligheid …). Je bedenkt toekomstscenario’s en geeft vanuit een gekozen thematiek vorm aan een gewenst toekomstbeeld. Vervolgens gaat je aandacht naar hoe je nu al anno 2020 eerste stappen kan zetten om de toekomst vorm te geven.

(company, strategy, community)

Communicatie 3
(
6 studiepunten
)
 • Tijdens het derde jaar werk je aan concrete, praktische professionele vaardigheden in het Engels zoals het opstellen van een sollicitatiebrief, het schrijven van een formele brief of e-mail en het presenteren in groep.
 • Wil je een taalbad Frans? Kan ook. Jij kiest.

(jobgerelateerd, Nederlands, Engels of Frans)

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Je lessen starten vanaf maandag 18 september. Later inspringen kan tot februari.
 • Per week volg je gemiddeld 22 uur les.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.
Bekijk de jaarindeling.

Extra veel praktijk

Geen theorie zonder een massa praktijk. Achter je computerscherm, als je zelf configureert, installeert en ontwikkelt, groeien je vaardigheden met de dag.

Gebruiksklare kennis ligt bij ons in de bovenste schuif. Je leert Windows-, Linux- en cloudinfrastructuur configureren en automatiseren aan de hand van scripts in de meest gangbare talen: Python, PowerShell, Bash en Java.

Je werkt met cloud providers zoals Amazon WS, Google of Oracle en integreert diensten tot een hybride cloud. Achteraf maak je een presentatie van je installatie en deel je je ervaringen met je medestudenten. Je krijgt ook les van vertegenwoordigers van grote IT-bedrijven. Weet je meteen hoe zij een systeem bekijken.

Daarna ben je klaar voor the real thing: een stage waarbij je eindverantwoordelijke bent van een bestaand bedrijfsproject.

Hack The Future, een hackaton van de Cronos Group voor Toegepaste Informatica studenten

Hack The Future, een hackaton van de Cronos Group.
KdG-studenten kapen 4x de eerste prijs weg: Azure Cloud, Java, .NET en React!

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat coaching.

Studeren én ondernemen

Een eigen business uit de grond stampen én studeren? Dat vinden wij de normaalste zaak van de wereld!

Ga dus eens kijken in het KdG-ondernemerscentrum.

Remote video URL
Remote video URL

Go international!

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en volg les of loop stage in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger en vooral … beleef de tijd van je leven.

Populaire bestemmingen? Duitsland, Spanje, UK, Frankrijk, VS, China en India.

The full package? Volg de bachelor Toegepaste Informatica in het Engels. Het accent ligt vanaf het eerste jaar op softwareontwikkeling en Artificiële Intelligentie. Taaltraining krijg je er gratis bij 😀. Join our international classroom: Applied Computer Science

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Programmeren: oefening Chatbot
  Voor deze oefening implementeer je een sympathieke automatische chatbot voor de first-line support van allerlei ICT-problemen.
 • Programmeren: Project Nonogram
  Tijdens dit project leer je een spel programmeren waarbij de gebruiker nonogrammen moet oplossen in oplopende graad van moeilijkheid.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

User Interfaces: html koppelingen

Remote video URL

Netwerken: demo oplossing van een oefening

Remote video URL

Programmeren: overerven

Remote video URL

Computersystemen: uitleg vakinhoud

Studentenprojecten (uit het laatste jaar)

Remote video URL

Integratieproject Artificiele intelligentie: Grashopper

Remote video URL

Integratieproject Systeem -en netwerkbeheer: Cloud ansible

Remote video URL

Integratieproject Systeem -en netwerkbeheer: Honeypot

Remote video URL

Integratieproject Applicatieontwikkeling: Risk

Remote video URL

Integratieproject Applicatieontwikkeling: PokéStone

Remote video URL

Integratieproject Systeem -en netwerkbeheer: Smart trashcans

Remote video URL

Robotics Drone tracking

Remote video URL

Cyber security: Grimm

Wat heb je nodig?

Laptop

Je hebt een recente laptop nodig om projecten uit te werken, examens af te leggen, te noteren, te communiceren ...

Minimumvereisten:

 • Processor: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5   (aanbevolen: Core i7/ AMD Ryzen 7) of vergelijkbaar
 • Type: Windows, Linux of Mac (*)
 • RAM: 16GB (aanbevolen: 32GB)
 • Opslagcapaciteit: 256GB (aanbevolen: 512GB)
 • Wi-Fi
 • Webcam

 

Je kan geen Chromebook gebruiken.

(*) Niet alle software die je nodig hebt wordt ondersteund op Mac, je zal zelf alternatieven moeten zoeken

 

Software

Je hoeft zelf nog geen software aan te schaffen. 

Systeem- en Netwerkbeheer, afstudeerrichting van de professionele bachelor Toegepaste Informatica

Voor wie?

Je profiel

 • Als kind vuurde je al de ene ‘Hoe werkt dat?’-vraag na de andere af.
 • Nieuwe technologieën, laat maar komen. Op het gebied van innovatie, programmeren en software ben je een early adopter, very early zelfs.
 • Geen software zonder hardware, maar jij werkt het liefst met dat laatste.
 • Problemen zijn er om op te lossen. En jij bent er om te vertellen hoe.
 • Je bent nieuwsgierig, creatief en een prima teamspeler.
 • Je hebt een flink stel hersenen en je weet van aanpakken.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Op date met een programmeur die nooit uit zijn kot komt? Bekijk onze jubileumvideo!

Remote video URL

Waar heb je les?

Campus Groenplaats

Campus Groenplaats is je hoofdcampus, al kan het zijn dat je af en toe ook les hebt op campus Stadswaag of campus Pothoek.

 • Centrale ligging in hartje Antwerpen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Winkels, terrasjes, koffiebars ... naast de deur
 • Studieruimte met zicht op de kathedraal
 • Dalton is de campushond van campus Groenplaats

Locatie
Nationalestraat 5
2000 ANTWERPEN

+32 3 613 16 00
info.mit@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

 • Als gepassioneerd IT-er met een sterke technische bagage en doorgedreven kennis van all things IT, heb je je job voor het uitkiezen.
 • Er is veel vraag naar IT’ers, en dat blijft nog wel even zo. Elk bedrijf heeft immers nood aan een IT-infrastructuur die perfect functioneert.
 • Onze oud-studenten komen terecht op plekken waar ICT het verschil kan maken. Zowat overal dus. In financiën, logistiek, healthcare, distributie, educatie, gaming ... Bij gespecialiseerde ICT-leveranciers, als consultant of op een interne IT-afdeling.

Verder studeren

Via een schakelprogramma stroom je door naar bijvoorbeeld een master Informatica, Industriële Wetenschappen (Elektronica-ICT), Computerlinguïstiek, TEW (Beleidsinformatica), Toegepaste Taalkunde ...

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Al een diploma hoger onderwijs op zak? Credits uit een vorige opleiding? Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstellingen.

Toegepaste Informatica in avondonderwijs (flextraject)

Heb je al een bachelor- of masterdiploma? Of heb je een diploma secundair onderwijs en ben je minstens 25 jaar? Dan kan je deze bacheloropleiding of een deel ervan volgen via ons flextraject: avondonderwijs, vooral online, soms on campus. Ideaal als je je studie wil combineren met werk en/of gezin.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Yarno, student Toegepaste Informatica

Inschrijven

Inschrijven voor volgend academiejaar 2024-2025

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Inschrijven voor huidig academiejaar 2023-2024

 • De meeste opleidingen starten in september, maar vaak kan je ook later in het academiejaar nog starten.
 • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
 • Na inschrijving krijg je via mail de contactgegevens van een KdG-medewerker om je persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

Nog inschrijven voor 2023-2024

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding