Systeem- en Netwerkbeheer

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Toegepaste Informatica

 • Infrastructure, cloud & security? Dagelijkse kost.
 • Je zorgt ervoor dat elke IT-infrastructuur perfect functioneert.
 • Cyber security en ethical hacking zijn hot topics. We tackelen ze in samenwerking met gespecialiseerde bedrijfspartners.
 • We besteden ook ruim tijd aan Devops, Cloud en andere belangrijke evoluties.
 • Je hebt toegang tot ons datacenter voor het beheren van in house cloudinfrastructuur.
 • In The Lab experimenteer je met de nieuwste technologie: robotics, internet of things, virtual reality, big data …
 • We bereiden je voor op het behalen van Cisco-certificaten, dé industriestandaard voor netwerkontwerp en -ondersteuning.
 • Je docenten zijn experts met een internationaal netwerk. Dat opent een wereld van gastsprekers, stages en vakken die inspelen op de actualiteit.
 • Het bedrijfsleven is nooit veraf: je zet je tanden in real life projecten.
 • Oplossingsgericht denken én samenwerken zijn jouw sleutels tot succes.
 • Werkzekerheid troef, wie weet in het bedrijf waar je stage liep.
 • Je studie combineren met job of gezin? Check ons flextraject Toegepaste Informatica via Blended Learning.
 • Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt door deze opleiding te volgen in het Engels: Applied Computer Science.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Systeem- en Netwerkbeheer is een van de drie afstudeerrichtingen van de professionele bachelor Toegepaste Informatica. Je hoeft niet meteen te beslissen: je kiest pas in je tweede jaar.

Eerste jaar

 • Gemeenschappelijk voor de drie afstudeerrichtingen: Systeem- en Netwerkbeheer, Applicatieontwikkeling en Softwaremanagement.
 • Je krijgt een stevige basis theorie én praktijk: netwerken en operating systems, programmeren en scripten, management en communicatie ...
 • Je zet je eerste stappen in het bedrijfsleven door er interviews af te nemen van junior IT'ers.

Tweede jaar 

 • Je focust op netwerken, operating systems en bedrijfsprocessen.
 • Onder begeleiding van je docenten voer je een reële opdracht uit, fulltime, zes weken lang.
 • Je werkt aan je technische vaardigheden, managementkwaliteiten en persoonlijke groei.

Derde jaar 

 • Bijna alles staat in het teken van Systeem- en Netwerkbeheer: infrastructure, cloud & security.
 • Je focust op cyber security, devops, bedrijfsnetwerken, high-end systems, virtualisatie en cloudtechnologie.
 • In The Lab ga je voluit voor innovatie: robotics, internet of things, virtual reality, big data …
 • Je loopt stage bij een bedrijf. Real life!

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Systeem- en netwerkbeheer
11 studiepunten
Computersystemen 1
(
6 studiepunten
)

Je leert hoe een computer werkt: van binaire talstelsels en logische schakelingen tot een volledig werkende microprocessor en hoe die samenwerkt met alle onderdelen in een computer. Daarnaast werk je met Linux: een baanbrekend en zeer stabiel besturingssysteem dat nog steeds aan populariteit wint.

Netwerken 1
(
5 studiepunten
)

Om netwerken te kunnen begrijpen, ga je abstract denken. Je krijgt inzicht in het OSI-model voor netwerkcommunicatie en leert hoe lagen en protocollen samenwerken om communicatie tot stand te brengen. Zo kom je bijvoorbeeld te weten hoe een geëncrypteerde webpagina van Google via lichtpulsen in een fibernetwerk en wifigolven uiteindelijk tevoorschijn komt in jouw browser. Je gaat zelf met dataprotocollen aan de slag, configureert netwerkapparatuur, routers, switches en end devices. Je deelt netwerken op in subnetten, gebruikt een network sniffer om te kijken wat er precies door de netwerkkabels gaat. Je leert systematisch troubleshooten.

Applicatieontwikkeling
32 studiepunten
Programmeren 1 - Java
(
11 studiepunten
)

Programmeren betekent: het vertalen van een probleem naar een oplossing die bestaat uit allemaal kleine, logische stappen. In het eerste jaar gebruiken we als programmeertaal vooral Java. Je maakt kennis met de wondere wereld van klassen, objecten, attributen en methoden. Gaandeweg evolueren je skills en op het einde van de rit ben je in staat om een complexe game te ontwikkelen die er nog catchy uitziet ook!

Programmeren 1 - Embedded
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe je een embedded systeem (Arduino) kan programmeren om er allerlei IoT sensoren mee aan te sturen. We doen dit aan de hand van de taal C, zodat je meteen een goed inzicht krijgt in de basisstructuren (geheugen, adressering …) van software systemen.

User interfaces 1
(
4 studiepunten
)

Een goede user interface maakt een website aantrekkelijk voor de gebruikers. Je ziet de opbouw van een website vanuit de kant van de browser. In het eerste jaar maak je nog geen gebruik van speciale tools of libraries, je moet eerst de basis van het drielagenmodel (HTML, CSS en JavaScript) kunnen toepassen. In deze snel evoluerende wereld moet een website zich via "responsive design" automatisch aan alle mogelijke apparatuur kunnen aanpassen.

Databanken 1
(
7 studiepunten
)

In een inleidend hoofdstuk maak je kennis met de begrippen databank en database management system. Vervolgens focus je op relationele databanken en bekijk je de eigenschappen van dit type databank. Met het CREATE, ALTER en DROP statement leer je tabellen aanmaken, structureel wijzigen en verwijderen. Het UPDATE, DELETE en INSERT statement maken het je mogelijk om de databank inhoudelijk te wijzigen. Ook transaction management komt hier aan bod. Je leert hoe je gebruikers aanmaakt en privileges/roles toekent en ontneemt. Met het SELECT statement leer je om op een performante manier informatie uit je databank te halen. Views maken een kijk op de inhoud van een relationele tabel mogelijk.

Software engineering 1
(
6 studiepunten
)

Je doorloopt alle stappen in de analyse van een softwaresysteem, vanaf de informatieanalyse tot de data- en procesmodellering. In een eerste fase maak je kennis met het ERD en de daaruit voortvloeiende functionaliteiten van het systeem. Daarna leer je werken met UML en de UML-diagrammen en leer je de basisprincipes van objectoriëntatie. Je gebruikt al je theoretische kennis om concrete vraagstukken op te lossen aan de hand van simulaties en praktijkcases.

Management
17 studiepunten
Management 1
(
7 studiepunten
)
 • Boekhoudkundig inzicht voor IT (3 studiepunten)
  Je krijgt inzicht in de financiële drijfveren van een onderneming om op zakelijk niveau te kunnen meepraten met je business collega’s. Je stelt balansen en resultatenrekeningen op. Je leert het onderscheid tussen investeringen, afschrijvingen, omzet en winst.
 • Management accounting voor IT (4 studiepunten)
  Je maakt eerst kennis met cost accounting methoden en evaluatietechnieken om uiteindelijk zelf investeringsanalyses te maken voor je IT-projecten. Je leert zo een belangrijke inbreng te hebben bij strategische- en IT-projecten. Je leert ook een ondernemingsplan op te stellen.
Data science 1
(
3 studiepunten
)

Je leert data analyseren en begrijpen met verschillende technieken. Daarmee kan je data-analisten en managers bijstaan bij het maken van strategische beslissingen.

Communicatie
(
7 studiepunten
)
 • Overleggen, informeren, rapporteren, presenteren … kortom: communiceren. In het deel professionele communicatie leer je dat correct en efficiënt te doen. Als IT'er werk je immers niet op een eiland. Je overlegt en stemt af met collega's, de business, met gebruikers, klanten en opdrachtgevers. 
 • Ook in het Frans val je op je spreekwoordelijke pootjes. Je kan je uitdrukken in dagdagelijkse situaties op het werk, of dat nu face-to-face, telefonisch of tijdens vergaderingen of presentaties is. Je oefent je begripsvermogen en leert te interageren in zakelijke gesprekscontexten.
 • In het opleidingsonderdeel Engelse Communicatie spijker je jouw lees-, schrijf- en spreekvaardigheden bij door je actieve woordenschat uit te breiden in een online oefenomgeving, je kennis van de Engelse grammatica op te frissen en individueel presentaties te geven over teksten die je zelf gevonden en gelezen hebt.

Tweede jaar

Systeem- en netwerkbeheer
25 studiepunten
Computersystemen 2
(
11 studiepunten
)
 • Linux
  Je kijkt naar de innerlijke werking van een operating systeem, vraagt je af hoe een systeem boot, hoe bestanden benaderd worden op schijf, hoe verschillende programma's tegelijk kunnen lopen en hoe een computer omspringt met het interne geheugen.
 • Windows
  We bekijken enkele belangrijke services die we zullen instellen op een microsoft windows server platform: web servers, databank servers, authenticatie servers, versiebeheer servers. Natuurlijk wil tot de bodem gaan en dus heb je een command line nodig. 
  Je leert omgaan met cloudtechnologie zoals Docker, Kubernetes en Terraform.
Netwerken 2
(
9 studiepunten
)

In Netwerken 1 leerde je eenvoudige netwerken maken. Daar bouw je in Netwerken 2 op verder: je gaat netwerken aanpassen voor grotere bedrijfstoepassingen met VLANs en complexere routering. Daarna komen ook high availability en schaalbaarheid aan bod. Je bouwt redundantie in,  je maakt fail over systemen en je verdiept je in beveiliging via VPN.

Databanken 2
(
5 studiepunten
)

Je bouwt verder op je kennis van Databanken 1 en leert technieken om zelf databasemodellen te maken. Performantie, schaalbaarheid en beveiliging staan daarbij centraal. Je maakt de overstap van operationele OLTP-systemen naar data warehouse-architectuur en leert werken met ETL extract, transform en load tools.

Applicatieontwikkeling
8 studiepunten
Programmeren 2 - .NET
(
8 studiepunten
)

Na Programmeren 1 met Java werp je nu een blik op het .NET Framework van Microsoft. Hierbij maak je gebruik van de programmeertaal C#. Je bestudeert verschillende technologieën zoals WinForms, ADO.NET, Entity Framework, ASP.NET MVC ... en dit in een n-tier structuur.

Management
17 studiepunten
Data science 2
(
3 studiepunten
)

Je bekijkt een aantal statistische technieken zoals kansen en betrouwbaarheidsintervallen. Ook machine learning technieken voor toepassing in artificiële intelligentie komen aan bod.

Management 2
(
9 studiepunten
)
 • Business processes
  Geen transactioneel proces laat je ongemoeid: aankoop, verkoop, HR, productie, logistiek ... Maar ook belangrijke performance management processen passeren je studerende ogen: balanced scorecards, business intelligence, activity based costing ...
 • Project en performance management
  De IT-sector werkt volledig ‘project based’. In dit vak leer je omgaan met (agile) project management: planning, opvolging en rapportering. Je wordt vertrouwd met performance management en bekijkt hoe je trends in de IT-sector kan opvolgen.
 • Bedrijfsethiek
  Het klassieke economische model, waaraan wij in het westen onze welvaart danken, sputtert. Hieruit groeien nieuwe bedrijfsmodellen die menselijke waarden terug naar voor brengen in het economische discours. Vanuit dit maatschappelijke onderzoek keren we terug naar onze ICT-wereld. Hier ga je dan zelf op zoek naar de rol die ICT, en jijzelf, kan spelen bij het creëren van een duurzame, waardevolle toekomst.
Communicatie 2
(
5 studiepunten
)
 • Je spreekt en schrijft in het tweede jaar over economische en professionele thema's in het Frans. Via een reeks voorbeelden leer je de vaakst voorkomende fouten van Nederlandstaligen tegen het Frans te vermijden.
 • Aan de hand van een rollenspel in groep oefen je praktische vaardigheden die nuttig zijn om te vergaderen, te presenteren en te telefoneren in het Engels. Met het oog op projectwerk start je met het opstellen van een gebruikershandleiding.
Integratieproject
10 studiepunten
Integratieproject 1
(
10 studiepunten
)

Je bouwt in teamverband een volledig project van begin tot einde. Voor het eerst komt alles samen: communicatie, planning, analyse, ontwerp, implementatie (.NET en Android) en oplevering. Je werkt met projecten die maatschappelijk relevant zijn en je komt in contact met de opdrachtgever. Studenten systeem –en netwerkbeheer verzorgen de infrastructuur en het hele team levert een eindproduct af dat mensen echt vooruit helpt. Ook projectmanagement is belangrijk voor de informaticus.

Derde jaar

Stage
15 studiepunten
Stage
(
15 studiepunten
)

Tijdens je stage doe je een werkelijk project in een bedrijf, samen met een teamgenoot. Je toont hiermee aan dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt.
Je stage kan natuurlijk ook in het buitenland: niet enkel Nederland en Duitsland, maar ook Congo, China, Brazilië, de Verenigde Staten van Amerika…

Systeem- en netwerkbeheer: cloud, infrastructure & security
24 studiepunten
Computersystemen 3
(
8 studiepunten
)

Je leert geavanceerde scripts schrijven om beheerstaken te automatiseren en servers te configureren. Hierbij komen thema’s aan bod zoals security, monitoring, virtualisatie, containers …

 • Virtualisatie
  Je leert de de onderliggende basis van virtuele systemen (termen, componenten, interacties) kennen en bent in staat om een werkende virtuele omgeving te begrijpen, implementeren en documenteren. Hierbij komen thema’s aan bod zoals virtual machines, virtual networking, storage, management, data protection…
 • High end systems
  Je leert omgaan met geavanceerde (cloud) systemen en topics zoals load balancing, clustering, gedeelde bestandssystemen …
Cyber security
(
6 studiepunten
)

Je krijgt securitytechnieken aangereikt zoals footprinting, scanning, enumeration, exploitation en reporting
Je kiest ook een cybersecurity-gericht onderwerp dat je wil uitdiepen.

Netwerken 3
(
3 studiepunten
)

Je ontwerpt in team een eigen robuust en onderhoudbaar bedrijfsnetwerk met verschillende campussen en remote access voor thuiswerkers.

Integratieproject
(
7 studiepunten
)

Je werkt in groep een infrastructuurproject uit. Je ondersteunt ook bij het cloud deployment van projecten applicatieontwikkeling.

Technieken uit de vakken computersystemen, netwerken, beveiliging enz. pas je nu geïntegreerd toe.

The Lab
9 studiepunten
The Lab: aan de slag met de nieuwste trends
(
9 studiepunten
)

Los van je afstudeerkeuze experimenteer je in The Lab met de nieuwste technologieën: virtual reality, internet of things, robotics, big data …

Je start met de TI conference days waar specialisten uit het bedrijfsleven inspiratie brengen.

Daarna ga je zelf aan de slag in een project waarvan je het resultaat presenteert op je eigen student conference days.

Management
12 studiepunten
Management 3
(
6 studiepunten
)
 • Management topics (3 studiepunten)
  Je verwerft inzicht in managementtaken en (de rol van de manager) in het bedrijfsleven.
  Je krijgt inzicht in strategie, cultuur, structuur en het functioneren van teams. Je beseft het belang van CSR en ethisch handelen.
  Ook het menselijk aspect van zakendoen en management komt aan bod.
 • Technologie en multiculturele samenleving (3 studiepunten)
  Je vertrekt vanuit een probleem, vanuit een gemeenschappelijke uitdaging waar we als samenleving samen voor staan (klimaatverandering, gezondheid, veiligheid …). Je bedenkt toekomstscenario’s en geeft vanuit een gekozen thematiek vorm aan een gewenst toekomstbeeld. Vervolgens gaat je aandacht naar hoe je nu al anno 2020 eerste stappen kan zetten om de toekomst vorm te geven.
Communicatie 3
(
6 studiepunten
)

Je mondelinge en schriftelijke communicatie in het Frans wordt steeds professioneler in het derde jaar. Ook je grammatica en woordenschat verbeteren omdat je voortdurend oefeningen maakt.

Tijdens het derde jaar werk je aan concrete, praktische professionele vaardigheden in het Engels zoals het opstellen van een sollicitatiebrief, het schrijven van een formele brief of e-mail en het presenteren in groep.

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Je start in september, bij aanvang van het academiejaar. Later inspringen kan, en wel tot februari.
 • Per week volg je gemiddeld 22 uur les.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.
Bekijk de jaarindeling.

Systeem- en Netwerkbeheer op hoog niveau

Onze opleiding Systeem- en Netwerkbeheer streeft naar de perfecte balans tussen een brede algemene basis en doorgedreven specialisatie.

Je stapt hier dan ook buiten als een volleerd informaticus, klaar voor de toekomst. Flexibel, kritisch en blijvend nieuwsgierig. Maar vooral ook technisch competent én getraind in managementfacetten in functie van de job.

Als je slim bent, kan je na afloop van je studie uitpakken met een buitenlandse stage-ervaring en een aantal extra certificaten. Wees maar zeker, dat zijn troeven die de sector op prijs stelt.

Extra veel praktijk

Geen theorie zonder een massa praktijk. Achter je computerscherm, als je zelf configureert, installeert en ontwikkelt, groeien je vaardigheden met de dag.

Gebruiksklare kennis ligt bij ons in de bovenste schuif. Je leert Windows-, Linux- en cloudinfrastructuur configureren en automatiseren aan de hand van scripts in de meest gangbare talen: Python, PowerShell, Bash en Java.

Je werkt met cloud providers zoals Amazon WS, Google of Oracle en integreert diensten tot een hybride cloud. Achteraf maak je een presentatie van je installatie en deel je je ervaringen met je medestudenten. Je krijgt ook les van vertegenwoordigers van grote IT-bedrijven. Weet je meteen hoe zij een systeem bekijken.

Daarna ben je klaar voor the real thing: een stage waarbij je eindverantwoordelijke bent van een bestaand bedrijfsproject.

Je bent goed omringd

Je docenten weten waarover ze praten. Ze hebben immers de nodige bedrijfservaring. Plus: je kan een beroep doen op ons wijdvertakt netwerk aan bedrijfscontacten, in België en daarbuiten. En onze hogeschool heeft inspraak en vertegenwoordiging in toonaangevende vakverenigingen.

Het kader waarbinnen je studeert is dus meer dan oké. Daardoor heb je al tijdens je opleiding een streepje voor. En ook achteraf natuurlijk: voor jou zwaaien die bedrijfsdeuren net iets makkelijker open.

Remote video URL

Bekijk onze jubileumvideo!

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat coaching.

Go international!

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger en vooral … beleef de tijd van je leven.

Populaire bestemmingen? Duitsland, Spanje, UK, Frankrijk, VS, China en India.

Internationale ervaring opdoen aan KdG? Je kan de bachelor Toegepaste Informatica ook in het Engels volgen. Het accent ligt vanaf het eerste jaar op toegepaste artificiële intelligentie. Taaltraining krijg je er gratis bij! Join our international classroom: Applied Computer Science

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Programmeren: oefening Chatbot
  Voor deze oefening implementeer je een sympathieke automatische chatbot voor de first-line support van allerlei ICT-problemen.
 • Programmeren: Project Nonogram
  Tijdens dit project leer je een spel programmeren waarbij de gebruiker nonogrammen moet oplossen in oplopende graad van moeilijkheid.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

User Interfaces: html koppelingen

Remote video URL

Netwerken: demo oplossing van een oefening

Remote video URL

Programmeren: overerven

Remote video URL

Computersystemen: uitleg vakinhoud

Studentenprojecten (uit het laatste jaar)

Remote video URL

Integratieproject Artificiele intelligentie: Grashopper

Remote video URL

Integratieproject Systeem -en netwerkbeheer: Cloud ansible

Remote video URL

Integratieproject Systeem -en netwerkbeheer: Honeypot

Remote video URL

Integratieproject Applicatieontwikkeling: Risk

Remote video URL

Integratieproject Applicatieontwikkeling: PokéStone

Remote video URL

Integratieproject Systeem -en netwerkbeheer: Smart trashcans

Remote video URL

Robotics Drone tracking

Remote video URL

Cyber security: Grimm

Wat heb je nodig?

Een laptop, of wat dacht je! Om zelf te coderen en te ontwikkelen uiteraard. Maar ook om te noteren, projecten uit te werken, gegevens uit te wisselen, te communiceren ...

Specificaties:

 • Schermdiagonaal: geen voorkeur
 • Processor: minimum Intel Core i5, liefst i7
 • Intern RAM-geheugen: minimum 16GB
 • Opslagcapaciteit harde schijf: minimum 512 GB
 • Grafische kaart: geen specificaties
 • VGA-poort: wenselijk maar niet strikt noodzakelijk
 • Operating system: vrij (Windows, Linux of Mac), maar bepaalde programma's zijn enkel voor Windows beschikbaar
 • Mogelijkheid tot opstarten ('booten') van cd of USB-stick; Linux moet native kunnen worden geïnstalleerd (UEFI moet 'Secure boot' kunnen afzetten)
 • Wifi-specificaties: je kiest best een toestel waarbij een 'A' vermeld wordt (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC): deze netwerkkaarten kunnen zowel 2.4 als 5Ghz aan.

Voor wie?

Je profiel

 • Als kind vuurde je al de ene ‘Hoe werkt dat?’-vraag na de andere af.
 • Nieuwe technologieën, laat maar komen. Op het gebied van innovatie, programmeren en software ben je een early adopter, very early zelfs.
 • Geen software zonder hardware, maar jij werkt het liefst met dat laatste.
 • Problemen zijn er om op te lossen. En jij bent er om te vertellen hoe.
 • Je bent nieuwsgierig, creatief en een prima teamspeler.
 • Je hebt een flink stel hersenen en je weet van aanpakken.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL
Infomoment op campus Groenplaats
Aula Campus Groenplaats - Karel de Grote Hogeschool

Waar heb je les?

 • Centrale ligging in hartje Antwerpen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Winkels, terrasjes, koffiebars ... naast de deur
 • Studieruimte met zicht op de kathedraal

Campus Groenplaats is je hoofdcampus, al kan het zijn dat je af en toe ook les hebt op campus Stadswaag of campus Pothoek.

Campus Groenplaats

Nationalestraat 5
2000 ANTWERPEN

+32 3 613 16 00
info.mit@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

 • Als gepassioneerd IT-er met een sterke technische bagage en doorgedreven kennis van all things IT, heb je je job voor het uitkiezen.
 • IT’er is een knelpuntberoep, en dat blijft nog wel even zo. Elk bedrijf heeft immers nood aan een IT-infrastructuur die perfect functioneert.
 • Onze oud-studenten komen terecht op plekken waar ICT het verschil kan maken. Zowat overal dus. In financiën, logistiek, healthcare, distributie, educatie, gaming ... Bij gespecialiseerde ICT-leveranciers, als consultant of op een interne IT-afdeling.

Verder studeren

Via een schakelprogramma stroom je door naar bijvoorbeeld een master Informatica, Industriële Wetenschappen (Elektronica-ICT), Computerlinguïstiek, TEW (Beleidsinformatica), Toegepaste Taalkunde ...

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Al een diploma hoger onderwijs op zak? Credits uit een vorige opleiding? Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstellingen.

Flextraject blended learning

Heb je al een bachelor- of masterdiploma? Of heb je een diploma secundair onderwijs en ben je minstens 25 jaar? Dan kan je deze bacheloropleiding of een deel ervan volgen via blended learning: een mix van online les & coaching, en avondles op de campus. Ideaal als je je studie wil combineren met werk en/of gezin.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Gerd of Hanne, studente, Toegepaste Informatica

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over Kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding