Projecten

Projects

246 projects found
We onderzoeken de transfereerbaarheid over sectoren heen van het concept van een individueel afgestemd e-learning pakket rond weerbaarheid tegen stress en burn-out gericht op een specifieke beroepsgroep.
date_range
Duur:
Sep 2016 - Dec 2017
attach_money
Financiering:
IOF POC
Hoe kunnen we veiligere evenementen organiseren? Dit onderzoek wil de evenementensector helpen om de verschillende veiligheidsrisico’s op een evenement in kaart te brengen, zodat ze beter beheerst kunnen worden. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een integraal veiligheidsmodel voor evenementen.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Met dit onderzoek willen we nagaan hoe zorg- en/of ondersteuningsteams uit verschillende settings in de gezondheids- en welzijnssector het persoonsgerichte handelen kunnen integreren, bewaken en versterken.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO
Het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk begeleidt 19 projecten die verbinding leggen tussen jeugdwerk en kinderen en jongeren die er moeilijk toegang toe krijgen.
date_range
Duur:
Jul 2021 - Jun 2023
attach_money
Financiering:
ABB,
JCM
Mensen kunnen na een beroerte verschillende stoornissen ervaren, waaronder cognitieve stoornissen die desoriëntatie in tijd en ruimte, verminderde informatieverwerking in tijd en volume, en aandachtsproblemen inhouden. Dit project beoogt een oplossing te bieden voor de bovengenoemde problemen door middel van een Virtual reality (VR) applicatie.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2021
attach_money
Financiering:
IOF POC
Afvalwaterzuiveringslib, een restproduct, bevat veel vetten en oliën die nu nog onderbenut zijn. Onderzoekscentrum Duurzame Industrie zoekt uit hoe deze vetten geëxtraheerd en gezuiverd kunnen worden voor hoogwaardige toepassingen.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Veel industriële sectoren werken met plantaardige vetten zoals kokos- en palmolie. Op vlak van duurzaamheid scoren deze vetten niet goed. Alternatieve vetten uit insecten kunnen helpen om de industrie duurzamer te maken. Het onderzoekscentrum Duurzame Industrie van KdG onderzoekt dit.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Het VRAC project is een Europees project dat een gezinsgerichte geïntegreerde gemeenschapsdienst wil ontwikkelen in achterstandswijken. VRAC is gericht op het verminderen van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten bij kwetsbare kinderen en jongeren.
date_range
Duur:
Jan 2019 - Jan 2023
attach_money
Financiering:
Interreg 2 Zeeën
We beantwoorden in dit project de nood in onze bachelor-na-bachelors (banaba) Zorgverbreding en Remediërend Leren en Buitengewoon Onderwijs aan een e-revolutie binnen het opleidingsaanbod, met een sterke focus op flexibel en gedifferentieerd leren.
date_range
Duur:
Okt 2021 - Okt 2022
attach_money
Financiering:
Europees Sociaal Fonds
We onderzoeken hoe professionals en vrijwilligers van specifieke sociaal-sportieve praktijken aan de slag gaan met welzijnsnoden van hun (jonge) deelnemers, op welke (peer)ondersteuningsgrenzen ze botsen en wat zij nodig hebben om meer ruimte te creëren voor welzijnsvragen en verbinding te maken met lokale, ondersteunende welzijnsactoren.
date_range
Duur:
Sep 2022 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
We ontwikkelen handvaten voor opbouwwerkers voor binnenschippers om hun aanbod beter af te stemmen op de noden en behoeften van de varende gemeenschap. Lees het eindrapport.
date_range
Duur:
Dec 2020 - Nov 2021
attach_money
Financiering:
De Schroef vzw,
Departement Zorg (Vlaamse overheid)