Ondersteuningsnoden van Leerlingen

Onderzoeksdomein

 • Wij doen onderzoek naar de ondersteuningsnoden van leerlingen.
 • We geven antwoorden op vragen hierover in jouw school, zoals hoe je op school inzet op een positief klasklimaat, maar ook hoe artificiële intelligentie de leerlingen helpt?
 • We ontwikkelen praktijktools die jij direct op de werkvloer kunt inzetten, zoals praktijkgidsen, ICT-toepassingen, maar ook bijscholingen.
 • We werken vanuit het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs.

Wat kunnen we voor jou doen?

Onderzoek op maat

Heb je een vraag over een onderwijskwestie? Heb je een goed idee voor de onderwijspraktijk, maar wil je weten hoe je dit op een goede manier uitwerkt? Wil je iets op een wetenschappelijk onderbouwde manier uittesten? We ontwikkelen met jou een traject op maat.

Bijscholingen en lezingen

We bieden een gevarieerd aanbod van bijscholingen en lezingen waarin we kennis vanuit onze onderzoeksprojecten met je delen. We doen dit zowel op onze campus als bij jou op de werkvloer.

KdG Academy lezingen, studiedagen, vormingen

Dienstverlening op maat

We hebben al heel wat interventies en tools ontwikkeld die jij kunt inzetten in jouw organisatie. Deze interventies worden telkens op maat van jouw noden en organisatievorm afgestemd. Contacteer ons voor meer informatie.

Ondersteuningsnoden van leerlingen

Een diverse samenleving is een diverse klas. Hoe zorg je dat alle leerlingen zich goed in hun vel voelen in de klas? Wij bieden ondersteuning aan om dit te realiseren. We ontwikkelen tools om cultureel en talig diverse klassen te ondersteunen, en onderzoeken hoe we een positief klasklimaat kunnen stimuleren.

Voorbeelden

 • Hoe gebruik je een ondertitelingsapp voor anderstalige leerlingen in de klas?
 • Hoe geef je met behulp van artificiële intelligentie leerkrachten feedback op hun taalondersteunend lesgeven?
 • Hoe stimuleer je taalontwikkeling bij buitenschoolse activiteiten?
 • Hoe zet je op school optimaal in op een positief klasklimaat?
 • Hoe gaan we op een goede manier om met diversiteit in klasgroepen?

Realisaties

Projecten

Het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs werkt op vraag van het ministerie van Onderwijs een inspiratiegids uit. Deze gids ondersteunt projecten in het onderwijs, de ruime vrijetijdssector en buitenschoolse opvang om initiatieven van taalstimulerende activiteiten Nederlands buiten de schoolse tijd op te zetten.
date_range
Duur:
Dec 2022 - Jul 2023
attach_money
Financiering:
Departement Onderwijs & Vorming (Vlaamse Overheid)
Scholen en leraren willen handvaten krijgen voor het creëren van een rustige en veilige klasomgeving. Aan de hand van tien concrete praktijken, die verwijzen naar kenmerken/bouwstenen en hefbomen uit het theoretisch raamwerk, stellen we een praktijkgids samen.
date_range
Duur:
Okt 2022 - Sep 2024
attach_money
Financiering:
OBPWO
MyT Learning-app wil meertalige leerlingen sneller aansluiting laten maken bij hun klasgenoten door de lessen live te ondertitelen in het Nederlands. De live ondertiteling gebeurt door een AI Speech-To-Text-applicatie op de laptop van de leerling.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
Amai!
In dit praktijkgericht onderzoek werken we samen met basisscholen acties uit om het leiderschapspotentieel en de leiderschapsambities in het team te ontdekken en te ontwikkelen, met het uiteindelijke doel om de interesse voor de job van schoolleider (bepaald door het ‘kunnen’ en het ‘willen’) te verhogen. De ontwikkelde acties zullen bijdragen aan een gedegen loopbaanbeleid voor leer¬krachten en potentiële schooldirecteurs, en een proactief opvolgingsbeleid voor directeurs.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO
In dit actieonderzoek willen we leerkrachten ondersteunen in het begeleiden van psychosociaal functioneren van leerlingen. We verzamelen en ontwikkelen materiaal rond veerkrachtig omgaan met stress, de groepsdynamiek in de klas en de begeleidershouding van de leerkracht. De deelnemende leerkrachten testen deze methodieken uit en op basis van hun ervaringen sturen we dit materiaal bij.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Dec 2021
attach_money
Financiering:
PWO

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
 • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend