Aardrijkskunde

 • Wil je weten hoe rivieren werken maar ook hoe globalisering ingrijpt in het dagelijkse leven? Dan is aardrijkskunde iets voor jou.
 • Je leert landschappen waarnemen en lezen, hoe de natuur de landschappen boetseert en hoe de mens die ruimte gebruikt.
 • Kortom: je leert de relaties in het systeem aarde kennen.

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste en tweede graad ASO, TSO en KSO
 • Alle graden BSO

Daarnaast werken oud-studenten ook bij organisaties zoals het havencentrum, ontwikkelingsorganisaties, milieudiensten ...

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Fysische landschappen (6 studiepunten)
  Studie van reliëf in een landschap.
  Bewegingen van de aarde en hun invloed op klimaat en vegetatie in het landschap.
  Bodem en gesteenten.
 • Economische landschappen (4 studiepunten)
  Landbouw, industrie en toerisme in het landschap.
  Landbouw- en industriesystemen.
  Effecten van het ruimtegebruik in het landschap.
 • Stad en bevolking (5 studiepunten)
  Opbouw en groei van West-Europese steden.
  Hiërarchie tussen steden.
  Bevolkingsevolutie en statistische gegevens, bevolkingsspreiding.  

Tweede jaar

 • Fysische processen 2 (4 studiepunten)
  Geomorfologische processen.
  Geologie (o.a. platentektoniek).
  Structuren en evoluties in de kosmos.
  Klimaatverandering.
 • Dynamiek van socio-economische landschappen 2 (8 studiepunten)
  Verstedelijkingsprocessen in en opbouw van wereldsteden. Migraties en beïnvloedende factoren.
  Ruimtelijke ordening.
  Demografisch transitiemodel en bevolkingsprognoses.
  Voedselvoorziening.
  Economische en politieke globalisering.
  Duurzame ontwikkeling.

Derde jaar

 • Uitdagingen voor de 21ste eeuw 3 (3 studiepunten)
  Samenleving: vergrijzing, mobiliteit, actuele migratiestromen ...
  Milieu en hulpbronnen: water, woud, voedsel, grondstoffen, energie …

Bekijk hier de vakfiche van Aardrijkskunde.