Leraar Secundair Onderwijs: Aardrijkskunde

 • Wil je weten hoe rivieren werken maar ook welke invloed globalisering en klimaatverandering hebben op het landschap en ons dagelijks leven? Dan is aardrijkskunde iets voor jou.
 • Je leert landschappen waarnemen en lezen, hoe de natuur de landschappen boetseert en hoe de mens die ruimte gebruikt.
 • Kortom: je leert de relaties in het systeem aarde kennen.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Fysische landschappen (6 studiepunten)
  Studie van reliëf in een landschap.
  Bewegingen van de aarde en hun invloed op klimaat en vegetatie in het landschap.
  Bodem en gesteenten.
 • Economische landschappen (4 studiepunten)
  Landbouw, industrie en toerisme in het landschap.
  Landbouw- en industriesystemen.
  Effecten van het ruimtegebruik in het landschap.
 • Stad en bevolking (5 studiepunten)
  Opbouw en groei van West-Europese steden.
  Hiërarchie tussen steden.
  Bevolkingsevolutie en statistische gegevens, bevolkingsspreiding.  

Tweede jaar

 • Fysische geografie 2 (4 studiepunten)
  Geomorfologische processen.
  Geologie (o.a. platentektoniek).
  Structuren en evoluties in de kosmos.
  Klimaatverandering.
 • Stad en bevolking 2 (4 studiepunten)
  Demografisch transitiemodel en bevolkingsprognoses.
  Migraties: factoren en gevolgen.
  Verstedelijkingsprocessen in en kenmerken van wereldsteden
  Ruimtelijke ordening.
 • Economische geografie 2 (4 studiepunten)
  Economische processen zoals industrialisatie.
  Economische globalisering.
  Duurzame ontwikkeling.
  Voedselvoorziening.
  Duurzame ontwikkeling.

Derde jaar

 • Startklaar aardrijkskunde 3 (4 studiepunten)
  Didactische vertaling van een onderwerp dat aanleunt bij leerstof uit de eindtermen/leerplannen van de tweede graad.

Bekijk hier de vakfiche van Aardrijkskunde.

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste en tweede graad aso, tso en kso
 • Alle graden bso

Daarnaast werken oud-studenten ook bij organisaties zoals het havencentrum, ontwikkelingsorganisaties, milieudiensten ...

Is there life on mars?

Tijdens de STEM-dagen van Technopolis bouwden studenten Aardrijkskunde een Marslandschap na, dat je ook in de klas kan gebruiken.