Aardrijkskunde

 • Wil je weten hoe rivieren werken maar ook hoe globalisering ingrijpt in het dagelijkse leven? Dan is aardrijkskunde misschien iets voor jou.
 • Je leert landschappen waarnemen en lezen, hoe de natuur die landschappen boetseert en hoe de mens die ruimte gebruikt.
 • Kortom: je leert de relaties in het systeem aarde kennen.

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste en tweede graad ASO, TSO en KSO
 • Alle graden BSO

Daarnaast werken oud-studenten ook bij organisaties zoals het havencentrum, ontwikkelingsorganisaties, milieudiensten ...

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Fysische landschappen (6 studiepunten)
  Studie van reliëf in een landschap, hoe het reliëf op kaart kan worden voorgesteld.
  Bewegingen van de aarde en hun invloed op klimaat en vegetatie in het landschap
  Landschappen in het leerplan
 • Economische landschappen (4 studiepunten)
  Landbouw, industrie en toerisme in het landschap.
  Ecologische effecten van het ruimtegebruik in het landschap.
  Conflictlijnen tussen de ruimtegebruikers
 • Stad en bevolking (5 studiepunten)
  Opbouw en groei van West-Europese steden, druk op open ruimte, belang van ruimtelijke ordening.
  Bevolkingsevolutie en statistische gegevens, bevolkingsspreiding.  

Tweede jaar

 • Fysische processen 2 (3 studiepunten)
  Geomorfologische processen, geologie (m.i.v. platentektoniek), structuren en evoluties in kosmos, klimaatverandering
 • Economische processen 2 (5 studiepunten)
  Industrie- en landbouwsystemen, economische en politieke globalisering, golven van Kondratieff
 • Stad en bevolking in verandering 2 (4 studiepunten)
  Verstedelijkingsprocessen in en opbouw van wereldsteden.
  ​Migraties en beïnvloedende factoren, demografisch transitiemodel, prognoses op verschillende schaalniveaus.

Derde jaar

 • Uitdagingen voor de 21e eeuw 3 (3 studiepunten)
  Samenleving: vergrijzing, mobiliteit, actuele migratiestromen ...
  Milieu en hulpbronnen: water, woud, voedsel, grondstoffen, energie …