Leraar Secundair Onderwijs: Frans

 • Heb je aanleg voor moderne vreemde talen en ben je geboeid door onze internationale samenleving?
 • Ben je geïnteresseerd in een praktische en communicatieve opleiding en wil je meer te weten komen over de Franstalige wereld? (45 landen!)
 • In de opleiding Frans gaan we samen aan de slag om leraren te vormen die leerlingen warm maken voor deze prachtige taal. Iets voor jou?

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Compétences 1 (5 studiepunten)
  Doorheen het hele academiejaar werk je in deze cursus aan zowel je receptieve (luisteren en lezen) als je productieve vaardigheden (schrijven en spreken). Je houdt zelf een ‘dossier d’auto-évaluation’  bij om je vooruitgang in de verschillende vaardigheden aan te tonen. Tijdens de lessen leggen we de link met de specifieke didactiek Frans.

 • Système de langue A 1 (4 studiepunten) 
  Doorheen het hele academiejaar herhalen we in deze cursus de grammatica van de eerste graad en oefenen we die opnieuw in. Aan de hand van zelfstudie breid je hier je woordenschat uit. Tijdens de lessen leg je de link met de specifieke didactiek Frans, zodat je niet alleen in staat bent om grammaticale regels zelf toe te passen, maar ze ook uit te leggen.

 • Système de langue B 1  (3 studiepunten)
  Deze cursus is een vervolg op Système de langue A 1, waarin we al een aantal grammaticale onderwerpen van de tweede graad behandelen. Ook fonetiek komt in dit vak aan bod. Tijdens de lessen leg je de link met de specifieke didactiek Frans, zodat je niet alleen in staat bent om grammaticale regels zelf toe te passen, maar ze ook uit te leggen.

 • Civilisation 1 (3 studiepunten)
  Hier krijg je een praktische en beknopte benadering van de Franstalige cultuur en samenleving, die je kan inzetten in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs. Je krijgt binnen dit vak ook een aantal lectuuropdrachten die je zelfstandig verwerkt.

Tweede jaar

 • Système de langue 2 (5 studiepunten)
  Deze cursus bouwt verder op de cursus Système de langue  (A + B) 1 en spitst zich vooral toe op inhouden van de tweede graad. Je breidt ook je woordenschat uit aan de hand van zelfstudie. Tijdens de lessen leg je de link met de specifieke didactiek Frans, zodat je niet alleen in staat bent om grammaticale regels zelf toe te passen, maar ze ook uit te leggen.

 • Labo linguistique 2 (3 studiepunten)
  Doorheen het hele academiejaar train je in deze cursus zowel je receptieve (luisteren en lezen) als je productieve vaardigheden (schrijven en spreken). Je houdt zelf een ‘dossier d’auto-évaluation’ bij om je vooruitgang in vaardigheden aan te tonen. Je gaat ook een aantal contacturen actief aan de slag om praktijkgericht materiaal te ontwikkelen.

 • Civilisation 2 + projectweek (4 studiepunten) 
  Je krijgt hier een praktische en beknopte benadering van de Franstalige cultuur en samenleving, die je kan inzetten in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs. Je verwerkt ook een aantal lectuuropdrachten zelfstandig. Tijdens de projectweek gaan we op een praktische manier aan de slag om leerlinggerichte activiteiten uit te werken binnen het vak Frans.

Derde jaar

 • Labo linguistique plus 3 + excursion Paris (4 studiepunten)
  Voor de excursie naar Parijs bereid je in de eerste lessen didactisch materiaal voor op niveau A2-B1. We blikken een laatste keer terug op de belangrijkste grammaticale items van de 2e graad. Later ontwikkelen we in deze actieve lessen vooral eigen materiaal dat beantwoordt aan de noden van het werkveld en de leerplannen Frans.

Bekijk hier de vakfiche van Frans.

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste en tweede graad aso, tso, kso en bso
 • Derde graad bso
 • Bepaalde niveaus van het volwassenenonderwijs
 • Taalkampen

Daarnaast kan je met je kennis van het Frans ook aan het werk binnen communicatie of toerisme, in de journalistiek of in commerciële functies.

Leraar Secundair Onderwijs Frans op excursie in Parijs
Remote video URL

Ga mee op excursie naar Parijs!

Leraar Secundair Onderwijs Frans op excursie in Parijs