Leraar Secundair Onderwijs: Informatica

Heb je een brede interesse in informatica? Dan is dit vak iets voor jou!

Het vak is opgedeeld in drie pijlers.

 • Je verwerft een uitstekende kennis van de Office-pakketten.
 • Je ontwikkelt informatica-skills rond computers, netwerken en programmeren.
 • Je komt alles te weten over multimedia zoals webdesign, beeld, geluid en allerlei internettools.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Office 1 (5 studiepunten)
  Je verdiept je kennis rond tekstverwerking, rekenbladen en databanken. De focus ligt op het probleemoplossend vermogen om te werken in MS Office. Je kan je leerlingen deze vaardigheden zinvol en boeiend aanbrengen.

 • Computersystemen, Programmeren 1 (5 studiepunten) 
  Je leert op een leuke manier programmeren in Scratch. Je leert denken als een programmeur en je kan dit ook aanstekelijk brengen voor je leerlingen. Je verkrijgt de nodige technische bagage rond de werking van computers.

 • Multimedia 1 (5 studiepunten)
  Je doet ervaring op met heel wat digitale leermiddelen voor het onderwijs. Je ontwerpt ze en past ze aan. Je maakt kennis met technieken en systemen rond statische websitebouw en fotobewerking. Je gebruikt apps om een leerwandeling of interactief spel in elkaar te steken.

Tweede jaar

 • Office 2 (4 studiepunten) 
  Je gaat een stapje verder in je Office-skills. Je werkt nog meer probleem- en oplossingsgericht. Je maakt o.a. een eigen toepassing in Office.

 • Netwerken, Programmeren 2 (4 studiepunten)
  Je verdiept je verder in je programmeer-skills door spelletjes en robots te programmeren. Je leert de basis van netwerken en je doet ervaring op met een aantal netwerktools.

 • Multimedia 2 (4 studiepunten) 
  Je verdiept je verder in digitale leermiddelen en doet ervaring op met het bewerken van video en audio. Je ontwikkelt een volledig digitaal lessenpakket.

Derde jaar

 • Coach e-vaardigheden (4 studiepunten) 
  We zetten je in als coach binnen en buiten de opleiding. Je opgedane e-vaardigheden komen hierbij goed van pas. Samen met je medestudenten begeleid je een STEM-project in een secundaire school.

Bekijk hier de vakfiche van Informatica.

Remote video URL

Spelen met robots, wie vindt dat nu niet leuk?

Derdejaars Secundair Onderwijs Informatica gaven een interessante les aan de leerlingen STEM van het Sint-Gummaruscollege in Lier. Met blok based programmatie besturen jonge leerlingen robots en laten deze van kleur veranderen.

Waar mag je lesgeven?

 • In alle graden en richtingen van het secundair onderwijs
 • Sinds 2019 moeten scholen meer werken rond digitale competenties en mediawijsheid.
 • Scholen en scholengemeenschappen kiezen zelf hoe ze het vak informatica inrichten. Dat kan dus sterk verschillen. Zo komen ook verschillende benamingen voor: AV Informatica, TV Informatica, ICT, Exploratie.
 • Vaak wordt ICT geïntegreerd aangeboden. Je kan dan als ICT-coach of ICT-coördinator ondersteuning bieden.
 • In het volwassenenonderwijs zijn er ook een aantal specifieke informatica-opleidingen waarin je les kan geven.
 • Dankzij je brede informaticakennis kan je ook aan de slag in de privésector of bv. als ICT-coördinator in een scholengemeenschap.

Informaticales geven in Malawi, dat is hands on werk!

Alvorens studenten Pieter en Dieter informaticales konden geven op hun internationale stage, moesten eerst alle computers van de stageschool stof-, zand- en insectenvrij worden gemaakt.