Leraar Secundair Onderwijs: Economie

“Het geheim van succes is in eerste instantie: er klaar voor zijn.”, zei Henry Ford.

Jij zal er klaar voor zijn na deze opleiding!

Je scherpe, (positief) kritische en prikkelende ideeën over onze huidige maatschappij en je passie voor actualiteit zijn slechts twee van de vele elementen waarmee we binnen dit vak aan de slag gaan. Je verwerft inzicht in het keuzegedrag van personen, ondernemingen en overheden in zeer brede zin. Dit alles met als doel de nodige kennis en vaardigheden te verruimen zodat je als inhoudelijk expert je liefde voor het vak kan overbrengen aan anderen.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Algemeen boekhouden (7 studiepunten) 
  Ben je benieuwd naar de manier waarop een boekhouding tot stand komt? Hier leer je wat activa, passiva, een balans en een resultatenrekening zijn en word je expert in de boekhoudkundige registratie van de meest courante activiteiten van een onderneming. Je bestudeert ook de geldende rechtsregels en verplichtingen voor bedrijven en je maakt verder nog kennis met een boekhoudsoftwarepakket.

 • Micro-economie (5 studiepunten)
  We bespreken binnen dit opleidingsonderdeel uitvoerig het keuzegedrag van individuele consumenten en producenten, die met elkaar verbonden zijn via de economische markt. Omdat producenten elkaar ook onderling beïnvloeden, bestuderen we tevens de verschillende marktvormen waarbinnen een onderneming kan opereren. De invloed van de overheid of de financiële sector op het gedrag van consumenten en producenten komt eveneens aan bod.

 • Mens en maatschappij (3 studiepunten)
  Hoe verhoud ik mij tot mijn familie en mijn omgeving? Op welke manier trachten ondernemingen mijn koopgedrag te beïnvloeden? De sociaal-economische positie van het individu binnen het gezin en de gemeenschap krijgt in dit opleidingsonderdeel heel wat aandacht.

Tweede jaar

 • Bedrijfseconomie (5 studiepunten)
  Start je best als zelfstandige of in een vennootschap? Je zal je een weg banen door de opstartformaliteiten, de financieringsmogelijkheden en de fiscale gevolgen van jouw keuze.
  Daarnaast richten we ons ook op enkele marketinginstrumenten die bedrijven inzetten om behoeften bij consumenten te creëren of versterken.

 • Macro-economie (3 studiepunten)
  Binnen dit opleidingsonderdeel bestuderen we de economie vanuit helikopterperspectief. Hoe ziet de economische situatie van België er uit? Hoe verhouden we ons tot onze buurlanden en de rest van de wereld? Periodes van economische crisis en hoogconjunctuur wisselen elkaar af. We bekijken samen hoe dit komt en je leert de huidige economische situatie beter begrijpen.

 • Algemeen boekhouden (4 studiepunten)
  Je leert de meest courante activiteiten binnen een bedrijf boekhoudkundig registreren met dit jaar extra aandacht voor internationale aan- en verkopen. Ook verschillende financieringsvormen komen uitvoerig aan bod. Ter ondersteuning van beslissingen doet een onderneming beroep op kosten- en opbrengstenberekeningen: we bekijken o.a. kostprijs- en verkoopprijsberekening en investeringsanalyse. Enkele lessen worden ook besteed aan een inleiding tot de fiscaliteit. Je zal eveneens leren werken met een professioneel boekhoudpakket.

Derde jaar

 • Toegepaste economie (3 studiepunten)
  Je leert door middel van jaarrekeningenanalyse de boekhouding te gebruiken als een beleidsinstrument.
  Je wordt steeds vaardiger in het zelfsturend leren en je bent ondertussen in staat om op een kritische manier om te gaan met gevonden informatie. Die vertaal je moeiteloos naar je doelpubliek. Binnen dit opleidingsonderdeel krijg je de kans om begeleid zelfstandig verschillende onderdelen aan bod te laten komen die naast actuele economische thema’s ook kaderen binnen thema’s als retail, office, logistiek en bedrijfsbeheer.

Bekijk hier de vakfiche van Economie.

Remote video URL

'Meneer Meyntjens', oud-student KdG en leerkracht Economie aan het Atheneum van Merksem won een prijs waarmee zijn fincanciële podcast wordt gefinancierd.

Waar mag je lesgeven?

 • 1e graad A-stroom: Mens- en samenleving, Economie & organisatie
 • 1e graad B-stroom: Economie & organisatie
 • 2e graad D-finaliteit: MEAV, Economie
 • 2e graad DA-finaliteit: MEAV, Bedrijfseconomie
 • 2e graad A-finaliteit: Organisatie en logistiek
 • 3e graad bso:
  • 5 en 6 Kantoor en verkoop (Administratie en retail, Administratief medewerker, Logistiek medewerker, Medewerker klantendienst, Retailmedewerker),
  • 7 Specialisatiejaar (Bedrijfseconomische vakken in de richtingen Kantooradministratie en gegevensbeheer, Verkoop en vertegenwoordiging, Winkelbeheer en etalage, Logistiek)
 • Bedrijfsbeheer

Dit zijn de vakbenamingen uit de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen; in het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs en andere koepels binnen het vrij onderwijs geldt een analoge lesbevoegdheid.

Daarnaast zijn er ook tal van mogelijkheden binnen het volwassenenonderwijs, specifieke Se-n-Se-opleidingen (eenjarige opleidingen secundair na secundair), HBO5-opleidingen en avondonderwijs.         

Deze brede, maatschappelijk relevante basisopleiding, gegeven vanuit verschillende economische invalshoeken, geeft je tal van bijkomende mogelijkheden op de arbeidsmarkt! Zeker in combinatie met je kritische ingesteldheid, je ondernemingszin en de attitude om zelflerend aan de slag te gaan. Ze maken van jou een ‘droomwerknemer’ of te duchten concurrent. Je kan met andere woorden als zelfstandige aan de slag of je kan je aanbieden op de arbeidsmarkt binnen tal van economische sectoren, al naargelang van je interesse (bv. administratieve functie in allerhande bedrijven, bankwezen, overheid … ).