Leraar Secundair Onderwijs: Techniek

 • Ben jij gepassioneerd door de (hoog-)technologische wereld waarin we leven, ook al ben je er geen expert in?
 • Wil je jongeren helpen om hun technische geletterdheid te ontwikkelen?
 • Dan ben jij vast en zeker de geknipte Techniek-leraar!

Techniek is een van de belangrijke pijlers binnen STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Experimenteren, onderzoeken, praktijk, wetenschappelijke kennis, projectmatig werken … het komt allemaal aan bod.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Bouwstenen 1 (5 studiepunten)
  We behandelen de inhouden van de ervaringsgebieden ICT en Energie. Tevens gaan we basisbegrippen binnen techniek bestuderen. Denk maar aan het technologisch proces, onderzoeken en ontwerpend leren, … We bekijken samen hoe praktijklessen georganiseerd kunnen worden en welke hulpmiddelen we hiervoor kunnen inzetten.

 • Toolbox 1 (5 studiepunten)
  Tijdens de technieklessen gaan leerlingen regelmatig praktisch aan de slag. Tijdens deze lessen leren we verschillende gereedschappen en materialen gebruiken.

 • Digital skills 1 (5 studiepunten)
  Digitale geletterdheid is een belangrijke 21ste eeuwse vaardigheid waar we de nodige aandacht aan besteden. We gebruiken deze vaardigheden om bijvoorbeeld met de lasercutter aan de slag te gaan.
  Naast het werken met tekenprogramma’s gaan we ook object-georiënteerd programmeren, dit doen we met behulp van een visuele programmeertaal zoals scratch. Naast het LEGO education materiaal gebruiken we ook M-bots en/of BBC micro:bits.

Tweede jaar

 • Bouwstenen 2 (4 studiepunten)
  De inhouden van de ervaringsgebieden biotechniek, transport en constructie staan centraal. We focussen ons op evaluatie en tijdens de vaktijd maken we kennis met prototyping.

 • Digital skills 2 (4 studiepunten)
  Hier werken we verder aan onze digitale geletterdheid. We maken de overstap naar 3D-tekenen en gaan o.a. aan de slag met 3D-printers. Ook maken we kennis met de programmeertaal python. We maken verder gebruik van het LEGO Education materiaal en vullen aan met microcontrolers o.a. Arduino.

 • Expeditie B-stroom 2 (4 studiepunten)
  We leren graadplannen lezen en deze te verdelen in jaarplannen.
  Je verdiept je in een verkenningsgebied met de focus van de B-stroom, hiervoor ga je projectmatig te werk. Aan de hand van het DID’IT-concept komen we tot mooi en bruikbaar materiaal voor de rest van je carrière.

Derde jaar

 • Startklaar voor techniek (4 studiepunten)
  In team gaan studenten een nieuwe uitdaging aan. Ben je benieuwd hoe een techniekdag in een lagere school er uit kan zien? Of ga je liever in de eerste of tweede graad werken in een STEM-context? We trachten het werkveld, privébedrijven en studenten samen te brengen waardoor we een krachtige leeromgeving kunnen vormgeven. Alles wat je in de voorgaande jaren hebt geleerd komt hier samen in een knap eindproduct.

Bekijk hier de vakfiche van Techniek.

Waar mag je lesgeven?

 • Gemiddeld 2 uur per week in de eerste graad A-stroom en 3 uur per week in de eerste graad B-stroom
 • Of je kan samen met collega’s natuurwetenschappen, aardrijkskunde, informatica en wiskunde STEM-projecten op een leuke en attractieve manier uitwerken en zo leerlingen begeleiden in de eerste en de tweede graad.

Je kan als leraar techniek ook aan de slag in het basisonderwijs of als educatief medewerker/edutainer in een museum of doe-centrum (zoals Technopolis, Het Beroepenhuis …), als educatieve projectmedewerker bij overheid, vzw’s of in privésector, als vertegenwoordiger in de privésector (eenvoudige technisch-commerciële diensten) of  in allerhande administratieve, technische en/of leidinggevende functies binnen (niet al te) gespecialiseerde bedrijfsomgevingen.

Er is dus een grote vraag naar goede techniekleraren. Jobkeuze te over!

Leraar Techniek

Tijdens ‘startklaar voor Techniek’ gaan de studenten aan het werk in een STEM-context. Dat gaat van het organiseren van STEM-dagen in een basisschool, tot het uitwerken van van STEM-projecten in de tweede graad van het secundair onderwijs. Zo brengen we bedrijven, scholen, en studenten samen in een boeiend wetenschappelijke omgeving. 

Remote video URL

Studenten uit het 2e jaar Project Kunstvakken maken een 'escapebox' en maken gebruik van het materiaal en expertise van hun collega's van het vak Techniek.