Leraar Secundair Onderwijs: Natuurwetenschappen

 • Ben je geïnteresseerd in het leven van planten en dieren?
 • Wil je meer te weten komen over de chemische en fysische verschijnselen waarmee we dagelijks in contact komen?
 • Wil jij jongeren laten kennismaken met de bouw en de werking van hun eigen lichaam ...?
 • Dan ben jij wellicht een toekomstig leraar natuurwetenschappen!

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Planten 1 (5 studiepunten)
  Zijn planten voor jou een ver-van-mijn-bedshow? Ontdek het tegendeel en raak verwonderd over de vernuftigheid van de natuur. Wist je dat een plant kan ademen en dat sommige ook vlees eten? We onderzoeken de bouw tot op microscopisch niveau en gaan op zoek naar de aanpassingen die ervoor zorgen dat planten optimaal functioneren in hun omgeving. We ontdekken wat een groene kleur, zonlicht en suikers met elkaar te maken hebben en gaan na hoe planten zorgen voor een nageslacht.
  ​Je bekijkt zowel de bouw als de fysiologie van planten:
  • Bouw
   Hoe zijn plantaardige cellen opgebouwd, welke weefsels zijn er en uit welke delen bestaat een plant? Hoe komt het dat sommige planten in de woestijn kunnen overleven en andere niet? Welke aanpassingen zorgen ervoor dat de plant optimaal functioneert in een bepaalde omgeving?
  • Fysiologie
   ​ Uit welke moleculen zijn organismen opgebouwd? Hoe verankert een plant zonne-energie in suikers en hoe kan deze energie weer vrij gemaakt worden? Hoe geven planten leven door? Zijn gameten alleen aan zet? Welke rol vervullen sporen?
 • Dieren 1 (5 studiepunten)
  Vertonen een beer, een goudvis en een ratelslang gelijkenissen in hun bouw? En de mens? Waarin verschillen insecten of kwallen? Net als bij de planten nemen we ook de bouw van dieren tot in het kleinste detail onder de loep. Je onderzoekt ook de processen in het menselijk lichaam die nodig zijn om opgeslagen energie terug uit voedingsstoffen te halen. Welke functie hebben spijsverteringssappen daarin? Welke weg legt het bloed af doorheen je lichaam? Gebruikt de mens ook sporen om zich voort te planten? Word expert in de werkingsprocessen van je eigen lichaam.
  Je bekijkt de bouw en de fysiologie van gewervelde dieren met de nadruk op de mens. Daarnaast komen ook enkele vertegenwoordigers van de ongewervelden aan bod.
  • Bouw
   Hoe zijn dierlijke cellen opgebouwd, welke weefsels zijn er en uit welke delen bestaat een gewervelde? Welke aanpassingen laten deze organismen toe om optimaal te functioneren in hun omgeving?
  • Fysiologie
   ​Op welke wijze kan een dier de opgeslagen energie uit suikers weer vrijmaken? Welke functie hebben spijsverteringssappen? Welke stoffen worden er uitgewisseld met de omgeving? Hoe geven dieren leven door? Hoe verloopt deze cyclus bij de mens?
 • Materie 1 (5 studiepunten)
  • Molecuul- en atoommodel
   Uit welke bouwstenen is de materie opgebouwd? Hoe verlopen chemische reacties en hoe kan je ze herkennen? Heeft metaal een geheugen? Wat is een bakpoederduikboot? Je leert knalgas en kunstsneeuw maken, maar ontdekt ook de wetenschappelijke kennis die je hierbij toepast. Zet je stofbril op, trek je labojas en handschoenen aan en ga op onderzoek!
  • Energie en krachten
   ​Welke krachten zijn aan het werk in het universum? Wat is het verband tussen het balanceren van deze arend op je vingertop en de oplossing van een beruchte moord in de VS? Hoe krijg je deze piepkleine stukjes met keukenzout per kleur gesorteerd in één minuut? Laat als een echte goochelaar voorwerpen verdwijnen of door de klas zweven, simuleer een supernova-explosie en kom te weten hoe wetenschap de wereld kan redden!
 • Vakdidactiek Natuurwetenschappen binnen krachtig leren
  Je ontdekt de verschillende visies op het invullen van wetenschapslessen in het secundair onderwijs. Je bestudeert de leerplannen Natuurwetenschappen en Wetenschappelijk werk en je gaat aan de slag om ze te realiseren in boeiende lessen. Je leert alle componenten kennen die aan de basis liggen van een boeiende les: hoe implementeer je de natuurwetenschappelijke methode en hoe breng je die aan bij je leerlingen? Wat betekent ‘onderzoekend leren’ voor je lesaanpak en hoe ga je te werk wanneer ‘leren onderzoeken’ centraal staat? Hoe begeleid je lessen Wetenschappelijk werk? Je krijgt tips en tricks om een practicum vlot te laten verlopen.

Tweede jaar

 • Vakproject: natuurwetenschappen
  Hoe verloopt onderzoek buiten de schoolmuren? Op welke manier zijn verschillende wetenschappen aan elkaar gelinkt? Welke (invloeds)factoren zijn bruikbaar in onderzoeken? Hoe verwerk je onderzoeksresultaten? Hoe en waarover rapporteer je?
 • Coördinatie 2 (6 studiepunten)
  • Homeostase
   Organismen zijn gevoelig voor veranderingen in hun systeem en hun omgeving. Waarvoor zijn receptoren gevoelig? Hoe komen reacties op prikkels tot stand? Welke zintuigen heeft de mens en hoe werken ze? En hoe zit het met ons brein? Is dat een hightech computer?
  • Straling, golven en beweging
   ​Wat is het verschil tussen licht en geluid? Hoe bereiken deze prikkels onze zintuigen? Maak laserlicht zichtbaar en glas onzichtbaar, doorgrond zonsverduisteringen en de werking van een microscoop, doe een buis zingen met vuur, tover een virtueel varken tevoorschijn en onderzoek de val van een basejumper met IT-gestuurde apparatuur!
 • Ecologie 2 (3 studiepunten)
  Ken je de Michael Jackson-move bij de paradijsvogels? Wist je dat de mannelijke nachtpauwoog een vrouwtje tot op 5 km afstand kan ruiken en dat olifanten kunnen horen met hun voeten? Welke relaties bestaan er tussen organismen en hun omgeving? Welke relaties bestaan er tussen soortgenoten? En tussen verschillende soorten?​ Waardoor wordt gedrag bepaald? Ga mee op zoek naar actieve manieren om deze leerstof in je lessen te verwerken.
 • Materie 2 (3 studiepunten)
  Druk- en warmteverschijnselen komen in het dagelijks leven veelvuldig voor. Wat hebben een fakir en een eend gemeenschappelijk? Kan je een opgeblazen ballon open laten? Hoe werken hotpacks? Bouw een fontein en een waterraket, maak ijsblokjes zonder vriezer en laat water koken zonder kookplaat, stel experimenten op, voer metingen uit en bouw zo nog meer inzichten op in de verborgen wetten uit de natuur!

Derde jaar

 • Verdieping 3 (3 studiepunten)
  Je verdiept je in één van de aangeboden thema’s betreffende onderwerpen uit de drie natuurwetenschappen en bekijkt ze door een didactische bril. OF Uit een aanbod van verscheidene thema’s die je tijdens je studies al behandelde kies je er één waarin je je wilt verdiepen. Jij bent nu aan zet als didact.

Bekijk hier de vakfiche van Natuurwetenschappen.

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste graad A-stroom
 • Eerste leerjaar B en tweede beroepsvoorbereidend jaar
 • Tweede graad ASO, TSO en KSO
 • Tweede en derde graad BSO

Buiten het onderwijs kan je aan de slag in natuureducatieve centra, milieuorganisaties, doe-centra waar jongeren biologisch, chemisch en fysisch onderzoek kunnen doen …

Daarnaast zijn ook de lessen ‘wetenschappelijk werk’ en de richtingen techniek-wetenschappen en sociale en technische wetenschappen helemaal je ding. Binnen het STEM-onderwijs ben jij een van de ankers.

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen? Dat is experimenteren met kinetische energie.

Natuurwetenschappen

Én oogballen. (Niet voor gevoelige magen)