Leraar Secundair Onderwijs: Wiskunde

 • Je hebt een liefde voor wiskunde. Kom maar door met algebra, meetkunde en statistiek.
 • Je wordt enthousiast van wortels en priemgetallen.
 • De stelling van Pythagoras of van Desargues? Leer jongeren hoe je met logische stellingen meetproblemen oplost.
 • Word Leraar Wiskunde en motiveer leerlingen voor je vak.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Vlakke meetkunde 1 (5 studiepunten)
  Je bestudeert vlakke wiskundige figuren, analyseert de eigenschappen van veelhoeken en de congruentie van driehoeken. Je verdiept je ook in de stelling van Thales, kijkt naar isometrieën en projecties en leert alles over vectoren.
 • Wiskundige taal 1 (3 studiepunten)
  Je verdiept je in logica en leert alles over waarheidstabellen, proposities en tautologieën. Je onderzoekt ook intuïtieve verzamelingenleer en ontdekt het nut ervan in verschillende wiskundige disciplines.  Je ontdekt hoe verzamelingenleer aan de basis ligt van de natuurlijke getallen.  
 • Getallenleer 1 (4 studiepunten)
  Je bekijkt de verschillende getallenverzamelingen en leert de axioma’s die ze bepalen. Je leert technieken uit de eindige rekenkunde inzetten om eigenschappen van gehele getallen te bewijzen.  
 • Probleemoplossend denken 1 (3 studiepunten)
  Je maakt je verschillende probleemoplossende technieken eigen en weet hoe je ze in het secundair onderwijs kunt gebruiken. Je bestudeert ook rekenkundige en meetkundige rijen, en maakt kennis met heuristieken.

Tweede jaar

 • Meetkunde 2 (5 studiepunten)
  Je bestudeert homothetieën en hun toepassingen. Je verdiept je in gelijkvormigheid en meer bepaald gelijkvormige driehoeken. Je kijkt naar interessante eigenschappen in cirkels en leert de geheimen van de goniometrie. Tegelijkertijd pluis je bekende stellingen als die van Pythagoras, Ceva, Desargues, Ptolemeus, rechte van Euler … uit.

  Je leert perspectieftekenen en ontdekt alles over eigenschappen van wiskundige figuren in de ruimte. Je maakt ook kennis met ruimtemeetkunde en kijkt naar wiskundige toepassingen in kunst en architectuur.

 • Getallenleer & Precalculus 2 (4 studiepunten)
  Je neemt verschillende soorten vergelijkingen onder de loep en je bestudeert verschillende type functies en hun verloop. Deze lessen volg je afwisselend online en on-campus.

 • Discrete wiskunde 2 (3 studiepunten)
  Je verdiept je in de statistiek en goochelt met medianen, standaardafwijkingen en herhalingspermutaties. Je stort je ook op de theorie van de kansberekening. Deze lessen volg je afwisselend online en on-campus.

Derde jaar

 • Startklaar voor wiskunde 3 (4 studiepunten)
  Je bepaalt in overleg met je lector in welk vakonderdeel en didactisch principe jij je verder wil bekwamen. Deze lessen volg je afwisselend online en on-campus.

Bekijk hier de vakfiche van Wiskunde.

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste graad A-stroom
 • Eerste leerjaar B en tweede beroepsvoorbereidend jaar
 • Tweede graad aso, tso en kso
 • Tweede en derde graad bso

Daarnaast geven oud-studenten ook huiswerkbegeleiding of werken ze in de verzekeringssector, de bankensector, socio(culturele) organisaties …

If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is.
John Louis von Neumann
Les hommes sont comme les chiffres, ils n’acquièrent de valeur que par leur position.
Napoléon Bonaparte
Without mathematics, there's nothing you can do. Everything around you is mathematics. Everything around you is numbers. 
Shakuntala Devi
studenten werken aan wiskundige opdrachten

Tijdens Math Wars brengen de studenten uitdagende wiskundige opdrachten tot een goed einde.

wiskunde project

Ruimtelijke figuren bouwen zonder lijm of touw? Geen probleem!

project wiskunde

Een uitdaging rond platonische lichamen? Ook geen probleem!