Leraar Secundair Onderwijs: Bewegingsrecreatie

 • Jij wil mensen in beweging zetten: van kleuter tot senior. Je wil de bewegende mens – elk met eigen drijfveer - begeleiden.
 • Je bent zelf sportief, ondernemend en je organiseert graag.
 • Deze opleiding richt zich op sport en beweging buiten de schoolse context en onderscheidt 3 grote domeinen:
  • Sport en samenleving

  • Bewegen in functie van de gezondheid

  • Sportevenementen organiseren

 • In de opleiding koppel je theorie al snel aan actie: je beoefent uiteenlopende sporttakken, begeleidt sportdagen en -tornooien, werkt met specifieke doelgroepen zoals kleuters, senioren, mindervaliden ...
 • Je verdiept je in nieuwe materie en tast je fysieke grenzen af.
 • Je studeert af als een bewegingsexpert die kennis en kunde weet te delen.
Docent Lichamelijke Opvoeding aan KdG

Nog vragen over het onderwijsvak Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie?

Steven Decroos
Steven.decroos@kdg.be

Bewegingsrecreatie op verplaatsing
Bewegingsrecreatie op verplaatsing
Bewegingsrecreatie op verplaatsing

Bij goed weer is de Konijnenwei de tweede thuis van de studenten Bewegingsrecreatie. 

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Gezondheid (5 studiepunten)
  • Je komt alles te weten over een gezonde levensstijl
  • Je ontdekt hoe je iemand op een verantwoorde manier kan doen bewegen of sporten.
  • Je leert over een aantal belangrijke lichamelijke en psychische aandoeningen die gerelateerd zijn aan een ongezonde levensstijl en het hierbij meest passende beweegadvies.
  • Je maakt op een actieve manier kennis met verschillende (sport-)actoren die zich toespitsen op een gezonde levensstijl zoals een bezoek aan verschillende fitnesscentra, personal training studio’s, crossfit-zalen … maar ook fitte bedrijven, een mindfulness-run, een obesitaskliniek en andere tijdelijke projecten.
 • Sport en samenleving (5 studiepunten)
  • Je maakt op een laagdrempelige manier kennis met het bewegingsaanbod voor verschillende doelgroepen zoals sporters met een anderstalige achtergrond, sporters met een verstandelijke beperking en sporters met een kansarme achtergrond.
  • Je ziet hoe je door middel van eenvoudige sportspelen en energizers een groep kan vormen of hechter maken.
  • Je leert creatief omspringen met spelen.
  • Je krijgt al doende enkele belangrijke coaching-skills onder de knie die noodzakelijk zijn om een groep te kunnen leiden, zowel op sportief als op menselijk vlak.
 • Sportmanagement I (5 studiepunten)
  • Je komt te weten hoe sport in Vlaanderen is georganiseerd.
  • We overlopen in grote lijnen de geschiedenis van de sport in Vlaanderen.
  • We reiken je een brede basis aan om een sportief evenement te organiseren.
  • We organiseren in groep een kleinschalig sportief evenement.

Tweede jaar

 • Training en coaching (3 studiepunten)
  • Je leert de belangrijkste basisprincipes uit de inspanningsfysiologie en de trainingsleer.
  • Er is aandacht voor de sociale vaardigheden van de coach. We leren je de belangrijkste didactische wenken voor een one-to-one coach en voor een teamcoach.
  • We zetten theorie om in praktijk door middel van opdrachten: schriftelijk voorbereid en in de praktijk getoetst via microteachings!
 • Sportmanagement II (3 studiepunten)
  • In dit vak werken we verdiepend, zodat je zelfstandig een evenement kan organiseren.
  • We gaan in op management in andere domeinen zoals:
   • Hoe starten als zelfstandige?
   • Hoe een fitnessclub managen?
   • Hoe een outdoor-evenementenbureau managen?

KEUZE: Specialisatie (6 studiepunten)
Je specialiseert je via aanvullende keuzevakken:

 • Fit en gezond
  • Je wordt specialist in mensen begeleiden naar een fittere en gezondere levensstijl.
  • Hierbij is een verdieping in o.a. inspanningsfysiologie, functionele anatomie, bewegingsanalyse en voedingsleer noodzakelijk.
  • Je zet de theorie om in de praktijk en leert o.a.:
   • Inspanningstesten afnemen met een hartslagmeter
   • Eenvoudige functionele bewegingspatronen screenen
   • Op basis van testen een trainingsschema op maat opstellen
   • Op een verantwoorde en efficiënte manier een small-group-training of one-to-one personal training geven
 • Outdoor educatie
  • Je wordt specialist in outdoor-activiteiten begeleiden met als belangrijkste doel het ervaringsgerichte leren. Sport en beweging als middel om een ander, meestal sociaal gericht, doel te behalen.
  • Uiteraard is een verdieping in een aantal outdoor-sporten zoals klimmen, kajakken en hoogtouwenparcours hierbij essentieel.
  • Ook aan thema’s zoals ecologisch verantwoord sporten, teambuildingsspelen en mentaal welbevinden besteden we uitgebreid aandacht.

Derde jaar

 • Domeinspecialisatie (3 studiepunten)
  • Je overlegt bij de start van het 3e jaar met je docenten waar je je specifiek op wil toeleggen binnen je favoriete domein. Voorbeelden: fitnessmanagement, personal trainer, outdoor-begeleider, sporteventmanagement …
  • Je verdiept je in je gekozen onderwerp door kennisdeling met je docent, contact met externe partners, bronnen die je zelf ontdekt …

Bekijk hier de vakfiche van Bewegingsrecreatie.

Waar kan je terecht met dit onderwijsvak?

Overal in de actieve vrijetijdssector:

 • Openbare diensten: gemeentelijke/provinciale sportdiensten, Sport Vlaanderen …
 • Private diensten: Sportfederaties, outdoor- of fitnessbedrijven, zelfstandig ondernemen in de bewegingssector ...

Leerlingen van alle lagere scholen in Boechout namen het tegen elkaar op in de Spartakids Run. Studenten Bewegingsrecreatie en Lichamelijke Opvoeding organiseerden dit event samen met de sportdienst van Boechout.