Bewegingsrecreatie

 • Bewegingsrecreatie richt zich op sport en beweging buiten de school.

 • Jij wilt mensen in beweging zetten: van kleuter tot senior. Je wilt de bewegende mens - elk met eigen drijfveer - begeleiden.

 • Je sport stevig, bent ondernemend en organiseert graag.

 • In deze brede en sterk praktijkgerichte opleiding koppel je theorie al snel aan actie: je beoefent uiteenlopende sporttakken, begeleidt sportdagen en -tornooien, werkt met specifieke doelgroepen zoals kleuters, senioren, mindervaliden ...

 • Je verdiept je in nieuwe materie, tast je fysieke grenzen af, geeft les aan medestudenten ...

 • Je studeert af als een bewegingsexpert die kennis en kunde weet te delen.

Waar kan je terecht met dit onderwijsvak?

Overal in de actieve vrijetijdssector:

 • Openbare diensten: gemeentelijke/provinciale sportdiensten, Sport Vlaanderen
 • Private diensten: Sportfederaties/outdoor-fitnessbedrijven/zelfstandig ondernemen in de bewegingssector

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Actieve verkenning van het werkveld (5 studiepunten)
  Je krijgt inzicht niet alleen inzicht in het werkveld voor de afgestudeerde in Bewegingsrecreatie, maar ook in de werking, de structuren en het management. Je bezoekt actief een sportfederatie, sportdienst, sportclub, fitness-/Outdoor-organisatie en een bedrijf met bewegingsbeleid om de theorie te koppelen aan de praktijk.
 • Gezondheid (4 studiepunten)
  Je ontdekt en verkent actief gezondheidsitems zoals: gezonde voeding, mentale gezondheid: ‘mindfullness + yoga’ , timemanagement-technieken, ergonomie, sportpathologie.

Tweede jaar

 • Praktijk fitness of outdoor (4 studiepunten)
  Je kiest voor een opleiding als trainer in de sportzaal of in de natuur: cardiotraining, krachttraining, groepslessen, klimmen, kajakken, mountainbiken ...

 • Theorie fitness of outdoor (4 studiepunten)
  In het traject fitness zoom je in op de anatomie en traumatologie bij de mens. Als specialist outdoor maak je kennis met verschillende materialen en bewegingen. Je leert ook de outdoorsector van dichtbij kennen.

 • Vakproject: fitness of outdoor (3 studiepunten)
  Je bewijst je opgedane kennis en je vaardigheden tijdens een zelf opgebouwde groepsles fitness of je vervolmaakt je kennis en vaardigheden bij een natuursportcentrum in de Ardennen.

 • Juridische en ecologische aspecten van sport (3 studiepunten)
  Als sportmanager dien je vaak rekening te houden met belangrijke juridische zaken, vanuit het algemene recht en meer bepaald ook het sportrecht leer je wat kan en niet kan. Ook sport heeft een ecologische voetafdruk, hoe we deze zo klein mogelijk maken en vele andere ecologische aspecten worden besproken in dit vak.

Derde jaar

 • Sportmanagement en eventmanagement (5 studiepunten)
  We bekijken 'sport' als dienst of goed op de markt, langs vraagzijde en aanbodzijde bespreken we verschillende bevindingen. Hierop toetsen wij het tweesporenbeleid dat in Vlaanderen wordt gevoerd inzake sport. Een manager moet naast kennis van het product en de markt ook andere competenties nastreven zoals projectmanagement of sportmarketing. 

 • Fitness of outdoor (4 studiepunten)
  Je bewijst je opgedane kennis en je vaardigheden tijdens een zelf opgebouwde groepsles fitness of je vervolmaakt je kennis en vaardigheden bij een natuursportcentrum in de Ardennen.