Bewegingsrecreatie

 • Jij wil mensen in beweging zetten: van kleuter tot senior. Je wil de bewegende mens – elk met eigen drijfveer - begeleiden.
 • Je bent zelf sportief, ondernemend en je organiseert graag.
 • Deze opleiding richt zich op sport en beweging buiten de schoolse context en onderscheidt 3 grote domeinen:
  • Sport en samenleving

  • Bewegen in functie van de gezondheid

  • Sportevenementen organiseren

 • In de opleiding koppel je theorie al snel aan actie: je beoefent uiteenlopende sporttakken, begeleidt sportdagen en -tornooien, werkt met specifieke doelgroepen zoals kleuters, senioren, mindervaliden ...
 • Je verdiept je in nieuwe materie en tast je fysieke grenzen af.
 • Je studeert af als een bewegingsexpert die kennis en kunde weet te delen.
Docent Lichamelijke Opvoeding aan KdG

Nog vragen over het onderwijsvak Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie?

Steven Decroos
Steven.decroos@kdg.be

Waar kan je terecht met dit onderwijsvak?

Overal in de actieve vrijetijdssector:

 • Openbare diensten: gemeentelijke/provinciale sportdiensten, Sport Vlaanderen …
 • Private diensten: Sportfederaties, outdoor- of fitnessbedrijven, zelfstandig ondernemen in de bewegingssector ...

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Gezondheid (5 studiepunten)
  • Je komt alles te weten over een gezonde levensstijl
  • Je ontdekt hoe je iemand op een verantwoorde manier kan doen bewegen of sporten.
  • Je leert over een aantal belangrijke lichamelijke en psychische aandoeningen die gerelateerd zijn aan een ongezonde levensstijl en het hierbij meest passende beweegadvies.
  • Je maakt op een actieve manier kennis met verschillende (sport-)actoren die zich toespitsen op een gezonde levensstijl zoals een bezoek aan verschillende fitnesscentra, personal training studio’s, crossfit-zalen … maar ook fitte bedrijven, een mindfulness-run, een obesitaskliniek en andere tijdelijke projecten.
 • Sport en samenleving (5 studiepunten)
  • Je maakt op een laagdrempelige manier kennis met het bewegingsaanbod voor verschillende doelgroepen zoals sporters met een anderstalige achtergrond, sporters met een verstandelijke beperking en sporters met een kansarme achtergrond.
  • Je ziet hoe je door middel van eenvoudige sportspelen en energizers een groep kan vormen of hechter maken.
  • Je leert creatief omspringen met spelen.
  • Je krijgt al doende enkele belangrijke coaching-skills onder de knie die noodzakelijk zijn om een groep te kunnen leiden, zowel op sportief als op menselijk vlak.
 • Sportmanagement I (5 studiepunten)
  • Je komt te weten hoe sport in Vlaanderen is georganiseerd.
  • We overlopen in grote lijnen de geschiedenis van de sport in Vlaanderen.
  • We reiken je een brede basis aan om een sportief evenement te organiseren.
  • We organiseren in groep een kleinschalig sportief evenement.

Tweede jaar

 • Training en coaching (3 studiepunten)
  • Je leert de belangrijkste basisprincipes uit de inspanningsfysiologie en de trainingsleer.
  • Er is aandacht voor de sociale vaardigheden van de coach. We leren je de belangrijkste didactische wenken voor een one-to-one coach en voor een teamcoach.
  • We zetten theorie om in praktijk door middel van opdrachten: schriftelijk voorbereid en in de praktijk getoetst via microteachings!
 • Sportmanagement II (3 studiepunten)
  • In dit vak werken we verdiepend, zodat je zelfstandig een evenement kan organiseren.
  • We gaan in op management in andere domeinen zoals:
   • Hoe starten als zelfstandige?
   • Hoe een fitnessclub managen?
   • Hoe een outdoor-evenementenbureau managen?

KEUZE: Specialisatie (6 studiepunten)
Je specialiseert je via aanvullende keuzevakken:

 • Fit en gezond
  • Je wordt specialist in mensen begeleiden naar een fittere en gezondere levensstijl.
  • Hierbij is een verdieping in o.a. inspanningsfysiologie, functionele anatomie, bewegingsanalyse en voedingsleer noodzakelijk.
  • Je zet de theorie om in de praktijk en leert o.a.:
   • Inspanningstesten afnemen met een hartslagmeter
   • Eenvoudige functionele bewegingspatronen screenen
   • Op basis van testen een trainingsschema op maat opstellen
   • Op een verantwoorde en efficiënte manier een small-group-training of one-to-one personal training geven
 • Outdoor educatie
  • Je wordt specialist in outdoor-activiteiten begeleiden met als belangrijkste doel het ervaringsgerichte leren. Sport en beweging als middel om een ander, meestal sociaal gericht, doel te behalen.
  • Uiteraard is een verdieping in een aantal outdoor-sporten zoals klimmen, kajakken en hoogtouwenparcours hierbij essentieel.
  • Ook aan thema’s zoals ecologisch verantwoord sporten, teambuildingsspelen en mentaal welbevinden besteden we uitgebreid aandacht.

Derde jaar

 • Domeinspecialisatie (3 studiepunten)
  • Je overlegt bij de start van het 3e jaar met je docenten waar je je specifiek op wil toeleggen binnen je favoriete domein. Voorbeelden: fitnessmanagement, personal trainer, outdoor-begeleider, sporteventmanagement …
  • Je verdiept je in je gekozen onderwerp door kennisdeling met je docent, contact met externe partners, bronnen die je zelf ontdekt …

Bekijk hier de vakfiche van Bewegingsrecreatie.