Leraar Secundair Onderwijs: Geschiedenis

 • Schuilt er een tijdreiziger in jou en dompel jij mensen graag mee onder in het verleden?
 • Word jij ook wild van de Romeinen, de Vikingen of de Franse revolutie? En draag jij graag die passie over?
 • Ga dan de uitdaging aan om van geschiedenis het boeiendste vak te maken!

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Pre- en protohistorie 1 (6 studiepunten)
  We gaan terug naar het oudste verleden van de mens: de prehistorie. In het museum voor natuurwetenschappen te Brussel maken we kennis met onze voorouders. We onderzoeken de oorsprong en evolutie van de mens en bekijken hoe de levenswijze van de mens doorheen de prehistorie is geëvolueerd. Vervolgens zoomen we in op enkele van de oudste sedentaire samenlevingen ter wereld: Mesopotamië met het oudste schrift, de Assyrische strijders en Babylonische wetenschappers, en het Egypte van de farao’s met de beroemde piramides, mummies en Vallei der Koningen.

 • Klassieke oudheid 1 (6 studiepunten)
  In dit vak verdiepen we ons in de rijke geschiedenis en cultuur van de Grieken, de Romeinen en de Kelten. Hierbij gaan we op excursie en nodigen we een Romeinse soldaat uit in de klas. We gaan terug naar de wortels van de democratie in het oude Athene en bekijken hoe de Romeinse republiek na een periode van burgeroorlogen en de moord op Caesar evolueerde naar een keizerrijk. Via een creatieve opdracht leven jullie je in in het Griekse theaterleven, de Romeinse gladiatorenspelen of het leven in de stad Pompeï.

 • Middeleeuwen 1 (3 studiepunten) 
  We maken komaf met het cliché van de ‘donkere middeleeuwen’, ontdekken hoe de middeleeuwse mensen naar de wereld rondom hen keken, en welke voor de vroege middeleeuwen de grote ontwikkelingslijnen zijn op cultureel, politiek en socio-economisch vlak. Is het Romeinse rijk wel gevallen? Waarom gingen middeleeuwers botten van heiligen stelen? En klopt het eigenlijk wel dat Karel de Grote tegen zijn zin keizer werd? Boeiende vragen waar we samen het antwoord op zoeken.

Tweede jaar

 • Middeleeuwen en vroegmoderne tijd 2 (6 studiepunten)
  Absolutisme, reformatie of heksenvervolging: fenomenen uit de vroegmoderne tijd die hun wortels hebben in de late middeleeuwen. De scheiding tussen beide tijdvakken bestaat dan ook louter op papier. Toch valt niet te ontkennen dat het Europa van 1789 er anders uitzag dan enkele eeuwen ervoor: koloniale wedijver, revolutionaire en verlichte denkers, wetenschappelijke ontdekkingen, godsdienstoorlogen en nieuwe staten…. Welkom in de bewogen middeleeuwen en vroegmoderne tijd! Tijdens de vaktijd gaan we geschiedenis ook echt ‘beleven’: we bestuderen archiefdocumenten van 800 jaar oud, verkennen een historische stad en duiken in museumcollecties.

 • Geschiedenis van de moderne en hedendaagse tijd 2 (3 studiepunten) 
  Om de actuele samenleving en wereldproblemen te begrijpen, is een kennis van de grote ontwikkelingslijnen uit de moderne en hedendaagse tijd noodzakelijk. We gaan hierbij op zoek naar verschillen en overeenkomsten in maatschappelijke processen en structuren uit heden en verleden. Waarom is België ontstaan en hoe is ons complexe land georganiseerd? Wat betekent de Europese Unie voor ons dagelijks leven? En hoe werkten de ideeën van de Verlichting door in de 19e eeuw, en zelfs tot vandaag? Met deze bagage ben je in staat om je eigen lessen beter te actualiseren en historiseren.

 • Historisch denken 2 (3 studiepunten)
  Hoe dachten mensen vroeger over het verleden? Met welke blik wordt er vandaag naar geschiedenis gekeken? En bestaat dat wel, ‘het’ verleden? In dit vak bespreken we de verschillende aspecten van historisch denken en redeneren. En we bekijken hoe we historische denken (nog) sterker kunnen integreren in onze geschiedenislessen.

Derde jaar

 • Wereldgeschiedenis 3 (4 studiepunten)
  We verruimen onze blik door in dit vak de geschiedenis vanuit wereldperspectief te bekijken. In groep onderzoeken studenten een bepaalde samenleving, terwijl we samen op zoek gaan naar onderlinge contacten tussen volkeren en samenlevingen uit het verleden.  De roofbouw op onze planeet is geen fenomeen van de laatste 20 jaar, evenmin als de mondialisering of migratiebewegingen, als je deze thema’s vanuit wereldperspectief bekijkt. Welke patronen en processen komen terug in de geschiedenis van de mens? Hoe gaf de mens in het verleden blijk van probleemoplossend vermogen? Zijn er vergelijkbare uitdagingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd? In het antwoord op deze vragen komen heden, verleden en toekomst samen. Think global!

Bekijk hier de vakfiche van Geschiedenis.

Waar mag je lesgeven?

 • Wij leiden jou op tot een leraar geschiedenis die lesgeeft in de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs.
 • Daarnaast kan je met dit diploma ook maatschappelijke vorming geven in de drie graden van het bso en kan je aan de slag als (educatief) medewerker in de culturele sector en uitgeverswereld.
Studenten aan de kathedraal

Geschiedenis studeren?

Studenten op de grote markt

Dat is de stad pas echt goed leren kennen.

Studenten aan het gidsen

Kom mee op ontdekking.

Studenten op Conscienceplein

Samen met studenten uit Utrecht gidsen we door de belangrijkste geschiedkundige monumenten in  Antwerpen.