Leraar Secundair Onderwijs: Lichamelijke opvoeding

 • Je geniet van actie en elke vorm van beweging en je wil graag in schoolverband sportlessen geven aan kinderen en tieners.
 • Je wil mensen leren bewegen, én er plezier in vinden.
 • Je ondervindt hoe je sport kan inzetten als een constructief opvoedingselement: een opstap naar meer zelfvertrouwen, teamspirit, goede zorg voor het (eigen) lichaam.
 • In onze sterk praktijkgerichte opleiding koppel je theorie al snel aan actie.
 • Je ontwikkelt je kritische denkvermogen en studeert af als een lesgever/coach met persoonlijkheid.
Docent Lichamelijke Opvoeding aan KdG

Nog vragen over het onderwijsvak Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie?

Steven Decroos
Steven.decroos@kdg.be

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Individuele bewegingsactiviteiten deel 1 en 2 (3 + 3 studiepunten)
  Hier krijg je een samenhangend aanbod van relevante theoretische achtergronden, geworteld in de praktijk. We belichten belangrijke aspecten van onder meer anatomie, fysiologie en biomechanica. We werken zo veel mogelijk ervaringsgericht om inhoudelijke expertise te verwerven.
  Volgende vaardigheden komen aan bod: zwemmen, gymnastische bewegingsactiviteiten, ritmische vorming, dans en expressie. Deel 1 is vooral een algemene basisvorming, deel 2 richt zich specifieker op beweging bij leerlingen in het secundair onderwijs.
 • Interactieve bewegingsactiviteiten (5 studiepunten) 
  Je krijgt inzicht in relevante theoretische achtergronden, gebaseerd op de praktijk. Naast de leerlijnen belichten we de belangrijke aspecten van onder meer motorisch leren: de neuromotorische en zintuiglijke ontwikkeling. We werken zo veel mogelijk ervaringsgericht om inhoudelijke expertise te verwerven. Volgende vaardigheden komen aan bod: bal- en dingvaardigheden, loop-, lijn- en tikspelen in functie van het lager onderwijs en doelspelen (basketbal en voetbal) en terugslagspelen in functie van het secundair onderwijs.
 • KEEP FIT (4 studiepunten)
  Binnen dit onderdeel werken we rond de lichamelijke basiseigenschappen van fitheid: uithouding, snelheid, lenigheid, kracht en coördinatie (KLUSC). Hoe kan je deze eigenschappen aan bod laten komen bij leerlingen in de lagere school? KLUSC is de rode draad doorheen de verschillende lesonderdelen. We benaderen deze sessies zowel praktisch als theoretisch: we kaderen elke eigenschap in theorie en bekijken ze dan in functie van het leerplan voor het basisonderwijs.

Tweede jaar

 • Individuele sporten 2 (5 studiepunten)
  Ook hier lopen theorie en praktijk door elkaar: we werken ervaringsgericht en ‘blended’ om inhoudelijke expertise te verwerven. We belichten belangrijke aspecten van het zelfconcept en de bewegingsanalyse. Volgende vaardigheden komen aan bod: zwemmen, gymnastische bewegingsactiviteiten, ritmische vorming, dans en expressie, atletiek en circusvaardigheden.
 • Interactieve sporten 2 (3 studiepunten)
  Voor zowel de doelspelen (handbal, rugby …) als de terugslagspelen (badminton, mini-tennis …) werken we de leerlijnen verder uit. Theorie en praktijk gaan hand in hand. We focussen ons op het secundair onderwijs en leggen de nadruk op de persoonsgerichte doelen.
  Tijdens een actieve tweedaagse beoefenen we de bewegingsactiviteiten die niet of te weinig aan bod komen binnen het reguliere curriculum intensief op een externe locatie. De teamgerichte (avond-)activiteiten zorgen voor een hecht groepsgevoel.
 • KEEP FIT 2 (4 studiepunten)
  Binnen dit onderdeel werken we rond fitheid. Op welke manier kan je de lichamelijke basiseigenschappen als uithouding, snelheid, lenigheid, kracht en coördinatie aan bod laten komen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs? De theoretische achtergrond voor dit vak komt voort uit de wetenschap rond trainingsleer en passen we toe op het leerplan van het secundair onderwijs.

Derde jaar

 • Knowhow (3 studiepunten)
  Voedingsleer, bewegingspsychologie en motorisch leren.
 • Sporten (6 studiepunten)
  Atletiek, gymnastiek, doelspelen, terugslagspelen, zwemmen, ritmische vorming, dans en expressie.

Bekijk hier de vakfiche van Lichamelijke opvoeding.

Waar mag je lesgeven?

 • In het kleuter-, lager en secundair onderwijs tot en met de tweede graad
 • In de B-stroom van het secundair onderwijs of in het beroepsonderwijs (ook in de derde graad)

Tchoukball en andere alternatieve doelspelen

Werptechniek, wie is de sterkste?

Contact en verdediging

Teambuilding: klimparcours