Lichamelijke opvoeding

 • Je geniet van actie en elke vorm van beweging en je wil graag in schoolverband sportlessen geven aan kinderen en tieners.
 • Je wil mensen leren bewegen, én er plezier in vinden.
 • Je ondervindt hoe je sport kan inzetten als een constructief opvoedingselement: een scharnier naar zelfvertrouwen, team spirit, zorg voor het (eigen) lichaam.
 • In onze sterk praktijkgerichte opleiding koppel je theorie al snel aan actie: je traint in een modern sportcentrum, beoefent buitensporten, geeft les aan medestudenten ...
 • Je ontwikkelt een kritisch denkvermogen en studeert af als een lesgever/coach met persoonlijkheid.

Waar mag je lesgeven?

 • In het kleuter-, lager-, en secundair onderwijs tot en met de tweede graad.

 • In B-stroom in het secundair onderwijs of in het beroepsonderwijs ook in de derde graad

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Individuele bewegingsactiviteiten deel 1 en 2 (3 + 3 studiepunten)
  Hier krijg je een geïntegreerd aanbod van relevante theoretische achtergronden, geënt op de praktijk. We belichten belangrijke aspecten van onder meer motorisch leren – anatomie – fysiologie – biomechanica. We werken zo veel mogelijk ervaringsgericht om inhoudelijke expertise te verwerven. Volgende vaardigheden komen integraal aan bod: zwemmen, gymnastische bewegingsactiviteiten, atletiek, dans en expressie. Deel 1 richt zich meer op de algemene basisvorming, deel 2 richt zich meer op de secundaire schoolleeftijd.
 • Interactieve bewegingsactiviteiten (5 studiepunten) 
  Je krijgt inzicht in een geïntegreerd aanbod van relevante theoretische achtergronden, geënt op de praktijk. We belichten belangrijke aspecten van onder meer motorisch leren en sociaal functioneren. Ook hier werken we zo veel mogelijk ervaringsgericht om inhoudelijke expertise te verwerven. Volgende vaardigheden komen integraal aan bod: bal- en dingvaardigheden,  doelspelen en terugslagspelen.
 • Gezonde en fitte levensstijl (4 studiepunten)
  Je verdiept je in relevante theoretische achtergronden, opnieuw geënt op de praktijk. Belangrijke aspecten van motorisch leren, anatomie, fysiologie en trainingsleer komen aan bod. De focus ligt zoals steeds op de praktijk om inhoudelijke expertise te verwerven. Volgende vaardigheden komen integraal aan bod: atletiek, zwemmen en fitness.

Tweede jaar

 • Knowhow (3 studiepunten)
  Je bestudeert de bewegende mens en de functionele anatomie. Dan ga je sportspecifiek in op de processen aan de basis van de menselijke fysiologie. Ook de spelreglementen van de diverse sporttakken passeren de revue.
 • Sporten (5 studiepunten)
  Atletiek, doelspelen, gymnastiek en terugslagspelen.
 • Didactiek (3 studiepunten)
  Je maakt actief kennis met lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs, het vervolg op de bewegingsopvoeding uit de lagere school.
 • Vakproject LO (3 studiepunten)
  Bewegingsactiviteiten die niet of te weinig aan bod komen binnen het reguliere curriculum, worden intensief beoefend tijdens een interne week op locatie. De toffe avondactiviteiten zorgen voor een hecht groepsgevoel.

Derde jaar

 • Knowhow (3 studiepunten)
  Voedingsleer, bewegingspsychologie en motorisch leren
 • Sporten (6 studiepunten)
  Atletiek, gymnastiek, doelspelen, terugslagspelen, zwemmen, ritmische vorming, dans en expressie