Projecten

Projects

203 projects found
AVDEL is de Academie Voor De Eerste Lijn: 4 universiteiten en 6 hogescholen, waaronder KdG, bundelen hun krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen.
date_range
Duur:
Apr 2019 - Maa 2024
attach_money
Financiering:
Fonds Daniël De Coninck (KBS)
Ouders van sterrenkinderen geven aan dat zij nog te vaak op goed bedoelde maar ongepaste communicatie van zorgverleners stuiten. Zorgverleners geven op hun beurt aan te zoeken naar concrete handvaten om op een goede manier te communiceren met de ouders in deze moeilijke periode. Dit onderzoek wil een communicatietool ontwikkelen voor zorgverleners die ouders begeleiden bij of na het verlies van een kind rondom de geboorte.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
PWO
In Bind-Kracht zoeken we naar een kwaliteitsverbetering voor de hulpverlening aan mensen in armoede. We maken verbindingen tussen sociologische en psychologische inzichten, tussen de leefwereld van mensen in armoede en krachtgerichte hulpverleningsrelaties en tussen theorie en praktijk.
date_range
Duur:
Sep 2004 - Dec 2025
attach_money
Financiering:
Contractonderzoek,
Interne middelen
Dit praktijkgericht onderzoek in de stad Antwerpen biedt een antwoord op concrete noden van het basisonderwijs in het omgaan met armoede in de klascontext. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen onderwijzers van de eerste graad op een krachtgerichte manier omgaan met armoede in een klas- en schoolcontext.
date_range
Duur:
Sep 2018 - Apr 2021
attach_money
Financiering:
PWO
In dit onderzoek bestuderen we diverse vormen van gedifferentieerde instructie in het secundair onderwijs. We gaan in het bijzonder na of leerlingen in de klas die afhaken of dreigen af te haken wegens de moeilijkheidsgraad van de leerstof baat hebben bij de gedifferentieerde instructie.
date_range
Duur:
Sep 2015 - Aug 2017
attach_money
Financiering:
PWO
In dit praktijkgericht onderzoek gaan we na hoe we zowel leraren die in de praktijk staan als leraren in opleiding kunnen helpen bij het realiseren van binnenklasdifferentiatie. We gaan in het bijzonder na wat deze leraren nodig hebben om onderwijs op maat te bieden.
date_range
Duur:
Sep 2014 - Jun 2015
In dit project extraheren we natuurlijke kleurstoffen uit nevenstromen afkomstig van de landbouw en de voedingsindustrie. We gebruiken deze kleurstoffen voor het kleuren van textiel en voeding en voor de productie van gekleurde inkt.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO
In dit onderzoek naar biodiesel optimalisatie bepalen we de optimale vetzuursamenstelling van biodiesel om uitlaatgasemissies in de binnenvaart te minimaliseren.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
PWO