Zorgstroom

Leven voor de zorg, zorgen voor het leven

Het Expertisecentrum Zorgstroom werkt vanuit de opleidingen Verpleeg- en Vroedkunde. We richten ons op onderzoek omtrent het ontwikkelen, implementeren en valoriseren van praktische interventies in de stroom van zorg vanaf de levensstart tot de ouderenzorg met specifieke aandacht voor de positie van de zorgverlener en voedingszorg.

We bouwen aan sterke netwerken en in co-creatie met onze partners slaan we bruggen tussen werkveld, onderzoek en onderwijs. Daarnaast bieden we verschillende diensten aan, waaronder praktijkgericht opdrachtonderzoek alsook vormingen en dienstverlening op maat.

Expertisecentrum Zorgstroom: onderzoeksclusters

Een sterke levensstart

Deze onderzoekscluster vormt met de levensstart het begin van de zorgstroom.

We focussen op een optimale start van het nieuw leven door het promoten en uitdragen van fysiologie binnen de perinatale gezondheidszorg; van preconceptie, over zwangerschap en geboorte tot de leeftijd van één jaar. Bijgevolg gaat het niet alleen over zorg in laag-risico situaties, maar streven we eveneens om binnen de pathologische context de fysiologische zorg zo goed mogelijk te ondersteunen en te herstellen. Dit willen we doen door het analyseren en elimineren van barrières tot het implementeren van innovaties en werkwijzen die de fysiologie bevorderen.

Eerstelijns voedingszorg

Voedingszorg vormt een verpleegkundige en vroedkundige basiszorg in elke levensfase en doorheen de volledige zorgstroom.

Eerstelijns voedingszorg focust op het maximale en optimale gebruik van lekkere, gewone, gezonde, veilige voedingsmiddelen voor elke leeftijd in elke setting van de gezondheidszorg. Onze onderzoeksprojecten zijn gericht op de implementatie en de monitoring van de effecten van innoverende eerstelijns voedingsinterventies.

InTeam

Deze onderzoekscluster focust op de positie van de zorgverlener doorheen de hele zorgstroom.

We richten ons hierbij op ondersteuning, educatie en training van de zorgverlener vanaf hun opleiding doorheen de gehele professionele loopbaan. We bouwen aan zorgprofessionals op 2 niveaus: in team en intiem. Dit doen we door ons te richten op ontwikkeling, implementatie en valorisatie van praktische interventies.

Op teamniveau willen we de werking van interdisciplinaire zorgteams optimaliseren. We werken rond thema’s zoals Crew Resource Management (CRM), team zelfdebriefing en bedside briefing. Alle informatie over deze thema’s, vindt u hier.

Intiem of op individueel niveau willen we zorgverleners succes- en kwaliteitsvol integreren in het werkveld en hen vervolgens psychisch gezond aan de slag houden. We werken rond peersupportgroepen voor zorgverleners en preventie van stress en burn-out onder andere door online tools.  Alle informatie over deze thema’s vindt u verder op deze pagina.

Beide niveaus worden verbonden door een project waarin we door middel van simulatie de veerkracht van startende zorgprofessionals verhogen.

Lopende projecten

Dienstverlening en vorming

Bekijk ook de navormingen vanuit de opleiding Verpleeg- en Vroedkunde

Publicaties

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Afgelopen projecten

Persoonsgerichte ouderenzorg

Persoonsgerichte ouderenzorg vormt het sluitstuk van de zorgstroom.

Bij persoonsgerichte zorg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele voorkeuren en behoeften en wordt ingespeeld op diverse noden met behoud van de menselijke waardigheid. Binnen deze onderzoekscluster ontwikkelen, evalueren en implementeren we praktische interventies die de bestaande theoretische expertise laagdrempelig kunnen vertalen naar de werkvloer en zo de adaptatie van persoonsgerichte ouderenzorg faciliteren.

Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?