Groeikracht in Onderwijs

Expertisecentrum

 • Wij doen aan onderzoek en dienstverlening rond kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
 • Speerpunten zijn duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

 • Dit onderwijsonderzoek komt tot leven op de klasvloer.

 • We werken o.a. rond deze vragen:

  • Hoe maak je met je schoolteam werk van burgerschap?

  • Hoe zet je samen met actoren buiten de school in op kwaliteitsonderwijs?

  • Hoe zet je evaluatie in om alle leerlingen te laten leren?

Praktijkgericht onderwijsonderzoek is ons vak. We werken in het bijzonder rond straffe leeromgevingen en sterk schoolleiderschap.

Je kan bij ons terecht voor onderzoek-op-maat binnen de thema’s:

 • duurzaamheid
 • diversiteit
 • democratie in het onderwijs

Enkele voorbeelden van dienstverlening die we voorzien zijn:

 • Een lokale overheid wil zicht krijgen op de impact van het eigen preventieve beleid inzake vroegtijdig schoolverlaten.
 • Een koepelorganisatie wil zicht krijgen op de sterktes en zwaktes van de eigen begeleidingsaanpak van scholen rond thema’s binnen onze focus.
 • Een gemeentelijke dienst mondiale vorming wil graag kritisch kijken naar het eigen ondersteuningsaanbod voor scholen binnen de gemeente.
 • Een vzw verkreeg externe middelen om rond kansarmoede op school te werken en de financier verlangt een impactevaluatie.
 • Een NGO die scholen begeleidt rond duurzaamheid wil werken aan de eigen kwaliteit en stelt zich de vraag of de schoolteams die ze begeleiden hier op korte en langere termijn ook mee aan de slag gaan.
 • Een bedrijf wil graag een educatief pakket ontwikkelen voor scholen in de grootstad en heeft zicht nodig op de noden, drempels en versnellers die ze kunnen verwachten.
 • Een school of scholengroep wil ondersteund worden in het uitzetten van een duurzaam loopbaanbeleid voor het schoolteam.

Voor elk van deze spelers kunnen we op maat onderzoek opzetten en een evaluatie ontwerpen.

Dat onderzoek voeren we ofwel zelf uit als onafhankelijke partij (bv. in functie van verantwoording naar een financierder) ofwel nemen we een coachende rol op waarbij jullie zelf het onderzoek voeren (bv. in functie van competentieopbouw met betrekking tot kwaliteitszorg).

Heb je een vraag? Contacteer jelle.boeve-depauw@kdg.be en we verkennen samen hoe we je kunnen ondersteunen.

 

Waar staan wij voor?

Groeikracht

 • Doet onderzoek en dienstverlening voor het onderwijs. Samen bouwen we de expertise op die we nodig hebben om grote uitdagingen voor het onderwijs doelgericht aan te gaan. Die uitdagingen bevinden zich in de klas, in de school en in de schoolomgeving.
 • Ziet onderzoek als cocreatie. We hanteren doelgericht aan spectrum aan onderzoekbenaderingen die dat ook weerspiegelen: designonderzoek, implementatieonderzoek, impactonderzoek, actieonderzoek…
 • Streeft naar in onderwijs in 3D: diversiteit, democratie en duurzaamheid.
 • Weet dat leren groeien is. Wat niet is kan nog komen. Samen geraken we verder.
 • Werkt samen met scholen. We doen immers onderzoek voor het onderwijs, niet over het onderwijs. Dat betekent dat we in onze projecten samen met scholen op pad gaan. Zo zorgen we voor kruisbestuiving tussen expertise uit de school en de hogeschool.
 • Verbindt onderzoek en onderwijs. Onze resultaten komen terecht in ons eigen onderwijs, en we gaan voor dienstverlening die een optimale benutting van resultaten door het werkveld waar kan maken.

Groeikracht in 3D : Leren en onderwijzen voor Diversiteit, Democratie en Duurzaamheid

Zo veel als mogelijk streven we in ons onderzoek en onze dienstverlening naar het samenbrengen van expertise overheen onze drie speerpunten:

 • Competenties van leerkrachten
  Leerkrachten dienen te beschikken over een aantal sleutelcompetenties om met diverse klassen en in complexe onderwijssituaties aan de slag te gaan. Groeikracht werkt daarbij onder andere rond het omgaan met diversiteit in de klas, op en rond de school en op de impact van de (grootstedelijke) omgeving op leren en lesgeven.  

 • Duurzaam schoolleiderschap
  Scholen worden steeds intenser geconfronteerd met een veranderende omgeving. Om deze veranderingen te zien als uitdaging eerder dan als bedreiging zijn (school)leiders nodig met een visie op kwaliteitsvol onderwijs die is afgestemd op de omgeving van de school. Groeikracht focust daarbij op vormen van leiderschap die scholen kansen bieden om zich te ontplooien als duurzame en lerende organisaties, die wendbaar kunnen omgaan met veranderingen.
 • Samenwerken en verbinden
  Scholen die succesvol omgaan met de omgeving waarin ze zich bevinden slaan bruggen naar de bredere gemeenschap. Om kinderen en jongeren in hun kracht te plaatsen is het belangrijk om te zien dat leerlingen ook buiten de school leven én leren. Groeikracht wil scholen ondersteunen om hun werkterrein breder dan de klas te zien en ook een brugfunctie op te nemen naar externe organisaties. Zo zetten we in op democratische samenwerkingen en verbinding binnen en buiten de school.

dr. Debbie De Neve
Waarnemend hoofd expertisecentrum, Senior Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
debbie.deneve@kdg.be
+32 3 502 23 09

dr. Greet Peters
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

Jo Van de Weghe
Expert Dienstverlening, Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs

Philippe Bastiaenssens
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Hannelore De Greve
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs

Mart Doms
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

Lien Fret
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

dr. Kendra Geeraerts
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

An Leroy
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Sofie Peetroons
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

dr. Wouter Smets
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Alex Truyts
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

dr. Loth Van Den Ouweland
Senior Onderzoeker

Linde Van Reusel
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs

Joelle Verelst
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Siene Van Hoorick
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Sophie Bollen
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Lies Vercauteren
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Lieve Van den Eynde
Onderzoeker & Lector Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs

Nele Van den Bulck
Onderzoeker & Onderwijsondersteuner

MyT Learning-app wil meertalige leerlingen sneller aansluiting laten maken bij hun klasgenoten door de lessen live te ondertitelen in het Nederlands. De live ondertiteling gebeurt door een AI Speech-To-Text-applicatie op de laptop van de leerling.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
Amai!
In dit praktijkgericht onderzoek werken we samen met basisscholen acties uit om het leiderschapspotentieel en de leiderschapsambities in het team te ontdekken en te ontwikkelen, met het uiteindelijke doel om de interesse voor de job van schoolleider (bepaald door het ‘kunnen’ en het ‘willen’) te verhogen. De ontwikkelde acties zullen bijdragen aan een gedegen loopbaanbeleid voor leer¬krachten en potentiële schooldirecteurs, en een proactief opvolgingsbeleid voor directeurs.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons expertisecentrum Groeikracht in Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context
 • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams

Contacteer ons vrijblijvend