Projecten onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs

Het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs werkt op vraag van het ministerie van Onderwijs een inspiratiegids uit. Deze gids ondersteunt projecten in het onderwijs, de ruime vrijetijdssector en buitenschoolse opvang om initiatieven van taalstimulerende activiteiten Nederlands buiten de schoolse tijd op te zetten.
date_range
Duur:
Dec 2022 - Jul 2023
attach_money
Financiering:
Departement Onderwijs & Vorming (Vlaamse Overheid)
Scholen en leraren willen handvaten krijgen voor het creëren van een rustige en veilige klasomgeving. Aan de hand van tien concrete praktijken, die verwijzen naar kenmerken/bouwstenen en hefbomen uit het theoretisch raamwerk, stellen we een praktijkgids samen.
date_range
Duur:
Okt 2022 - Sep 2024
attach_money
Financiering:
OBPWO
MyT Learning-app wil meertalige leerlingen sneller aansluiting laten maken bij hun klasgenoten door de lessen live te ondertitelen in het Nederlands. De live ondertiteling gebeurt door een AI Speech-To-Text-applicatie op de laptop van de leerling.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
Amai!
In dit praktijkgericht onderzoek werken we samen met basisscholen acties uit om het leiderschapspotentieel en de leiderschapsambities in het team te ontdekken en te ontwikkelen, met het uiteindelijke doel om de interesse voor de job van schoolleider (bepaald door het ‘kunnen’ en het ‘willen’) te verhogen. De ontwikkelde acties zullen bijdragen aan een gedegen loopbaanbeleid voor leer¬krachten en potentiële schooldirecteurs, en een proactief opvolgingsbeleid voor directeurs.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO
In dit actieonderzoek willen we leerkrachten ondersteunen in het begeleiden van psychosociaal functioneren van leerlingen. We verzamelen en ontwikkelen materiaal rond veerkrachtig omgaan met stress, de groepsdynamiek in de klas en de begeleidershouding van de leerkracht. De deelnemende leerkrachten testen deze methodieken uit en op basis van hun ervaringen sturen we dit materiaal bij.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Dec 2021
attach_money
Financiering:
PWO
GHLOBO staat voor Grensoverstijgend Hybride Leeromgevingen in het Beroepsgericht Onderwijs en is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool (VL) en Curio (NL). Samen willen we onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen in de sectoren zorg, logistiek en energietransitie. Bekijk de hiervoor ontwikkelde tools en de eindrapportage.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
Interreg Vlaanderen-Nederland,
Provincie Antwerpen,
Provincie Noord-Brabant (NL)
De overgang naar het regulier secundair onderwijs verloopt voor ex-OKAN-leerlingen moeizaam, vooral voor het vak Frans. Met dit onderzoek willen we een antwoord bieden op de noden van leerkrachten Frans met ex-OKAN-leerlingen.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
PWO
Het thema burgerschap wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs ontwikkelt reflectie- en begeleidingsinstrumenten om schoolteams te ondersteunen in de kwaliteitsvolle integratie van burgerschap in het curriculum.
date_range
Duur:
Apr 2022 - Maa 2024
attach_money
Financiering:
PWO
Refters en speelplaatsen is een onderzoek naar de organisatie en beleving van middagpauzes in de basisschool. We onderzoeken hoe basisscholen tot een kwaliteitsvolle middagpauze kunnen komen.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO
TIMSS is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de wiskunde- en wetenschapprestaties van leerlingen in het vierde leerjaar. In dit project slaan de Universiteit Antwerpen en KdG de handen in elkaar om te zorgen voor een optimale relevantie van TIMSS voor het Vlaamse onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Jun 2025
attach_money
Financiering:
Departement Onderwijs & Vorming (Vlaamse Overheid)
Dit praktijkonderzoek richt zich op de kansen om de prestaties van Vlaamse leerlingen op het vlak van meten en metend rekenen te versterken. We willen leerkrachten hiermee de nodige kennis en ondersteuning bieden.
date_range
Duur:
Nov 2019 - Aug 2021
attach_money
Financiering:
PWO
In dit ontwerponderzoek bouwt het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs een masterclass voor schoolleiders. De klemtoon ligt daarbij op de onderwijsuitdagingen in de VUCA-wereld, en in het bijzonder op het voeren van een duurzaam loopbaanbeleid.
date_range
Duur:
Sep 2019 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
PWO
Scholen geven aan dat het steeds moeilijker wordt om geschikte kandidaten te vinden voor de functie van schooldirecteur. Nochtans is de impact van een sterke schoolleider op de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk en wordt vastgesteld dat de job van schooldirecteur jaar na jaar complexer wordt. Het is dus cruciaal om de best mogelijke schoolleiders in die functie te krijgen, maar een gebrek aan kandidaten legt druk op deze nood aan zorgvuldige selectie. In dit onderzoek gaan we na wat maakt dat een leraar zichzelf al dan niet beschouwt als poten­tieel schoolleider.
date_range
Duur:
Aug 2018 - Aug 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Om de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren is het belangrijk dat leerkrachten weten waar leerlingen staan in hun leerproces. Formatieve evaluatie geeft leerkrachten de kans om zicht te krijgen op welke kennis en vaardigheden leerlingen hebben verworven. Het laat toe om leerlingen te informeren welke vooruitgang ze hebben geboekt en hoe ze verder tot leren kunnen komen.
date_range
Duur:
Sep 2017 - Aug 2019
attach_money
Financiering:
PWO
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een instrument dat leerkrachten geschiedenis ondersteunt bij het inspelen op niveauverschillen in de klas. We ontwikkelen zo een taxonomie voor historisch inzicht.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Dec 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Schola is een Europees samenwerkingsproject dat als doel heeft een brug te slaan tussen formeel leren op school en informeel of non-formeel leren buiten school.
date_range
Duur:
Jan 2016 - Dec 2018
attach_money
Financiering:
Europese Commissie Erasmus+
Van de Russische leerpsycholoog Vygotsky en recenter, op basis van de sociaalconstructivistische leertheorie, weten we dat taal en interactie belangrijk zijn voor het leren van leerlingen. Groepswerk bijvoorbeeld biedt leerkrachten heel wat kansen om zowel vakdoelen als talige doelen na te streven. Daartoe is het noodzakelijk dat leerlingen onder meer efficiënte gesprekstechnieken leren hanteren.
date_range
Duur:
Jan 2014 - Dec 2020
attach_money
Financiering:
PWO
In dit onderzoek bestuderen we diverse vormen van gedifferentieerde instructie in het secundair onderwijs. We gaan in het bijzonder na of leerlingen in de klas die afhaken of dreigen af te haken wegens de moeilijkheidsgraad van de leerstof baat hebben bij de gedifferentieerde instructie.
date_range
Duur:
Sep 2015 - Aug 2017
attach_money
Financiering:
PWO
In dit praktijkgericht onderzoek gaan we na hoe we zowel leraren die in de praktijk staan als leraren in opleiding kunnen helpen bij het realiseren van binnenklasdifferentiatie. We gaan in het bijzonder na wat deze leraren nodig hebben om onderwijs op maat te bieden.
date_range
Duur:
Sep 2014 - Jun 2015

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend