Projecten

Projects

243 projects found
Van de Russische leerpsycholoog Vygotsky en recenter, op basis van de sociaalconstructivistische leertheorie, weten we dat taal en interactie belangrijk zijn voor het leren van leerlingen. Groepswerk bijvoorbeeld biedt leerkrachten heel wat kansen om zowel vakdoelen als talige doelen na te streven. Daartoe is het noodzakelijk dat leerlingen onder meer efficiënte gesprekstechnieken leren hanteren.
date_range
Duur:
Jan 2014 - Dec 2020
attach_money
Financiering:
PWO
Bij de productie van plantaardige oliën voor voedingstoepassingen ontstaat er een afvalstroom. Onderzoekscentrum Duurzame Industrie wil deze afvalstroom een nieuw leven geven door de hoogwaardige componenten eruit te halen en te gebruiken in cosmetische producten.
date_range
Duur:
Sep 2015 - Dec 2018
attach_money
Financiering:
PWO
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een instrument dat leerkrachten geschiedenis ondersteunt bij het inspelen op niveauverschillen in de klas. We ontwikkelen zo een taxonomie voor historisch inzicht.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Dec 2021
attach_money
Financiering:
PWO
De sector van de kinderopvang voor baby’s en peuters verkeert in crisis. We bestuderen hoe kinderbegeleiders en verantwoordelijken er samen toch het beste van maken. We focussen daarbij op processen van informele teamvorming.
date_range
Duur:
Sep 2022 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Het thema burgerschap wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs ontwikkelt reflectie- en begeleidingsinstrumenten om schoolteams te ondersteunen in de kwaliteitsvolle integratie van burgerschap in het curriculum.
date_range
Duur:
Apr 2022 - Maa 2024
attach_money
Financiering:
PWO
TIMSS is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de wiskunde- en wetenschapprestaties van leerlingen in het vierde leerjaar. In dit project slaan de Universiteit Antwerpen en KdG de handen in elkaar om te zorgen voor een optimale relevantie van TIMSS voor het Vlaamse onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Jun 2025
attach_money
Financiering:
Departement Onderwijs & Vorming (Vlaamse Overheid)
In dit praktijkgericht onderzoek werken we samen met basisscholen acties uit om het leiderschapspotentieel en de leiderschapsambities in het team te ontdekken en te ontwikkelen, met het uiteindelijke doel om de interesse voor de job van schoolleider (bepaald door het ‘kunnen’ en het ‘willen’) te verhogen. De ontwikkelde acties zullen bijdragen aan een gedegen loopbaanbeleid voor leer¬krachten en potentiële schooldirecteurs, en een proactief opvolgingsbeleid voor directeurs.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO
U-CANsim ontwikkelde een breed inzetbare toolchain en methodiek ter ondersteuning van het werkveld, bestaande uit bedrijven die reeds actief zijn of actief willen worden in de automotive herfabricage sector. De ondersteuning concentreert zich op een belangrijke stap in het herfabricage proces: het testen van geherfabriceerde onderdelen als kwaliteitscontrole.
date_range
Duur:
Jan 2019 - Maa 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Hoe bespreek je als leerkracht controversiële topics in de klas (zoals de situatie in het Midden-Oosten, gender, klimaatverandering)? We ontwikkelen een VR-toolkit, lesplannen en trainingen en een digitaal leerplatform.
date_range
Duur:
Sep 2023 - Aug 2026
attach_money
Financiering:
Europese Commissie Erasmus+
We onderzoeken de transfereerbaarheid over sectoren heen van het concept van een individueel afgestemd e-learning pakket rond weerbaarheid tegen stress en burn-out gericht op een specifieke beroepsgroep.
date_range
Duur:
Sep 2016 - Dec 2017
attach_money
Financiering:
IOF POC
Hoe kunnen we veiligere evenementen organiseren? Dit onderzoek wil de evenementensector helpen om de verschillende veiligheidsrisico’s op een evenement in kaart te brengen, zodat ze beter beheerst kunnen worden. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een integraal veiligheidsmodel voor evenementen.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO