Projecten

Projects

244 projects found
Alle bestaande methoden voor het beoordelen van smaak en geur van producten maken gebruik van een panel van experten. Dit is tijdsintensief en duur. Het onderzoekscentrum Duurzame Industrie van KdG ontwikkelt een methode om op basis van chemische analyses smaak en geur te voorspellen.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Refters en speelplaatsen is een onderzoek naar de organisatie en beleving van middagpauzes in de basisschool. We onderzoeken hoe basisscholen tot een kwaliteitsvolle middagpauze kunnen komen.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO
Hoe hou je zorgpersoneel langer aan zet? Zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland en Vlaanderen worstelen met uitstroom en uitval. Dit project focust zich op een oplossing hiervoor.
date_range
Duur:
mei 2023 - mei 2026
attach_money
Financiering:
Interreg Vlaanderen-Nederland
In het leven van kinderen en jongeren speelt zorg een belangrijke rol: ze krijgen, zien en geven het. Toch schermen we hen er zoveel mogelijk van af. Onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool namen enkele praktijken in de vrije tijd onder de loep waar kinderen zorgen voor elkaar en voor anderen.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2021
attach_money
Financiering:
RBV
Schola is een Europees samenwerkingsproject dat als doel heeft een brug te slaan tussen formeel leren op school en informeel of non-formeel leren buiten school.
date_range
Duur:
Jan 2016 - Dec 2018
attach_money
Financiering:
Europese Commissie Erasmus+
Scholen geven aan dat het steeds moeilijker wordt om geschikte kandidaten te vinden voor de functie van schooldirecteur. Nochtans is de impact van een sterke schoolleider op de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk en wordt vastgesteld dat de job van schooldirecteur jaar na jaar complexer wordt. Het is dus cruciaal om de best mogelijke schoolleiders in die functie te krijgen, maar een gebrek aan kandidaten legt druk op deze nood aan zorgvuldige selectie. In dit onderzoek gaan we na wat maakt dat een leraar zichzelf al dan niet beschouwt als poten­tieel schoolleider.
date_range
Duur:
Aug 2018 - Aug 2021
attach_money
Financiering:
PWO
SIMNPACT is interprofessioneel simulatieonderwijs en bestaat uit een groep studenten geneeskunde (UA) en studenten verpleegkunde (KdG) die leren samenwerken om hun kennis en vaardigheden over collaboratieve zorg te verbeteren.
date_range
Duur:
Sep 2023 - Aug 2024
attach_money
Financiering:
PWO,
Zaaifonds
Plantaardige oliën zijn waardevolle grondstoffen voor verschillende takken van de industrie. Ze zijn interessant voor voedingstoepassingen, maar ze kunnen ook dienen als bron van hernieuwbare chemicaliën.
date_range
Duur:
Sep 2016 - Dec 2020
attach_money
Financiering:
PWO
Superkritische CO2-extractie is een techniek die weinig op industriële schaal gebruikt wordt. Hier geldt ‘onbekend is onbemind’ en daarom onderzoekt het onderzoekscentrum Duurzame Industrie wat de meest aangewezen manier is om dienstverlening rond superkritische CO2-extractie in de markt te zetten.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Jun 2021
attach_money
Financiering:
PWO