Projecten

Projects

257 projects found
We onderzoeken het gebruik van alternatieve solventen in de conservatie van cultureel erfgoed. We gaan op zoek naar groenere alternatieven voor oplosmiddelen die courant worden gebruikt in restauratie en conservatie.
date_range
Duur:
Jan 2024 - Aug 2024
attach_money
Financiering:
PWO
In dit onderzoek zoekt het onderzoekscentrum Duurzame Industrie van KdG naar olie-oplosbare natuurlijke antioxidanten en het modificeren van bestaande natuurlijke antioxidanten zodat ze olie-oplosbaar worden.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Aug 2024
attach_money
Financiering:
PWO
SIMNPACT is interprofessioneel simulatieonderwijs en bestaat uit een groep studenten geneeskunde (UA) en studenten verpleegkunde (KdG) die leren samenwerken om hun kennis en vaardigheden over collaboratieve zorg te verbeteren.
date_range
Duur:
Sep 2023 - Aug 2024
attach_money
Financiering:
PWO,
Zaaifonds
Het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) vraagt ons te onderzoeken welke factoren invloed hebben op hoe gelijkwaardig en tevreden medewerkers zich voelen in de organisatie.
date_range
Duur:
Sep 2023 - Aug 2024
attach_money
Financiering:
Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
We onderzoeken wat een inclusieve samenleving voor kinderen en jongeren betekent en wat ervoor nodig is. Wat zijn werkzame factoren en strategieën en welke beleidsaanbevelingen kunnen we doen?
date_range
Duur:
Sep 2023 - Jun 2024
attach_money
Financiering:
Departement Jeugd, Cultuur en Media (Vlaamse overheid)
CremAN helpt bedrijven op weg naar een circulaire industrie door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van testbanken waarmee de werking van een onderdeel na herfabricatie of revisie getest kan worden.
date_range
Duur:
mei 2023 - Apr 2024
attach_money
Financiering:
IOF POC
AVDEL is de Academie Voor De Eerste Lijn: 4 universiteiten en 6 hogescholen, waaronder KdG, bundelen hun krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen.
date_range
Duur:
Apr 2019 - Maa 2024
attach_money
Financiering:
Fonds Daniël De Coninck (KBS)
Het thema burgerschap wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs ontwikkelt reflectie- en begeleidingsinstrumenten om schoolteams te ondersteunen in de kwaliteitsvolle integratie van burgerschap in het curriculum.
date_range
Duur:
Apr 2022 - Maa 2024
attach_money
Financiering:
PWO
In dit onderzoek zoeken we uit hoe we begeleiders en hun organisaties kunnen versterken in een pedagogisch verantwoorde én praktisch haalbare omgang met digitalisering, in dit project een ‘digitale pedagogie’ (DIGIPED) genoemd. Zo kan de digitale pedagogie het handelingsrepertoire van begeleiders van kinderen van 0 tot 6 jaar uitbreiden.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Een deel van de kinderopvangsector doet beroep op pedagogische coach van Mentes vzw. In dit onderzoek evalueren we hoe die opstartfase verloopt en welke factoren bijdragen aan het succes ervan.
date_range
Duur:
Maa 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
Contractonderzoek
Alle bestaande methoden voor het beoordelen van smaak en geur van producten maken gebruik van een panel van experten. Dit is tijdsintensief en duur. Het onderzoekscentrum Duurzame Industrie van KdG ontwikkelt een methode om op basis van chemische analyses smaak en geur te voorspellen.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO
In dit praktijkgericht onderzoek werken we samen met basisscholen acties uit om het leiderschapspotentieel en de leiderschapsambities in het team te ontdekken en te ontwikkelen, met het uiteindelijke doel om de interesse voor de job van schoolleider (bepaald door het ‘kunnen’ en het ‘willen’) te verhogen. De ontwikkelde acties zullen bijdragen aan een gedegen loopbaanbeleid voor leer¬krachten en potentiële schooldirecteurs, en een proactief opvolgingsbeleid voor directeurs.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Veel industriële sectoren werken met plantaardige vetten zoals kokos- en palmolie. Op vlak van duurzaamheid scoren deze vetten niet goed. Alternatieve vetten uit insecten kunnen helpen om de industrie duurzamer te maken. Het onderzoekscentrum Duurzame Industrie van KdG onderzoekt dit.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Ongezond financieel gedrag leidt tot schulden en schulden leiden tot meer ongezond financieel gedrag. Hoe doorbreek je de cirkel? We deden samen met de stad Antwerpen impactonderzoek naar het project Schuldsanering.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Nov 2023
attach_money
Financiering:
Stad Antwerpen
In het PWO-onderzoek bekijken we hoe de ontwikkelaar een nauwkeurig, energie-efficiënt machine learning model kan ontwikkelen, d.m.v. tiny machine learning. Een model dat deployed kan worden op een draagbaar end-point device.
date_range
Duur:
Dec 2021 - Nov 2023
attach_money
Financiering:
PWO
De binnenvaart kampt wereldwijd met een nijpend personeelstekort. Om meer jongeren warm te maken voor de binnenvaart, moeten we weten wat hen aantrekt of juist afstoot in de job. We doen hier onderzoek naar.
date_range
Duur:
Dec 2022 - Nov 2023
attach_money
Financiering:
Sociaal Fonds voor de Rijn en Binnenvaart
Met dit project willen we een implementatiegids ontwerpen en evalueren die ziekenhuizen ondersteunt om zelf het (reeds ontwikkelde) PSG-programma in te bedden binnen de eigen instelling om de emotionele weerbaarheid van de ziekenhuisverpleegkundigen te verhogen.
date_range
Duur:
Okt 2021 - Sep 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Het doel van dit onderzoek is het specificeren van instrumentele en procesmatige criteria noodzakelijk voor migratie- en cultuursensitieve reminiscentie als betekenisvolle activiteit zodat het kan ingezet worden in dementiezorg voor Vlaamse ouderen met een (arbeids)migratie-achtergrond.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Het doel van dit onderzoek is kennis over evenementenmobiliteit te vergroten door op zoek te gaan naar haalbare maatregelen voor de sector die kunnen leiden tot een duurzame modal shift.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Hoe kunnen we duurzamere evenementen organiseren? Dit onderzoek wil handvaten aanreiken voor de organisatie van meer ecologisch duurzame evenementen. We ontwikkelen een online platform met een scan die inschat hoe ecologisch duurzaam een evenement is.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Het doel van dit onderzoek is om, aan de hand van het werkconcept collectieve innerlijke handelingsruimte een leerruimte te ontwikkelen waar sociale professionals, vanuit verbinding met de individuele en collectieve zingevende dimensie, in team antwoorden kunnen zoeken op de praktijkuitdagingen die hen confronteren.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
De sector van de kinderopvang voor baby’s en peuters verkeert in crisis. We bestuderen hoe kinderbegeleiders en verantwoordelijken er samen toch het beste van maken. We focussen daarbij op processen van informele teamvorming.
date_range
Duur:
Sep 2022 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Hoe kunnen we veiligere evenementen organiseren? Dit onderzoek wil de evenementensector helpen om de verschillende veiligheidsrisico’s op een evenement in kaart te brengen, zodat ze beter beheerst kunnen worden. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een integraal veiligheidsmodel voor evenementen.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO