Projecten

Projects

232 projects found
Om de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren is het belangrijk dat leerkrachten weten waar leerlingen staan in hun leerproces. Formatieve evaluatie geeft leerkrachten de kans om zicht te krijgen op welke kennis en vaardigheden leerlingen hebben verworven. Het laat toe om leerlingen te informeren welke vooruitgang ze hebben geboekt en hoe ze verder tot leren kunnen komen.
date_range
Duur:
Sep 2017 - Aug 2019
attach_money
Financiering:
PWO
De overgang naar het regulier secundair onderwijs verloopt voor ex-OKAN-leerlingen moeizaam, vooral voor het vak Frans. Met dit onderzoek willen we een antwoord bieden op de noden van leerkrachten Frans met ex-OKAN-leerlingen.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
PWO
GHLOBO staat voor Grensoverstijgend Hybride Leeromgevingen in het Beroepsgericht Onderwijs en is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool (VL) en Curio (NL). Samen willen we onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen in de sectoren zorg, logistiek en energietransitie. Bekijk de hiervoor ontwikkelde tools en de eindrapportage.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
Interreg Vlaanderen-Nederland,
Provincie Antwerpen,
Provincie Noord-Brabant (NL)
In dit actieonderzoek willen we leerkrachten ondersteunen in het begeleiden van psychosociaal functioneren van leerlingen. We verzamelen en ontwikkelen materiaal rond veerkrachtig omgaan met stress, de groepsdynamiek in de klas en de begeleidershouding van de leerkracht. De deelnemende leerkrachten testen deze methodieken uit en op basis van hun ervaringen sturen we dit materiaal bij.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Dec 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Het onderzoekscentrum Sociale Inclusie ontwikkelde de voorbije jaren evaluatie- en reflectie-instrumenten voor empowerend sociaal werk. Bij de voorstelling daarvan blijkt telkens opnieuw dat vele organisaties worstelen met het vereiste ‘impact meten’. Hét generieke doel van hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbaren is empowerment … en net dat blijkt moeilijk aantoonbaar of meetbaar.
date_range
Duur:
Sep 2019 - Feb 2022
attach_money
Financiering:
PWO
Evidence Based practice (EBP) implementeren in de verpleegkundige praktijk blijft een moeizaam proces. We werken een blended opleidingspakket rond EBP uit voor het werkveld dat een antwoord kan bieden op deze uitdaging. Door het combineren van e-learning en on-campus-momenten helpen we verpleegkundigen de combinatie met hun job te maken.
date_range
Duur:
Nov 2021 - Okt 2022
attach_money
Financiering:
Europees Sociaal Fonds
Met dit project willen we een implementatiegids ontwerpen en evalueren die ziekenhuizen ondersteunt om zelf het (reeds ontwikkelde) PSG-programma in te bedden binnen de eigen instelling om de emotionele weerbaarheid van de ziekenhuisverpleegkundigen te verhogen.
date_range
Duur:
Okt 2021 - Sep 2023
attach_money
Financiering:
PWO